[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

People

Ing. Rut Vitkovičová, Ph.D.

Ing. Rut Vitkovičová, Ph.D.

Rut.Vitkovicova (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2576

room: B1-326, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS14/058/OHK2/1T/12  
  Experimentální vyšetřování interakce dvou válců v proudovém poli – Vitkovičová, R. (2014)
 • SGS13/061/OHK2/1T/12  
  Experimentální vyšetřování nestacionárního proudění za válcem – Vitkovičová, R. (2013)

Stať ve sborníku

2018

 • Analýza úplavu za dvěma válci metodou POD – Vitkovičová, R., 2018
 • Control of droplet size in rain-zone in wet cooling tower – Vitkovičová, R. - Vitkovič, P., 2018

2017

 • OPTIMALIZACE LIŠTOVÝCH ELIMINÁTORŮ – Vitkovičová, R. - Stodůlka, J., 2017
 • Experimental investigation of the mutual interference flow of two circular cylinders by flow visualization – Yokoi, Y. - Vitkovičová, R., 2017
 • Influence of detergents on water drift in cooling towers – Vitkovičová, R., 2017

2016

 • Eliminátory úletu s možností zpětné kondenzace – Vitkovičová, R. - Stodůlka, J., 2016
 • The Experimental and Numerical Investigation of a Wake behind Two Circular Cylinders in Staggered Arrangement – Vitkovičová, R. - Yokoi, YY, 2016
 • Interaction of Two Circular Cylinders in the Flow Field at low Reynolds Numbers – Vitkovičová, R. - Skála, V., 2016
 • Dominant Frequencies in the Wake of the Two Cylinders – Vitkovičová, R. - Skála, V., 2016
 • Estimation of the drift eliminator efficiency using numerical and experimental methods – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., 2016

2015

 • Oblasti výzkumu aktuálně řešené na ÚMTaT – Čížek, J. - Dvořák, L. - Filipský, J. - Sumara, Z. - Štorch, V. - Vitkovič, P., - Vitkovičová, R., 2015
 • Modifikace metody IPI pro určování velikosti úletu z chladicích věží – Vitkovičová, R. - Vitkovič, P., - Čížek, J., 2015
 • Experimental investigation of the interaction of two cylinders in the flow pattern – Vitkovičová, R. - Skála, V. - Čížek, J., - Nožička, J., 2015
 • MĚŘENÍ IPI V LABORATORNÍCH A PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH – Vitkovičová, R. - Vitkovič, P., - Čížek, J., 2015
 • Design and CFD Simulation of the Drift Eliminators in Comparison with PIV Results – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., 2015

2014

 • Výzkumné aktivity pracovníků Ústavu 12112 v posledních letech – Čížek, J. - Dvořák, L. - Filipský, J. - Sumara, Z. - Štorch, V. - Vitkovič, P. - Vitkovičová, R., - Zimčík, L., 2014
 • Měření parametrů eliminátorů kapiček – Vitkovičová, R. - Čížek, J., - Stodůlka, J., 2014
 • Měření charakteristik eliminátorů kapiček – Vitkovičová, R. - Čížek, J., 2014
 • EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE FLOW PATTERN BEHIND A CYLINDER – Vitkovičová, R. - Skála, V. - Čížek, J., - Nožička, J., 2014
 • Design and CFD Simulation of the Drift Eliminators in Comparison with PIV Results – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., 2014
 • Experimental investigation of the interaction of two cylinders in the flow pattern – Vitkovičová, R. - Skála, V. - Nožička, J., - Čížek, J., 2014

2013

 • Experimentální zařízení pro návrh a optimalizaci elementů pro zpětnou kondenzaci – Vitkovičová, R., 2013
 • Experimentální vyšetřování nestacionárního proudění za válcem – Vitkovičová, R. - Skála, V., - Čížek, J., 2013

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Chladicí elementy pro zpětnou kondenzaci – Vitkovičová, R. - Nožička, J., - Bláha, A., 2018
 • Eliminátor pro zhoršenou kvalitu vody – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2018

2017

 • Vestavba pro minimalizaci průměru kapek pro chladící věže – Vitkovič, P. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2017

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Optimalizace zavodnění Itersonických věží – Dostál, J. - Bláha, A., - Vitkovičová, R., 2018

2014

 • Modifikace metody IPI pro určování velikost úletu z chladicích věží – Vitkovičová, R. - Čížek, J., 2014

2013

 • Experimentální stanoviště pro měření parametrů vestaveb chladicích věží – Dvořák, L. - Vitkovičová, R. - Čížek, J. - Nožička, J., - Vitkovič, P., 2013
 • Kalibrátor pao metodu IPI – Čížek, J. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2013
 • Kalibrační trať pro metodu IPI – Čížek, J. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2013

2012

 • Sonda pro měření statického tlaku v dvoufázovém proudění – Dvořák, L. - Vitkovič, P., - Vitkovičová, R., 2012
 • Experimentální zařízení pro návrh a optimalizaci elementů pro zpětnou kondenzaci – Vitkovičová, R. - Vitkovič, P., - Nožička, J., 2012

2011

 • Jednokomponentní aerodynamická váha pro určování ventilátorových charakteristik – Vitkovič, P. - Čížek, J. - Vogelová, R. - Kolínský, J., - Nožička, J., 2011
 • Měřicí prostor pro určování aerodynamických parametrů výměníků – Nožička, J. - Čížek, J. - Vogelová, R. - Vitkovič, P., - Filipský, J., 2011
 • Polohovací systém na 3D PIV – Vogelová, R. - Čížek, J. - Vitkovič, P., - Nožička, J., 2011
 • Rámový průtokoměr – Čížek, J. - Filipský, J. - Vitkovič, P. - Vogelová, R., - Nožička, J., 2011
 • Optický otáčkoměr s digitálním výstupem – Vitkovič, P. - Filipský, J. - Vogelová, R. - Schmirler, M., - Nožička, J., 2011
 • Prandtlova sonda s digitálním výstupem – Schmirler, M. - Filipský, J. - Nožička, J. - Vitkovič, P., - Vogelová, R., 2011
 • Šestikomponentní aerodynamické váhy – Vogelová, R. - Nožička, J. - Schmirler, M., - Vitkovič, P., 2011

Zpráva

2018

 • Drift test of eliminators – Vitkovičová, R. - Nožička, J., 2018

2016

 • Aerodynamika osobních automobilů – Čížek, J. - Filipský, J. - Sumara, Z. - Punčochář, J. - Schmirler, M. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2016

2015

 • Drift eliminators testing – Vitkovič, P. - Vitkovičová, R., - Čížek, J., 2015
 • Spolupráce v oblasti vnitřní a vnější aerodynamiky a exp. metod – Čížek, J. - Filipský, J. - Sumara, Z. - Hudeček, V. - Schmirler, M. - Punčochář, J., - Vitkovičová, R., 2015

2014

 • Experimentální stanoviště pro měření parametrů vestaveb chladicích věží – Vitkovič, P. - Vitkovičová, R. - Stodůlka, J. - Dvořák, L., - Čížek, J., 2014
 • Měření rychlostního pole v okolí míchadla – Vitkovič, P. - Čížek, J. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2014
 • Spolupráce na citlivostních výpočtech hydrocyklonů – Čížek, J. - Stodůlka, J. - Schmirler, M. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2014

2013

 • Komponenty motorového prostoru - experimentální část - 1-C – Čížek, J. - Sumara, Z. - Vitkovičová, R. - Filipský, J., - Nožička, J., 2013

2012

 • Komponenty motorového prostoru - experimentální část - 1-B – Čížek, J. - Vitkovičová, R. - Sumara, Z. - Filipský, J., - Nožička, J., 2012