[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

People

Pavel Vybíral

Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.

pavel.vybiral (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2486

room: B1-803, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • 1989/G1  
  Intenzifikace pulzní regenerace průmyslových filtrů – Vybíral, P. (2004)
 • CTU0405612  
  Intenzifikace pulzní regenerace průmyslových filtrů – Vybíral, P. (2004)

Journal papers

2024

 • Ejector diluter behavior assessment and dilution factor accuracy improvement – Červený, O. - Vybíral, P. - Mareš, L. - Hemerka, J. - Ondráček, J., - Roztočil, P., Particulate Science and Technology. 2024, 42(2), 263-268. ISSN 0272-6351.

2022

 • MEASUREMENT OF SOLID PARTICLE EMISSIONS FROM OXY-FUEL COMBUSTION OF BIOMASS IN FLUIDIZED BED – Červený, O. - Vybíral, P. - Hemerka, J., - Mareš, L., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 337-340. ISSN 1805-2363.

2021

 • Změny ve třídění vysoce účinných filtrů atmosférického vzduchu – Hemerka, J. - Vybíral, P., vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(2), 86-93. ISSN 1210-1389.
 • Filter Class Conversion between EN 779 and EN ISO 16890-1 – Hemerka, J. - Vybíral, P., The REHVA European HVAC Journal. 2021, 58(1), 37-45. ISSN 1307-3729.

2020

 • Převod tříd filtrů mezi ČSN EN 779 a ČSN ISO 16890-1 – Hemerka, J. - Vybíral, P., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(4), 201-207. ISSN 1210-1389.
 • Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Stručka, M., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(1), 20-30. ISSN 1210-1389.

2018

 • Normalizace a odlučovací schopnosti filtrů pro všeobecné větrání – Hemerka, J. - Vybíral, P., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 61(1), 29-35. ISSN 1210-1389.

2016

 • Filtrace ve VZT jednotkách pro nucené větrání rodinných domů II. – Vybíral, P., TZB info. 2016, 18(29), ISSN 1801-4399.
 • Filtrace ve VZT jednotkách pro nucené větrání rodinných domů I. – Vybíral, P., TZB info. 2016, 18(28), ISSN 1801-4399.
 • Vývoj imisního třídiče PM10 – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Švandová, K., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 58(3), 114-121. ISSN 1210-1389.

2014

 • Dust from Zambian smelters: mineralogy and contaminant bioaccessibility – Ettler, V. - Vítková, M. - Mihaljevič, M. - Šebek, O. - Klementová, M. - Veselovský, F. - Vybíral, P., - Kříbek, B., Environmental Geochemistry and Health. 2014, 36(5), 919-933. ISSN 0269-4042.

2011

 • CYKLÓNY JAKO TŘÍDIČE PMX PŘI MĚŘENÍ EMISÍ – Vybíral, P. - Hemerka, J., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 244-252. ISSN 1210-1389.

2010

 • Cyclones as PM10 and PM2,5 Emission Measurement Classifiers – Hemerka, J. - Braniš, J., - Vybíral, P., WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2010, 136(136), 395-406. ISSN 1743-3541.

2009

 • PM2,5 Emission Classifier – Vybíral, P. - Braniš, M., - Hemerka, J., Chemical Engineering Transactions. 2009, 8(17), 355-360.

2008

 • PM10 Emission Classifier – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., Chemical Engineering Transactions. 2008, 16(16), 29-36. ISSN 1974-9791.
 • Ověření cyklónu jako třídiče PM10 – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., Vytápění, větrání, instalace. 2008, 17(3), 153-157. ISSN 1210-1389.

2005

 • Objem průmyslového filtru a funkce pulzní regenerace – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Kovářík, K., Vytápění, větrání, instalace. 2005, 14(2), 67-71. ISSN 1210-1389.

Proceeding papers

2021

 • Method of determining the dilution factor of an ejector dilutor when diluting a gas of different composition from the calibration gas – Červený, O. - Mareš, L. - Vybíral, P., - Hemerka, J., In: European Aerosol Conference 2021. The Aerosol Society, 2021. p. 151.
 • Concentration and size distribution of solid particle emissions from oxy-fuel combustion of biomass in a fluidized bed – Červený, O. - Vybíral, P. - Hemerka, J., - Mareš, L., In: 24th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2021 VIRTUALLY. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2021.

2020

 • FILTRY PRO VŠEOBECNÉ VĚTRÁNÍ – PROBLEMATIKY PŘECHODU NA NOVOU NORMU ČSN ISO 16890-1 – Hemerka, J. - Vybíral, P., In: XI. sympozium GREEN WAY 2020. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2020. p. 40-44. ISBN 978-80-02-02906-9.

2017

 • Normalizace a odlučovací schopnosti filtrů pro všeobecné větrání – Hemerka, J. - Vybíral, P., In: 22. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. pp. 38-49. ISBN 978-80-02-02739-3.

2016

 • Vývoj imisního třídiče PM10 a vliv uspořádání vstupní trubky – Vybíral, P. - Hemerka, J., In: 13. Setkání v čistém ovzduší. Praha: ENVItech Bohemia s.r.o., 2016.

2015

 • Vliv uspořádání vstupní trubky na třídicí schopnosti vírového článku – třídiče frakce PM10 – Hemerka, J. - Vybíral, P., In: Sborník XVI. výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2015. pp. 67-72. ISBN 978-80-86186-73-3.

2010

 • 2D a 3D model šíření znečišťujících látek v čistém prostoru – Hemerka, J. - Forejt, L., - Vybíral, P., In: Sborník konference ČAS. Praha: Česká aerosolová společnost, 2010. pp. 13-18. ISBN 978-80-86185-25-2.

2009

 • Vývoj cyklónu jako třídiče PM2,5 pro měření emisí tuhých částic – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., In: Sborník konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2009. pp. 45-50.

2008

 • Použití cyklónu jako třídiče PM10 u měření emisí u suchého vzduchu a u spalování uhlí – Hemerka, J. - Braniš, M. - Vybíral, P., - Hruška, A., In: Sborník konference České aerosolové společnosti 2008. Praha: Česká aerosolová společnost, 2008. pp. 69-70. ISBN 978-80-86186-17-7.

2006

 • Intensification of Pulse-Jet Cleaning of Industrial Filters – Vybíral, P. - Hemerka, J., In: Chemical Industry and Environment V. Vídeň: Institute of Chemical Engineering Vienna University of Technology, 2006. pp. 504-512. ISBN 3900-554-57-9.

2005

 • Intensification of Pulse-Jet Cleaning of Industrial Filters – Vybíral, P., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. ISBN 80-01-03201-9.

2003

 • Improvement of Pulse-Jet Cleaning of Industrial Filters – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Adámek, V., In: Air Pollution XI. Wessex: WIT PRESS, 2003. p. 495-504. ISBN 1-85312-982-8.

Patents, utility designs, industrial designs

2017

 • Zařízení pro rovnoměrný velkoplošný a jednosměrný přívod vzduchu do prostoru – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Pešek, L., Czechia. Patent CZ 307117. 2017-12-13.

2008

 • Zařízení pro rovnoměrný velkoplošný a jednosměrný přívod vzduchu do prostoru – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Pešek, L., Czechia. Utility Model CZ 18726. 2008-07-07.

Prototype, samples

2015

 • Cyklónová imisní hlavice PM10 – Hemerka, J. - Vybíral, P., [Functional Sample] 2015.

2012

 • Imisní cyklónový třídič pro jemné částice – Vybíral, P. - Hemerka, J., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Cyklónový třídič částic PM10 pro malé a střední průtoky vzorků emisí 1 až 2 m3/h – Hemerka, J. - Vybíral, P., [Functional Sample] 2011.
 • Cyklónový třídič částic PM2,5 pro malé průtoky vzorků emisí – Hemerka, J. - Vybíral, P., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Cyklónový třídič částic PM10 pro malé průtoky vzorků emisí – Hemerka, J. - Vybíral, P., [Functional Sample] 2010.

2008

 • Cyklónový třídič částic emisí PM2,5 – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., [Functional Sample] 2008.
 • Cyklónový třídič částic emisí PM10 – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., [Functional Sample] 2008.

Software

2011

 • Cyklón jako třídič PM10 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí při nízkých objemových průtocích vzorku 1 až 2 m3/h - stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Hruška, A., [Software] 2011.
 • Cyklón jako třídič PM2,5 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí při nízkých objemových průtocích vzorku, stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Hruška, A., [Software] 2011.

2010

 • Cyklón jako třídič PM10 u měření emisí při nízkých objemových průtocích vzorku – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Hruška, A., [Software] 2010.

2009

 • Cyklón jako třídič PM2,5 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí- stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Braniš, M. - Vybíral, P., - Hruška, A., [Software] 2009.

2008

 • Cyklón jako třídič PM10 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí- stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Braniš, M. - Vybíral, P., - Hruška, A., [Software] 2008.

Report

2013

 • Návrh zkušební tratě a zkouška filtračních materiálů – Hemerka, J. - Vybíral, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013.

Qualification report

2007

 • Intenzifikace pulzní regenerace průmyslových filtrů – Vybíral, P., Praha: Defense date 2007-05-29. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.

Books, textbooks

2011

 • Filtrace atmosférického vzduchu – Hemerka, J. - Vybíral, P., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04902-0.

2010

 • Ochrana ovzduší – Hemerka, J. - Vybíral, P., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04646-3.

2008

 • Základy ochrany ovzduší – Hemerka, J. - Vybíral, P., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-03922-9.