[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

People

Ing. Hana Netřebská, Ph.D.

Ing. Hana Netřebská, Ph.D.

Hana.Netrebska (at) fs.cvut.cz

Treasurer / Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics / Faculty of Mechanical Engineering
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2582

room: B1-332b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CZ.2.16/3.1.00/21569  
  Centrum 3D objemové anemometrie – Netřebská, H. (2014-2015)
 • CTU0614612  
  Vliv tvaru stenózy na proudové pole za připojením end-to-side anastomózy – Netřebská, H. (2006)

Článek v periodiku

2007

 • The Stenosis Shape Influence on the Flow Pattern in Distal End-to-Side Anastomosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2007
 • Particle Image Velocimetry Measurement in the Model of Vascular Anastomosis – Grus, T. - Lindner, J. - Vik, K. - Tošovský, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J., - Adamec, J., 2007

2006

 • Flow Pattern and Shear Stress Distribution in Distal End-to-Side Anastomosis – Adamec, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H., - Tůma, J., 2006

Stať ve sborníku

2017

 • The design of axial shaftless pump – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2017
 • Analysis of turbulent synthetic jet by dynamic mode decomposition – Hyhlík, T. - Netřebská, H. - Devera, J., - Kalinay, R., 2017
 • The Determination of Viscosity at Liquid Mixtures – Comparison of Approaches – Schmirler, M. - Netřebská, H., - Kolínský, J., 2017

2016

 • Evaluation of Travelling Vortex Speed by Means of Dynamic Mode Decomposition and Residual Vorticity – Hyhlík, T. - Netřebská, H., 2016
 • Numerical Simulation of Synthetic Jet Flow at Re=898 and St=19.7 – Netřebská, H. - Hyhlík, T., 2016

2015

 • Modal Decomposition of Synthetic Jet Flow Based on CFD Computation – Hyhlík, T. - Netřebská, H., 2015
 • Experimental investigation of the flow near the ram element in the brush turbine – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2015

2014

 • Numerical Simulation of Axisymmetric Synthetic Jet Flow Using ANSYS Fluent Solver – Hyhlík, T. - Netřebská, H., 2014

2013

 • Pulsatile flow analysis in a bend square channel by modal decomposition – Manoch, L. - Matěcha, J. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2013
 • Method for the evaluation of minor losses in pulsatile laminar fluid flow – Netřebská, H. - Matěcha, J. - Schmirler, M. - Manoch, L., - Adamec, J., 2013
 • The influence of flow parameters on the transition to turbulence in pulsatile flow – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Ježek, J., - Adamec, J., 2013
 • The Measurement of Wall Shear Stress in the Low-Viscosity Liquids – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Ježek, J., - Adamec, J., 2013

2009

 • The Measurement of Characteristics of Gas-Turbine Units for Cogeneration – Schmirler, M. - Marek, R. - Netřebská, H. - Nožička, J. - Vacek, V., - Doubrava, M., 2009

2008

 • Analytický rozbor vlivu tvaru tokové vlny na smykové napětí – Netřebská, H. - Matěcha, J., 2008
 • The Measurement of Wall Shear Stress in Conductive Liquids by the CTA Method – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Adamec, J., - Ježek, J., 2008

2007

 • The Effect of Angle and Hemodynamics upon Long-term Patency in Distal Vascular Graft Anastomoses - Experimental Stucy – Grus, T. - Lindner, J. - Krajíček, M. - Maresch, M. - Tošovský, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J., - Adamec, J., 2007
 • Hemodynamic Parameters of End to Side Anastomosis- Experimental Study – Grus, T. - Lindner, J. - Krajíček, M. - Vik, K. - Tošovský, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J., - Adamec, J., 2007
 • Hemodynamika a kubický zákon – Ježek, J. - Netřebská, H., 2007
 • Experimental Study of Bypass of Critical Locations in Relation – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Adamec, J. - Ježek, J., - Grus, T., 2007
 • The Graft-Host Diameter Ratio Influence on the Flow Pattern in Distal End-to-Side Anastomosis – Adamec, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J., - Manoch, L., 2007
 • Experimental Study of Bypass of Critical Locations in Relation – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Adamec, J. - Ježek, J., - Grus, T., 2007

2006

 • The Stenosis Shape Influence on the Flow Pattern in Distal End-to-Side Anastomosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2006
 • The Stenosis Shape Influence on the Flow Pattern in Distal End-to-Side Anastomosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2006
 • Flow Pattern Investigation with Respect to the Stenosed Bypass Shape – Adamec, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H., - Schmirler, M., 2006

2005

 • Unsteady Fluid Flow with Focus on Hemodynamics – Matěcha, J. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2005
 • Experimental Study throw Stenosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Tůma, J. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2005
 • Unsteady Flow Investigation behind the End-to-Side anastomosis – Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J. - Schmirler, M., - Adamec, J., 2005
 • Flow Investigation behind the End-to-Side Anastomosis – Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J. - Adamec, J., - Bíca, M., 2005
 • Proudění ve stenóze – Netřebská, H. - Adamec, J., 2005

2004

 • Uniaxial Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Sedláček, R. - Netřebská, H., - Konvičková, S., 2004
 • Our Experiences with Residual Stress Analysis in Human Aorta Based on FEM in ANSYS – Netřebská, H. - Horný, L., - Konvičková, S., 2004
 • Měření nestacionárního proudění metodou PIV – Matěcha, J. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2004

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Experimental stand for measurement of characteristics of cooling tower components – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2019

2015

 • An Experimental Prototype of Brush Turbine Unit – Schmirler, M. - Filipský, J., - Netřebská, H., 2015

2013

 • Výměník s TEG pro využití odpadního tepla spalovací turbíny – Schmirler, M. - Netřebská, H., - Nožička, J., 2013

2011

 • 3D scanner – Čížek, J. - Filipský, J. - Netřebská, H., - Nožička, J., 2011
 • Kalibrační zařízení pro měření třecí síly na stěně WASSCOS 2 – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J., - Ježek, J., 2011

2010

 • Experimentální stand pro testování vysokootáčkových generátorů – Schmirler, M. - Nožička, J. - Netřebská, H. - Chyský, J., - Stanke, O., 2010

2009

 • Experimentální trať pro výzkum pulzačního proudění – Matěcha, J. - Schmirler, M. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2009
 • Generátor pulzačního proudění – Matěcha, J. - Schmirler, M. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2009
 • Porovnávací viskozimetr – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2009
 • Experimentální zařízení pro hydrodynamickou analogii – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2009
 • Aerodynamická trať pro demonstraci platnosti Bernoulliho rovnice – Čížek, J. - Netřebská, H., 2009
 • Experimentální zařízení pro měření třecích ztrát v potrubí – Netřebská, H. - Nováková, L., 2009
 • Experimental Device for Measuring the Performance Characteristics of an Internal Combustion Turbine – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Doubrava, M. - Vacek, V., - Nožička, J., 2009
 • Funkční model rodinného domu pro termovizní měření tepelných ztrát – Nováková, L. - Netřebská, H., 2009
 • Calibration Device for Shear Stress CTA Probe – Schmirler, M. - Matěcha, J. - Netřebská, H. - Ježek, J., - Adamec, J., 2009

Zpráva

2016

 • Modely paroproudých vývěv – Hyhlík, T. - Stodůlka, J. - Netřebská, H., - Kohút, P., 2016
 • Vliv ne-newtonské tekutiny na prouděn – Kašpárek, M. - Netřebská, H. - Novotný, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2016

2007

 • Měření smykového napětí na stěně pomocí sondy CTA – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2007
 • Kalibrace sondy CTA pro měření smykového napětí na stěně v kapalinách – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2007
 • Výroba transparentního modelu metodou vytavitelného vosku pro měření metodou PIV – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2007

Sborník

2014

 • 33. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky – Šafařík, P. ed. - Netřebská, H. ed., - Nožička, J. ed., 2014