[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

People

Ing. Michal Schmirler, Ph.D.

Ing. Michal Schmirler, Ph.D.

Michal.Schmirler (at) fs.cvut.cz

420604735257
(22 435) 2582

room: B1-332b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0711012  
  Experimentální vyšetřování kritických míst v připojení bypasu s ohledem na smykové napětí na cévní stěně – Schmirler, M. (2007)
 • CTU0504512  
  Traverzovací zařízení pro využití v hydrodynamické analogii – Schmirler, M. (2005)

Článek v periodiku

2007

 • The Stenosis Shape Influence on the Flow Pattern in Distal End-to-Side Anastomosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2007

Stať ve sborníku

2018

 • Airfoil maximum lift coefficient assessment for preliminary design purposes and optimization – Popelka, L. - Šimurda, D. - Skála, V. - Matějka, M., - Schmirler, M., 2018

2017

 • The design of axial shaftless pump – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2017
 • The Determination of Viscosity at Liquid Mixtures – Comparison of Approaches – Schmirler, M. - Netřebská, H., - Kolínský, J., 2017

2016

 • The Brush Turbine Unit with an Axial Ram Elements – Schmirler, M., 2016
 • The Brush Turbine Unit with an Axial Ram Elements – Schmirler, M., 2016

2015

 • Experimental investigation of the flow near the ram element in the brush turbine – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2015

2014

 • Combined-Heat and Power Generator with High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, J., - Schmirler, M., 2014

2013

 • Method for the evaluation of minor losses in pulsatile laminar fluid flow – Netřebská, H. - Matěcha, J. - Schmirler, M. - Manoch, L., - Adamec, J., 2013
 • The influence of flow parameters on the transition to turbulence in pulsatile flow – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Ježek, J., - Adamec, J., 2013
 • The Measurement of Wall Shear Stress in the Low-Viscosity Liquids – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Ježek, J., - Adamec, J., 2013

2009

 • The Measurement of Characteristics of Gas-Turbine Units for Cogeneration – Schmirler, M. - Marek, R. - Netřebská, H. - Nožička, J. - Vacek, V., - Doubrava, M., 2009

2008

 • The Measurement of Wall Shear Stress in Conductive Liquids by the CTA Method – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Adamec, J., - Ježek, J., 2008

2007

 • Experimental Study of Bypass of Critical Locations in Relation – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Adamec, J. - Ježek, J., - Grus, T., 2007
 • Experimental Study of Bypass of Critical Locations in Relation – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Adamec, J. - Ježek, J., - Grus, T., 2007

2006

 • The Stenosis Shape Influence on the Flow Pattern in Distal End-to-Side Anastomosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2006
 • The Stenosis Shape Influence on the Flow Pattern in Distal End-to-Side Anastomosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2006
 • Flow Pattern Investigation with Respect to the Stenosed Bypass Shape – Adamec, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H., - Schmirler, M., 2006

2005

 • Vertikální aerodynamický tunel pro výcvik volného pádu parašutistů – Schmirler, M. - Pohl, L., - Ježek, J., 2005
 • Experimental Study throw Stenosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Tůma, J. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2005
 • Unsteady Flow Investigation behind the End-to-Side anastomosis – Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J. - Schmirler, M., - Adamec, J., 2005
 • Studie vlivu pasivních a aktivních metod řízení na mezní vrstvu – Matějka, M. - Popelka, L. - Schmirler, M., - Pohl, L., 2005

2004

 • Hydrodynamická analogie s aplikací pro vnitní aerodynamiku – Schmirler, M. - Ježek, J., 2004

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Rotor kartáčové turbíny – Schmirler, M. - Čížek, J., - Nožička, J., 2016

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Experimental stand for measurement of characteristics of cooling tower components – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2019

2017

 • Experimentální parogenerátor pro napájení kartáčové turbíny malého výkonu – Schmirler, M., 2017

2016

 • Aerodynamická trať pro dlouhodobé testování vzduchových filtrů – Schmirler, M., 2016

2015

 • An Experimental Prototype of Brush Turbine Unit – Schmirler, M. - Filipský, J., - Netřebská, H., 2015

2013

 • Tepelný výměník - laboratorní úloha – Schmirler, M. - Nováková, L., - Nožička, J., 2013
 • Výměník s TEG pro využití odpadního tepla spalovací turbíny – Schmirler, M. - Netřebská, H., - Nožička, J., 2013

2012

 • Snímač průměrné teploty v kontrolní oblasti – Filipský, J. - Gabrlík, O. - Sumara, Z., - Schmirler, M., 2012
 • Stand pro měření mechanických a elektrických vlastností drátů – Filipský, J. - Schmirler, M., - Vitkovič, P., 2012

2011

 • Okruh pro testování horkovzdušných výměníků – Matěcha, J. - Čížek, J. - Nožička, J. - Schmirler, M., - Vitkovič, P., 2011
 • Okruh pro testování horkovodních výměníků – Matěcha, J. - Čížek, J. - Nožička, J. - Vitkovič, P., - Schmirler, M., 2011
 • Optický otáčkoměr s digitálním výstupem – Vitkovič, P. - Filipský, J. - Vogelová, R. - Schmirler, M., - Nožička, J., 2011
 • Prandtlova sonda s digitálním výstupem – Schmirler, M. - Filipský, J. - Nožička, J. - Vitkovič, P., - Vogelová, R., 2011
 • Šestikomponentní aerodynamické váhy – Vogelová, R. - Nožička, J. - Schmirler, M., - Vitkovič, P., 2011
 • Kalibrační zařízení pro měření třecí síly na stěně WASSCOS 2 – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J., - Ježek, J., 2011

2010

 • Experimentální stand pro testování vysokootáčkových generátorů – Schmirler, M. - Nožička, J. - Netřebská, H. - Chyský, J., - Stanke, O., 2010
 • Profil AH83-159 – Schmirler, M. - Pohl, L. - Popelka, L., - Matějka, M., 2010
 • Profil FX66-S-196V1 – Schmirler, M. - Pohl, L. - Popelka, L., - Matějka, M., 2010
 • Model aerodynamického profilu PW311-161 – Schmirler, M. - Pohl, L., - Popelka, L., 2010
 • Model aerodynamického profilu PW212-163 – Schmirler, M. - Pohl, L., - Popelka, L., 2010
 • Model aerodynamického profilu FX66-17AII-182 – Schmirler, M. - Pohl, L., - Popelka, L., 2010

2009

 • Profil SM701 – Schmirler, M. - Pohl, L. - Popelka, L., - Matějka, M., 2009
 • Experimentální trať pro výzkum pulzačního proudění – Matěcha, J. - Schmirler, M. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2009
 • Generátor pulzačního proudění – Matěcha, J. - Schmirler, M. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2009
 • Porovnávací viskozimetr – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2009
 • Laminární proudění – Nováková, L. - Schmirler, M., 2009
 • Zařízení pro demonstraci vlivu hmotových sil na tekutinu v rotační nádobě – Čížek, J. - Schmirler, M., 2009
 • Experimentální zařízení pro hydrodynamickou analogii – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2009
 • Experimental Device for Measuring the Performance Characteristics of an Internal Combustion Turbine – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Doubrava, M. - Vacek, V., - Nožička, J., 2009
 • Calibration Device for Shear Stress CTA Probe – Schmirler, M. - Matěcha, J. - Netřebská, H. - Ježek, J., - Adamec, J., 2009

Zpráva

2018

 • Měření rychlostního profilu v trenažéru volného pádu – Schmirler, M., 2018
 • Měření tlakové ztráty nádoby – Schmirler, M., 2018
 • Měření tepelných a odporových charakteristik výplní chladicích věží – Schmirler, M., 2018

2016

 • Aerodynamika osobních automobilů – Čížek, J. - Filipský, J. - Sumara, Z. - Punčochář, J. - Schmirler, M. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2016
 • Měření odlučivosti modelového hydrocyklónu – Schmirler, M. - Čížek, J., 2016
 • Aerodynamická trať pro dlouhodobé testování vzduchových filtrů – Schmirler, M. - Čížek, J., 2016

2015

 • Spolupráce v oblasti vnitřní a vnější aerodynamiky a exp. metod – Čížek, J. - Filipský, J. - Sumara, Z. - Hudeček, V. - Schmirler, M. - Punčochář, J., - Vitkovičová, R., 2015
 • Zhodnocení experimentální části a zpracování výsledků za účelem návrhu prototypu kartáčové turbíny – Schmirler, M., 2015
 • Metodika návrhu tvaru a rozmístění elementů kartáčové turbíny – Schmirler, M., 2015
 • Návrh adsorpčního chladicího zařízení pro mobilní prostředky – Schmirler, M. - Čížek, J., 2015
 • Studie vlivu teploty uvnitř motorového prostoru na měřenou teplotu chladicí kapaliny – Novotný, J. - Schmirler, M., 2015

2014

 • Spolupráce na citlivostních výpočtech hydrocyklonů – Čížek, J. - Stodůlka, J. - Schmirler, M. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2014

2012

 • Měření výkonových parametrů ventilátoru – Novotný, J. - Schmirler, M., 2012

2007

 • Měření smykového napětí na stěně pomocí sondy CTA – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2007
 • Kalibrace sondy CTA pro měření smykového napětí na stěně v kapalinách – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2007
 • Výroba transparentního modelu metodou vytavitelného vosku pro měření metodou PIV – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2007