[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

People

Jiří Hemerka

doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.

jiri.hemerka (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2477

room: B1-815, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • MSM6840770011  
  Technika životního prostředí – Hemerka, J. (2005-2011)
 • GA101/04/1190  
  Experimentální studium depozice aerosolů ve vnitřním prostředí – Hemerka, J. (2004-2006)
 • CTU0313412  
  Prezentace výsledků vědeckého výzkumu na mezinárodní konferenci "Air Pollution 2003" – Hemerka, J. (2003)
 • 300104612  
  Prezentace výsledků vědeckého výzkumu na mezinárodní konferenci "European Aerosol Conference 2001" – Hemerka, J. (2001)
 • GA101/96/0047  
  Zlepšení hospodárnosti provozu průmyslových filtrů vzduchu – Hemerka, J. (1996-1998)

Journal papers

2024

 • Ejector diluter behavior assessment and dilution factor accuracy improvement – Červený, O. - Vybíral, P. - Mareš, L. - Hemerka, J. - Ondráček, J., - Roztočil, P., Particulate Science and Technology. 2024, 42(2), 263-268. ISSN 0272-6351.

2022

 • MEASUREMENT OF SOLID PARTICLE EMISSIONS FROM OXY-FUEL COMBUSTION OF BIOMASS IN FLUIDIZED BED – Červený, O. - Vybíral, P. - Hemerka, J., - Mareš, L., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 337-340. ISSN 1805-2363.

2021

 • Změny ve třídění vysoce účinných filtrů atmosférického vzduchu – Hemerka, J. - Vybíral, P., vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(2), 86-93. ISSN 1210-1389.
 • Filter Class Conversion between EN 779 and EN ISO 16890-1 – Hemerka, J. - Vybíral, P., The REHVA European HVAC Journal. 2021, 58(1), 37-45. ISSN 1307-3729.

2020

 • Převod tříd filtrů mezi ČSN EN 779 a ČSN ISO 16890-1 – Hemerka, J. - Vybíral, P., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(4), 201-207. ISSN 1210-1389.
 • Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Stručka, M., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(1), 20-30. ISSN 1210-1389.

2018

 • Normalizace a odlučovací schopnosti filtrů pro všeobecné větrání – Hemerka, J. - Vybíral, P., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 61(1), 29-35. ISSN 1210-1389.

2016

 • Vývoj imisního třídiče PM10 – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Švandová, K., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 58(3), 114-121. ISSN 1210-1389.

2014

 • Malé spalovací zdroje a ochrana ovzduší – Hemerka, J., Vytápění, větrání, instalace. 2014, 57(2), 54-58. ISSN 1210-1389.

2013

 • Filtrace při všeobecném větrání pobytových místností – Hemerka, J., Vytápění, větrání, instalace. 2013, 22(2), 68-73. ISSN 1210-1389.

2012

 • Změny ve zkoušení a třídění filtrů atmosférického vzduchu podle ČSN EN 779 – Hemerka, J., TZB Haustechnik. 2012, 5(2), 18-19. ISSN 1803-4802.

2011

 • CYKLÓNY JAKO TŘÍDIČE PMX PŘI MĚŘENÍ EMISÍ – Vybíral, P. - Hemerka, J., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 244-252. ISSN 1210-1389.
 • AEROSOLY VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ – Hruška, A. - Hemerka, J., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 121-128. ISSN 1210-1389.
 • VLIV USPOŘÁDÁNÍ PŘÍVODU A ODVODU VZDUCHU V ČISTÉM PROSTORU NA ŠÍŘENÍ ŠKODLIVINY V OBLASTI PRACOVNÍKA – Forejt, L. - Hemerka, J., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 91-98. ISSN 1210-1389.

2010

 • Cyclones as PM10 and PM2,5 Emission Measurement Classifiers – Hemerka, J. - Braniš, J., - Vybíral, P., WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2010, 136(136), 395-406. ISSN 1743-3541.

2009

 • Deposition rates on smooth surfaces and coagulation of aerosol particles inside a test chamber – Husein, T. - Hruška, A. - Dohányosová, P. - Džumbová, L. - Hemerka, J. - Kulmala, M., - Smolík, J., Atmospheric Environment. 2009, 43(4), 905-914. ISSN 1352-2310.
 • Deposition of aerosol particles on rough surfaces inside a test chamber – Hussejn, T. - Kubincová, L. - Hruška, A. - Dohányosová, P. - Džumbová, L. - Hemerka, J., - Smolík, J., Building and Environment. 2009, 44(10), 2056-2063. ISSN 0360-1323.
 • PM2,5 Emission Classifier – Vybíral, P. - Braniš, M., - Hemerka, J., Chemical Engineering Transactions. 2009, 8(17), 355-360.

2008

 • PM10 Emission Classifier – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., Chemical Engineering Transactions. 2008, 16(16), 29-36. ISSN 1974-9791.
 • Cyclone as a PM10 Emission Classifier – Hemerka, J., Czasopismo Techniczne. 2008, 105-M/2008(Zeszyt 6), 177-186. ISSN 0011-4561.
 • Ověření cyklónu jako třídiče PM10 – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., Vytápění, větrání, instalace. 2008, 17(3), 153-157. ISSN 1210-1389.

2005

 • Objem průmyslového filtru a funkce pulzní regenerace – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Kovářík, K., Vytápění, větrání, instalace. 2005, 14(2), 67-71. ISSN 1210-1389.

2004

 • Emise z kotelen a ochrana ovzduší – Hemerka, J. - Hrdlička, F., Vytápění, větrání, instalace. 2004, 13(2), 2-12. ISSN 1210-1389.

2003

 • Research on Development of Pulse-Jet Cleaning of Industrial Filters – Hemerka, J. - Adámek, V., - Košina, O., Ochrana ovzduší. 2003, 15(3), 13-14. ISSN 1211-0337.

2001

 • Contribition to Improvement of Pulse Jet Cleanning of Industrial Filtres – Hemerka, J. - Hofmann, P. - Adámek, A., - Košina, O., Journal of Aerosol Science. 2001, 1(32), 847-848. ISSN 0021-8502.

2000

 • Zařízení techniky prostředí a ochrana ovzduší – Hemerka, J., Vytápění, větrání, instalace. 2000, 9(3), 96-100. ISSN 1210-1389.

1999

 • Optimalizace geometrického uspořádání regeneračního ústrojí průmyslových filtrů s pulzní regenerací – Hemerka, J. - Doubek, P. - Hofmann, P., - Hejma, J., Ochrana ovzduší. 1999, 11(2), 7-11. ISSN 1211-0337.

1998

 • Rovnoměrnost pulzní regenerace u řady filtračních hadic – Hemerka, J. - Doubek, P., - Hejma, J., Ochrana ovzduší. 1998, 10(1), 17-22. ISSN 1211-0337.

1997

 • Pulzní regenerace průmyslových filtrů – Doubek, P. - Hemerka, J., - Hejma, J., Ochrana ovzduší. 1997, 19-22. ISSN 1211-0337.

1996

 • Odlučování tuhých emisí z tavících agregátů Skláren Český křišťál, Chlum u Třeboně – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., Silika. 1996, 59-63. ISSN 1213-3930.

1995

 • Experimentální ověření hlavic PM 10 – Hemerka, J. - Merta, M., Ochrana ovzduší. 1995, 2-8. ISSN 1211-0337.

1994

 • Odsávání a čištění spalin z tavících agregátů Skláren Český křišťál, Chlum u Třeboně – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., Silika. 1994, 243-245. ISSN 1213-3930.

Proceeding papers

2021

 • Method of determining the dilution factor of an ejector dilutor when diluting a gas of different composition from the calibration gas – Červený, O. - Mareš, L. - Vybíral, P., - Hemerka, J., In: European Aerosol Conference 2021. The Aerosol Society, 2021. p. 151.
 • Concentration and size distribution of solid particle emissions from oxy-fuel combustion of biomass in a fluidized bed – Červený, O. - Vybíral, P. - Hemerka, J., - Mareš, L., In: 24th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2021 VIRTUALLY. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2021.

2020

 • FILTRY PRO VŠEOBECNÉ VĚTRÁNÍ – PROBLEMATIKY PŘECHODU NA NOVOU NORMU ČSN ISO 16890-1 – Hemerka, J. - Vybíral, P., In: XI. sympozium GREEN WAY 2020. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2020. p. 40-44. ISBN 978-80-02-02906-9.

2017

 • Normalizace a odlučovací schopnosti filtrů pro všeobecné větrání – Hemerka, J. - Vybíral, P., In: 22. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. pp. 38-49. ISBN 978-80-02-02739-3.

2016

 • Vývoj imisního třídiče PM10 a vliv uspořádání vstupní trubky – Vybíral, P. - Hemerka, J., In: 13. Setkání v čistém ovzduší. Praha: ENVItech Bohemia s.r.o., 2016.

2015

 • Vliv uspořádání vstupní trubky na třídicí schopnosti vírového článku – třídiče frakce PM10 – Hemerka, J. - Vybíral, P., In: Sborník XVI. výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2015. pp. 67-72. ISBN 978-80-86186-73-3.

2013

 • Emisní limity u malých spalovacích zdrojů – Hemerka, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2013. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. pp. 89-96. ISBN 978-80-02-02431-6.

2011

 • Vliv okrajových podmínek v čistém prostoru na ochranu pracovníka před aerosolovým znečištěním – Forejt, L. - Hemerka, J., In: Sborník XII. výroční konference ČAS. Praha: Česká aerosolová společnost, 2011. pp. 15-16. ISBN 978-80-86186-31-3.

2010

 • 2D a 3D model šíření znečišťujících látek v čistém prostoru – Hemerka, J. - Forejt, L., - Vybíral, P., In: Sborník konference ČAS. Praha: Česká aerosolová společnost, 2010. pp. 13-18. ISBN 978-80-86185-25-2.

2009

 • Reduction of re-suspended particle concentration by a suction box. – Hruška, A. - Hemerka, J., In: EAC 2010, Helsinki, 2009. Helsinky: Finish asociation for aerosol research, 2009. p. 1.
 • Vývoj cyklónu jako třídiče PM2,5 pro měření emisí tuhých částic – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., In: Sborník konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2009. pp. 45-50.
 • Influence of the window exchange on the aerosol particle concentrations in a lived-in city flat – Hruška, A. - Hemerka, J., In: European Aerosol Conference 2009, Karlsruhe. Karlsruhe: European Aerosol Assembly, 2009.

2008

 • Produkce a odvod škodlivin při vytápění krbovou vložkou – Hruška, A. - Hemerka, J., In: Sborník konference České aerosolové společnosti 2008. Praha: Česká aerosolová společnost, 2008. pp. 77-82. ISBN 978-80-86186-17-7.
 • Použití cyklónu jako třídiče PM10 u měření emisí u suchého vzduchu a u spalování uhlí – Hemerka, J. - Braniš, M. - Vybíral, P., - Hruška, A., In: Sborník konference České aerosolové společnosti 2008. Praha: Česká aerosolová společnost, 2008. pp. 69-70. ISBN 978-80-86186-17-7.
 • Produkce a odvod škodlivin při vytápění krbovou vložkou – Hruška, A. - Hemerka, J., In: 18. Konference Klimatizace a větrání 2008. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. pp. 51-56. ISBN 978-80-02-01978-7.

2007

 • Srovnávací měření optických počítačů částic – Hruška, A. - Mík, M., - Hemerka, J., In: ČAS 2007. Praha: Česká aerosolová společnost, 2007. pp. 43-46. ISBN 978-80-86186-00-9.
 • Ověření metody stanovení depozičního toku částic aerosolu v experimentální komoře – Hemerka, J. - Hruška, A., - Trojan, J., In: ČAS 2007. Praha: Česká aerosolová společnost, 2007. pp. 39-42. ISBN 978-80-86186-00-9.
 • Spalování paliv a ochrana ovzduší – Hemerka, J., In: Konference Vytápění - Třeboň 2007. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. pp. 98-106. ISBN 978-80-02-01926-8.

2006

 • Experimental Studies of the Aerosol Deposition and Coagulation in a Test Chamber – Hruška, A. - Hemerka, J. - Dohányosová, P., - Smolík, J., In: Advanced Atmospheric Aerosol Symposium. Milano: AIDIC, 2006. pp. 465-470. ISBN 20-901915-7-1.
 • Experimental Studies of the Aerosol Dynamics in the Test Chamber – Hruška, A. - Hemerka, J. - Dohányosová, P., - Smolík, J., In: Report Series in Aerosol Science. Helsinki: Aerosolitutkimusseura ry, 2006. pp. 98-102. ISBN 952-5027-76-7.
 • Experimental Studies of the Aerosol Deposition in a Test Chamber – Hruška, A. - Hemerka, J. - Dohányosová, P., - Smolík, J., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 1-8. ISBN 80-86059-44-8.
 • Intensification of Pulse-Jet Cleaning of Industrial Filters – Vybíral, P. - Hemerka, J., In: Chemical Industry and Environment V. Vídeň: Institute of Chemical Engineering Vienna University of Technology, 2006. pp. 504-512. ISBN 3900-554-57-9.
 • Indoor Aerosol Deposition – Hemerka, J. - Hruška, A. - Dohanyosova, P., - Smolík, J., In: 17th Air-Conditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. pp. 103-107. ISBN 80-02-01811-7.

2005

 • Depozice aerosolů ve vnitřním prostředí – Hruška, A. - Dohányosová, P. - Hemerka, J., - Smolík, J., In: Česká aerosolová společnost 2005. Praha: Česká aerosolová společnost, 2005. pp. 15-18. ISBN 80-86186-13-X.

2003

 • Improvement of Pulse-Jet Cleaning of Industrial Filters – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Adámek, V., In: Air Pollution XI. Wessex: WIT PRESS, 2003. p. 495-504. ISBN 1-85312-982-8.
 • Influence of Configuration Air-Technology Elements on Velocity Fields in Cleanrooms – Kužel, J. - Hemerka, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 764-765. ISBN 80-01-02708-2.
 • Air Flow Patterns in Cleanroom with Personnel Protection Zone – Kužel, J. - Hemerka, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 652-653. ISBN 80-01-02708-2.

2002

 • Contribution to Improvement of Cleaning Efficiency of Pulse-Jet Fabric Filters – Hemerka, J. - Doubek, P., In: Air Pollution X. Southampton: WIT Press, 2002. p. 529-538. ISSN 1369-5886. ISBN 1-85312-916-X.
 • Distribution of Pressurised Air at Pulse-Jet Cleaning – Hemerka, J. - Doubek, P., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 718-719. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Vývoj v oblasti konstrukce průmyslových filtrů s pulzní regenerací – Hemerka, J. - Doubek, P. - Hofmann, P., - Hejma, J., In: 50 let výuky Techniky prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. pp. 65-73. ISBN 80-01-02431-8.
 • Optimisation of Pulse Jet Cleaning Device Geometry – Hemerka, J. - Doubek, P. - Hofmann, P., - Hejma, J., In: International Conference on Advanced Engineering Desing. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 159-164. ISBN 0-85261-731-3.
 • Improvement of Function of Idustrial Air Filters: Geometry Optimisation – Hemerka, J. - Košina, O. - Adámek, V., - Hofmann, P., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 544-545. ISBN 80-01-02335-4.
 • Emisní limity v ČR a v zahraničí – Hemerka, J., In: 16. Konference o vytápění. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2001. pp. 133-146. ISBN 80-02-01403-0.
 • Měření emisí tuhých znečišťujících látek – Hemerka, J., In: Měření emisí tuhých znečišťujících látek a látek na ně vázaných. Pardubice: Dům techniky, 2001. pp. 6-15.

2000

 • Metodika kontrolního měření koncentrace tuhých látek v emisích – Hemerka, J. - Mareš, L., In: Měření emisí 2000. Hradec Králové: Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví, 2000. pp. 9.
 • Improvement of Function of Industrial Air Filtres: Uniform Pressure Distribution in Distribution Pipe – Doubek, P. - Hemerka, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 437. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Větrání v průmyslu a ochrana ovzduší – Hemerka, J., In: Klimatizace a větrání pro příští století. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1999. pp. 72-78. ISBN 80-02-01315-8.
 • Pulse Jet Cleaning of Fabric – Doubek, P. - Hemerka, J., - Hofmann, P., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 267.

1998

 • Vysoceúčinná filtrace a význam třídění filtrů dle návrhu EN podle velikosti částice s největším průnikem – Hemerka, J., In: Filtrace ve vzduchotechnice. Praha: Symposium Servis - SYS, 1998. pp. 4-12.
 • Kalibrace komponent odběrových aparatur pro gravimetrické měření tuhých emisí – Hemerka, J. - Mareš, L., In: Měření emisí. Hradec Králové: EMPLA, 1998, pp. 5-11.
 • Pulse Jet Cleaning of Industrial Filters – Hemerka, J. - Doubek, P. - Hejma, J. - Mareš, L., - Hofmann, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 595-596.
 • Optimalizace pulzní regenerace průmyslových filtrů – Hemerka, J. - Doubek, P. - Hejma, J., - Hofmann, P., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 81-82.
 • Pulzní regenerace průmyslových filtrů – Hemerka, J. - Doubek, P., - Hejma, J., In: 3. konferencia Ovzdušie 98. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 1998. pp. 146-149. ISBN 80-88907-03-9.

1997

 • Experimentální ověření třídících schopností hlavic PM 10 při měření prašného aerosolu – Hemerka, J. - Merta, M. - Líkař, L., - Coufal, P., In: OVZDUŠÍ 97. Brno: Masarykova univerzita, 1997, pp. 252-253.
 • Improvement of the Pulse Jet Fabric Filtres Regeneration – Hemerka, J. - Doubek, P. - Mareš, L. - Hofmann, P., - Hejma, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1277-1278.

1996

 • Development of Exhaust and Separating System for Emissions from Glass Furnaces – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 953-954.
 • Filtrace atmosférického vzduchu – Drkal, F. - Hemerka, J., In: Větrání a klimatizace. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1996, pp. 1-2.

1995

 • Project of Continuing Education Course on "Air Pollution Control" – Hemerka, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 897-898.
 • Sampling Probe for Measuring of Classified Emission – Hemerka, J. - Mareš, L., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 715-716.

1993

 • Particle Losses on the Walls of a Virtual Impactor – Hemerka, J., In: Proceedings of the third meeting of the task force "Heavy metal emissions". Praha: UN-ECE, 1993, pp. 83-84.
 • Particle Losses of the Walls of a Virtual Impactor – Hemerka, J. - Procházka, J., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 151-152.

Patents, utility designs, industrial designs

2017

 • Zařízení pro rovnoměrný velkoplošný a jednosměrný přívod vzduchu do prostoru – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Pešek, L., Czechia. Patent CZ 307117. 2017-12-13.

2008

 • Zařízení pro rovnoměrný velkoplošný a jednosměrný přívod vzduchu do prostoru – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Pešek, L., Czechia. Utility Model CZ 18726. 2008-07-07.

Prototype, samples

2015

 • Cyklónová imisní hlavice PM10 – Hemerka, J. - Vybíral, P., [Functional Sample] 2015.

2012

 • Imisní cyklónový třídič pro jemné částice – Vybíral, P. - Hemerka, J., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Cyklónový třídič částic PM10 pro malé a střední průtoky vzorků emisí 1 až 2 m3/h – Hemerka, J. - Vybíral, P., [Functional Sample] 2011.
 • Cyklónový třídič částic PM2,5 pro malé průtoky vzorků emisí – Hemerka, J. - Vybíral, P., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Mobilní odsávací pracovní box s dvoustupňovou filtrací – Hruška, A. - Hemerka, J., [Functional Sample] 2010.
 • Cyklónový třídič částic PM10 pro malé průtoky vzorků emisí – Hemerka, J. - Vybíral, P., [Functional Sample] 2010.

2008

 • Cyklónový třídič částic emisí PM2,5 – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., [Functional Sample] 2008.
 • Cyklónový třídič částic emisí PM10 – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., [Functional Sample] 2008.

Software

2011

 • Cyklón jako třídič PM10 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí při nízkých objemových průtocích vzorku 1 až 2 m3/h - stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Hruška, A., [Software] 2011.
 • Cyklón jako třídič PM2,5 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí při nízkých objemových průtocích vzorku, stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Hruška, A., [Software] 2011.

2010

 • Model chování aerosolu ve vnitřním prostředí – Hruška, A. - Hemerka, J., [Software] 2010.
 • Cyklón jako třídič PM10 u měření emisí při nízkých objemových průtocích vzorku – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Hruška, A., [Software] 2010.

2009

 • Cyklón jako třídič PM2,5 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí- stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Braniš, M. - Vybíral, P., - Hruška, A., [Software] 2009.

2008

 • Cyklón jako třídič PM10 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí- stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Braniš, M. - Vybíral, P., - Hruška, A., [Software] 2008.

Report

2013

 • Návrh zkušební tratě a zkouška filtračních materiálů – Hemerka, J. - Vybíral, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013.

1996

 • Zkušenosti z práce se sedimentografem SG 4 na FS ČVUT – Hemerka, J., [Research Report] 1996.

1995

 • Kalibrace aparatury pro měření tuhých emisí v proudící vzdušnině – Mareš, L. - Hemerka, J., [Technical Report] 1995.
 • Experimentální ověření hlavic PM 10 – Hemerka, J., [Technical Report] 1995.

1994

 • Cejchování dýz pro měření objemového průtoku – Hemerka, J. - Mareš, L., - Jelen, M., [Technical Report] 1994.
 • Provozní předpis pro systém nuceného odtahu spalin z van 1,2,3 hutní haly Skláren Český křišťál Chlum u Třeboně – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., [Technical Report] 1994.
 • Uvádění do provozu souboru čištění spalin v závodě Český křišťál Chlum u Třeboně – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., [Technical Report] 1994.

1993

 • Čištění spalin v závodě Sklárny Český křišťál Chlum u Třeboně – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., [Technical Report] 1993.

Books, textbooks

2017

 • Větrání škol v souvislostech – Zmrhal, V. - Kučera, M. - Hemerka, J. - Jiránek, M. - Begeni, M., - Skácel, František, Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. ISBN 978-80-02-02718-8.

2011

 • Filtrace atmosférického vzduchu – Hemerka, J. - Vybíral, P., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04902-0.

2010

 • Ochrana ovzduší – Hemerka, J. - Vybíral, P., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04646-3.

2008

 • Základy ochrany ovzduší – Hemerka, J. - Vybíral, P., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-03922-9.

1998

 • Omezování tuhých emisí – Hemerka, J., Praha: ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 1998.

1997

 • Ekologie a ochrana životního prostředí – Drkal, F. - Dvořák, L. - Hrdlička, F. - Hemerka, J. - Hemzal, K. - Kolářová, H., - Nový, R., Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. ISBN 80-01-01579-3.

1994

 • Odlučování tuhých částic – Hemerka, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1994. ISBN 80-01-01088-0.

Book chapters

2001

 • Ochrana ovzduší – Hemerka, J., In: Topenářská příručka 2. Praha: GAS, 2001. p. 1705-1726. ISBN 80-86176-83-5.

1994

 • Metody měření – Hemerka, J. - Hoch, K., In: Metodické prostředky pro životní prostředí. Praha: Czech Technical University in Prague, 1994. p. 42-82.

Proceedings

2004

 • Budoucnost a úkoly strojírenství a postavení technických universit ve sjednocené Evropě – Hemerka, J. ed., Praha, 2004-06-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. ISBN 80-02-01678-5.
 • Progresivní strojírenství – Hemerka, J. ed., Praha, 2004-05-05. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. ISBN 80-01-02980-8.

1998

 • Filtrace ve vzduchotechnice – Hemerka, J. ed., Praha, 1998-10-07. Praha: Symposium Servis - SYS, 1998.

Invited unpublished lecture

1999

 • Ekologické souvislosti teplárenství – Hemerka, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Pražská teplárenská. 1999-02-18.