[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

People

prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.

prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.

Pavel.Safarik (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2577

room: B1-327b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • IAA200760801  
  Pulzující proudy pro řízení proudových polí – Šafařík, P. (2008-2012)
 • IAA200760504  
  Teplotní řízení úplavu za špatně obtékaným tělesem – Šafařík, P. (2005-2009)
 • GA101/05/2536  
  Proudění vodní páry v nerovnovážných podmínkách – Šafařík, P. (2005-2007)
 • FT-TA/085  
  Parní turbína s vysokou účinností – Šafařík, P. (2004-2006)
 • GA101/02/0364  
  Proudění vodní páry s příměsemi plynů a pevných částic – Šafařík, P. (2002-2004)
 • IBS2076003  
  Potlačení vzniku a účinků kavitace v hydromechanických strojích – Šafařík, P. (2000-2004)

Článek v periodiku

2018

 • MODERN COMPUTING EXPERIMENTS ON PULVERIZED COAL COMBUSTION PROCESSES IN BOILER FURNACES – Askarova, A. S. - Bolegenova, S. A. - Šafařík, P., - Bolegenova, S. A., 2018
 • Analytical and Numerical Modifications of Transonic Nozzle Flows – Stodůlka, J. - Šafařík, P., - Sobieczky, H., 2018

2017

 • Water evaporation-condensation cooling system design for Pb-Li17 cold trap – Romsy, T. - Zácha, P. - Šafařík, P., - Frýbort, O., 2017

2016

 • A parameter map of synthetic jet regimes based on the Reynolds and Stokes numbers: Commentary on the article by Rimasauskiene et al. – Brouckova, Z. - Šafařík, P., - Travnicek, Z., 2016

2015

 • On the speed of sound in steam – Šafařík, P. - Nový, A. - Jícha, D., - Hajšman, M., 2015
 • Numerical Modeling of Pulverized Coal Combustion at Thermal Power Plant Boilers – Askarova, A. - Bolegenova, S. - Maximov, V. - Beketayeva, M., - Šafařík, P., 2015
 • Analysis of transonic flow past cusped airfoil trailing edge – Stodůlka, J. - Šafařík, P., 2015

2014

 • Analysis of the water film behavior and its breakup on profile using experimental and numerical methods – Mužík, T. - Šafařík, P., - Tuček, A., 2014

2008

 • Aerodynamic Research on the Midsection of a Long Turbine Blade – Šimurda, D. - Luxa, M. - Šafařík, P., - Synáč, J., 2008

2005

 • Transonic Instability in Entrance Part of Mixing Chamber of High-Speed Ejector – Dvořák, V. - Šafařík, P., 2005

2003

 • Supersonic Flow Structure in the Entrance Part of a Mixing Chamber of 2D Model Ejector – Dvořák, V. - Šafařík, P., 2003
 • Experimental and Numerical Analysis of Transonic Flow through Plane Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hyhlík, T. - Louda, P. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2003
 • Modelling of a Turbocharger Centripetal Radial Turbine – Macek, J. - Vávra, J. - Šafařík, P., - Hyhlík, T., 2003

2000

 • Odvodenie zákona mechanickej podobnosti prúdenia rozmerovou analýzou – Šafařík, P. - Hyhlík, T., - Čarnogurská, M., 2000

1999

 • "Pijící čáp" a perpetuum mobile – Fialová, M. - Šafařík, P., 1999

1998

 • Effects of the Rotor Leakage in a Transonic Turbine with Long Blades – Šťastný, M. - Matas, R. - Šafařík, P. - Jung, A.R. - Mayer, J.F., - Stetter, H., 1998

1997

 • Flow Around the Section of Rotor Blading of a Turbine Stage with Relatively Long Blades at Off-Design Conditions – Šťastný, M. - Šafařík, P. - Hořejší, I., - Matas, R., 1997

1996

 • Optimal Shock Wave Parameters for Supersonic Inlets – Šafařík, P. - Polak, A., 1996

1993

 • On an Optical External Velocity Distribution of Boundary Layers – Šafařík, P., 1993

Stať ve sborníku

2018

 • Complete Description of Forces Acting on a Flying Beach Volleyball – Dumek, J. - Šafařík, P., 2018
 • Determination of the applicability limits of the ideal gas model for the calculation of moist air properties – Vestfalova, M. - Šafařík, P., 2018
 • ON THE FLIGHT OF THE VOLLEYBALL – Dumek, J. - Šafařík, P. - Patek, Z., - Asai, T., 2018
 • COMPILATION OF VORTEX FILAMENT OF ARCH VORTEX IN WAKE OF COOLING TOWER MODEL – Barraclough, V. - Novotný, J., - Šafařík, P., 2018
 • Experimental Investigation of Vortex Structures in Wake of Hyperboloid-Shaped Model by Means of 2D Particle Image Velocimetry Measurement – Barraclough, V. - Novotný, J., - Šafařík, P., 2018

2017

 • SHOCK WAVES IN AN IDEAL GAS AND ENTROPY ANALYSIS – Šafařík, P., 2017
 • Tools for determination of humid air state for experimental and numerical investigation of equilibrium physical processes – Vestfalova, M. - Šafařík, P., 2017
 • Active control of the wake behind the cylinder – Brouckova, Z. - Flidr, E. - Šafařík, P., - Trvnicek, Z., 2017
 • AERODYNAMIC EXPERIMENTAL TESTS OF FORCES AND TORQUES ACTING ON THE VOLLEYBALL – Dumek, J. - Šafařík, P., 2017
 • Study of flow around model of cooling tower by means of 2D Particle Image Velocimetry measurement – Barraclough, V. - Novotný, J., - Šafařík, P., 2017
 • EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF 3D VORTEX STRUCTURES IN WAKE OF HYPERBOLOID-SHAPED MODEL – Barraclough, V. - Novotný, J., - Šafařík, P., 2017

2016

 • Jet flow issuing from an axisymmetric pipe-cavity-orifice nozzle – Brouckova, Z. - Pušková, P. - Travnicek, Z., - Šafařík, P., 2016
 • Dependence of the isobaric specific heat capacity of water vapor on the pressure and temperature – Vestfalova, M. - Šafařík, P., 2016

2015

 • Aerodynamic investigation of the tip section for titanium blade 54" – Luxa, M. - Šimurda, D. - Fořt, J. - Fürst, J. - Šafařík, P. - Synáč, J., - Rudas, B., 2015

2014

 • Bubble dynamics in drinks – Broučková, Z. - Trávníček, Z., - Šafařík, P., 2014
 • OPTIMIZING THE TIP SECTION PROFILES OF A STEAM TURBINE BLADING – Dvorak, R. - Šafařík, P. - Luxa, M., - Simurda, D., 2014
 • Range of valid arguments for data reduction method in the steam flow fields – Šafařík, P. - Nový, A. - Hajšman, M., - Jícha, D., 2014
 • Numerical Data Analysis of Transonic Flow Past Cusped Airfoil – Stodůlka, J. - Šafařík, P., 2014

2013

 • Experimental Investigation in Fluid Mechanics - Its Role, Problems and Tasks – Šafařík, P., 2013

2011

 • Experimental Investigation of Shedding Mode II in Circular Cylinder Wake – Balcarová, L. - Šafařík, P. - Hyhlík, T., - Rindt, C.C.C., 2011
 • Modelling of Flow of Two Immiscible Fluids past a NACA0012 – Mužík, T. - Šafařík, P. - Synáč, J. - Tuček, A. - Kůs, M., - Kňourek, J., 2011
 • Investigation of Flow past a Rotating Cylinder – Balcarová, L. - Hyhlík, T. - Šafařík, P., - Rindt, C.C.M., 2011

2010

 • LOSS COEFFICIENT DEPENDENCE OF TURBINE BLADE CASCADE – Matějka, M. - Šafařík, P. - Luxa, M. - Šimurda, D., - Synac, J., 2010
 • Numerical Solution of Flow Stability Using PSE Method – Smělý, M. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2010
 • Cejchování kuželové pětiotvorové sondy pro vysokorychlostní aerodynamická měření – Kožíšek, M. - Šafařík, P. - Luxa, M., - Šimurda, D., 2010
 • O identitě Coriolisovysíly a síly Magnusovy – Janda, M. - Šafařík, P., 2010
 • Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem – Broučková, Z. - Šafařík, P., - Trávníček, Z., 2010
 • Numerické řešení stability proudění metodou PSE – Smělý, M. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2010
 • Signs of Vortex Structures in 2D Images of Flow in a Turbine Blade Passage – Šimurda, D. - Luxa, M. - Šafařík, P., - Synáč, J., 2010
 • Numerické modelování proudění v turbínovém stupni – Jícha, D. - Šimurda, D. - Šafařík, P. - Luxa, M., - Jůza, Z., 2010
 • Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem – Broučková, Z. - Kordík, J. - Trávníček, Z. - Tesař, V. - Šafařík, P., - Peszynski, K., 2010

2009

 • Several Ways of Using H2 Fuel – Alonso Vicente, S. - Šafařík, P., 2009
 • Úpravy generátorů syntetizovaných proudů pro přestup tepla – Kordík, J. - Šafařík, P., - Trávníček, Z., 2009
 • 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži – Jícha, D. - Šimurda, D., - Šafařík, P., 2009
 • Design and Numerical Modelling of Supersonic Flow in Annular Convergent-Divergent Nozzles – Forbes, S.P. - Šafařík, P., 2009
 • Numerické řešení proudění v kompresorové lopatkové mříži – Balcarová, L. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2009
 • Vírové řady v úplavech profilů lopatkových mříží – Šafařík, P. - Šimurda, D., - Luxa, M., 2009
 • Tip Cascade Aerodynamics of Turbine Stage Blades 48" – Synáč, J. - Rudas, B. - Šťastný, M. - Luxa, M. - Šimurda, D., - Šafařík, P., 2009
 • O úplavech při nesymetrickém obtékání odtokových hran profilů lopatkové mříže supersonickým proudem – Šafařík, P. - Šimurda, D., 2009

2008

 • On the Surface Trace Visualization Method – Matějka, M. - Šafařík, P. - Popelka, L., - Nožička, J., 2008
 • Separation Control by Synthetic Jet Actuator in Straight Blade Cascade – Matějka, M. - Popelka, L. - Šafařík, P., - Nožička, J., 2008
 • Research on the Tip Sections of a Long Turbine Blade – Šimurda, D. - Luxa, M. - Synáč, J., - Šafařík, P., 2008
 • Parametric Study of the Resonance Frequency of Synthetic Jet Actuators – Kordík, J. - Šafařík, P., - Trávníček, Z., 2008
 • Isentropic Expansion of Moist Air – Ščibran, P. - Šafařík, P., - Dvořák, V., 2008
 • Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami – Mužík, T. - Nožička, J., - Šafařík, P., 2008
 • Interaction of Oblique Shock Wave with Shear Layer – Kolář, J. - Šafařík, P., 2008
 • Modelování a měření interakce rázové vlny s mezní vrstvou – Šafařík, P. - Šimurda, D., 2008
 • Influence of Active Methods of Flow Control on Compressor Blade Cascade Flow – Matějka, M. - Popelka, L. - Šafařík, P., - Nožička, J., 2008
 • Main factors of application of active methods of the boundary layer control to the compressor blade cascade flow – Matějka, M. - Šafařík, P., 2008
 • Vyšetřování nestacionárního vysokorychlostního proudového pole v modelu radiální rozváděcí turbínové mříže pomocí interferometrie – Luxa, M. - Šimurda, D., - Šafařík, P., 2008
 • Numerické modelování obtékání profilu NACA0012 dvěma nemísitelnými tekutinami – Mužík, T. - Šafařík, P., - Nožička, J., 2008

2007

 • Numerické modelování obtékání desky dvěmi nemisitelnými tekutinami ve vrstvě – Mužík, T. - Nožička, J., - Šafařík, P., 2007
 • Aerodynamický odpor při obtékání golfového míčku – Miczán, M. - Nožička, J., - Šafařík, P., 2007
 • Nonlinear Lifting Line Method for Airplane Wings – Hájek, J. - Pátek, Z., - Šafařík, P., 2007
 • Profiles of Synthetic and Continuous Jets – Kordík, J. - Trávníček, Z., - Šafařík, P., 2007
 • Profiles of Synthetic and Continuous Jets – Kordík, J. - Trávníček, Z., - Šafařík, P., 2007
 • Dvoufázové proudění v pístovém vznětovém motoru – Šimek, M. - Šafařík, P., - Diviš, M., 2007
 • Numerical Simulation of Flow through a Straight Blade Cascade - Energy Losses Calculation – Straka, P. - Šafařík, P., 2007
 • Obtékání drsných stěn (Modelování vlivu drsnosti stěm na ztráty v lopatkové mříži) – Stanislav, J. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2007
 • Tvarová optimalizace rozváděcí skříně topení osobního automobilu – Mužík, T. - Šafařík, P., 2007
 • Rychlostní profily syntetizovaných a kontinuálních proudů – Kordík, J. - Trávníček, Z., - Šafařík, P., 2007
 • Unsteady Characteristics of a Plane Jet Impinging into a Blind Trough Cavity – Knob, M. - Uruba, V. - Antoš, P. - Popelka, L. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2007
 • Modelling of Gas Pipeline Network Systems – Hansen-Schmidt, J. - Šafařík, P., 2007
 • Numerical Modelling of Flow with Transition on an Airfoil – Bedford, S.R. - Šafařík, P. - Hyhlík, T., - Sládek, A., 2007
 • Unsteady Characteristics of a Plane Jet Impinging into a Blind Trough Cavity – Knob, M. - Uruba, V. - Antoš, P. - Popelka, L. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2007
 • High Speed Aerodynamic Research on Root Blade Cascade – Luxa, M. - Synáč, J. - Šafařík, P., - Šimurda, D., 2007
 • Kritéruim vytvoření syntetizovaných proudů : výkonové a frekvenční charakteristiky – Kordík, J. - Trávníček, Z., - Šafařík, P., 2007
 • The Unsteady Behavior of a Plane Jet Impinging into a Through Cavity – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2007

2006

 • Vortex Structures in Blade Cascades – Šimurda, D. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2006
 • Design of an Axial Flow Fan for a Power Station Cooling Tower – Tintoré Butiňá, A. - Cyrus, V. - Šafařík, P., - Nožička, J., 2006
 • Numerická studie vlivu Reynoldsova čísla na proudění v lopatkové turbínové mříži SE1050 – Straka, P. - Šafařík, P., 2006
 • Modelování obtékání drsných stěn v přímém kanále – Stanislav, J. - Šafařík, P. - Příhoda, J., - Sládek, A., 2006
 • Modelování dvoufázového proudu v pístovém vznětovém motoru – Šimek, M. - Šafařík, P., - Diviš, M., 2006
 • Analýza osově symetrického pulzačního proudění v ústí generátoru syntetizovaného proudu – Kordík, J. - Trávníček, Z., - Šafařík, P., 2006
 • Modelování a měření ve vysokorychlostní aerodynamice – Šafařík, P., 2006
 • Passive Control of Flow Separation and Reattachment on a Channel Wall Hump – Fairclough, B.E. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2006
 • Analysis of the Axisymmetric Pulsatile Flow at the Synthetic Jet Actuator Output – Kordík, J. - Trávníček, Z., - Šafařík, P., 2006
 • Numerical Simulation of Fuem-Spray Behaviour in Combustion Chamber – Šimek, P. - Šafařík, P., - Diviš, M., 2006
 • Numerical Solution if 3D Flow of Viscous Incompressible Fluid Past Compressor Blade Cascade – Šimurda, D. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2006
 • Numerical Solution of Flow in 3D Channel with Rough Walls – Stanislav, J. - Šafařík, P. - Příhoda, J., - Sládek, A., 2006
 • Numerical Study of Reynols-number Effect on Flow Past Blade Cascade SE1050 – Straka, P. - Šafařík, P., 2006
 • Design of an Axial Flow Fan for a Power Station Cooling Tower – Tintoré, B.A. - Cyrus, V. - Šafařík, P., - Nožička, J., 2006
 • Modelování a měření ve vysokorychlostní aerodynamice – Šafařík, P., 2006
 • The Effect of a Vortex on the Heat Transfer – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2006
 • Numerical Simulation of Incompressible Flow in Blade Cascades – Šimurda, D. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2006
 • Analýza syntetizovaného proudu v ústí jeho generátoru – Kordík, J. - Šafařík, P. - Vít, T., - Trávníček, Z., 2006
 • Vortex Structures in Blade Cascades – Šimurda, D. - Šafařík, P., - Hyhlík, T., 2006

2005

 • Výpočet proudění v přímé turbínové lopatkové mříži SE 1050 – Straka, P. - Šafařík, P., 2005
 • Numerické vyšetřování sdílení tepla v impaktním proudu do korýtkové kavity – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2005
 • Free Convection and Moisture Transfer in Vertical Channels Used in Clothing Quality Evaluation – Machová, K. - Šafařík, P. - Hes, L. - Offermann, P., - Hoffmann, G., 2005
 • The Effect of the Side Walls on a Two-Dimensional Impinging Jet – Knob, M. - Šafařík, P. - Uruba, V., - Adamec, J., 2005
 • Processes in Impinging Jet Flow – Twitchett, S.R. - Knob, M. - Šafařík, P. - Hyhlík, T., - Tabor, G., 2005
 • Užití metody redukce dat ve výstupní okrajové podmínce pro 2D Eulerovy rovnice – Straka, P. - Šafařík, P., 2005
 • Trojrozměrné proudění v potrubní spojce – Stanislav, J. - Šafařík, P., - Sládek, A., 2005
 • Ověření výpočtových schémat na řešení Burgersovy rovnice – Slouka, M. - Hyhlík, T. - Kozel, K. - Šafařík, P., - Knob, M., 2005
 • Multiobjective Optimization of Curved Diffuser with Rectangular Cross-Section – Sládek, A. - Šafařík, P., 2005
 • Numerické řešení 3D proudění lopatkovou mříží – Šimurda, D. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2005
 • Měření součinitele přenosu hmoty na stěně obtékané syntetizovaným proudem – Kordík, J. - Trávníček, Z., - Šafařík, P., 2005
 • The Effect of the Side Walls on the Heat Transfer Characteristics of a Two-Dimensional Impinging Slot Jet – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2005
 • Proudové pole ve vstupní části aerodynamického tunelu – Hofer, T. - Šafařík, P., - Luxa, M., 2005
 • Numerical Modelling of Turbulent Flow past an Airfoil – Hills, J.L. - Šafařík, P. - Tabor, G., - Sládek, A., 2005
 • Numerical Modelling of Flow Separation and Reattachment on a Channel Wall Hump – Doshi, N.Ch. - Šafařík, P. - Tabor, G., - Hyhlík, T., 2005
 • Numerical Modelling of Synthetic Jet without Interaction with an External velocity Field – Hyhlík, T. - Maršík, F. - Trávníček, Z., - Šafařík, P., 2005
 • The Effect of the Side Walls on the Heat Transfer Characteristics of a Two-Dimensional Impinging Slot Jet – Knob, M. - Šafařík, P. - Jílek, M., - Adamec, J., 2005
 • A Construction of a Heat Transfer Research Facility – Knob, M. - Adamec, J., - Šafařík, P., 2005
 • Transonic Flows Through DCA 8% Cascade – Kozel, K. - Punčochářová, P. - Fürst, J., - Šafařík, P., 2005

2004

 • Vyhodnocení energetických ztrát v přímých lopatkových mřížích - porovnání metodik VZLÚ a ÚT AVČR – Straka, P. - Strach, V., - Šafařík, P., 2004
 • Heat Transfer Characteristics of an Annular Impinging Jet Cooling a Rotating Disc – Knob, M. - Beable, M. - Hyhlík, T. - Šafařík, P., - Tabor, G., 2004
 • The Effect of the Side Walls on the Heat Transfer Characteristics of a Two-dimensional Impinging Slot Jet – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2004
 • Data Reduction Method for Three-Dimensional Transonic Flow Measurements – Šafařík, P. - Luxa, M. - Benetka, J., - Michálek, J., 2004
 • Výsledky experimentálního aerodynamického výzkumu na špičkové lopatkové mříži oběžné lopatky posledního stupně parní turbíny velkého výkonu – Straka, P. - Šafařík, P., - Hyhlík, T., 2004
 • Analýza proudového pole v zakřivených difuzorech s vnitřní válcovou stěnou – Sládek, A. - Hyhlík, T. - Šafařík, P., - Příhoda, J., 2004
 • Numerická simulace přestupu tepla v ejektorovém výměníku tepla – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2004
 • Interaction of Supersonic Flows in an Ejector – Dvořák, V. - Šafařík, P., 2004
 • Numerical Simulation of 3D Flow in the Entrance Part of Wind Tunnel – Hofer, T. - Šafařík, P., - Luxa, M., 2004
 • A Numerical Study on Inlet Flow to a Wind Turbine Located Behind a Porous Fence – Belle, P.A. - Šafařík, P. - Tabor, G., - Hyhlík, T., 2004
 • Heat Transfer From a Rotating Disc to Impinging Coaxial Annular Incompressible Jet Flow – Beable, M. - Šafařík, P. - Tabor, G. - Hyhlík, T., - Knob, M., 2004
 • Hydrodynamic Stability and the Second Law of Thermodynamics – Hyhlík, T. - Maršík, F., - Šafařík, P., 2004
 • A Concept of an Ejector-Type Heat Exchanger – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2004
 • Optimization Methods for Hydrodynamics Tasks – Sládek, A. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2004
 • Numerical Solution of the Flow Through SE1050 Benchmark Cascade – Hyhlík, T. - Sládek, A., - Šafařík, P., 2004
 • The Influence of Stagnation Pressure Ratio on the Flow Structure in the Mixing Chamber of an Ejector – Dvořák, V. - Šafařík, P., 2004

2003

 • Transonic Flow Through Plane Turbine Cascade : Experimental and Numerical Results – Kozel, K. - Příhoda, J. - Fořt, J., - Šafařík, P., 2003
 • The Influence of Back Pressure on the Flow Structure in the Mixing Chamber of an Ejector – Dvořák, V. - Šafařík, P., 2003
 • Laminar Flow, Heat and Mass Transfer at Free Convection in Vertical Channels : Similarity and Preliminary Experiment – Machová, K. - Offermann, P. - Hoffman, G. - Hes, L., - Šafařík, P., 2003
 • Výsledky experimentů na vzorové mříži SE 1050 pro obor transsonických rychlostí – Kladrubský, M. - Benetka, J. - Šafařík, P. - Hyhlík, T., - Kozel, K., 2003
 • The Coanda Effect in a Compressible Fluid Flow – Knob, M. - Slanec, J. - Šafařík, P. - Nožička, J., - Sobolík, P., 2003
 • Verifikace matematicko-fyzikálního modelu na profilu NACA 63,4-420 pro účely optimalizace – Sládek, A. - Šafařík, P., 2003
 • Records of Unsteady Transonic Flow Past Blade Cascades by Means of Optical Methods – Ulrych, J. - Benetka, J., - Šafařík, P., 2003
 • Proudové pole při obtékání a průtoku osově symetrickým prstencem – Punčochářová, P. - Šafařík, P., - Kozel, K., 2003
 • Theoretical Study of the Entropy Production in Mathematical Models of the Fluid Flow – Hyhlík, T. - Šafařík, P., 2003
 • Proudění ve vstupní části do aerodynamického tunelu – Hofer, T. - Šafařík, P. - Hyhlík, T., - Luxa, M., 2003
 • Aplikace optimalizačních metod na řešení kanálu difuzoru – Sládek, A. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2003
 • Supersonic Flow Structure in the Entrance Part of a Mixing Chamber of 2D Model Ejector – Dvořák, V. - Šafařík, P., 2003
 • Numerical and Experimental Testing of Transonic Flow in the Etalon Turbine Cascade SE 1050 – Šafařík, P. - Šťastný, M., - Babák, M., 2003
 • Struktura proudění ve směšovací komoře experimentálního modelu supersonického ejektoru – Dvořák, V. - Šafařík, P., 2003
 • Numerické řešení proudění v difuzoru turbodmychadla s aplikací optimalizačních metod – Sládek, A. - Šafařík, P., - Hyhlík, T., 2003
 • Transonic Flow Past Plane Cascades: Experimental Data Analysis – Šafařík, P. - Luxa, M., 2003

2002

 • Records of Unsteady Transonic Flow Past Blade Cascades by Means of Optical Methods – Ulrych, J. - Benetka, J., - Šafařík, P., 2002
 • Teoretický výzkum struktury supersonického proudění ve vstupní části směšovací komory 2D ejektoru – Dvořák, V. - Šafařík, P., 2002
 • Numerické řešení proudění ve vstupní mřížce a kanálu mezichladiče vozu ŠKODA Superb – Majer, J. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2002
 • Numerical Investigation of Flow Phenomena in Suction Part of Multistage-Pump – Sedlář, M. - Maršík, F., - Šafařík, P., 2002
 • An Improvement of Aerodynamic Properties of the Two-Dimensional Cannel – Sládek, A. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2002
 • Eintrittentwurf des Windkanals – Luxa, M. - Jonáš, P., - Šafařík, P., 2002
 • Numerical Solution of Flow Past Škoda Superb Car Body – Majer, J. - Hyhlík, T., - Šafařík, P., 2002
 • Numerical Solution of Turbulent Wall Circular-Cylinder Jet – Hyhlík, T. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2002
 • Numerical Analysis of Cavitated Flows in Mixed-Flow Pump Impellers – Sedlář, M. - Maršík, F., - Šafařík, P., 2002
 • Modelování turbulence založené na termodynamické podmínce – Hyhlík, T. - Šafařík, P., - Maršík, F., 2002
 • 1-D Model of Flow Past a Nozzle Considering Losses and Its Simulations – Macek, J. - Polášek, M. - Šafařík, P., - Hyhlík, T., 2002

2001

 • Realizace aerodynamického tunelu s výměnnými měřícími prostory – Luxa, M. - Šafařík, P., 2001
 • Past na rázovou vlnu – Krejčí, P. - Hrubý, J., - Šafařík, P., 2001
 • Vyhodnocení produkce entropie v transsonickém proudovém poli – Hyhlík, T. - Šafařík, P., 2001
 • Numerical Investigation of Cavitated Flow in Mixed-Flow Pump – Sedlář, M. - Maršík, F., - Šafařík, P., 2001
 • Modelling of Cavitated Flows in Hydraulic Machinery Using Viscous Flow Computation and Bubble Dynamics Model – Sedlář, M. - Maršík, F., - Šafařík, P., 2001
 • A Contribution to Solution of Aerodynamic Choking in Machine Flow Parts at Considering Thermodynamic Irreversibility – Hyhlík, T. - Macek, J., - Šafařík, P., 2001
 • Numerical Investigation of Blade and Tip Clearance Geometry Influence on Tip Clearance and Tip Vortex Cavitations – Sedlář, M. - Maršík, F., - Šafařík, P., 2001
 • Instability and Bistability of Stagnation Flow – Maršík, F. - Trávníček, Z., - Šafařík, P., 2001
 • Numerical Study of Influence of Boundary Conditions on Vortex Structure Development in Curved Rectangular Channels – Fialová, M. - Hyhlík, T. - Kozel, K., - Šafařík, P., 2001
 • Transsonické proudění v rozváděcí mříži posledního stupně parní turbíny velkého výkonu – Šťastný, M. - Šafařík, P., - Synáč, J., 2001
 • Příspěvek k rozboru numerických výsledků řešení transsonických proudových polí – Hyhlík, T. - Šafařík, P., 2001
 • Flow in the Nozzle Part of a Transonic Turbine Stage with Long Blades – Šafařík, P. - Šťastný, M. - Mayer, J.F. - Jung, A.R. - Stetter, H., - Synáč, J., 2001
 • Numerical Analysis Data on the Transonic Flow Past the Profile Cascade SE 1050 – Fialová, M. - Hyhlík, T. - Kozel, K., - Šafařík, P., 2001

2000

 • Using Optical Methods in High-Speed Aerodynamic Research – Šafařík, P. - Luxa, M., 2000
 • Transsonické obtékání špičkové lopatkové mříže – Luxa, M. - Synáč, J. - Šafařík, P., - Šťastný, M., 2000
 • Numerická studie proudění v mezikruhovém difuzoru – Hyhlík, T. - Šafařík, P., 2000
 • Modelling of Cavitated Flows in Hydraulic Machinery Using Viscous Flow Computation and Bubble Dynamics Model – Sedlář, M. - Maršík, F., - Šafařík, P., 2000
 • Development and Using Reduction Data Method in Gas Dynamic – Šafařík, P., 2000
 • Application of Data Reduction Method to Viscous Incompressible Fluid Flow – Hyhlík, T. - Šafařík, P., 2000
 • Thermodynamic Analysis of Onset and Effects of Inverse Situations in Atmosphere – Krejčí, P. - Hrubý, J., - Šafařík, P., 2000
 • A Contribution on Studies of Equilibrium Phase Changes in Ammonia-Water Mixture – Šafařík, P. - Maršík, F., 2000
 • Application of the Data Reduction Method to Interconial Diffusor Channel Flows – Šafařík, P. - Hyhlík, T., 2000

1999

 • Using Optical Methods at Transonic Flow Field Measurements in Blade Cascade – Šafařík, P. - Adamec, J. - Luxa, M. - Kleinberg, K. - Vlček, V., - Polášek, M., 1999
 • Transonic Flow Past a Turnine Cascade Resresenting Tip of Last Stage Rotor Blades of a Steam Turbine – Šafařík, P. - Šťastný, M., - Matas, R., 1999
 • Vliv radiální vůle na obtékání oběžných lopatek posledního stupně parní turbíny – Šťastný, M. - Šafařík, P., 1999
 • Calculations of Internal Steady Laminar Flows with Vortex Structures – Hrušová, M. - Kozel, K., - Šafařík, P., 1999
 • Numerical Solution of Flow in Interconial Diffuser Channels with Dischargers – Hyhlík, T. - Šafařík, P., 1999
 • Some Remarks on Acoustics in Moist Air – Hrušová, M. - Středa, I., - Šafařík, P., 1999
 • Flow Around the Rotor Blade Tips of Steam Turbine Last Stage – Šťastný, M. - Matas, R. - Šafařík, P. - Jung, A.R. - Mayer, J.F., - Stetter, H., 1999
 • Numerické řešení laminárního proudění v mezilopatkovém difuzorovém kanálu – Šafařík, P. - Hrušová, M. - Hyhlík, T. - Kozel, K., - Macek, J., 1999

1998

 • Modelování transsonického proudění oběžnými lopatkami posledního stupně parní turbíny – Šťastný, M. - Šafařík, P. - Hořejší, I., - Rais, M., 1998
 • Laminární odtržení v dvourozměrném podzvukovém proudovém poli v zakřiveném kanále – Hrušová, M. - Hyhlík, T. - Kozel, K., - Šafařík, P., 1998
 • Modelování vazkého proudění s kavitací v hydraulických strojích – Sedlář, M. - Maršík, F., - Šafařík, P., 1998
 • Rozbor transsonického proudění v horní části oběžných lopatek posledního stupně parní turbíny – Šťastný, M. - Matas, R., - Šafařík, P., 1998
 • Vírové struktury při laminárním obtékání dutin – Hrušová, M. - Kozel, K., - Šafařík, P., 1998
 • Dynamické chování bubliny v podmínkách kavitace – Šafařík, P. - Maršík, F., - Zima, P., 1998
 • Dynamics of a Sphercal Vapor Bubble in Liquid – Zima, P. - Maršík, F., - Šafařík, P., 1998
 • Nucleation and Bubble Growth During Cavitation – Maršík, F. - Sedlář, M. - Šafařík, P., - Bajorek, M., 1998

1997

 • On a Relation between Surface Tension and Evaporation Heat – Maršík, F. - Šafařík, P., 1997
 • Metoda redukce dat při vyšetřování proudění nehomogenních směsí plynů – Šafařík, P., 1997
 • K popisu termodynamických vlastností látek v okolí mezní křivky – Maršík, F. - Šafařík, P., - Pražák, J., 1997
 • Flow Around the Sections of Rotor Blading of a Turbine Stage with Relatively Long Blades at Off-Design Conditions – Šťastný, M. - Šafařík, P. - Hořejší, I., - Matas, R., 1997
 • Experimental Data from Optical Measurement Tests on a Transonic Turbine Blade Cascade – Šafařík, P., 1997
 • Obtékání řezů oběžného lopatkového turbinového stupně s relativně dlouhými lopatkami při nenávrhových podmínkách – Šťastný, M. - Šafařík, P. - Hořejší, I., - Matas, R., 1997
 • Numerická metoda pro řešení stacionárního laminárního proudění stlačitelné tekutiny v zakřivených kanálech – Hrušová, M. - Kozel, K., - Šafařík, P., 1997
 • 3D Calculations of Steady Laminar Compressible Flow in Curved Rectangular Channels – Hrušová, M. - Šafařík, P., 1997

1996

 • The Aerodynamic Optimalization of the Axially Symmetric Flow Channel – Zima, P. - Šafařík, P., - Nožička, J., 1996
 • Modelling of Transonic Flow in a Rotor Blade of Steam Turbine Stage with a High Aspect Ratio Blade – Šťastný, M. - Šafařík, P. - Hořejší, I., - Rais, M., 1996
 • O některých termodynamických vlastnostech tekutin v okolí mezní křivky – Šafařík, P. - Maršík, F., 1996
 • Subharmonics Evolution in Transitional Domain – Scibilia, M. - Lain, J., - Šafařík, P., 1996

1995

 • O stabilitě mezní vrstvy a vlivu teplotního gradientu – Lain, J. - Šafařík, P., - Maršík, F., 1995
 • Flow Around the Root of Rotor Blading of a Transonic Turbine Stage with Relative Long Blades – Škoda, M. - Šafařík, P., 1995
 • Optimalization of Flux Profiles for Vacuum Drying Wood – Longauer, J. - Šafařík, P., 1995
 • Termodynamické veličiny a jejich relace při fázovém přechodu tekutin – Šafařík, P., 1995
 • Data Reduction Method for Non-homogeneous Gas Mixture Flows – Šafařík, P. - Amecke, J., 1995
 • Metoda řešení referenčních parametrů proudu vlhkého vzduchu – Šafařík, P., 1995

1994

 • O hydrodynamické nestabilitě mezní vrstvy – Lain, J. - Šafařík, P., - Ježek, J., 1994
 • On Optimal Parameters of Shock Wave Systems – Polak, A. - Šafařík, P., 1994

1993

 • Vliv úhlu náběhu na transonické proudění turbínovou profilovou mříží – Šťastný, M. - Šafařík, P. - Gněsin, V.I., - Jeršov, S.V., 1993
 • Vírové struktury ve vratném kanále – Ježek, J. - Šafařík, P., 1993
 • Experimental and Numerical Analysis Data on the Separated Flow Past a Plane Turbine Cascade – Šťastný, M. - Šafařík, P., 1993

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Lopatková mříž 72/160 – Matějka, M. - Šafařík, P., 2009

Zpráva

2006

 • Obrazy proudových polí v turbínových lopatkových mřížích I – Luxa, M. - Koubová, E., - Šafařík, P., 2006

2002

 • Proudění stlačitelné tekutiny s interakcí homogenní a heterogenní kondenzace – Šafařík, P., 2002
 • Příspěvek k optimalizaci průtočné části NT dílu parních turbín ŠKODA - I. část – Petr, V. - Šťastný, M. - Šafařík, P. - Kozel, K., - Kolovratník, M., 2002

2000

 • Proudění stlačitelné tekutiny s interakcí homogenní a heterogenní kondenzace – Šafařík, P., 2000
 • Stabilita a bistabilita proudění s vírovými strukturami – Šafařík, P. - Tesař, V., 2000
 • Proudění stlačitelné tekutiny s interakcí homogenní a heterogenní kondenzace – Šafařík, P., 2000

1999

 • Metoda redukce experimentálních a výpočtových dat proudových polí – Šafařík, P., 1999
 • Studie možností aerodynamické optimalizace výstupních traktů turbín PTR 150 a K36 – Šafařík, P. - Hyhlík, T. - Macek, J. - Kundera, R. - Topercer, P., - Babák, M., 1999
 • Numerické řešení stacionárního laminárního proudění vazké stlačitelné tekutiny v třírozměrném kanále – Šafařík, P. - Fořt, J. - Kozel, K. - Hrušová, M., - Škvor, M., 1999
 • Study of the Effectiveness of Surface Cavities for Drag Reduction – Šafařík, P. - Benetka, J. - Jirásek, A. - Valenta, R. - Valeš, M., - Vích, K., 1999
 • Study of the Effectiveness of Surface Cavities for Drag Reduction – Šafařík, P. - Kavale, S. - Valenta, R. - Benetka, J., - Vích, K., 1999
 • Study of the Effectiveness of Surface Cavities for Drag Reduction – Šafařík, P. - Kavale, S. - Benetka, J. - Jirásek, A. - Valenta, R., - Vích, K., 1999
 • Výsledky výpočtů proudových polí v difuzorech a sběračích turbodmychadla PTR 150 – Šafařík, P. - Hyhlík, T., 1999
 • Dvoufázové proudění stlačitelné tekutiny – Šafařík, P., 1999

1998

 • Dvoufázové proudění stlačitelné tekutiny – Šafařík, P., 1998

1996

 • Proudění stlačitelné tekutiny a tekutiny s fázovými přeměnami v modelech průtočných částí strojů – Šafařík, P., 1996
 • Dynamické chování smykových vrstev modelovaných v aerodynamických tunelech – Lain, J. - Šafařík, P., 1996

1995

 • Proudění stlačitelné tekutiny a tekutiny s fázovými přeměnami v modelech průtočných částí strojů – Šafařík, P., 1995

1994

 • Proudění stlačitelné tekutiny a tekutiny s fázovými přeměnami v modelech průtočných částí strojů – Šafařík, P., 1994

Kvalifikační zpráva

2002

 • Numerické modelování průtočných částí strojů – Sládek, A. - Šafařík, P., 2002

2000

 • Proudění vícesložkových směsí v průtočných částech strojů – Šafařík, P., 2000

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1999

 • Základy termodynamiky vlhkého vzduchu – Hrušová, M. - Šafařík, P., 1999

Sborník

2014

 • 33. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky – Šafařík, P. ed. - Netřebská, H. ed., - Nožička, J. ed., 2014

2011

 • FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2011

2010

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2010

2009

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2009

2007

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2007

2006

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2005/2006 – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2006

2005

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2005

2004

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2003/2004 – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2004

2003

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2002/2003 – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2003

2002

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2002

2001

 • Mechanika tekutin a termodynamika – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2001

2000

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2000

1999

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 1999
 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Nožička, J. ed. - Šafařík, P. ed., 1999

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2003

 • Transonic Flows in Some Turbine Cascade – Fořt, J. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2003

1998

 • Dynamické chování bubliny v podmínkách kavitace – Šafařík, P., 1998