[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

CZ   / EN  

People

Jakub Suchý

Ing. Jakub Suchý

j.suchy (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2571

room: B1-333b, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • TL02000544  
  Řešení hluku nové tramvaje – Suchý, J. (????)
 • SGS18/125/OHK2/2T/12  
  Ověření vhodnosti aerodynamického tunelu ústavu 12112 pro aeroakustická měření – Suchý, J. (2018-2019)

Journal papers

2022

 • Constant mixing temperature test of a fin-and-tube latent heat thermal energy storage – Jančík, P. - Schmirler, M. - Hyhlík, T. - Suchý, J. - Sláma, P. - Prokop, P., - Syrovátka, V., Scientific Reports. 2022, 12 ISSN 2045-2322.

2020

 • A non-field analytical method for solving problems in aero-acoustics – Kulish, V. - Nožička, J., - Suchý, J., Scientific Reports. 2020, 10(1), ISSN 2045-2322.

Proceeding papers

2022

 • Measurement of the Boundary Layer Surface Pressure Fluctuations Spectrum using Electret Microphones – Suchý, J. - Hyhlík, T., In: Experimental Fluid Mechanics 2022. Liberec: Technical University of Liberec, 2022.
 • Experimental Investigation of Unsteady Static Pressure Field Behind a Circular Cylinder – Suchý, J. - Nožička, J., - Papež, V., In: EFM19 – Experimental Fluid Mechanics 2019. Les Ulis Cedex A: EPJ Web of Conferences, 2022. EPJ Web of Conferences. vol. 269. ISSN 2100-014X.

2021

 • On Prediction of Laminar Boundary Vortex Shedding Noise – Suchý, J., In: Proceedings of Abstracts 39th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. p. 39. 1. ISBN 978-80-248-4557-9.

2019

 • Aeroacoustical Investigation of NACA 0012 Airfoil Using CFD – Suchý, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Measurement analysis of aerodynamic noise in low speed wind tunnel – Suchý, J., In: AIP Conference Proceedings. New York: AIP Conference Proceedings, 2019. p. 030042-1-030042-4. vol. 2118. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1858-5.

2016

 • Measurement of noise and its correlation to performance and geometry of small aircraft propellers – Štorch, V. - Nožička, J. - Brada, M. - Gemperle, J., - Suchý, J., In: EFM15 - Experimental Fluid Mechanics 2015. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. EPJ Web of Conferences. ISSN 2100-014X.

2015

 • Experimental Verification of Computational Model for Wind Turbine Blade Geometry Design – Štorch, V. - Nožička, J. - Brada, M., - Suchý, J., In: EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. pp. 572-577. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275.

Prototype, samples

2021

 • Sonda pro měření úhlu náběhu a úhlu vybočení – Šipoš, M. - Suchý, J., [Functional Sample] 2021.

2018

 • Nové oběžné kolo Kaplanovy turbíny – Štěch, S. - Suchý, J., [Functional Sample] 2018.

2016

 • Horkovzdušná trať PARNO 2016 – Štorch, V. - Nožička, J. - Čížek, J. - Gemperle, J., - Suchý, J., [Functional Sample] 2016.

Software

2019

 • Software pro návrh inicializační geometrie oběžného kola Francisovy turbíny – Suchý, J., [Software] 2019.

2018

 • Software pro návrh inicializační geometrie oběžného a rozváděcího kola Kaplanovy turbíny – Suchý, J. - Štorch, V., [Software] 2018.

2016

 • TD-ACC – Sumara, Z. - Suchý, J., - Čížek, J., [Software] 2016.

Report

2019

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2019 projektu TH02020972 – Nožička, J. - Suchý, J., - Štěch, S., [Research Report] 2019. Report no. TH02020972-PZ-2019.

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 projektu TH02020972 – Nožička, J. - Suchý, J., - Štěch, S., [Research Report] 2018. Report no. TH02020972-PZ-2018.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 v projektu TH02020940 – Nožička, J. - Suchý, J. - Křivan, Z., - Drahota, J., [Research Report] 2018. Report no. TH02020940-PZ-2018.

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Nožička, J. - Křivan, Z. - Štorch, V. - Suchý, J. - Drahota, J., - Vitkovič, P., [Research Report] 2017. Report no. TH02020940-2017V001.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Štorch, V. - Štěch, S. - Suchý, J., - Nožička, J., [Research Report] 2017. Report no. TH02020972-2017V001.

2016

 • 3D jevy při proudění tekutiny oběžným kolem Kaplanovy turbíny – Štorch, V. - Suchý, J., [Research Report] 2016.