[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

CZ   / EN  

Bachelor's

Bakalářské

 • Modelování tepelných soustav v jazyce Modelica - více
  B071RBSI - Bez specializace, Petr Jančík, téma k dispozici
 • Modelování tepelných oběhů v jazyce Modelica - více
  B071RBSI - Bez specializace, Petr Jančík, téma k dispozici
 • Modelování hydraulických soustav v jazyce Modelica - více
  B071RBSI - Bez specializace, Petr Jančík, téma k dispozici
 • Návrh konceptu akumulátoru tepelné energie s mezidenním cyklem v systémech využívajících obnovitelné zdroje energie. - více
  B071RBSI - Bez specializace, Petr Prokop, téma k dispozici
 • Kapacitní a dynamická bilance bloku akumulační látky v závislosti na provozních podmínkách akumulátoru tepelné energie v podmínkách nízkých teplotních spádů. - více
  B071RBSI - Bez specializace, Petr Prokop, téma k dispozici
 • Studie akumulátoru tepelné energie v systému objektové centrální výroby chladu s decentralizovaným zdrojem energie. - více
  B071RBSI - Bez specializace, Petr Prokop, téma k dispozici
 • Studium aerodynamiky jezdce rychlostního lyžování a návrh opatření vedoucích k nárůstu sjezdové rychlosti - více
  B071RBSI - Bez specializace, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Rozbor energetických ztrát v různých tvarech ateriovenózního zkratu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Proudové charakteristiky v anastomóze ateriovenózního zkratu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Vliv tvaru anastomózy (připojení) na proudové podmínky v AV zkratu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Vliv nestacionárního proudění v modelu anastomózy aterovenózního zkratu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Vliv koarktace aorty na proudové pole - více
  B071RBSI - Bez specializace, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Tepelný systém malé obce pracující výhradně s obnovitelnými zdroji - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Sláma, téma k dispozici
 • Akumulační jednotka technologického tepla v systému průmyslového závodu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Sláma, téma k dispozici
 • Akumulace tepelné energie za využití stavových změn v systému vytápění průmyslového závodu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Sláma, téma k dispozici
 • Větrná elektrárna s akumulací tepla pro suburbii - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Sláma, téma k dispozici
 • Lokální distribuční soustava tepla a chladu spolupracující se slunečními zdroji - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Sláma, téma k dispozici
 • Numerická CFD simulace leteckých a lopatkových profilů ve vysokorychlostních režimech - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Stodůlka, téma k dispozici
 • Návrh geometrie profilu lopatek oběžného kola vodní turbíny - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jakub Suchý, téma k dispozici
 • Návrh a aplikace malého mikrofonního pole pro měření zdrojů hluku na obtékaném profilu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jakub Suchý, téma k dispozici
 • Stávající systémy na bázi přímých přeměn pro decentralizovanou produkci elektřiny - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Kolovratník, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12112/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-07-16 (08:34)