[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

People

Ing. Pavel Sláma, Ph.D.

Ing. Pavel Sláma, Ph.D.

Pavel.Slama (at) fs.cvut.cz

Deputy head / Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2596

room: B1-332a, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • TK02030042  
  Latentní ukládání tepla ve formě tepla nebo chladu v mezidenním cyklu – Sláma, P. (2019-2025)
 • TK01030082  
  Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu – Sláma, P. (2018-2025)

Journal papers

2018

 • Heat Loss Calculation of Underground Central Heating Pipelines – Sláma, P. - Nožička, J., Acta Mechanica Slovaca. 2018, 22(2), 48-53. ISSN 1335-2393.

2017

 • Analýza termodynamických jevů v potrubních sítích – numerický model teplotního pole v okolí teplárenského potrubí – 1. část – Sláma, P., TZB info. 2017,(02.10.2017), ISSN 1801-4399.

Proceeding papers

2019

 • Implementace cloudových řešení pro optimalizaci provozu teplárenských sítí, s přípravou pro MindSphere – Sláma, P. - Hlava, J.H., - Mužík, V.M., In: Sborník konference Kotle a energetická zařízení 2019. Brno: Moravská energetická a.s., 2019. p. 170-178. ISSN 1804-6673.
 • Dynamic model of heat consumption in hospital buildings by using SIMSCAPE tool – Sláma, P. - Devera, J., - Jančík, P., In: AIP Conference Proceedings. New York: AIP Conference Proceedings, 2019. vol. 2118. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1858-5.

2016

 • SYSTÉMY ZPĚTNÉ KONDENZACE – Čížek, J. - Nožička, J. - Gemperle, J., - Sláma, P., In: 30th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2016. ISBN 978-80-87117-14-9.

Prototype, samples

2020

 • Experimental latent thermal energy storage – Schmirler, M. - Sláma, P., - Devera, J., [Functional Sample] 2020.

2019

 • Systém chlazení dat. center s minimálními energetickými nároky – Dvořák, L. - Sláma, P., [Functional Sample] 2019.
 • Programový řídicí systém pro optimalizaci provozu datového centra – Dvořák, L. - Školník, P., - Sláma, P., [Functional Sample] 2019.

Software

2019

 • Systém pro on-line optimalizaci provozu stávajících výtopenských zdrojů a zdrojů odpadního tepla – Sláma, P. - Hlava, J., - Školník, P., [Software] 2019.