[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Oskar Turek

Ing. Oskar Turek

oskar.turek (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

  • SGS21/110/OHK2/2T/12  
    Technologie přesného lepení funkční kompozitové sestavy – Turek, O. (2021-2022)

Proceeding papers

2021

  • TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LEPENÍ FUNKČNÍ KOMPOZITOVÉ SESTAVY – Turek, O., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 55-64. ISBN 978-80-01-06913-4.

2020

  • TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LEPENÍ FUNKČNÍ KOMPOZITOVÉ SESTAVY – Turek, O., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 1-5. ISBN 978-80-01-06775-8.

2019

  • Determining coefficient of friction between oilseeds and rotor blade of hulling machine using equation of motion – Hoidekr, J. - Machač, M., - Turek, O., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 121-124. ISBN 9788021457669.

2018

  • Popis kmitání vibrační třídičky s více stupni volnosti pomocí numerických metod – Turek, O. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

Prototype, samples

2019

  • Kontinuální třídící linka olejnatých semen – Hoidekr, J. - Machač, M. - Turek, O., - Prachenský, J., [Functional Sample] 2019.