[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Designing and Machine Components

People

Ing. Ondřej Štoček

Ing. Ondřej Štoček

Ondrej.Stocek (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2416

room: B2-344, Dejvice

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

  • SGS20/115/OHK2/2T/12  
    Využití kamerového systému pro řízení chodu dopravní linky. – Štoček, O. (2020-2021)

Stať ve sborníku

2019

  • Use of durometer to determine trapezius muscle relaxation – Štoček, O. - Havlíček, M. - Lopot, F., - Kubový, P., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 517-520. ISBN 9788021457669.
  • Monitoring of deep core drilling operational parameters – Dub, M. - Štoček, O. - Haas, F. - Veselý, T. - Kučera, L., - Dynybyl, V., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 58-65. ISBN 9788021457669.