[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

Master's

Magisterské

 • Použití Lattice Boltzmann Method k modelování dvoufázového proudění - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Použití metody FTLE k identifikaci třírozměrných koherentních struktur - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Metastabilní stavy binární směsi suchého vzduchu a vodní páry - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Prognózování časového vývoje dynamických systémů zahrnujících proudění tekutin - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Použití metod strojového učení při optimalizaci v mechanice tekutin - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Optimalizace zavodnění chladicí věže s přirozeným tahem - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Využití metod počítačové dynamiky tekutin k simulacím vzniku námrazy v technických aplikacích - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Modelování přestupu tepla a hmoty z vodního filmu - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Numerické řešení úloh metodou Smoothed Particle Hydrodynamics - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Petr Jančík, téma k dispozici
 • Investigation of predictability in behaviour of fractal time series - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Vladimir Kulish, téma k dispozici
 • Investigation and modelling of the Tornado-Like Jet (TLJ) Effects - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Vladimir Kulish, téma k dispozici
 • Malá Francisova turbína - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Jan Melichar, téma k dispozici
 • Predikce charakteristik bagrovacího čerpadla - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Jan Melichar, téma k dispozici
 • Energetická bilance a návrh regeneračního zařízení pro akumulátor s chladivem R 744 - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Petr Prokop, téma k dispozici
 • Termodynamická bilance a studie pokročilého zařízení pro zkapalnění vzduchu - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Petr Prokop, téma k dispozici
 • Studie termodynamických poměrů hybridního objektového akumulátoru energií - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Petr Prokop, téma k dispozici
 • Experimentální ověření vlivu usměrňovacích prvků v sací nádrži na vstup vzduchových bublinek do sacího potrubí - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Návrh tvaru dna čerpací jímky pro minimalizaci zbytkových nečistot - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Využití analýzy obrazu na kvantifikaci vzduchových bublinek v systému vodního hospodářství - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Experimentální ověření charakteru mezní vrstvy na laminárním leteckém profilu - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Michal Schmirler, rezervované téma
 • Porovnání proudových charakteristik v modelech nosní dutiny před a po operaci nádoru hypofýzy - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Vliv vedlejších nosních dutin na proudové pole - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Vliv tvaru bulbu v rozvětvení krční tepny na proudové podmínky - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Optimalizace geometrie profilu lopatek oběžného kola vodní turbíny - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Jakub Suchý, téma k dispozici
 • Predikce aerodynamického hluku vrtulí - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Jakub Suchý, téma k dispozici
 • Predikce aerodynamického hluku větrné turbíny - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Jakub Suchý, téma k dispozici
 • Analýza přestupu tepla při proudění podél trubkového svazku za použití nástrojů počítačové dynamiky tekutin - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12112/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2021-10-20 (21:49)