[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

People

Tomáš Matuška

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

tomas.matuska (at) fs.cvut.cz

Head / Energetic Systems of Buildings / University Centre of Energy Efficient Buildings
Collegium Member / University Centre of Energy Efficient Buildings

(22 435) 3985
(22 435) 2481
(22 435) 6721

room: 211, Buštěhrad, Třinecká
room: B1-806, Dejvice
room: B1-901, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • 101096571  
  Accelerate poSitive Clean ENergy Districts – Matuška, T. (2023-2027)
 • EG21_374/0026305  
  Zařízení na získávání vody z prostředí pouštního vzduchu – Matuška, T. (2021-2023)
 • TK04020326  
  Pokročilé řízení tepelného čerpadla podle kvality energetického mixu – Matuška, T. (2022-2024)
 • EG20_321/0024538  
  Multifunkční kompaktní zdroj tepla a chladu – Matuška, T. (2021-2023)
 • EG20_321/0024470  
  Fasádní systém s integrovaným výměníkem tepla – Matuška, T. (2021-2023)
 • EG20_321/0024507  
  Prediktivní regulace a diagnostika systémů centrálního zásobování teplem – Matuška, T. (2021-2023)
 •  
  Hodnocení energetických systémů v budovách – Matuška, T. (2018)
 • TH03020341  
  Autonomní fasádní modul – Matuška, T. (2018-2021)
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009947  
  Inovační voucher OPPIK - Barvení a chlazení – Matuška, T. (2017)
 •  
  Workshop "Solární kolektory a tepelná čerpadla - k čemu je jejich testování a parametry?" – Matuška, T. (2017)
 • EG15_019/0004894  
  Autonomní energetické centrály – Matuška, T. (2015-2020)
 • EG15_019/0004577  
  Sestavné klimatizační jednotky – Matuška, T. (2017-2018)
 •  
  Inovační voucher JH SOLAR – Matuška, T. (2017)
 • TA04021243  
  Udržitelný energetický zdroj pro téměř nulové budovy – Matuška, T. (2015-2017)
 • TA04021195  
  Energeticky aktivní lehký obvodový plášť – Matuška, T. (2015-2017)
 • 7E12091  
  Nové materiály a regulace pro příští generaci kompaktních solárních systémů kombinovaných s tepelnými čerpadly se zvýšenou energetickou a exergetickou účinností – Matuška, T. (2012-2015)
 • MEST-CT-2005-020498 SOLNET  
  Moderní solární vytápění a chlazení budov – Matuška, T. (2006-2010)
 • CTU0511412  
  Optimalizace solárního kolektoru pro kombinované soustavy vytápění a chlazení – Matuška, T. (2005)
 • CTU0413512  
  Prezentace výsledků vědeckého výzkumu na mezinárodní konferenci "Eurosun 2004" – Matuška, T. (2004)
 • 300005602  
  Sluneční kolektor s transparentní izolací – Matuška, T. (2000)
 • 3099046  
  Měření přenosu tepla v transparentních tepelných izolacích – Matuška, T. (1999)
 • 559/G1  
  Měření přenosu tepla v transparentních tepelných izolacích – Matuška, T. (2000)

Journal papers

2023

 • Quantitative review on recent developments of flat-plate solar collector design. Part 1: Front-side heat loss reduction – Shemelin, V. - Matuška, T., Energy Reports. 2023, 9/12 64-69. ISSN 2352-4847.
 • The effect of the wind conditions on the thermal performance of an unglazed solar thermal collector – Shemelin, V. - Matuška, T., Energy Reports. 2023, 10 2880-2888. ISSN 2352-4847.
 • Autonomní zařízení pro získávání vody ze vzduchu, 2. část: Provoz v reálných podmínkách – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(4), 180-186. ISSN 1210-1389.
 • One-dimensional modelling of sensible heat storage tanks with immersed helical coil heat exchangers: A critical review – Langerová, E. - Matuška, T., Journal of Energy Storage. 2023, 72 ISSN 2352-1538.
 • Second law performance prediction of heat pump integrated stratified thermal energy storage system using long short-term memory neural networks – Chandra, Y. - Kim, G.-J., - Matuška, T., Journal of Energy Storage. 2023, 61 1-15. ISSN 2352-152X.

2022

 • Energeticky plusová čtvrť v českém kontextu – Pokorný, N. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(4), 178-183. ISSN 1210-1389.
 • Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla Část 2: Simulace a experiment – Šafránek, J. - Matuška, T., vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 224-229. ISSN 1210-1389.
 • Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla Část 1: Popis systému – Šafránek, J. - Matuška, T., vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(4), 158-162. ISSN 1210-1389.
 • Hydraulic properties of capillary mats used for low-energy cooling and heating of buildings – Zmrhal, V. - Matuška, T., Journal of Building Engineering. 2022, 61 ISSN 2352-7102.
 • Energy modeling of thermal energy storage (TES) using intelligent stream processing system – Chandra, Y. - Matuška, T., Energy Reports. 2022, 8(9), 1321-1335. ISSN 2352-4847.
 • Intelligent data systems for building energy workflow: Data pipelines, LSTM efficiency prediction and more – Chandra, Y. - Matuška, T., Energy and Buildings. 2022, 267 ISSN 1872-6178.
 • Unglazed solar thermal collector for building facades – Shemelin, V. - Matuška, T., Energy Reports. 2022, 8(9), 605-617. ISSN 2352-4847.
 • Porovnání centrálního a decentrálního solárního systému přípravy teplé vody – Shemelin, V. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(3), 116-119. ISSN 1210-1389.
 • Experimental development of the plate shower heat exchanger to reduce the domestic hot water energy demand – Vavřička, R. - Boháč, J., - Matuška, T., Energy and Buildings. 2022, 254 ISSN 0378-7788.

2021

 • Autonomní zařízení pro získávání vody ze vzduchu 1. část: Návrh a testování sorpční jednotky – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(3), 140-144. ISSN 1210-1389.

2020

 • Systém tepelného čerpadla spolupracuje s fotovoltaikou – Broum, M. - Matuška, T., Energie 21. 2020, XIII(4), 18-19. ISSN 1803-0394.
 • Vývoj fasádní termoelektrické klimatizační jednotky pro autonomní modul lehkého obvodového pláště – Zavřel, V. - Matuška, T. - Zmrhal, V., - Slanina, P., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(4), 213-217. ISSN 1210-1389.
 • Vývoj fasádního modulu s energetickými systémy – Zavřel, V. - Zmrhal, V. - Matuška, T. - Slanina, P., - Kudláček, M., Časopis Stavebnictví. 2020, XIV(06-07/2020), 52-57. ISSN 1802-2030.
 • Glazed Photovoltaic-thermal (PVT) Collectors for Domestic Hot Water Preparation in Multifamily Building – Pokorný, N. - Matuška, T., SUSTAINABILITY. 2020, 12(15), ISSN 2071-1050.
 • Numerical prediction of the stratification performance in domestic hot water storage tanks – Chandra, Y. - Matuška, T., Renewable Energy. 2020, 154 1165-1179. ISSN 0960-1481.

2019

 • Získávání vody ze vzduchu v klimatických podmínkách pouště – Matuška, T. - Šourek, B., - Zmrhal, V., TZB Haustechnik. 2019, XIII(2), 52-54. ISSN 1803-4802.
 • Porovnání výpočtových metod pro bilancování tepelných čerpadel vzduch-voda – Matuška, T. - Pokorný, N., Topenářství, instalace. 2019, LIII(7), 40-43. ISSN 1211-0906.
 • Provoz systému kombinujícího fotovoltaický systém, tepelné čerpadlo a zemní zásobník tepla – Broum, M. - Matuška, T., TZB Haustechnik. 2019, XIII.(4), 8-9. ISSN 1803-4802.
 • Energy Balance of Compact Exhaust Air Heat Pump in a Single-Family House – Červín, R. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(6), 323-327. ISSN 1210-1389.
 • Heat Pump Combined with PV for Single-Family House – Kachalouski, Y. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(6), 328-330. ISSN 1210-1389.
 • Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory ve světle nové statistiky – Pokorný, N. - Matuška, T., TZB info. 2019, 21(51), ISSN 1801-4399.
 • Statistika tepelných solárních kolektorů – Shemelin, V. - Matuška, T., TZB info. 2019, 21(49), ISSN 1801-4399.
 • Bilance fotovoltaického systému v rodinném domě vytápěném tepelným čerpadlem – Novotný, J. - Matuška, T., TZB info. 2019, 21 ISSN 1801-4399.
 • Tepelné modelování fotovoltaických modulů – Kachalouski, Y. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(5), 254-257. ISSN 1210-1389.
 • Zpětné získávání tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem. Část 2: Matematický model – Červín, R. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(5), 250-253. ISSN 1210-1389.
 • Modelování provozu nezasklených FVT kolektorů během noci – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(4), 210-214. ISSN 1210-1389.
 • Combination of Photovoltaics and Heat Pump with a Seasonal Ground Storage – Matuška, T. - Šourek, B., - Broum, M., Procedia Environmental Science, Engineering and Management. 2019, 6(3), 301-309. ISSN 2392-9537.
 • Efektivita přípravy teplé vody tepelným čerpadlem v různých klimatických oblastech – Kachalouski, Y. - Matuška, T., TZB info. 2019, 21(46), ISSN 1801-4399.
 • Vliv zvýšené teploty fotovoltaických panelů zabudovaných do střešní krytiny na výrobu elektrické energie – Poulek, V. - Matuška, T. - Libra, M. - Kachalouski, Y., - Sedláček, J., Jemná mechanika a optika. 2019, 64(3), 78-84. ISSN 0447-6441.
 • Analýza solárního ohřevu pro bytový dům – Shemelin, V. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(3), 126-129. ISSN 1210-1389.
 • Performance Modelling of Dual Air/Water Collector in Solar Water and Space Heating Application – Shemelin, V. - Matuška, T., International Journal of Photoenergy. 2019, 2019 ISSN 1110-662X.
 • Stratification analysis of domestic hot water storage tanks: A comprehensive review – Chandra, Y. - Matuška, T., Energy and Buildings. 2019, 187 110-131. ISSN 0378-7788.
 • Problematika hodnocení solárního pokrytí FV systémem v domácnosti – Novotný, J. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(1), 26-31. ISSN 1210-1389.

2018

 • Problematika energeticky nulových budov – 2. část: Příklad rodinného domu – Novotný, J. - Matuška, T., TZB info. 2018, 20(46), ISSN 1801-4399.
 • Zpětné získávání tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem Část 1: Experimentální měření – Červín, R. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(5), 284-289. ISSN 1210-1389.
 • Problematika energeticky nulových budov – 1. část: Hodnocení a výpočet – Novotný, J. - Matuška, T., TZB info. 2018, 20(45), ISSN 1801-4399.
 • Fotovolticko-tepelný solárny kolektor na obnovu bytových domov – Pokorný, N. - Matuška, T. - Šourek, B., - Jirka, V., Správa budov. 2018, XII(3), 20-23. ISSN 1337-6233.
 • Budovy s nízkou energetickou náročností – co to vlastně znamená? – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(4), 206-211. ISSN 1210-1389.
 • Energetický zdroj pro téměř nulové budovy - kombinace fotovoltaického systému, tepelného čerpadla a zemního akumulátoru tepla – Broum, M. - Matuška, T., Materiály pro stavbu. 2018, 24(6), 48-51. ISSN 1213-0311.
 • Analýza využití solárních vzduchových kolektorů pro vytápění rodinného domu – Shemelin, V. - Matuška, T., TZB info. 2018, 20(29), ISSN 1801-4399.
 • Energeticky aktivní lehký obvodový plášť – Matuška, T. - Slanina, P., Energeticky soběstačné budovy. 2018, VII.(2), 27-29. ISSN 1805-3297.
 • Influence of Increased Temperature on Energy Production of Roof Integrated PV Panels – Poulek, V. - Matuška, T. - Libra, M. - Kachalouski, Y., - Sedláček, J., Energy and Buildings. 2018, 166 418-425. ISSN 0378-7788.
 • Emise CO2 a jejich dopad na hodnocení zdrojů v budovách – Novotný, J. - Matuška, T., TZB info. 2018, 20(12), ISSN 1801-4399.
 • Aplikace pro hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., Energie 21. 2018, XI(2), 20-21. ISSN 1803-0394.
 • Solární ohřev vody na českém trhu – Venzara, J. - Matuška, T., TZB info. 2018, 20(18), ISSN 1801-4399.
 • Nulové, téměř nulové a plusové budovy v českém právním kontextu – Matuška, T., Časopis Stavebnictví. 2018, XII(01-02/18), 42-45. ISSN 1802-2030.

2017

 • PV and Heat Pump System with a Seasonal Storage for Nearly Zero Energy Building – Broum, M. - Matuška, T. - Sedlář, J., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26.(6), 328-332. ISSN 1210-1389.
 • Parametry vzduchových solárních kolektorů a jejich zkoušení – Shemelin, V. - Matuška, T., Energie 21. 2017, X(5/2017), 14-17. ISSN 1803-0394.
 • Neobnovitelná primární energie – Novotný, J. - Matuška, T., TZB info. 2017, 19.(44.), ISSN 1801-4399.
 • Experimental Characterization of Glazing with Glass Prisms – Šourek, B. - Jirka, V. - Shemelin, V., - Matuška, T., Solar Energy. 2017, 158 440-447. ISSN 0038-092X.
 • Vývoj a optimalizace solárního systému kombinovaného s tepelným čerpadlem s využitím počítačové simulace – Matuška, T. - Šourek, B. - Sedlář, J. - Pokorný, N., - Broum, M., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(4), 206-211. ISSN 1210-1389.
 • Simulace kancelářské místnosti s lehkým obvodovým pláštěm s optickými rastry – Jirka, V. - Shemelin, V. - Šourek, B., - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(4), 187-192. ISSN 1210-1389.
 • Solární kolektory a tepelná čerpadla – k čemu je jejich testování a parametry? – Matuška, T., TZB info. 2017, 19.(21.), ISSN 1801-4399.
 • Vliv velikosti zásobníku teplé vody na spotřebu tepelného čerpadla – Matuška, T. - Kachalouski, Y., TZB info. 2017, 19(18), ISSN 1801-4399.
 • Jaké náklady má energeticky nulový dům? – Matuška, T. - Ťopek, V., TZB info. 2017, 19.(33), ISSN 1801-4399.
 • Zkoušení tepelné ztráty zásobníku – Matuška, T., TZB info. 2017, 19.(35), ISSN 1801-4399.
 • Malé solární soustavy pro přípravu teplé vody v rodinných domech – Matuška, T., TZB info. 2017, 19.(41), ISSN 1801-4399.
 • Vývoj hybridného fotovoltickotepelného solárneho kvapalinového kolektora – Pokorný, N. - Matuška, T. - Šourek, B., - Jirka, V., TZB HAUSTECHNIK SK. 2017, XXV.(2), 18-21. ISSN 1210-356X.
 • Performance Analysis of Photovoltaic Water Heating System – Matuška, T. - Šourek, B., International Journal of Photoenergy. 2017, 2017 ISSN 1110-662X.
 • Efektivita prípravy vody tepelným čerpadlom s FV systémom – Kachalouski, Y. - Matuška, T., TZB HAUSTECHNIK SK. 2017, XXV.(1/2017), 48-51. ISSN 1210-356X.
 • Detailed Modeling of Flat Plate Solar Collector with Vacuum Glazing – Shemelin, V. - Matuška, T., International Journal of Photoenergy. 2017, 2017(2017), ISSN 1110-662X.
 • Energetický štítek solárního ohřívače vody – Matuška, T., TZB info. 2017, 19(5), ISSN 1801-4399.

2016

 • Štítkování solárních zařízení, solárních ohřívačů vody a solárních souprav pro ohřev vody – Matuška, T., TZB info. 2016, 18(52), ISSN 1801-4399.
 • Duální solární kolektory a jejich využití – Shemelin, V. - Matuška, T., Energie 21. 2016, IX(6), 20-22. ISSN 1803-0394.
 • Úspora tepla dosažená rekuperačním výměníkem v reálném provozu – Matuška, T. - Vavřička, R., TZB info. 2016, 18(49), ISSN 1801-4399.
 • Vzduchové solární kolektory – Shemelin, V. - Matuška, T., Energie 21. 2016, IX(4), 24-26. ISSN 1803-0394.
 • Energetický systém pro vytápění a přípravu TV v téměř nulových rodinných domech – Matuška, T. - Šourek, B. - Sedlář, J., - Broum, M., Časopis Stavebnictví. 2016, X(8/16), 38-43. ISSN 1802-2030.
 • Vytápění a příprava teplé vody s využitím kombinace tepelného čerpadla a FV systému - počítačová simulace – Matuška, T. - Šourek, B., - Sedlář, J., Topenářství, instalace. 2016, L(298), 18-23. ISSN 1211-0906.
 • Porovnání různých modelů výpočtu roční produkce tepla solárních kolektorů – Shemelin, V. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(3), 132-136. ISSN 1210-1389.
 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody – Vavřička, R. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25.(3), 126-131. ISSN 1210-1389.
 • Ověřování tepelného výkonu solárních kolektorů v laboratoři a v provozu – Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(2), 88-90. ISSN 1210-1389.
 • Účinnost rekuperačního výměníku odpadní vody není rovna úspoře tepla – Matuška, T. - Vavřička, R., TZB info. 2016, 18.(17.), ISSN 1801-4399.
 • Proč Ministerstvo životního prostředí podporuje neúčinný fotovoltaický ohřev vody a dotuje zvyšování emisí? – Matuška, T., TZB info. 2016, 18.(16.), ISSN 1801-4399.
 • Zjednodušený bilanční výpočet ročních přínosů fotovoltaických instalací – Matuška, T., TZB info. 2016, 18.(10.), ISSN 1801-4399.
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., TZB info. 2016, 18.(9.), 203-206. ISSN 1801-4399.
 • Problémy návrhu solární soustavy na konkrétním bytovém domě – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(1), 42-45. ISSN 1210-1389.
 • Teoretická analýza vlivu konstrukčních parametrů plochého solárního kolektoru na jeho výkonnost – Shemelin, V. - Matuška, T., TZB info. 2016, 18.(3), ISSN 1801-4399.

2015

 • Detailní analýza ohřevu vody fototermickými a fotovoltaickými kolektory – Matuška, T. - Šourek, B., iDB Journal. 2015, V(5), 34-37. ISSN 1338-3337.
 • Zjednodušený bilanční výpočet ročních přínosů fotovoltaických instalací – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24(5), 244-247. ISSN 1210-1389.
 • Glazed PVT Collector with Polysiloxane Encapsulation of PV Cells: Performance and Economic Analysis – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V., - Pokorný, N., International Journal of Photoenergy. 2015, 2015(718316), 1-7. ISSN 1110-662X.
 • Simulační analýza komplexního energetického systému - Případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., TZB info. 2015, 17(20), ISSN 1801-4399.
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24(4), 203-206. ISSN 1210-1389.
 • Změna normy pro zkoušení solárních kolektorů – Pokorný, N. - Šourek, B., - Matuška, T., TZB info. 2015, 17(41), ISSN 1801-4399.
 • Parametry pro hodnocení efektivity soustav s tepelnými čerpadly: SPF a PER – Matuška, T., TZB info. 2015, 17(41), ISSN 1801-4399.
 • Parametry pro hodnocení efektivity tepelných čerpadel: COP a SCOP – Matuška, T., TZB info. 2015, 17(38.), ISSN 1801-4399.
 • Výpočet délky zemních sond pro tepelná čerpadla – Matuška, T., Topenářství, instalace. 2015, XXXXIX(5), 26-30. ISSN 1211-0906.
 • Energeticky aktivní obálky budov budoucnosti – Shemelin, V. - Matuška, T., Energie 21. 2015, 8(3), 10-12. ISSN 1803-0394.
 • Návrh plochy podpovrchového výměníku pro tepelné čerpadlo – Matuška, T., TZB info. 2015, 17(30), ISSN 1801-4399.
 • Návrh zemní sondy pro tepelné čerpadlo – Matuška, T., TZB info. 2015, 17(32), ISSN 1801-4399.
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB ČVUT - Budova a její provoz – Dytrich, J. - Tywoniak, J. - Lupíšek, A., - Matuška, T., Tepelná ochrana budov. 2015, 18(1), 6-9. ISSN 1213-0907.
 • Chyby v instalacích solárních soustav: Prvky solární soustavy – Matuška, T., TZB info. 2015, 17.(22.), ISSN 1801-4399.
 • Chyby v instalacích solárních soustav: solární kolektory – Matuška, T., TZB info. 2015, 17.(16), ISSN 1801-4399.
 • Chyby v instalacích solárních soustav: kdo a co dodává? – Matuška, T., TZB info. 2015, 17.(14), ISSN 1801-4399.
 • Energetická efektivita nasazení tepelných čerpadel v bytových domech – Matuška, T., TZB info. 2015, 17.(4), ISSN 1801-4399.
 • Simulační analýza komplexního energetického systému - případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24.(1), 28-32. ISSN 1210-1389.
 • Model tepelného čerpadla s odvodem tepla na třech úrovních – Sedlář, J. - Broum, M. - Matuška, T., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24.(1), 16-21. ISSN 1210-1389.

2014

 • Teoretická analýza plochého solárního kolektoru s vakuovým zasklením – Shemelin, V. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2014, 23(5), 240-244. ISSN 1210-1389.
 • Nová konstrukce plochého vakuového solárního kolektoru – Shemelin, V. - Matuška, T., Alternativní energie. 2014, XVII(4), 10-12. ISSN 1803-0394.
 • Výpočet ročního provozu tepelného čerpadla intervalovou metodou podle TNI 73 0351 – Matuška, T. - Šourek, B., Topenářství, instalace. 2014, XXXXVIII(7), 42-48. ISSN 1211-0906.
 • Revize TNI 73 0302 pro zjednodušené hodnocení solárních tepelných soustav – Matuška, T. - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2014, 23(4), 184-188. ISSN 1210-1389.
 • Vývoj hybridních solárních kolektorů pro produkci tepla a elektřiny v budovách – Matuška, T. - Jirka, V., - Šourek, B., Stavebnictví. 2014, VIII(10), 30-34. ISSN 1802-2030.
 • Obnovitelné zdroje tepla pro energeticky úsporné domy – Matuška, T., Materiály pro stavbu. 2014, 20.(4), 51-53. ISSN 1213-0311.
 • Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody – Matuška, T. - Šourek, B., TZB info. 2014, 16.(17.), 1-7. ISSN 1801-4399.
 • Úspory energie tepelnými čerpadly v bytových domech – Matuška, T., 3T - Teplo, technika, teplárenství. 2014, 24(2), 2-3. ISSN 1804-8129.

2013

 • Přednosti a úskalí hodnocení solárních soustav podle ČSN EN 15316-4-3 – Matuška, T., Topenářství, instalace. 2013, 47.(7), 22-25. ISSN 1211-0906.
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT – Lupíšek, A. - Matuška, T., TZB info. 2013, 15.(21), 1-6. ISSN 1801-4399.
 • Fasády jako zdroj energie – Matuška, T., Stavebnictví. 2013, VII(06-07/2013), 16-20. ISSN 1802-2030.
 • Zdroje energie pro nulové rodinné domy – Matuška, T., Stavebnictví. 2013, VII.(01/13), 36-41. ISSN 1802-2030.
 • Simulační analýza solární soustavy kombinované s tepelným čerpadlem v běžné výstavbě – Šourek, B. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2013, 22.(3), 118-123. ISSN 1210-1389.
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT – Lupíšek, A. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2013, 22.(2/2013), 54-57. ISSN 1210-1389.

2012

 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze – Lupíšek, A. - Matuška, T., TZB Haustechnik. 2012, 2012(4), 7-8. ISSN 1803-4802.
 • Navrhování solárních zásobníků – Matuška, T., Alternativní energie. 2012, 2012(1), 9-11. ISSN 1212-1673.
 • Analýza solární soustavy pro centralizované zásobování teplem – Matuška, T. - Hubka, J., - Borovský, D., Vytápění, větrání, instalace. 2012, 21(2), 60-63. ISSN 1210-1389.
 • Simulation Study of Building Integrated Solar Liquid PV-T Collectors – Matuška, T., International Journal of Photoenergy. 2012, 2012(2012), ISSN 1110-662X.

2011

 • PŘÍNOSY SOLÁRNÍCH SOUSTAV PŘI ZMĚNĚ PROVOZNÍCH PODMÍNEK – Matuška, T., Topenářství, instalace. 2011, 2011(7), 70-72. ISSN 1211-0906.
 • STŘÍZLIVÝ POHLED NA "SOLÁRNÍ TEPLÁRNY" – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2011, 13(41), 1-2. ISSN 1801-4399.
 • SOLÁRNÍ LABORATOŘ ÚSTAVU TECHNIKY PROSTŘEDÍ FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE – Matuška, T. - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 54(4a), 167-174. ISSN 1210-1389.
 • VLIV KLIMATICKÝCH PODMÍNEK NA ZISKY SOLÁRNÍCH SOUSTAV – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2011, 1-4. ISSN 1801-4399.
 • ZJEDNODUŠENÁ BILANCE SOLÁRNÍHO KOLEKTORU – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2011, 1-3. ISSN 1801-4399.
 • ZKOUŠENÍ A CERTIFIKACE SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ II – Matuška, T., Alternativní zdroje energie. 2011,(2), 13-15. ISSN 1212-1673.
 • SOLÁRNÍ LABORATOŘ ÚSTAVU TECHNIKY PROSTŘEDÍ FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE – Matuška, T. - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 167-174. ISSN 1210-1389.
 • Výkonnost solárních kolektorů - 2. část: Hodnocení a analýza – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(1), 2-4. ISSN 1210-1389.

2010

 • Hodnocení výkonnosti solárních kolektorů I – Matuška, T., Alternativní energie. 2010,(5), 22-23. ISSN 1212-1673.
 • Solární soustava pro koupaliště Rusava – Matuška, T. - Sum, J., Topenářství, instalace. 2010,(8), 39-40. ISSN 1211-0906.
 • Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám – Matuška, T., Stavebnictví. 2010,(3), 36-38. ISSN 1802-2030.
 • Solární tepelné kolektory – Matuška, T., Alternativní energie. 2010,(6), 11-16. ISSN 1212-1673.
 • Solární tepelné soustavy – Matuška, T., Alternativní energie. 2010,(6), 8-11. ISSN 1212-1673.
 • Hodnocení výkonnosti solárních kolektorů II – Matuška, T., Alternativní energie. 2010,(6), 22-23. ISSN 1212-1673.
 • MVE Herbertov Horní Mlýn, výukové středisko FS ČVUT v Praze – Matuška, T. - Šourek, B., Alternativní zdroje energie. 2010,(4), 32-33. ISSN 1212-1673.
 • Ekonomika solárních tepelných soustav II – Matuška, T., Alternativní energie. 2010,(4), 22-23. ISSN 1212-1673.
 • Ekonomika solárních tepelných soustav I – Matuška, T., Alternativní energie. 2010,(3), 3-31. ISSN 1212-1673.
 • Výkonnost solárních kolektorů - 1. část: Základní parametry – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2010, 19(5), 210-214. ISSN 1210-1389.

2009

 • Instalace solárně-termických kolektorů aneb proč (ne)podporovat malé solární soustavy – Kalina, J. - Matuška, T., - Novák, L., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2009, 2009(1), 1. ISSN 1801-4399.
 • Multifunkční solární kolektory pro integraci do budov – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2009, 2009(1), 1. ISSN 1801-4399.
 • Garantované solární zisky – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2009, 2009(1), 1. ISSN 1801-4399.
 • Podpora solárních soustav v programu Zelená úsporám – Matuška, T., Alternativní zdroje energie. 2009, 12(3), 6-7.
 • Metodika bilancování solárních soustav podle TNI 73 0302 - Postup a výpočetní program – Matuška, T. - Šourek, B., Alternativní zdroje energie. 2009, 12(5), 26-28.
 • Solar Keymark – Matuška, T., Alternativní zdroje energie. 2009, 12(5), 12-13.
 • Matematické modelování hybridních fotovoltaicko-tepelných kapalinových kolektorů – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2009, 18(4), 180-186. ISSN 1210-1389.

2008

 • Garantované solární zisky – Matuška, T., TZB Haustechnik. 2008, 2008(1), 46-50. ISSN 1803-4802.
 • Porovnání výkonových charakteristik trubkového vakuového kolektoru typu Sydney a plochého atmosférického kolektoru – Matuška, T. - Šourek, B., Alternativní energie. 2008, XI(3), 18-20. ISSN 1212-1673.
 • Vícenásobný zdroj ve školicím a rekreačním středisku Herbertov – Brož, K. - Matuška, T., - Šourek, B., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2008, 2008(2), 1-3. ISSN 1801-4399.
 • Multifunkční solární kolektory pro integraci do budov – Matuška, T., TZB Haustechnik. 2008, 1(1), 38-41. ISSN 1210-356X.
 • Účinnost vakuových trubkových solárních kolektorů (I), (II) – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2008, 2008(1), 25-27. ISSN 1801-4399.

2007

 • Solární laboratoř na Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ČVUT v Praze – Šourek, B. - Matuška, T., Alternativní energie. 2007, X(4), 18-19. ISSN 1212-1673.
 • Solární soustava pro 100% pokrytí potřeby tepla pro vytápění nízkoenergetického domu – Matuška, T. - Šourek, B. - Krainer, R., - Pechová, L., Vytápění, větrání, instalace. 2007, 16(4), 215-220. ISSN 1210-1389.
 • Solární soustavy v panelových domech - příklady z české praxe – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2007, 2007(5), 1-6. ISSN 1801-4399.
 • Dimenzování solárních soustav pro bytové domy – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2007, 2007(7), 1-6. ISSN 1801-4399.
 • Integrace solárních soustav do panelových budov – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2007, 2007(3), 1-6. ISSN 1801-4399.
 • Stínění fasádních solárních kolektorů budovami – Matuška, T. - Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2007, 16(3), 121-124. ISSN 1210-1389.

2006

 • Využití sluneční energie pro chlazení a klimatizaci v budovách – Matuška, T., Alternativní energie. 2006, IX(2), 10-12. ISSN 1212-1673.
 • Prvky solárních soustav (IV) - Zásobníky tepla – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(3626), ISSN 1801-4399.
 • Prvky solárních soustav (III) - Potrubí a izolace – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(3517), ISSN 1801-4399.
 • Prvky solárních soustav (II) - Pojistná a zabezpečovací zařízení – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(3484), ISSN 1801-4399.
 • Facade Solar Collectors – Šourek, B. - Matuška, T., Solar Energy. 2006, 80(11), 1443-1452. ISSN 0038-092X.
 • Prvky solárních soustav (I) - Teplonosné látky pro kapalinové solární soustavy – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(3418), ISSN 1801-4399.
 • Problematika stagnace u solárních tepelných soustav (II), – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(3474), ISSN 1801-4399.
 • Problematika stagnace u solárních tepelných soustav (I), – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(3462), ISSN 1801-4399.
 • Vliv návrhu trubkového registru absorbéru na účinnost solárního kolektoru – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2006, 15(3), 143-145. ISSN 1210-1389.

2005

 • Trendy v solární tepelné technice (VI) -Solární chlazení – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2005, 2005(2), 1-4. ISSN 1801-4399.
 • Oběhová čerpadla a hydraulika solárních soustav (II) – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2005, 2004(2), 6-9. ISSN 1801-4399.
 • Stanovení účinnosti plochého solárního kolektoru (III) – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2005, 2005(2), 9-11. ISSN 1801-4399.
 • Trendy v solární tepelné technice (V) - Zásobníky tepla – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2005, 2005(2), 1-4. ISSN 1801-4399.
 • Trendy v solární tepelné technice (IV) - Fasádní solární kolektory – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2005, 2005(2), 1-4. ISSN 1801-4399.
 • Trendy v solární tepelné technice (III) - Solární kolektory – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2005, 2005(2), 4-6. ISSN 1801-4399.
 • Trendy v solární tepelné technice (II) - Solární kolektory – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2005, 2005(2), 1-3. ISSN 1801-4399.
 • Trendy v solární tepelné technice (I) - Kombinované solární soustavy – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2005, 2005(2), 1-4. ISSN 1801-4399.
 • Oběhová čerpadla a hydraulika solárních soustav (I) – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2005, 2004(2563), 1-5. ISSN 1801-4399.
 • Stanovení účinnosti plochého solárního kolektoru (II) – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2005, 2005(2544), 5-8. ISSN 1801-4399.
 • Stanovení účinnosti plochého solárního kolektoru (I) – Matuška, T., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2005, 2005(2524), 1-4. ISSN 1801-4399.
 • Aerogel - materiál pro solární techniku – Matuška, T., Alternativní energie. 2005, VIII.(5), 25-27. ISSN 1212-1673.
 • Počítačová simulace fasádních solárních kolektorů – Matuška, T. - Šourek, B., Topenářství, instalace. 2005, XXXIX(1), 48-50. ISSN 1211-0906.
 • Solární soustavy s kolektory vestavěnými do fasády – Matuška, T. - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2005, 14(5), 126-130. ISSN 1210-1389.

2004

 • Fasádní solární kolektory – Matuška, T. - Šourek, B., Česká energetika. 2004, 4(1), 56-58. ISSN 1213-4171.

2003

 • Aktivní solární tepelné systémy - 3. část Počítačové modelování – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2003, 12(4), 173-176. ISSN 1210-1389.
 • Aktivní solární tepelné systémy - 2. část Experimentální měření – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2003, 12(3), 102-105. ISSN 1210-1389.
 • Aktivní solární tepelné systémy - 1. část Teoretické vztahy – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2003, 12(2), 64-67. ISSN 1210-1389.

2001

 • Sluneční kolektor s transparentní izolací – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2001, 10(3), 117-120. ISSN 1210-1389.

2000

 • Transparentní tepelné izolace a jejich využití v solárnní technice – Matuška, T., Alternativní energie. 2000, 3(5,6), 41-43. ISSN 1212-1673.
 • Toulcův dvůr - Ekologické centrum hlavního města Prahy – Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2000, 9(2), 86-87. ISSN 1210-1389.

Proceeding papers

2023

 • POROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH KONCEPTŮ ZÁSOBOVÁNÍ OBCE OBNOVITELNÝM TEPLEM – Matuška, T. - Pokorný, N., - Novotný, J., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 208-212. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • NADŘAZENÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO HFVE – Šafránek, J. - Matuška, T., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 92-96. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • Modelling and Experimental Verification of an Unglazed Metal Façade Collector Model – Shemelin, V. - Matuška, T., In: Proceedings of EuroSun 2022 - ISES and IEA SHC International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry. Freiburg: International Solar Energy Society, 2023. p. 1234-1243. ISBN 978-3-9820408-8-2.

2022

 • EXPERIMENTAL MONITORING OF AUTONOMOUS CURTAIN WALLING FACADE MODULE – Zavřel, V. - Matuška, T., - Slanina, P., In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2022. vol. Vol. 38. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07096-3.

2021

 • Porovnání centrálního a decentrálního systému přípravy teplé vody – Shemelin, V. - Matuška, T., In: 26. konference Vytápění Třeboň 2021. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 90-94. ISBN 978-80-02-02942-7.
 • Obnovitelné zdroje energie pro energeticky plusové čtvrti – Pokorný, N. - Matuška, T., In: 26. konference Vytápění Třeboň 2021. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 95-100. ISBN 978-80-02-02942-7.
 • Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla – Šafránek, J. - Matuška, T., In: 26. konference Vytápění Třeboň 2021. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 118-123. ISBN 978-80-02-02942-7.

2020

 • Solar Sorption System for Extraction of Water from Desert Air Operated in Real Environment – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Šourek, B. - Wolf, P., - Pelán, P., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2020 Conference. Freiburg: International Solar Energy Society, 2020. p. 921-925. ISBN 978-3-9820408-2-0.
 • Simulation of Absorption Power Cycle and Organic Rankine Cycle Using Evacuated Tube Solar Collectors – Novotný, V. - Szücs, D. - Kolovratník, M., - Matuška, T., In: Refrigeration Science and Technology. Hague: International Institute of Refrigeration, 2020. p. 600-607. 2020-July. ISSN 0151-1637. ISBN 978-2-36215-038-8.
 • Performance Modelling and Parametric Analysis of Domestic Hot Water Tanks in Discharging Mode – Chandra, Y. - Matuška, T., In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: 4th International Conference on Environmental and Energy Engineering (IC3E 2020). Bristol: Institute of Physics Publishing, 2020. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol. 495. ISSN 1755-1307.
 • Performance of Heat Pump System for Water Heating in European Climate – Kachalouski, Y. - Matuška, T., In: 2020 10th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2020). Les Ulis: EDP Sciences, 2020. E3S Web of Conferences. vol. 182. ISSN 2555-0403.
 • Multi-objective Optimization of Solar System Sizing in Households with Common Heat Sources – Novotný, J. - Matuška, T., In: 2020 6th International Conference on Environment and Renewable Energy February 24-26, 2020. Hanoi, Vietnam. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2020. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol. 505. ISSN 1755-1307.
 • Design and Monitoring of Energy-Active Facade Module – Pokorný, N. - Matuška, T. - Jirka, V., - Šourek, B., In: E3S Web of Conferences Volume 172 (2020) - 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2020. E3S Web Conf.. vol. 172. ISSN 2555-0403.
 • Performance analysis of glazed PVT collectors for multifamily building – Pokorný, N. - Matuška, T., In: E3S Web of Conferences Volume 172 (2020) - 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2020. E3S Web Conf.. vol. 172. ISSN 2555-0403.
 • Energy Savings Potential from Prismatic Glass Structure – Shemelin, V. - Matuška, T. - Šourek, B., - Jirka, V., In: 2020 11th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD 2020). Les Ulis: EDP Sciences, 2020. E3S Web Conf.. vol. 167. ISSN 2267-1242.
 • The Influence of Climatic Conditions on the Efficiency of the Solar System – Shemelin, V. - Matuška, T., In: 2020 11th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD 2020). Les Ulis: EDP Sciences, 2020. E3S Web Conf.. vol. 167. ISSN 2267-1242.
 • Building Energy Modelling for Development of Active Facade Panel with Solar Generation and Thermoelectric Air-conditioning Unit – Zavřel, V. - Matuška, T., - Zmrhal, V., In: Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA. International Building Performance Simulation Association, 2020. p. 1824-1831. BS 2019. vol. 16. ISSN 2522-2708. ISBN 978-1-7750520-1-2.
 • Energy system for nearly zero energy family buildings - Experience from operation – Matuška, T. - Šourek, B., - Broum, M., In: Energy Reports. ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. p. 117-123. vol. 6. ISSN 2352-4847.

2019

 • VÝVOJ FASÁDNÍ TERMOELEKTRICKÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO AUTONOMNÍ MODUL LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – Zavřel, V. - Matuška, T. - Zmrhal, V., - Slanina, P., In: 23. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 149-154. ISBN 978-80-02-02870-3.
 • Provoz systému kombinujícího fotovoltaický systém, tepelné čerpadlo a zemní zásobník tepla – Broum, M. - Matuška, T., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 141-145. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Tepelná čerpadla v bytových domech – Matuška, T., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 131-135. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Efektivita přípravy teplé vody tepelným čerpadlem v různých klimatických oblastech – Kachalouski, Y. - Matuška, T., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 126-130. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Design and Demonstration of Autonomous Sorption Unit for Extraction of Water from Air – Šourek, B. - Matuška, T., - Zmrhal, V., In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, APL, the American Institute of Physics, 2019. vol. 2190. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1937-7.
 • Waste Water Recovery System with Heat Pump for Hot Water Preparation – Červín, R. - Matuška, T., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1307.
 • Influence of User Electricity Load Profile and Calculation Time Step on the Photovoltaic System Balance – Novotný, J. - Matuška, T., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1307.
 • Performance of Unglazed Photovoltaic-Thermal Collectors for Cooling Purpose – Matuška, T. - Pokorný, N., - Shemelin, V., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1307.
 • Experimental Assessment of the Façade-Integrated Thermoelectric Air-Conditioning Unit towards Development of the Autonomous Curtain Walling Module – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Zavřel, V., - Slanina, P., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1307.

2018

 • Theoretical Analysis of Combined Solar System Based on Dual Purpose Solar Collector – Shemelin, V. - Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2018 Conference – 12th International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry. Freiburg: International Solar Energy Society, 2018. p. 1043-1054. ISBN 978-3-9820408-0-6.
 • Glazed PVT collector integrated into façade module – Pokorný, N. - Matuška, T. - Šourek, B., - Jirka, V., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2018 Conference – 12th International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry. Freiburg: International Solar Energy Society, 2018. p. 850-858. ISBN 978-3-9820408-0-6.
 • Development of Solar Assisted Sorption Unit for Extraction of Water from Ambient Air in the Desert Climate – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Šourek, B., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2018 Conference – 12th International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry. Freiburg: International Solar Energy Society, 2018. p. 659-664. ISBN 978-3-9820408-0-6.
 • Simulation and Monitoring of PV Heat Pump System with Seasonal Storage – Matuška, T. - Šourek, B., - Broum, M., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2018 Conference – 12th International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry. Freiburg: International Solar Energy Society, 2018. p. 409-417. ISBN 978-3-9820408-0-6.
 • Noční radiační chlazení hybridními FVT kolektory – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 69-73. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Potenciální aplikace pro duální solární kolektory – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 63-68. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Heat Pump Combined with PV for Single-Family House – Kachalouski, Y. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 35-37. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Zpětné získávání tepla z odpadní vody pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem – Červín, R. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 89-93. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Modelování jednotky pro získávání vody z pouštního vzduchu – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 101-106. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Bilance FV systému v domácnosti při uvažování detailního odběrového profilu – Novotný, J. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 1-6. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Teoretická analýza využití duálních solárních kolektorů – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 167-174. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Potenciální aplikace pro nezasklené fotovoltaicko-tepelné kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 159-166. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Vliv odběrového profilu elektrické energie na bilanci FV systému – Novotný, J. - Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 151-158. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště – Matuška, T. - Zmrhal, V., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 129-135. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Tepelné modelování fotovoltaických modulů – Kachalouski, Y. - Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 85-92. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Fotovoltaika a tepelné čerpadlo v kombinaci se sezónní akumulací – Broum, M. - Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 15-21. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Solární hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a jejich aplikace – Matuška, T. - Pokorný, N. - Šourek, B., - Jirka, V., In: Vykurovanie 2018: Nové trendy v zásobovaní budov teplom. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2018. p. 279-283. ISBN 978-80-89878-19-2.

2017

 • PV and Heat Pump System with a Seasonal Storage for NZEB House – Sedlář, J. - Matuška, T. - Šourek, B., - Broum, M., In: Proceedings of 12th IEA Heat Pump Conference. Montreal, Quebec: The IEA Heat Pump Programme, 2017. ISBN 978-90-90-30412-0.
 • Monitoring of Solar Domestic Hot Water System with Glazed Liquid PVT Collectors – Pokorný, N. - Matuška, T. - Jirka, V., - Šourek, B., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2016 Conference. Freiburg: International Solar Energy Society, 2017. p. 1273-1282. ISBN 978-3-9814659-6-9.
 • Heat Pump System Performance with PV System Adapted Control – Matuška, T. - Sedlář, J., - Šourek, B., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2016 Conference. Freiburg: International Solar Energy Society, 2017. p. 1257-1265. ISBN 978-3-9814659-6-9.
 • Energy-economic Optimization of Flat-plate Collector – Shemelin, V. - Matuška, T., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2016 Conference. Freiburg: International Solar Energy Society, 2017. p. 1120-1129. ISBN 978-3-9814659-6-9.
 • Theoretical Analysis of Vacuum Flat-plate Solar Collector with a Detailed Model – Shemelin, V. - Matuška, T., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2016 Conference. Freiburg: International Solar Energy Society, 2017. p. 1109-1119. ISBN 978-3-9814659-6-9.
 • Využití tepla odpadní vody pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem – Matuška, T. - Červín, R., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 228-232. ISBN 978-80-02-02712-6.
 • Testování kombinovaného zásobníku s ohledem na přípravu teplé vody – Šourek, B. - Kalina, J., - Matuška, T., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 221-227. ISBN 978-80-02-02712-6.
 • Analýza solárního ohřevu pro bytový dům – Shemelin, V. - Matuška, T., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 161-165. ISBN 978-80-02-02712-6.
 • Kombinovaný zdroj s tepelným čerpadlem pro rodinný dům – Broum, M. - Sedlář, J. - Šourek, B., - Matuška, T., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 134-139. ISBN 978-80-02-02712-6.
 • Kombinace FV systému a tepelného čerpadla s řízenýn ukládáním tepla – Kachalouski, Y. - Matuška, T., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 128-133. ISBN 978-80-02-02712-6.
 • Efektivita solárních termických systémů v závislosti na odběru teplé vody – Pokorný, N. - Matuška, T., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 123-127. ISBN 978-80-02-02712-6.
 • Jaké zdroje energie pro energeticky nulový dům? – Matuška, T. - Ťopek, V., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 43-47. ISBN 978-80-02-02712-6.

2016

 • Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly – Matuška, T., In: Fotovoltaické fórum a Energetická konference 2016 - Sborník přednášek z duální konference Praha. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace, 2016. pp. 69-74. 1. vol. 1. ISBN 978-80-906281-3-7.
 • Experimentální hodnocení sprchového rekuperačního výměníku – Matuška, T. - Vavřička, R., In: Sborník mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. pp. 223-235. ISBN 978-80-904739-7-3.
 • Tepelné čerpadlo kombinované s FV systémem v různých aplikacích – Matuška, T. - Kachalouski, Y. - Sedlář, J., - Šourek, B., In: Sborník mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. pp. 159-168. ISBN 978-80-904739-7-3.
 • Použití počítačové simulace při vývoji a testování solárního systému s tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé vody – Matuška, T. - Šourek, B. - Sedlář, J., - Broum, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2016 - sborník 9. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2016. pp. 105-110. ISBN 978-80-270-0772-1.
 • Analýza kombinace tepelného čerpadla a FV systému pro ohřev vody – Kachalouski, Y. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2016 - sborník 9. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2016. pp. 75-78. ISBN 978-80-270-0772-1.
 • Simulace solární soustavy s hybridními FVT kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2016 - sborník 9. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2016. pp. 45-50. ISBN 978-80-270-0772-1.
 • Citlivostní analýza teoretického modelu plochého solárního kolektoru – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Simulace budov a techniky prostředí 2016 - sborník 9. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2016. pp. 39-44. ISBN 978-80-270-0772-1.
 • Advanced Design of HVAC System for a New Office Building - the Sustainable Solution – Matuška, T. - Lain, M., In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. pp. 861-868. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
 • Prismatic Glazings for Façade Envelopes – Jirka, V. - Shemelin, V. - Šourek, B., - Matuška, T., In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. pp. 1121-1126. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
 • Design Optimization of the Façade - Integrated Solar Thermal Collector – Shemelin, V. - Matuška, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Performance Analysis of Glazed Liquid Photovoltaic-thermal Collector with Use of Detail Model – Pokorný, N. - Matuška, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Energeticko-ekonomická optimalizace konstrukce plochého solárního kolektoru – Shemelin, V. - Matuška, T., In: Sborník konference Alternativní zdroje energie 2016. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. pp. 157-164. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02666-2.
 • Provozní analýza solární soustavy s hybridními FVT kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., In: Sborník konference Alternativní zdroje energie 2016. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. pp. 133-140. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02666-2.
 • Kombinace FV systému, tepelného čerpadla a dlouhodobé akumulace – Matuška, T. - Šourek, B. - Sedlář, J., - Broum, M., In: Sborník konference Alternativní zdroje energie 2016. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. pp. 93-100. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02666-2.

2015

 • Nejčastější problémy realizací solárních soustav – Matuška, T., In: VI. Sympozium integrované navrhování a hodnocení budov. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2015. pp. 14-17. ISBN 978-80-02-02614-3.
 • Modeling of Glazed Liquid PV-T Collector with Use of Detail Model – Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Proceedings of the 14th International IBPSA Conference Building Simulation 2015. Hyderabad: IBPSA, 2015. pp. 2554-2560. ISBN 978-93-5230-118-8.
 • Glazed Photovoltaic-Thermal Component for Building Envelope Structures – Matuška, T. - Pokorný, N., - Slanina, P., In: Conference Proceedings of the 10th ENERGY FORUM. Wilen: Advanced Building Skins GmbH, 2015. pp. 28-35. ISBN 978-3-9812053-8-1.
 • Teoretická analýza vlivu konstrukčních parametrů plochého solárního kolektoru na jeho výkonnost – Shemelin, V. - Matuška, T., In: Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 265-270. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
 • Laboratorní a provozní testování solárních kolektorů – Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 237-242. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
 • Energeticko-ekonomická analýza hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů – Matuška, T., In: Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 179-184. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
 • Use of Polysiloxane Gel as Laminate for Solar PVT Collectors – Matuška, T. - Jirka, V., - Poulek, V., In: EuroSun 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS. Freiburg: International Solar Energy Society, 2015. pp. 427-432. ISBN 978-3-9814659-3-8.
 • Comparison of Solar Photovoltaic and Photothermal Domestic Hot Water Systems – Matuška, T. - Šourek, B., In: EuroSun 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS. Freiburg: International Solar Energy Society, 2015. pp. 946-951. ISBN 978-3-9814659-3-8.
 • Modelování a testování solárních kolektorů v praxi – Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Konference Vytápění Třeboň 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 170-175. ISBN 978-80-02-02589-4.
 • Jak nenavrhovat solární tepelné soustavy na bytových domech – Matuška, T., In: Konference Vytápění Třeboň 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 143-147. ISBN 978-80-02-02589-4.
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Konference Vytápění Třeboň 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 37-41. ISBN 978-80-02-02589-4.

2014

 • Solární fotovoltaický a fototermický ohřev vody – Matuška, T. - Šourek, B., In: Pasivní domy 2014 - sborník z 10. ročníku mezinárodní konference. Brno: Centrum pasivního domu, 2014. pp. 124-132. vydání první, 2014. ISBN 978-80-904739-4-2.
 • Hodnocení solárních tepelných soustav v budovách – Matuška, T. - Šourek, B., In: Zborník prednášok z 25. vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2014. NITRA: SSTP - Slovenská společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 213-218. ISBN 978-80-89216-67-3.
 • Solární ohřev vody hybridními FVT kolektory – Matuška, T. - Šourek, B., - Jirka, V., In: V. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 64-72. ISBN 978-80-02-02563-4.
 • Efektivita provozu tepelných čerpadel v bytových domech – Krainer, R. - Matuška, T., In: V. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 41-48. ISBN 978-80-02-02563-4.
 • UCEEB-admin - Studie pro realizaci administrativně.obytné budovy – Kny, M. - Šourek, B., - Matuška, T., In: V. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 35-40. ISBN 978-80-02-02563-4.
 • Využití hybridních FVT kolektorů pro přípravu teplé vody v českém pavilonu pro EXPO 2015 – Šourek, B. - Jirka, V., - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 127-131. ISBN 978-80-260-7209-6.
 • Tepelné čerpadlo s odvodem tepla na třech úrovních - modelování a experiment – Sedlář, J. - Broum, M. - Šourek, B., - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 113-118. ISBN 978-80-260-7209-6.
 • Matematické modelování plochého solárního kolektoru s vaukovým zasklením – Shemelin, V. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 51-55. ISBN 978-80-260-7209-6.
 • Model hybridního fotovoltaicko-tepelného zaskleného kapalinového kolektoru – Pokorný, N. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 19-22. ISBN 978-80-260-7209-6.
 • Energetické a ekonomické srovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody – Šourek, B. - Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2014, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 197-204. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02546-7.
 • Teoretická analýza plochého solárního kolektoru s vakuovým zasklením – Shemelin, V. - Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2014, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 173-179. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02546-7.
 • Modelování provozu solárního tepelného kolektoru – Pokorný, N. - Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2014, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 155-162. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02546-7.
 • Porovnání zjednodušené metody hodnocení solárních tepelných soustav s počítačovou simulací – Matuška, T. - Šourek, B., In: Alternativní zdroje energie 2014, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 107-118. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02546-7.
 • Tepelné čerpadlo s odvodem tepla na třech úrovních – Broum, M. - Sedlář, J. - Šourek, B., - Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2014, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 19-28. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02546-7.
 • Performance and Economic Analysis of Hybrid PVT Collectors in Solar DHW System – Matuška, T., In: Energy Procedia - Proceedings of the 2nd International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry. Amsterdam: Elsevier B.V., 2014. p. 150-156. ISSN 1876-6102.

2013

 • Kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaicko-tepelných kolektorů – Matuška, T. - Šourek, B., In: Konference Vytápění Třeboň 2013. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. pp. 156-161. ISBN 978-80-02-02431-6.
 • Centre of Low-Energy Buildings in Pisek - a Case Study for NZEB – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. p. 111-114. ISBN 978-80-247-5015-6.
 • Solar Heat Pump System with Hybrid PVT Collectors for a Family House – Matuška, T. - Šourek, B., In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. p. 401-404. ISBN 978-80-247-5015-6.
 • Energy Performance Figures of Combined Solar PVT Heat Pump System – Matuška, T. - Šourek, B., In: Clima 2013 - 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC - "Energy Efficient, Smart and Healthy Buildings". Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. pp. 5591-5596. 1 st. Edition, June 2013. ISBN 978-80-260-4001-9.

2012

 • Simulační analýza solární soustavy kombinované s tepelným čerpadlem – Matuška, T. - Šourek, B., In: Simulace budov a techniky prostředí 2012. Praha: IBPSA-CZ, 2012. pp. 11-16. ISBN 978-80-260-3392-9.
 • Přínosy tepelných čerpadel v pasivních domech – Matuška, T., In: Pasivní domy 2012. Brno: Centrum pasivního domu, 2012. pp. 280-287. 1. ISBN 978-80-904739-2-8.
 • Energy Performance Analysis of Unglazed BIPV-T Collectors with a Detailed Model – Matuška, T. - Buchta, L., In: Eurosun 2012 - Conference Proceedings. Rijeka: Croatian Solar Energy Association, 2012. ISBN 978-953-6886-20-3.
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT – Lupíšek, A. - Matuška, T., In: Konference Alternativní zdroje energie 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. pp. 171-177. ISBN 978-80-02-02393-7.
 • Přednosti a úskalí hodnocení solárních soustav podle ČSN EN 15316-4-3 – Matuška, T., In: Konference Alternativní zdroje energie 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. pp. 49-56. ISBN 978-80-02-02393-7.
 • Simulační analýza solární soustavy kombinované s tepelným čerpadlem v běžné výstavbě – Matuška, T. - Šourek, B., In: Konference Alternativní zdroje energie 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. pp. 289-298. ISBN 978-80-02-02393-7.

2011

 • BOOM OF CZECH SOLAR THERMAL MARKET – Matuška, T., In: sborník konference ESTEC 2011. Brusel: ESTIF, 2011. p. 1.
 • EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SOLAR PV-T/LIQUID COLLECTOR – Matuška, T. - Buchta, L., In: sborník konference Solar World Congress 2011. Kassel: ISES, 2011. pp. 2585-2590. ISBN 978-1-61839-364-7.
 • SOLÁRNÍ KOLEKTOR JAKO SOUČÁST PLÁŠTĚ BUDOVY – Matuška, T., In: Sborník z konference II. Sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. pp. 153-159. ISBN 978-80-02-02345-6.
 • EKONOMIKA SOLÁRNÍCH SOUSTAV PRO BYTOVÉ DOMY – Matuška, T. - Minárik, L., In: sborník konference Vytápění 2011, Třeboň. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. pp. 234-239. ISBN 978-80-02-02291-6.
 • MOŽNOSTI VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE V SYSTÉMECH CZT – Matuška, T. - Borovský, D., In: sborník konference Vytápění 2011, Třeboň. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. pp. 135-142. ISBN 978-80-02-02291-6.

2010

 • Theoretical Analysis of Solar Unglazed Hybrid Photovoltaic-Thermal – Matuška, T., In: Eurosun 2010. Paris: International Energy Agency, 2010. pp. 1-8. ISBN 978-3-901425-13-4.
 • Hodnocení výkonnosti solárních kolektorů – Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2010. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2010. pp. 151-158. ISBN 978-80-02-02241-1.
 • Modelování tlakových ztrát kapilárních rohoží – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Schwarzer, J., In: Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA-CZ, 2010. pp. 73-78. ISBN 978-80-254-8661-0.

2009

 • Solární soustavy a jejich energetické přínosy – Matuška, T., In: Izolace 2009 sborník příspěvků. Praha: A.W.A.L. s.r.o., 2009. pp. 101-108.
 • A Comparative Simulation Study of Solar Flate-Plate Collectors Directly and Indirectly Integrated into the Building Envelope, – Metzger, J. - Matuška, T., - Schranzhofer, H., In: BUILDING SIMULATION 2009. Glasgow: IBPSA - Glasgow, 2009. pp. 805-810. ISBN 978-0-947649-40-1.
 • Detailed Modeling Of Solar Flat-Plate Collectors With Design Tool Kolektor 2.2 – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Metzger, J., In: BUILDING SIMULATION 2009. Glasgow: IBPSA - Glasgow, 2009. p. 2289-2296. ISBN 978-0-947649-40-1.
 • Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost a zisky solární soustavy – Matuška, T., In: Vytápění 20. konference 2009. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2009. pp. 133-141. ISBN 978-80-02-02136-0.

2008

 • Simulace provozního chování hybridního FV/T kolektoru v soustavě přípravy teplé vody – Matuška, T., In: Třetí Česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008. pp. 211-216. ISBN 978-80-254-3528-1.
 • Vliv konstrukčních a provozních parametrů na účinnost hybridního fotovoltaicko-termického kapalinového kolektoru – Matuška, T., In: Třetí Česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008. pp. 37-45. ISBN 978-80-254-3528-1.
 • Zkušenosti ze zkoušení vakuových trubkových solárních kolektorů – Matuška, T. - Šourek, B., In: Vykurovanie 2008. Bratislava: Slovenská spoločnost pro techniku prostredia, 2008. pp. 275-278. ISBN 978-80-89216-19-2.
 • Dlouhodobá akumulace sluneční energie pro vytápění budov – Šourek, B. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA-CZ, 2008. pp. 50-52. ISBN 978-80-254-3373-7.
 • Parametric Analysis of Solar Combisystems with Facade Collectors in Large Residential Buildings – Metzger, J. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA-CZ, 2008. pp. 52-54. ISBN 978-80-254-3373-7.
 • Shading Analysis of Façade Collectors in Urban Environment – Matuška, T. - Zmrhal, V., In: EUROSUN 2008. Lisabon: SPES - Sociedade Portuguesa de Energia Solar, 2008. pp. 78-81. ISBN 978-972-95854-7-0.
 • Design Tool KOLEKTOR 2.2 for Virtual Prototyping of Solar Flat-Plate Collectors – Matuška, T. - Metzger, J., - Zmrhal, V., In: EUROSUN 2008. Lisabon: SPES - Sociedade Portuguesa de Energia Solar, 2008. pp. 95-98. ISBN 978-972-95854-7-0.
 • Performance of Different Solar Combisystems with Building-Integrated Evacuated Flat-Plate Collectors – Metzger, J. - Matuška, T., - Šourek, B., In: EUROSUN 2008. Lisabon: SPES - Sociedade Portuguesa de Energia Solar, 2008. pp. 98-102. ISBN 978-972-95854-7-0.
 • Parametric Analysis of Solar Combisystems with Facade Collectors in Large Residential Buildings – Metzger, J. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA-CZ, 2008. pp. 167-171. ISBN 978-80-254-3373-7.

2007

 • Solar Combisystems with Building-Integrated Evacuated Flat-Plate Collectors – Metzger, J. - Matuška, T., - Šourek, B., In: ISES Solar World Congress 2007. Beijing: Chinese Solar Energy Society, 2007. p. 388-392. ISBN 978-7-89486-623-3.
 • Hydraulické a tepelné charakteristiky solárních kolektorů pro maloplošné solární soustavy – Matuška, T., In: Konference Vytápění - Třeboň 2007. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. pp. 159-163. ISBN 978-80-02-01926-8.
 • Počítačový program kolektor 2.1 pro modelování solárních kolektorů – Matuška, T. - Zmrhal, V., In: Solární systémy s FV/FT panely a jejich využití. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2007. pp. 22-24. ISBN 978-80-239-9098-0.
 • Hydraulické a tepelné charakteristiky solárních kolektorů – Matuška, T., In: Solární systémy s FV/FT panely a jejich využití. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2007. pp. 11-13. ISBN 978-80-239-9098-0.
 • Solární soustava pro 100% pokrytí potřeby tepla pro vytápění nízkoenergetického domu – Matuška, T. - Šourek, B. - Krainer, R., - Pechová, L., In: Konference Vytápění - Třeboň 2007. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. pp. 171-178. ISBN 978-80-02-01926-8.

2006

 • Počítačový program kolektor 2.1 pro modelování solárních kolektorů – Matuška, T. - Zmrhal, V., In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006. pp. 111-115. ISBN 80-01-03577-8.
 • Stínění fasádních solárních kolektorů budovami – Matuška, T. - Zmrhal, V., In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006. pp. 93-97. ISBN 80-01-03577-8.
 • Solar-Assisted Air-Conditioning of Buildings – Matuška, T., In: 17th Air-Conditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. pp. 211-216. ISBN 80-02-01811-7.
 • Solar Collector Optimization for Combined Heating and Cooling Systems – Matuška, T., In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 460-461. ISBN 80-01-03439-9.

2005

 • Energetické zisky a ztráty solárních soustav – Matuška, T. - Šourek, B., In: Vytápění - Třeboň 2005. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2005. pp. 196-204. ISBN 80-02-01724-2.
 • Solar Systems with Facade-Integrated Collectors – Matuška, T. - Šourek, B., In: ISES 2005 Solar World Congress. Orlando: American Solar Energy Society, 2005. pp. 1-6. ISBN 0-89553-177-1.

2004

 • Facade Solar Collectors – Matuška, T. - Šourek, B., In: Modelling and Simulation for Environmental Engineering. Praha: CTU Publishing House, 2004. pp. 79-86. ISBN 80-01-03098-9.
 • Fasádní solární kolektory – Matuška, T. - Šourek, B., In: Simulace budov a techniky prostředí 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 81-86. ISBN 80-02-01678-5.

2003

 • ESP-r: Integrated Simulation Tool for Design of Building and Systems – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: Proceedings of Workshop on Integrated Building Simulation. Gliwice: Centre for Energy Efficient Technologies and Systems in Indoor Env. Engineering, 2003. pp. 108-116. ISBN 83-907937-6-8.
 • Facade Solar Collectors – Matuška, T. - Šourek, B., In: DAME - BC. Ispra: PASLINK EEIG, 2003. pp. 1-9.
 • Fasádní solární kolektory – Matuška, T. - Šourek, B., In: Sborník příspěvků konference CEERES 03. České Budějovice: Energy Centre České Budějovice, 2003. pp. 103-106. ISBN 80-239-1142-2.

2002

 • Hodnocení a optimalizace aktivních solárních systémů – Matuška, T., In: Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA-CZ, 2002. pp. 97-101. ISBN 80-02-01515-0.

2001

 • Simulation to Support Sustainable HVAC Design for Two Historical Buildings in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: PLEA 2001. Brazil: Centro Tecnologico, Universidade Federal Do Espírito Santo, 2001. pp. 903-908. ISBN 85-90-13324-9.
 • Transparentní izolace a tepelná ochrana budov – Matuška, T., In: Tepelná ochrana budov. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 2001. pp. 113-117. ISBN 80-233-0462-3.
 • Solar Collector with Transparent Insulation – Matuška, T., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 540-541. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Problematika výpočtu fasád s transparentní izolací – Matuška, T., In: Simulace budov 2000. Praha: IBPSA-CZ, 2000. pp. 105-109. ISBN 80-02-01375-1.
 • Solar Energy Transmittance of Transparent Thermal Insulations – Matuška, T. - Brož, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 450. ISBN 80-01-02229-3.
 • Heat Transfer Measurement in Transparent Thermal Insulations – Matuška, T., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 436. ISBN 80-01-02229-3.

1998

 • Transparentní tepelné izolace – Matuška, T., In: Obnovitelné zdroje energie. Praha: ČENES - Česká energetická společnost, 1998. pp. 23-28.

Patents, utility designs, industrial designs

2023

 • Apparatus for extracting water from air with one air duct – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., United States of America. Patent US11828047. 2023-11-28.
 • Compact apparatus for extracting water from air – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., Australia. Patent AU2021201491. 2023-07-06.
 • Apparatus for extracting water from air with one air duct – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., Australia. Patent AU2021201492. 2023-04-06.
 • Compact Apparatus for Extracting Water from Air – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., United States of America. Patent US11642607. 2023-05-09.

2022

 • An autonomous apparatus for extracting water from the air – Matuška, T. - Zmrhal, V., Israel. Patent IL267576. 2022-09-02.

2021

 • Apparatus for extracting water from air with one air duct – Matuška, T. - Pokorný, N., - Shemelin, V., Israel. Patent Application IL281358. 2021-03-09.
 • Compact apparatus for extracting water from air – Matuška, T. - Pokorný, N., - Shemelin, V., Israel. Patent Application IL281352. 2021-03-09.
 • An autonomous apparatus for extracting water from the air – Matuška, T. - Zmrhal, V., Australia. Patent AU2019204433. 2021-02-18.
 • Zařízení pro získávání vody ze vzduchu – Matuška, T., Czechia. Patent CZ 309074. 2021-12-01.
 • AUTONOMOUS APPARATUS FOR EXTRACTING WATER FROM THE AIR – Matuška, T. - Zmrhal, V., United States of America. Patent US11065573. 2021-07-20.
 • Variabilní stavební systém na bázi dřeva a vysokopevnostního betonu – Hájek, P. - Tywoniak, J. - Lupíšek, A. - Mančík, Š. - Nováček, J. - Matuška, T. - Brandejs, R. - Hejl, J. - Pohloudek, J. - Ondra, D. - Pavlík, J. - Janošík, T., - Salaj, J., Czechia. Utility Model CZ 35005. 2021-04-20.

2020

 • Zařízení pro získávání vody ze vzduchu s jedním vzduchovodem – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., Czechia. Patent CZ 308656. 2020-12-17.
 • Kompaktní zařízení pro získávání vody ze vzduchu – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., Czechia. Patent CZ 308655. 2020-12-17.
 • Zařízení pro získávání vody ze vzduchu s jedním vzduchovodem – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., Czechia. Utility Model CZ 34074. 2020-06-09.
 • Kompaktní zařízení pro získávání vody ze vzduchu – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., Czechia. Utility Model CZ 34073. 2020-06-09.

2019

 • Prefabrikovaný fasádní modul lehkého obvodového pláště budovy – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Zavřel, V., Czechia. Utility Model CZ 33537. 2019-12-17.
 • Zařízení pro získávání vody z okolního vzduchu s možností autonomního provozu – Matuška, T. - Zmrhal, V., Czechia. Patent CZ 307873. 2019-05-29.

2018

 • Autonomní zařízení pro získávání vody ze vzduchu – Matuška, T. - Zmrhal, V., Czechia. Utility Model CZ 32078. 2018-09-18.
 • Solární kolektor pro transformaci slunečního záření na teplo a elektrickou energii s poddajným absorbérem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V., - Kudláček, J., Czechia. Patent CZ 307178. 2018-01-10.

2017

 • Solární kolektor pro transformaci slunečního záření na teplo a elektrickou energii s poddajným absorbérem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V., - Kudláček, J., Czechia. Utility Model CZ 30600. 2017-04-25.

2016

 • Prefabrikovaný nerozebíratelný fasádní modul lehkého obvodového pláště budovy s integrovaným solárním fotovoltaicko-tepelným kolektorem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V. - Slanina, P., - Dimmer, M., Czechia. Utility Model CZ 29187. 2016-02-22.
 • Tepelné čerpadlo s využitím obnovitelného zdroje elektřiny a sezónního zásobníku – Matuška, T., Czechia. Utility Model CZ 29082. 2016-01-26.

2015

 • Prefabrikovaný nerozebíratelný fasádní modul lehkého obvodového pláště budovy s integrovaným solárním fotovoltaicko-tepelným kolektorem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V. - Slanina, P., - Dimmer, M., Czechia. Patent Application., 2015
 • Tepelné čerpadlo s využitím obnovitelného zdroje elektřiny a sezónního zásobníku – Matuška, T., Czechia. Patent Application., 2015

2014

 • Plochý solární tepelný kolektor – Matuška, T., Czechia. Utility Model CZ 27017. 2014-06-10.

Prototype, samples

2023

 • Kontejnerové zařízení pro produkci pitné vody ze vzduchu – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Šourek, B. - Pelán, P. - Nosek, M., - Svoboda, J., [Prototype] 2023.

2022

 • Emulátor odběru tepla pro vytápění – Matuška, T. - Vavřička, R., - Langerová, E., [Functional Sample] 2022.
 • Kompaktní multifunkční zdroj tepla a chladu – Matuška, T. - Šulc, V., - Tolar, J., [Prototype] 2022.
 • Výměník integrovaný ve fasádní kazetě (plochý) – Shemelin, V. - Janeček, E., - Matuška, T., [Functional Sample] 2022.
 • Výměník integrovaný ve fasádní kazetě (trubkový) – Shemelin, V. - Janeček, E., - Matuška, T., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Tepelné mini-čerpadlo – Tolar, J. - Matuška, T., [Functional Sample] 2021.
 • zásobník tepla se zvýšenou stratifikací – Tolar, J. - Matuška, T., [Functional Sample] 2021.
 • Zásobník chladu s vestavěným výparníkem – Tolar, J. - Matuška, T., [Functional Sample] 2021.
 • Ekonomický prototyp autonomního fasádního modulu – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Zavřel, V. - Slanina, P., - Kudláček, M., [Prototype] 2021.
 • Hybridní FVT kolektor – Matuška, T. - Šourek, B., - Pokorný, N., [Prototype] 2021.

2020

 • TiCo - Full-scale objekt ze základních elementů stavebního systému – Hájek, P. - Tywoniak, J. - Lupíšek, A. - Mančík, Š. - Nováček, J. - Matuška, T. - Brandejs, R. - Hejl, J. - Pohloudek, J. - Ondra, D. - Pavlík, J. - Janošík, T., - Salaj, J., [Functional Sample] 2020.
 • Technologický prototyp autonomního fasádního modulu – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Zavřel, V. - Slanina, P., - Kudláček, M., [Prototype] 2020.

2018

 • Fotovoltaický stejnosměrný mikrosystém zabudovaný ve fasádním modulu – Hrzina, P. - Matuška, T. - Slanina, P., - Kudláček, M., [Functional Sample] 2018.
 • Peltiérův chladič vzduchu – Zavřel, V. - Matuška, T. - Slanina, P., - Kudláček, M., [Functional Sample] 2018.

2017

 • Testovací buňka pro energeticky aktivní fasádní moduly – Pokorný, N. - Shemelin, V. - Šourek, B. - Matuška, T. - Jirka, V., - Straka, T., [Functional Sample] 2017.

2016

 • Hybridní fotovoltaicko-tepelný solární kolektor integrovaný do fasádního modulu lehkého obvodového pláště s optickým rastrem – Jirka, V. - Matuška, T. - Šourek, B. - Slanina, P., - Dimmer, M., [Functional Sample] 2016.
 • Zemní zásobník tepla – Matuška, T. - Broum, M., [Functional Sample] 2016.
 • Kombinovaný vodní zásobník tepla – Kalina, J. - Běťák, J. - Matuška, T., - Šourek, B., [Prototype] 2016.
 • Emulátor odběru teplé vody – Pokorný, N. - Kachalouski, Y. - Shemelin, V. - Matuška, T., - Vavřička, R., [Functional Sample] 2016.

2015

 • Opticky odrazný selektivní rastr pro fasádu – Jirka, V. - Matuška, T., - Šourek, B., [Functional Sample] 2015.
 • Solární soustava pro přípravu teplé vody s fotovoltaicko-tepelnými kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., [Functional Sample] 2015.
 • Zasklený hybridní fotovoltaicko-tepelný solární kolektor s tepelně izolovaným rámem a elektrickou rozvodnicí – Jirka, V. - Šourek, B., - Matuška, T., [Functional Sample] 2015.
 • Zasklený tepelný kolektor s trubkovým absorbérem tmeleným na izolační dvojsklo – Jirka, V. - Matuška, T., - Šourek, B., [Functional Sample] 2015.
 • Hermetická izolační průchodka plochého vodiče absorbérem hybridního kolektoru – Jirka, V. - Matuška, T., - Šourek, B., [Functional Sample] 2015.
 • Profilovaná montážní úložní deska absorbéru pro vývoj a výrobu vzorků kolektorů s membránovým absorbérem technologií laminace transparentním gelem – Jirka, V. - Matuška, T., - Šourek, B., [Functional Sample] 2015.
 • Otočný montážní stůl pro vývoj a výrobu vzorků kolektorů s membránovým absorbérem technologií laminace transparentním gelem – Šourek, B. - Jirka, V., - Matuška, T., [Functional Sample] 2015.

2014

 • Vícevýměníkové tepelné čerpadlo země-voda – Sedlář, J. - Šourek, B., - Matuška, T., [Functional Sample] 2014.
 • Zasklený hybridní fotovoltaicko-tepelný absorbér s trubkovým absorbérem – Jirka, V. - Šourek, B., - Matuška, T., [Functional Sample] 2014.

2013

 • Zasklený fotovoltaicko-tepelný solární kolektor s neselektivním absorbérem – Matuška, T., [Functional Sample] 2013.

Software

2023

 • Softwarový modul pro optimalizaci tepelné ztráty a hydrauliky sítě s využitím predikce – Cígler, J. - Matuška, T. - Pokorný, N., - Šulc, J., [Software] 2023.

2022

 • BILANCE FV: Výpočtový nástroj pro hodnocení využití FV systému pro krytí potřeby energie v budově – Matuška, T. - Novotný, J., [Software] 2022.

2018

 • TRNSYS Type 224 v0.1 Dynamický model zaskleného kapalinového fotovoltaicko-tepelného kolektoru založeného na detailních parametrech konstrukce a energetické bilanci – Pokorný, N. - Matuška, T., [Software] 2018.

2017

 • TRNSYS Type 207 Model duálního solárního kolektoru vzduch-kapalina založeného na detailních parametrech konstrukce a energetické bilanci – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., [Software] 2017.
 • TRNSYS Type 206 Model zaskleného vzduchového kolektoru založeného na detailních parametrech konstrukce a energetické bilanci – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., [Software] 2017.
 • TRNSYS Type 205 v.1.1 Model zaskleného kapalinového kolektoru založeného na detailních parametrech konstrukce a energetické bilanci – Shemelin, V. - Matuška, T., [Software] 2017.
 • BilanceTC – Zjednodušená bilance soustavy s tepelným čerpadlem – Matuška, T., [Software] 2017.

2015

 • TRNSYS Type 223 v0.1 - Model zaskleného kapalinového fotovoltaicko-tepelného kolektoru založeného na detailních parametrech konstrukce a energetické bilanci – Pokorný, N. - Matuška, T., [Software] 2015.

2011

 • Výpočtové energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly – Matuška, T. - Krainer, R., [Software] 2011.

2010

 • Výpočtový nástroj pro hodnocení výkonnosti solárního tepelného kolektoru VYKON_SK – Matuška, T., [Software] 2010.

2008

 • Computer Program for Efficiency Calculation of Flat-Plate Solar Collectors KOLEKTOR 2.2 – Matuška, T. - Zmrhal, V., [Software] 2008.

2007

 • Nezasklený hybridní solární fotovoltaicko-termální kolektor PVT_NEZ – Matuška, T., [Software] 2007.
 • Zasklený hybridní solární fotovoltaicko-termální kolektor PVT_ZAS – Matuška, T., [Software] 2007.
 • Provozní bilance solární soustavy pro přípravu teplé vody PROVOZ_SK – Matuška, T., [Software] 2007.

2006

 • Počítačový program pro výpočet účinnosti plochých solárních kolektorů KOLEKTOR 2.1 – Matuška, T. - Zmrhal, V., [Software] 2006.

Report

2021

 • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO STATKU PŘÍPADOVÁ STUDIE BAŠŤ – Matuška, T. - Plos, J. - Kuzmič, M. - Mančík, Š. - Pomyjová, E. - Vácha, T., - Liška, M., [Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2021. Report no. TL02000357-V4.

2020

 • Případová studie: Čelákovice - Rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedlčánkách, podnět investičního záměru – Matuška, T. - Plos, J. - Mančík, Š. - Kuzmič, M. - Pomyjová, E. - Vácha, T., - Liška, M., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. VZP/36/2020/03-TL02000357-V3.
 • Podkladová studie - Kvalitní a udržitelná veřejná výstavba - VERZE 1 – Plos, J. - Vácha, T. - Kuzmič, M. - Mančík, Š. - Matuška, T. - Pomyjová, E., - Liška, M., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. VZP/36/2020/02-TL02000357-V2.

2018

 • Participativní plánování a stavebně-energetický koncept základní a mateřské školy: Studie pro obec Postřekov – Růžička, J. - Vácha, T. - Bacúrová, M. - Mančík, Š. - Sojková, K. - Matuška, T., - Kuzmič, M., [Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2018. Report no. VZP.

2016

 • Projekt Rekonstrukce budovy ZŠ a sloučení provozu ZŠ&MŠ v Postřekově - fáze I. – Růžička, J. - Matuška, T. - Wolf, P. - Adamovský, D., - Vácha, T., [Research Report] Obec Postřekov, 2016. Report no. 2016014SMV1656.
 • Posouzení tepelné bilance zásobníku chladiva R32 – Šourek, B. - Matuška, T., [Research Report] TAKENAKA EUROPE GmbH - organizační složka, 2016. Report no. 2016012SMV1666.
 • Ekonomika provozu solárního ohřevu vody – Matuška, T. - Šourek, B., - Pokorný, N., [Research Report] Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2016. Report no. 2016011SMV1607_1.
 • Optimalizace tepelného čerpadla vzduch-voda ve vazbě na nominální a provozní efektivitu se zjednodušeným modelem odtávání výparníku pro dvě výkonové hladiny – Matuška, T. - Sedlář, J., - Straka, T., [Research Report] Schlieger, s.r.o., 2016. Report no. 2016010SMV1596.
 • Koncepce Využití obnovitelných zdrojů energie pro město Kroměříž – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Město Kroměříž, 2016. Report no. 2016009SMV1630.
 • Studie Trh a specifika tepelných čerpadel – Matuška, T. - Straka, T., - Sedlář, J., [Research Report] 2016. Report no. 2016008SMV1629.

2015

 • Souhrnná výzkumná zpráva FOXCONN Pardubice Smart District – Kuzmič, M. - Mančík, Š. - Růžička, J. - Hainc, J. - Lupíšek, A. - Bejček, M. - Urban, M. - Matuška, T. - Dytrich, J. - Kny, M. - Wolf, P. - Nosek, V. - Bacúrová, M., - Vácha, T., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
 • Souhrnná výzkumná zpráva ze zkoušky tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806 – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
 • Futuristic Green Solutions – Matuška, T. - Shemelin, V., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
 • Posouzení FV ohřevu – Matuška, T. - Wolf, P., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
 • Optimalizace bytového domu Active House – Urban, M. - Bejček, M. - Růžička, J. - Mančík, Š. - Sojková, K. - Matuška, T. - Včelák, J., - Wolf, P., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
 • Simulační analýza a návrh hodnotících kritérií podpory FV systémů – Matuška, T. - Wolf, P. - Včelák, J., - Šourek, B., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
 • Stavebně-energetická optimalizace objektu Březník – Mančík, Š. - Růžička, J. - Matuška, T. - Wolf, P., - Včelák, J., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806 – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.

2014

 • Posouzení instalace solárního systému v bytových domech Skanska – Matuška, T. - Pokorný, N., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2014.
 • Optimalizace provozu zdrojů tepla a chladu pomocí dynamické simulace – Lain, M. - Matuška, T., - Šourek, B., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2014.
 • Simulační analýza solární soustavy pro centralizované zásobování teplem - Radvanice – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2014.

2006

 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru KTU 15 a KTU 9 – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 41-06030.
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru NETtechnik – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 41-06032.
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru EKS 3000 – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 41-06040.
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru Sonergy KVS 16 – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 41-06026.
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru Heliostar TS 310H – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 41-06021.
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru SOKOL 1 – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 41-06009.
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru Vývojový prototyp – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 41-06047.
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru Regulus KPS-ALP a KPC2-BP – Matuška, T. - Šourek, B., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 41-06001.

Books, textbooks

2016

 • Hodnocení tepelných čerpadel ve světle nové legislativy – Matuška, T. - Sedlář, J., - Straka, T., Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. ISBN 978-80-02-02662-4.

2012

 • Solární zařízení v příkladech – Matuška, T., Praha: GRADA PUBLISHING, 2012. Stavitel. ISBN 978-80-247-3525-2.
 • Nízkoenergetické domy 3. nulové, pasivní a další – Tywoniak, J. - Matuška, T. - Staněk, K. - Novák, J. - Růžička, J., - Šenberger, T., Praha: GRADA PUBLISHING, 2012. ISBN 978-80-247-3832-1.

2010

 • Solární soustavy pro bytové domy – Matuška, T., Praha: Grada, 2010. ISSN 1212-1673. ISBN 978-80-247-3503-0.

2009

 • Názvoslovný výkladový slovník z oboru Solární tepelná technika – Matuška, T., 33 ed. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2009.

2008

 • Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie – Petráš, D. ed. - Matuška, T. ed. - Lulkovičová, O. ed. - Takács, J. ed., - Füri, B. ed., Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-8076-069-4.

2005

 • Experimentální metody vtechnice prostředí – Matuška, T., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03291-4.

Book chapters

2012

 • Energie ze Slunce – Benda, V. - Matuška, T., In: Obnovitelné zdroje energie. Praha: Profi Press, 2012. p. 82-113. ISBN 978-80-86726-48-9.

2007

 • Integrace solárních kolektorů do obálky budovy – Matuška, T. - Šourek, B., In: Stavební ročenka 2008. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2007. p. 127-132. ISBN 80-8076-051-9.
 • Dimenzování solárních soustav – Matuška, T. - Šourek, B., In: Topenářská příručka 3. Praha: České sdružení pro technická zařízení, 2007. p. 114-122. ISBN 978-80-86028-13-2.

2004

 • Building Performance Simulation as a Design Tool for Refurbishment of Buildings – Hensen, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Dunovská, T. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: Simulationsmethoden bei der Planung von Neubauten und Instandsetzungen. München: WTA-Publications, n.d., 2004. p. 15-28. ISBN 3-937066-01-2.

Proceedings

2015

 • Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015 – Matuška, T. ed., Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

2008

 • Provozování a měření solárních soustav - sborník přednášek – Matuška, T. ed., Praha, 2008-11-12. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008.
 • Prvky solárních soustav - sborník přednášek – Matuška, T. ed., Praha, 2009-04-21. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008.
 • Ekonomika solárních soustav v souvislostech - sborník přednášek – Matuška, T. ed., Praha, 2009-03-30. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2023

 • Kontejnerové zařízení pro produkci pitné vody – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Šourek, B. - Pelán, P. - Nosek, M., - Svoboda, J., [Pilot Plant] 2023.
 • Tepelně-aktivní fasáda z kazetových výměníků – Shemelin, V. - Langerová, E. - Matuška, T. - Bracháček, J., - Janeček, E., [Pilot Plant] 2023.
 • Monitorovaný poloprovoz multifunkčního zdroje za účelem ověření funkcionality a výkonnosti zařízení – Matuška, T. - Tolar, J., [Pilot Plant] 2023.
 • Jednotka prediktivní optimalizace a diagnostiky – Cígler, J. - Matuška, T. - Pokorný, N., - Šulc, J., [Pilot Plant] 2023.

2021

 • Solární hybridní systém – Matuška, T. - Šourek, B., - Pokorný, N., [Pilot Plant] 2021.

2020

 • TiCo - Variabilní stavební systém na bázi dřeva a vysokohodnotného betonu pro energeticky efektivní bytové domy – Hájek, P. - Tywoniak, J. - Lupíšek, A. - Mančík, Š. - Nováček, J. - Matuška, T. - Brandejs, R. - Hejl, J. - Pohloudek, J. - Ondra, D. - Pavlík, J. - Janošík, T., - Salaj, J., [Verified Technology] 2020.

2018

 • Zkušební trať pro testování vzduchových solárních kolektorů – Shemelin, V. - Šourek, B., - Matuška, T., [Pilot Plant] 2018.
 • Ověřená technologie Jednotka pro získávání vody ze vzduchu – Zmrhal, V. - Šourek, B., - Matuška, T., [Verified Technology] 2018.
 • Technologie výroby zaskleného FTV kolektoru využívající transparentní gel pro zalévání PV článků – Matuška, T. - Šourek, B., - Jirka, V., [Verified Technology] 2018.
 • Systém získávání a ukládání tepla se sezónním akumulátorem – Matuška, T. - Šourek, B., - Broum, M., [Pilot Plant] 2018.

Juridical rule, directive

2009

 • Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy – Matuška, T., [Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2009.

Certified methodology, procedure

2015

 • Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 – Matuška, T. - Šourek, B., [Certified Methodology (for RIV)] 2015.
 • Metodika výpočtu kritérií solárních termických systémů – Matuška, T., [Certified Methodology (for RIV)] 2015.
 • Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy – Wolf, P. - Včelák, J., - Matuška, T., [Certified Methodology (for RIV)] 2015.

2012

 • Solární tepelné soustavy – Matuška, T., [Certified Methodology (for RIV)] 2012.

2011

 • Výpočtové hodnocení tepelných soustav s tepelnými čerpadly – Matuška, T. - Krainer, R., [Certified Methodology (for RIV)] 2011.

2010

 • Provozní hodnocení tepelných soustav s obnovitelnými zdroji tepla – Matuška, T., [Certified Methodology (for RIV)] 2010.

2009

 • Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav – Matuška, T., [Certified Methodology (for RIV)] 2009.

Audiovizual production, electronic documents

2021

 • KVEST.CZ: webový nástroj „Kvalitní VEřejné Stavby“ – Plos, J. - Vácha, T. - Mančík, Š. - Suchánek, M. - Matuška, T. - Kuzmič, M. - Liška, M. - Čtverák, M. - Belch, W., - Pomyjová, E., [Electronic Document with Remote Access (www)] 2021.

Other unsorted

2024

 • 160 LET STROJAŘSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRAZE STROJÍRENSTVÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Zavřel, V., MM spektrum. 2024, 20-21.

2022

 • Technology for extracting water from the air in desert areas – Zmrhal, V. - Matuška, T. - Pokorný, N., - Shemelin, V., [Media appearance] BBC: BBC News, BBC. 2022-10-10.

2021

 • Budiž Voda! – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Šourek, B., [Media appearance] Česká televize: Budiž Voda!, Bio illusion. 2021-11-25.

2014

 • TNI 73 0351 Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup – Matuška, T., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2014.

2009

 • Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup – Matuška, T., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2009.