[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]

Bachelor's

Bakalářské

 • Test Erbsova modelu pro rozklad solární radiace na přímou a difúzní složku - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dizpozici
 • Modely pro predikci tepelné pohody - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dizpozici
 • Kalibrace rychlostních sond pro vzduchotechnická měření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dizpozici
 • Analýza tepelně izolačních vlastností karoserie automobilu - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dizpozici
 • Vytápění rodinného domu ? pro ar 2017/18 - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dizpozici
 • Řízení oběhových čerpadel - TZSI pro 2017/2018 - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dizpozici
 • Porovnání metod výpočtu tepelných ztrát (TZSI na TŽP obhajoba 2017) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dizpozici
 • Vytápění bytového domu (TZSI na TŽP obhajoba 2017) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dizpozici
 • Rozptyl znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dizpozici
 • Lokální topeniště a znečištění ovzduší - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dizpozici
 • Znečištění ovzduší v ČR - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dizpozici
 • Výpočet znečištění ovzduší z bodového zdroje - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dizpozici
 • Hluk generovaný v systémech vzduchotechniky - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dizpozici
 • Hluk tepelných čerpadel - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dizpozici
 • Aerodynamický hluk lopatkové mříže - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dizpozici
 • Aktivní tlumiče hluku - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dizpozici
 • Klimatizace datových center - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dizpozici
 • Směrnice Ekodesign větracích jednotek a její důsledky na návrh klimatizačních zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dizpozici
 • Zpětné získávání tepla v bytových prostorách - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dizpozici
 • Zpětné získávání tepla v adm. budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dizpozici
 • Možnosti využití termovize v technice prostředí budov - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dizpozici
 • Otopné plochy v nízkoenergetických a pasivních budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dizpozici
 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dizpozici
 • Porovnání nákladů na vytápění otopnými tělesy a podlahovou otopnou plochu - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dizpozici
 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dizpozici
 • Otopné plochy v nízkoenergetických a pasivních budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dizpozici
 • Měření emisí a imisí znečišťujících látek - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dizpozici
 • Frakce PM10 a PM2,5 tuhých znečišťujících látek - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dizpozici
 • Emise síry a jejich snižování - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dizpozici
 • Riziko kondenzace u sálavých chladicích systémů - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dizpozici
 • Klimatizace datacenter - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, rezervované téma
 • Výkonové parametry ventilátorových konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dizpozici
 • Výkonové parametry indukčních jednotek - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dizpozici
 • Návrh vytápění rodinného domu (BS TŽP obhajoba 2018) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, rezervované téma
 • Design of heating system in residential building (BS TŽP Aj defence in 2018) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, téma k dizpozici
 • Studie efektivity sálavých panelů určených primárně pro vytápění v režimu chlazení (BS TŽP obhajoba 2018) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, rezervované téma
 • Vytápění výrobní haly pomocí sálavých panelů (BS TŽP obhajoba 2018) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, rezervované téma
 • Třístupňový impaktor pro měření emisí tuhých částic - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jiří Hemerka, téma k dizpozici
 • Radiant heat transfer - Analysis of configuration (view) factors application in daily engineering problems (Radiační přenos tepla - analýza konfiguračního faktoru) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Ondřej Hojer, téma k dizpozici
 • Aktivní tlumiče hluku a jejich uplatnění v systémech techniky prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dizpozici
 • Aerodynamic Sound by Low Mach Numbers (Aerodynamický hluk při nízkých Machových číslech) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, rezervované téma
 • Charakteristiky experimentální měřicí trati - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dizpozici
 • Monitorování provozu klimatizačního zařízení obchodního centra - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dizpozici
 • Klimatizační systémy administrativních budov - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dizpozici
 • Hydraulic conditions at the equestrian connection radiators (Hydraulické podmínky u jezdeckého napojení otopných těles) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dizpozici
 • Emisní monitoring tuhých znečišťujících látek - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, rezervované téma
 • Filtration materials and systems (Filtrační materiály a systémy) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, rezervované téma
 • Volné chlazení datacenter - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vladimír Zmrhal, rezervované téma

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP