[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Bachelor's

Bakalářské

 • Kalibrace rychlostních sond pro vzduchotechnická měření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Porovnání provozních a investičních nákladů na vytápění: otopná tělesa vs. podlahová otopná plocha - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Rozptyl znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Hluk generovaný v systémech vzduchotechniky - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Porovnání průmyslových ventilátorů - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, rezervované téma
 • Hluk kotlů - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk tepelných čerpadel - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Měření hluku mobilními aplikacemi - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, rezervované téma
 • AC system design - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Větrání a zpětné získávání tepla v rodinných domech - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, rezervované téma
 • Centralizované zásobování teplem s obnovitelnými zdroji energie - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, rezervované téma
 • Šíření znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Výměníky pro zpětné získávání tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • Větrací jednotky se zpětným získáváním vlhkosti - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • Test softwaru IDA ICE pro energetickou simulaci budov - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Modely pro predikci tepelné pohody - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Radiant heat transfer - Analysis of configuration (view) factors application in daily engineering problems (Radiační přenos tepla - analýza konfiguračního faktoru) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Ondřej Hojer, téma k dispozici
 • Aktivní tlumiče hluku a jejich uplatnění v systémech techniky prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk tepelných čerpadel - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Neprůzvučnost potrubí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Simulace hluku v technice prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Měření tlumičů hluku - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Noise from Heat Pumps - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Klimatizace a větrání rodinného domu - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, rezervované téma
 • Potřeba neobnovitelné primární energie v rodinném domě - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Teoretický model odhadu celkové izoentropické účinnosti jednostupňového chladivového kompresoru. - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vladimír Šulc, téma k dispozici
 • Vytápění rodinného domu - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Dynamicky se měnící vnitřní prostředí a její vliv na tepelný komfort osob - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Data analysis of energy behavior of an office building (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • CFD simulace rotačních zařízení - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Petr Zelenský, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2023-01-30 (16:46)