[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

Bachelor's

Bakalářské

 • Zkušební stand bezúdržbových ložisek - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Bečka, téma k dispozici
 • Návrh vzorkovače na odebírání sypkých směsí - více
  2301R000 - bez oboru, Eliška Cézová, téma k dispozici
 • Automatizovaný parametrický model pro návrh jednoduchých strojních součástí (včetně technické dokumentace) - více
  2301R000 - bez oboru, Eliška Cézová, téma k dispozici
 • Vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Eliška Cézová, téma k dispozici
 • Automatizace ve včelařství - více
  2301R000 - bez oboru, Eliška Cézová, téma k dispozici
 • Vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Eliška Cézová, téma k dispozici
 • Návrh kočky mostového jeřábu. - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Češpíro, rezervované téma
 • Návrh řetězového dopravníku pro šikmou dopravu kusového materiálu. - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Češpíro, rezervované téma
 • Vlastní / firemní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dub, téma k dispozici
 • Vlastní / firemní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dub, téma k dispozici
 • Analýza torzních kmitů převodovky - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dub, téma k dispozici
 • Testovací klec na 3bod měřící zařízení (TH2GEN) s hydraulickým pístem Zatěžování v definovaných směrech…. Fx a FY a Fz - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Havlíček, téma k dispozici
 • Inovované technologie nového zakládání podsevu v porostu širokořádkových plodin s cílem maximálního zvyšování zadržování vody v půdě a mimimalizace eroze. - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Havlíček, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh krytování kabeláže dráhového detektoru ITk - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Janda, téma k dispozici
 • Návrh koncepce rotační podebírací hlavice - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Kamenický, téma k dispozici
 • Návrh extrudované lamely a jejího spojení do mříže použitelné pro konvektory - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh konstrukčního řešení připojení odtokové trubky pro odvod kondenzátu z konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Alternativní materiály pro podlahové konvektory - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh připojení podlahových konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Alternativní materiály pro samostojné konvektory - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh konstrukčního řešení připojení odtokové trubky pro odvod kondenzátu z konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh připojení samostojných konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh konstrukčních variant spojování trubek při výrobě konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Alternativní napojení konvektorů v otopných systémech - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Úsporné a výkonné motory použitelné pro konvektory - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh manipulační plošiny pro boční posuv osobního vozu - více
  2301R000 - bez oboru, Jaroslav Křička, téma k dispozici
 • Firemní nebo vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Jaroslav Křička, téma k dispozici
 • Návrh multifunkčního posilovacího nebo rehabilitačního stroje - více
  2301R000 - bez oboru, Jaroslav Křička, téma k dispozici
 • Návrh cyklokočárku - více
  2301R000 - bez oboru, Jaroslav Křička, téma k dispozici
 • Návrh pohonu a uložení otočného polohovadla pro robotické svařovací pracoviště - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Malý, rezervované téma
 • vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Mrázek, téma k dispozici
 • Redesign dvoustupňové kuželočelní převodovky - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Úprava reálné převodovky pro možnosti testování polymerových kol - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Problematika tolerančních analýz u montážních sestav - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Vytvoření variant konstrukční úlohy včetně potřebných výpočtů - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Problematika tolerování odlitků (TZSI nebo KPP) - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Firemní nebo vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Rozbor možností výkladu a meření tolerancí v laboratorních podmínkách - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Tolerování dle ISO GPS s ohledem na porušení principu nezávislosti (TZSI nebo KPP) - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Toleranční analýza vybraného konstrukčního celku - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Redesign dvoustupňové čelní převodovky - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Marek Štádler, téma k dispozici
 • Návrh míchací stanice na papirovinou a rašelinu - více
  2301R000 - bez oboru, Ondřej Štoček, téma k dispozici
 • Návrh granulátoru pro výrobu pelet z biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Ondřej Štoček, téma k dispozici
 • Návrh mechanického odstraňovače kůry kmenů - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Návrh dvouhřídelové kontinuální míchačky (betonové směsi) - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Návrh pohonu šroubových přímých česlí v ČOV - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Analýza konstrukce pneumatického pulzátoru - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Návrh lisu na obalové materiály (PET, plechovky,..) - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Mechanická stabilita kompozitních trubek z uhlíkových vláken v laboratořích pracujících s urychlovači částic. - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Daniel Hadraba, téma k dispozici
 • Návrh konstrukce odměřovacího zařízení kotoučové pily na kov - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jiří Mrázek, téma k dispozici
 • vlastní téma - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jiří Mrázek, téma k dispozici
 • Experimentální ověření kluzných vlastností 3D tištěných ložisek - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jiří Mrázek, téma k dispozici
 • Návrh hydraulického rozvaděče - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Karel Petr, téma k dispozici
 • Vytvoření bezvýkresové dokumentace pro navrhované zařízení - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Karel Petr, téma k dispozici
 • Firemní nebo vlastní téma - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Karel Petr, téma k dispozici
 • Vlastní téma - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Oskar Turek, téma k dispozici
 • Návrh uchopovacího mechanismu harvestorové hlavy - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Návrh uchopovací části harvestorové hlavy - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Roman Uhlíř, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12113/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2022-05-16 (16:47)