[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

People

Ing. Pavel Sláma, Ph.D.

Ing. Pavel Sláma, Ph.D.

Pavel.Slama (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2596

room: B1-332a, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

  • TK02030042  
    Latentní ukládání tepla ve formě tepla nebo chladu v mezidenním cyklu – Sláma, P. (2019-2025)
  • TK01030082  
    Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu – Sláma, P. (2018-2025)

Článek v periodiku

2018

  • Heat Loss Calculation of Underground Central Heating Pipelines – Sláma, P. - Nožička, J., Acta Mechanica Slovaca. 2018, 22(2), 48-53. ISSN 1335-2393.

2017

  • Analýza termodynamických jevů v potrubních sítích – numerický model teplotního pole v okolí teplárenského potrubí – 1. část – Sláma, P., TZB info. 2017,(02.10.2017), ISSN 1801-4399.

Stať ve sborníku

2016

  • SYSTÉMY ZPĚTNÉ KONDENZACE – Čížek, J. - Nožička, J. - Gemperle, J., - Sláma, P., In: 30th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2016. ISBN 978-80-87117-14-9.