[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Designing and Machine Components

People

Ing. Jan Hoidekr

Ing. Jan Hoidekr

Jan.Hoidekr (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2443

room: B2-350, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/126/OHK2/2T/12  
  Kontinualizace třídícího procesu laboratorní třídící linky – Hoidekr, J. (2018-2019)

Stať ve sborníku

2019

 • Optická třídící linka pro zpracování vzorku olenatých semen – Prachenský, J. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Determining coefficient of friction between oilseeds and rotor blade of hulling machine using equation of motion – Hoidekr, J. - Machač, M., - Turek, O., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 121-124. ISBN 9788021457669.

2018

 • Popis kmitání vibrační třídičky s více stupni volnosti pomocí numerických metod – Turek, O. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • Vyhodnocení experimentálního měření kmitání vibrační třídičky pomocí optické metody – Machač, M. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2017

 • Strain gauge measurement on the oilseed screw press – Malý, P. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Hoidekr, J., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 625-628. ISBN 9788055331676.
 • Testing Measurement During The Shaft Assembly of The Oilseed Screw Press – Malý, P. - Starý, F. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 214-217. ISBN 978-80-213-2769-6.

2016

 • Complement of Calibration of Measuring Element Using FEA – Hoidekr, J. - Malý, P. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. p. 51-52. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • The Mathematical Description of Sunflower Seeds Hulling Process Using Impact Huller – Hoidekr, J. - Andruš, J., - Dynybyl, V., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 203-206. ISBN 978-3-319-22761-0.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Zařízení pro automatické plnění kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Havlíček, M., - Nápravník, K., Czech Republic. Patent CZ 307922. 2019-07-10.

2018

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czech Republic. Utility Model CZ 32019. 2018-08-28.
 • Linka na plnění kontejnerů, zejména s komunálním odpadem – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czech Republic. Utility Model CZ 32072. 2018-09-18.

2017

 • Zařízení pro loupání, zejména rostlinných olejnatých semen – Hoidekr, J. - Dynybyl, V. - Hanuš, J., - Modrý, A., Czech Republic. Patent CZ 306665. 2017-03-15.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Kontinuální třídící linka olejnatých semen – Hoidekr, J. - Machač, M. - Turek, O., - Prachenský, J., [Functional Sample] 2019.
 • Optická třídička olejnatých semen – Hoidekr, J. - Prachenský, J., [Functional Sample] 2019.

2017

 • Optická separace loupaného materiálu – Hoidekr, J., [Functional Sample] 2017.

Zpráva

2018

 • MODULÁRNÍ BOX PRO TERMICKOU DESORPCI – PRŮVODNÍ ZPRÁVA K VÝROBNÍ DOKUMENTACI – Dub, M. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., [Technical Report] 2018. Report no. Dekonta - 178308301700B037.

2016

 • Zpráva za rok 2015 k projektu TAČR TA04010992 – Malý, P. - Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., [Annual Report] 2016. Report no. TAČR 4010992-2015.

2015

 • Příprava měření lisu FS1010 – Starý, F. - Malý, P. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J. - Dynybyl, V., - Uhlíř, R., [Research Report] 2015. Report no. TA04010992-FS-2015-05.

2012

 • Optimalizace uložení výstupní hřídele a kloubového uložení hydraulických pístů – Petr, K. - Chmelař, J. - Hoidekr, J., - Vintera, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 29/2012/FR-TI3-261.

Kapitola v knize

2016

 • The Mathematical Description of Sunflower Seed’s Hulling Process Using Impact Huller – Hoidekr, J. - Andruš, J., - Dynybyl, V., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 203-206. ISBN 978-3-319-22761-0.