[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

People

prof. Ing. Jan Melichar, CSc.

prof. Ing. Jan Melichar, CSc.

Jan.Melichar (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2593

room: B1-226, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FI-IM2/138  
  Výzkum a vývoj ponořených čerpacích stanic pro odčerpávání povodňových a průsakových vod – Melichar, J. (2005-2007)
 • FI-IM/163  
  Výzkum a vývoj čerpacích zařízení pro efektivní těžbu a zpracování energetických surovin v extrémních podmínkách – Melichar, J. (2004-2006)

Článek v periodiku

2013

 • Výchozí údaje pro projektování potrubí z termoplastů – Mosler, P. - Melichar, J., 2013

2011

 • Příspěvek k použití hydrodynamických čerpadel jako turbín – Bláha, J. - Melichar, J., - Mosler, P., 2011

2010

 • Působení Coriolisovy síly v oběžných kolech hydrodynamických strojů – Bláha, J. - Melichar, J., 2010
 • Návrh, výroba a výzkum aeračního zařízení hydro-pneumatického typu – Melichar, J. - Andreovský, J., 2010
 • Energeticky autonomní čerpací agregáty – Melichar, J. - Bláha, J., - Mosler, P., 2010
 • Působení Coriolisovy síly v oběžných kolech hydrodynamických strojů – Bláha, J. - Melichar, J., - Mosler, P., 2010
 • Výchozí data hydraulického návrhu oběžných kol axiálních čerpadel – Melichar, J. - Bláha, J., - Mosler, P., 2010

2009

 • Vybrané aplikace bioniky v technické tvorbě – Melichar, J. - Bláha, J., 2009
 • Místní energetická ztráta spoje polypropylénového a polyetylénového potrubí, zhotoveného svaoováním na tupo – Melichar, J. - Veselský, J., 2009
 • Utilization of the cool water hydroenergetic potential within the Hydroelectric Power Station – Melichar, J., 2009

2008

 • Čistá voda znamená život – Melichar, J., 2008
 • Vývojové tendence v konstrukci hydrodynamických strojů – Melichar, J. - Bláha, J., 2008
 • K problematice odborné výuky strojních inženýrů – Bláha, J. - Melichar, J., 2008

2007

 • Bionika - výzva soudobé polytechnické pedagogice – Melichar, J. - Bláha, J., 2007
 • Význam Strouhalova kritéria pro návrh hydrodynamických strojů – Melichar, J. - Bláha, J., 2007
 • K problematice odborné výuky strojních inženýrů – Bláha, J. - Melichar, J., 2007

2006

 • Local Head Loss in Plastic Pipeline Joint Welded by Butt Fusion – Melichar, J. - Háková, J. - Veselský, J., - Michlík, L., 2006
 • Místní energetická ztráta spoje plastového potrubí, zhotoveného svařováním na tupo – Melichar, J. - Háková, J. - Veselský, J., - Michlík, L., 2006

2005

 • Výzkum axiálních oběžných kol – Andreovský, J. - Melichar, J., 2005

2003

 • Effect of the Parameters of Sand-Water Mixtures on the Specific Energy of Hydrodynamic Pumps – Melichar, J., 2003
 • Optimalizace oběžného kola provzdušňovacího zařízení kapalin – Melichar, J., 2003

2000

 • Impeller Pump Characteristics at Transport of Water-Solid Substrate Mixture – Brada, K. - Melichar, J., 2000

Stať ve sborníku

2010

 • Metodika návrhu základní geometrie oběžných kol axiálních čerpadel – Melichar, J. - Bláha, J., - Mosler, P., 2010

2008

 • Význam Strouhalova kritéria pro návrh hydrodynamických strojů – Bláha, J. - Melichar, J., 2008
 • Návrh, výroba a výzkum aeračního zařízení hydro-pneumatického typu na strojní fakultě ČVUT v Praze – Melichar, J. - Andreovský, J., 2008
 • Místní ztráta spoje plastového potrubí, spojovaného svařováním na tupo – Melichar, J. - Veselský, J., 2008

2007

 • Výzkum aeračního zařízení s axiálním oběžným kolem – Andreovský, J. - Melichar, J., 2007

2005

 • Experimentální výzkum bagrovacích čerpadel při čerpání vysoce koncentrovaných heterogenních suspenzí typu voda-kamenivo – Melichar, J., 2005
 • The Optimalization of Aeration Equipment – Andreovský, J. - Melichar, J. - Novotný, J., - Brich, M., 2005

2004

 • Použití metody PIV pro zjištění proudového pole aeračního zařízení – Andreovský, J. - Novotný, J., - Melichar, J., 2004
 • Příspěvek k možnosti použití potrubí z plastů pro dopravu kapalin ve vodní energetice – Melichar, J. - Bláha, J., - Háková, J., 2004
 • The Effect of Design Changes on the Parametres of an Aerator – Melichar, J. - Andreovský, J., 2004
 • Experimentální zjištění parametrů aeračního zařízení – Melichar, J. - Andreovský, J., - Novotný, J., 2004
 • Study on Evaluation of Hydraulic Parameters of Suction Dredger – Havlík, V. - Melichar, J. - Dubský, O., - Hačecký, P., 2004

2003

 • Parameter Measurements of Experimental Mobile Aerating Equipment – Melichar, J. - Andreovský, J., 2003

2002

 • The Design of an Propeller the Aeration Equipment – Melichar, J. - Bláha, J., 2002

2001

 • Ilustrační příklady – Melichar, J. - Bláha, J., 2001
 • Konstrukce malých vodních turbín – Melichar, J. - Bláha, J., 2001
 • Čerpadla na místě malých vodních turbín – Melichar, J. - Bláha, J., 2001
 • Typy malých vodních turbín a jejich provoz – Melichar, J. - Bláha, J., 2001
 • Problematika malých vodních turbín – Melichar, J. - Bláha, J., 2001
 • Návrh oběžného kola aeračního zařízení – Bláha, J. - Melichar, J., 2001

2000

 • Konstrukce čerpadel – Melichar, J. - Bláha, J., 2000
 • Konstrukční prvky čerpadel – Melichar, J. - Bláha, J., 2000
 • Vliv provozních podmínek na konstrukci čerpadel – Melichar, J. - Bláha, J., 2000
 • Oblasti použití a členění typů čerpadel s ohledem na vlastnosti čerpané kapaliny – Melichar, J. - Bláha, J., 2000
 • Součásti hydraulických systémů – Melichar, J. - Bláha, J., 2000
 • Zohlednění vlivu měřítka při návrhu malé Francisovy turbíny – Melichar, J. - Bláha, J., 2000
 • Využití alternativních zdrojů energie na ČVUT – Brož, K. - Melichar, J. - Vojtek, J., - Zima, R., 2000
 • Intenzifikovaný hydrodopravní systém – Melichar, J., 2000

1999

 • Hydraulické řešení jednostupňových odstředivých čerpadel s podporou počítače – Bláha, J. - Melichar, J. - Vojtek, J., - Vyhnánek, J., 1999
 • Volba čerpadla - optimální oblasti použití různých typů čerpadel s ohledem na vlastnosti čerpané kapaliny – Melichar, J., 1999
 • Problematika sací výšky čerpadel, kavitace – Melichar, J., 1999
 • Změna charakteristik hydrodynamického čerpadla při dopravě vazkých kapalin a suspenzí – Melichar, J., 1999
 • Využívání energie malých vodních toků – Melichar, J., 1999
 • Rekuperace hydraulické energie čerpadly – Melichar, J. - Bláha, J., 1999
 • Návrh lopatkování a zkoušky axiálního bagrovacího čerpadla – Melichar, J., 1999
 • Characteristics of an Impeller Pump Transporting Water-Solid-Substance-Mixture – Brada, K. - Melichar, J., 1999

1998

 • Stanovení parametrů hydrodynamických čerpadel pro dopravu suspenzí typu voda - kamenivo – Melichar, J., 1998
 • Malé vodní elektrárny – Brada, K. - Melichar, J., 1998
 • Identifikace parametrů renovovaných malých Francisových turbín – Melichar, J. - Bláha, J., 1998
 • Stanovení parametrů hydrodynamických čerpadel pro dopravu suspenzí typu voda-kamenivo – Melichar, J., 1998
 • Členění lopatkových mříží hydrodynamických strojů – Bláha, J. - Melichar, J., 1998

1996

 • Characteristics of Single Screw Eccentric Pump Transporting the Kaolin-Water Suspension – Brada, K. - Melichar, J., 1996

1995

 • Pumps for Hydrotransport of High Consistence Suspensions – Melichar, J. - Brada, K., 1995

1994

 • Drobné zdroje vodní energie – Vojtek, J. - Melichar, J., 1994
 • Power Economy in Heating and Cooling Systems (measuring of the coefficient of heat transfer) – Ota, J. - Sýkora, V., - Melichar, J., 1994

Prototyp, funkční vzorek

2010

 • Experimentální trasa pro měření místní tlakové ztráty ve spoji plastových trub DN 150 z PE – Melichar, J. - Veselský, J., 2010

2009

 • Experimentální trasa pro měření místní tlakové ztráty ve spoji plastových trub DN 25 - DN 50 z PE a PP – Melichar, J. - Veselský, J., 2009

2006

 • Experimentální trasa pro měření místní tlakové ztráty ve spoji plastových trub DN 80 z βPP-H – Melichar, J. - Veselský, J., 2006
 • Aeračního zařízení s axiálním oběžným kolem – Melichar, J. - Andreovský, J., 2006

Software

2006

 • Výpočtový program "Charakteristiky hydrodynamického bagrovacího čerpadla při čerpání suspenze voda-kamenivo" – Melichar, J., 2006

2005

 • Charakteristiky hydrodynamických bagrovacích čerpadel. Přepočet z čisté vody na suspenzi voda-kamenivo – Melichar, J., 2005

Zpráva

2018

 • Výzkum a vývoj havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER – Samočinné ventily – Jančík, P. - Melichar, J., - Nožička, J., 2018

2017

 • Výzkum a vývoj havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER – Samočinné ventily – Jančík, P. - Melichar, J., - Nožička, J., 2017

2013

 • Znalecký posuek technologického stavu malé vodní elektrárny Brandýs nad Labem – Pavelka, J. - Künzel, K. - Melichar, J., - Bláha, J., 2013

2011

 • Analýza axiálního ložiska turbiny – Dynybyl, V. - Melichar, J. - Bečka, J. - Češpíro, Z., - Malý, P., 2011

2007

 • Hydraulický návrh oběžného kola vertikálního axiálního čerpadla - úprava lopatek a situování ponořeného čerpadla v sací jímce – Melichar, J. - Mosler, P., - Michlík, L., 2007

2006

 • Sací jímky vertikálních ponorných axiálních čerpadel – Melichar, J., 2006
 • Hydraulický a konstrukční návrh vertikálního axiálního ponorného čerpadla – Melichar, J. - Michlík, L., 2006
 • Stanovení součinitele třecích ztrát přímých plastových potrubí kruhového průřezu a kvantifikace součinitele místní ztráty vnitřního svalku vznikajícího při spojování termoplastových trub metodou svařováním na tupo – Melichar, J. - Veselský, J., 2006

2005

 • Technická specifikace čerpací stanice – Melichar, J., 2005
 • Přehled vybraných výrobků zahraničních výrobců ponorných čerpadel s průtokem větším než 0,2 m3.s-1 a dopravní výškou 4 až 16 m – Melichar, J., 2005
 • Vliv koncentrace, velikosti a hustoty částic pevné látky na měrnou energii hydrodynamických bagrovacích čerpadel při čerpání hydrosměsí - prognóza charakteristik měrná energie-průtok čerpadla s využitím PC – Melichar, J., 2005

2004

 • Přepočet parametrů hydrodynamických čerpadel z čisté vody na kapaliny s vyšší viskozitou a na suspenze typu voda- pevná látka – Melichar, J., 2004

Kvalifikační zpráva

2018

 • Disipace energie na vnitřních svalcích spojů plastových – Mosler, P. - Melichar, J. supervisor, 2018

2013

 • Měření součinitelů místních ztrát ve spojích potrubí z polyetylenu – Čížek, P. - Melichar, J., 2013

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Hydraulické a pneumatické stroje, Část čerpadla – Melichar, J., 2009

2007

 • Problematika soudobé čerpací techniky - Vybrané partie – Melichar, J. - Bláha, J., 2007

2005

 • Technický slovník naučný – Markytánová, M. - Melichar, J. - Novák, P., - Nožička, J., 2005
 • Vybrané partie z čerpací techniky – Melichar, J. - Bláha, J., 2005

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002
 • Hydraulické stroje, kontrukce a provoz – Melichar, J. - Bláha, J., - Brada, K., 2002

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2001

2000

 • Malé vodní turbíny – Melichar, J., 2000

1998

 • Malé vodní turbíny, konstrukce a provoz – Melichar, J. - Vojtek, J., - Bláha, J., 1998

1995

 • Malé vodní turbíny – Melichar, J., 1995

Sborník

2001

 • Malé vodní turbíny, typy, konstrukce, provoz – Melichar, J. ed. - Bláha, J. ed., 2001

2000

 • Konstrukce čerpadel a potrubí (vývojové tendence) – Melichar, J. ed. - Bláha, J. ed., 2000

1999

 • Čerpadla a zásady jejich hospodárného používání v hydraulických systémech – Melichar, J. ed. - Bláha, J. ed., - Vojtek, J. ed., 1999

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2005

 • Energie vodních toků – Melichar, J., 2005
 • Energie větru – Melichar, J., 2005
 • Malé vodní elektrárny – Melichar, J., 2005
 • Malé vodní elektrárny – Melichar, J., 2005