[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Martin Dub

Ing. Martin Dub, Ph.D.

martin.dub (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2443
420728120299

room: B2-350, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • CK04000248  
  ESO - Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodíkové palivové články – Dub, M. (2023-2025)

Journal papers

2022

 • Evaluation Methodology of Rotary Flow Dividers Used as Pressure Intensifiers with Creation of a New Pressure Multiplying Efficiency – Hradecký, J. - Bubák, A., - Dub, M., Energies. 2022, 15(6), ISSN 1996-1073.

2021

 • Gearbox mechanical efficiency determination by strain gauges direct application – Lopot, F. - Dub, M. - Flek, J. - Hadraba, D. - Havlíček, M. - Kučera, L. - Štoček, O. - Veselý, T., - Janáček, J., Applied Sciences. 2021, 11(23), ISSN 2076-3417.
 • Detection of Respiratory Phases in a Breath Sound and Their Subsequent Utilization in a Diagnosis – Skalický, D. - Koucký, V. - Hadraba, D. - Vítězník, M. - Dub, M., - Lopot, F., Applied Sciences. 2021, 11(14), 1-12. ISSN 2076-3417.
 • Determination of mesh stiffness of gear-analytical approach vs. Fem analysis – Flek, J. - Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Petr, K., Applied Sciences. 2021, 11(11), ISSN 2076-3417.

2015

 • Analysis of a Partly Sprung Drive – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., Transaction on Electrical Engineering. 2015, 4 (2015)(1), 5-10. ISSN 1805-3386.
 • Experimental analysis of gear loading in planetary transmission – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., Applied Mechanics and Materials. 2015, 2015 231-234. ISSN 1660-9336.
 • Stress and Motion Analysis of Tram Gearbox Hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., Applied Mechanics and Materials. 2015, 732 223-226. ISSN 1660-9336.

2014

 • Výzkum převodových mechanismů s ozubenými koly, brzd a spojek – Dynybyl, V. - Dub, M. - Berka, O., - Petr, K., MM Průmyskové spektrum. 2014,(7,8), 26-27. ISSN 1212-2572.

Proceeding papers

2023

 • Advancements in Lightweight Structural Design using Generative Design and Topological Optimization – Dub, M. - Lopot, F. - Malý, P., - Brajer, J., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 142-149. ISBN 978-80-7561-411-7.
 • New and innovative design of the drive unit for a forming press – Havlíček, M. - Dub, M., - Bubák, A., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 134-141. ISBN 978-80-7561-411-7.
 • Experimental verification of theoretical models of the mesh stiffness of gearing – Flek, J. - Karas, T. - Dub, M. - Lopot, F., - Kolář, J., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 98-111. ISBN 978-80-7561-411-7.

2022

 • Návrh konstrukce experimentálního zařízení pro identifikaci tuhosti ozubení – Flek, J. - Dub, M., - Kolář, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 22. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 25-33. ISBN 978-80-01-07054-3.
 • Scissor Lift Structural Analysis – Dub, M. - Havlíček, M., - Lopot, F., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 11-15. ISBN 978-80-01-06885-4.
 • Reduction of Gearing Pressure Pulsations and Noise Level in Gear Pumps using Non-standard Gearings and FEA Analysis – Hradecký, J. - Dub, M., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 64-74. ISBN 978-80-01-06885-4.

2021

 • Experimentální zhodnocení konstrukce stožáru stavebního výtahu – Češpíro, Z. - Dub, M., - Petr, K., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Ústí nad Labem: UJEP, 2021. p. 56-60. ISBN 978-80-7561-316-5.
 • Biomechanical characteristics of non-stationary respiration regimens as possible indicators of fatigue in monotonic hypokinetic load – Lopotová, M. - Lopot, F. - Kubový, P. - Jelen, K. - Smrčka, P. - Hušková, V., - Dub, M., In: 8th European Medical and Biological Engineering Conference. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 189-197. 1. vol. 80. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-030-64609-7.

2020

 • Sensor for deep core drilling operational parameters - Determination of the drilling capacity – Dub, M. - Havlíček, M., - Štoček, O., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 46-50. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Measurement of gearbox efficiency by strain gauges: Direct application – Lopot, F. - Dub, M. - Havlíček, M. - Štoček, O. - Veselý, T., - Kučera, L., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 283-295. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Dynamická analýza ozubených převodů – Flek, J. - Kolář, J., - Dub, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 30-36. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Sensor for In-time Identification of Deep Core Drilling Parameters – Dub, M. - Dynybyl, V., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 243-249. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.

2019

 • Improvement in accuracy of strain gauge measurements for using in high precision measurements of gearboxes efficiency – Lopot, F. - Dub, M., - Kubový, P., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 258-263. ISBN 9788021457669.
 • Stress analysis of a tank for bulk materials – Štádler, M. - Dub, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 512-516. ISBN 9788021457669.
 • Optical analysis of low-floor tram drive motions – Havlíček, M. - Dub, M., - Lopot, F., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 115-120. ISBN 9788021457669.
 • Monitoring of deep core drilling operational parameters – Dub, M. - Štoček, O. - Haas, F. - Veselý, T. - Kučera, L., - Dynybyl, V., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 58-65. ISBN 9788021457669.
 • Forces caused by vacuum spring bellows during pumping of the quadrupole magnet module – Rachač, M. - Dub, M. - Lopot, F. - Hošek, J., - Galimov, A., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 438-441. ISBN 9788021457669.

2018

 • Use of notches in the shafts loaded by torque for improvement in accuracy of strain gauge measurements – Lopot, F. - Dub, M. - Janda, M., - Berka, O., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 239-244. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Dynamic response comparison of the wheelset partly and fully sprung drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., In: Railways 2018, The Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2018.
 • Measurement of response distribution on mass crossbeams in dependence on load position – Petr, K. - Starý, F. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Češpíro, Z., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 332-337. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Axle gearbox hinge as a diagnostic member for rail vehicle drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 77-83. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Axle Gearbox Hinge Response During Dynamic Testing – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: First International Conference on Rail Transportation. Reston, Virginia: ASCE, 2018. p. 891-900. ISBN 9780784481257.

2017

 • Core drilling machine for perfectly vertical drills – Dub, M. - Janda, M. - Mrázek, J. - Kavka, M., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 66-69. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Experimental Measurement of Gears Impact in Transmission – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEARS 2017/ INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEAR PRODUCTION/ INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH PERFORMANCE PLASTIC GEARS 2017, VOLS 1 AND 2. Düsseldorf: VDI Wissensforum IWB GmbH, 2017. p. 1119-1126. ISSN 0083-5560. ISBN 978-3-18-092294-2.
 • Experimental analysis of welding tooling for ITk ATLAS – Rachač, M. - Dub, M. - Janda, M. - Malý, P. - Kamenický, J. - Berka, O. - Dynybyl, V. - Kubový, P., - Lopot, F., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 620-624. ISBN 9788055331676.
 • Matematické modelování torzní dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Dub, M., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. p. 195-204. ISBN 978-80-7560-085-1.
 • Experimental analysis of shearing power during chain production – Berka, O. - Lopot, F. - Dub, M., - Hoštička, V., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 581-584. ISBN 9788055331676.
 • Resistance welding simulation – Dub, M. - Lopot, F. - Berka, O., - Sýkora, M., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 377-381. ISBN 9788055331676.
 • Comparison of Different Construction Hoist Masts by FEM Analysis – Starý, F. - Petr, K. - Dub, M., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 344-347. ISBN 978-80-213-2769-6.

2016

 • Design of Experiment for Load Gear Solution in Planetary Transmission – Berka, O. - Lopot, F., - Dub, M., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 385-391. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 393-398. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Design of the Vibration Separatory Apparatus – Dub, M. - Šádek, Š. - Hendrych, J., - Spacek, P., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 15-18. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Manipulator of the inner detector ITk of ATLAS experiment in CERN – Janda, M. - Malý, P. - Hadraba, D. - Dub, M. - Kamenický, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • First Results of Driving Wheelset Dynamic Simulation – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. pp. 213-218. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Determination of Meshing Gears Quality in Transmissions – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. p. 423-426. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Dynamic simulation of a driving wheelset on the roller test rig – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Civil-Comp Proceedings. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2016. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-65-2.
 • Determination of transmission mechanical efficiency by strain gauges measurement – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F. - Janda, M. - Burda, P., - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Loading of the axle gearbox for metro during drive simulation – Dub, M. - Lopot, F. - Berka, O., - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.

2015

 • Experimental analysis of positioning the turbine and the gearbox using strain gauge – Dub, M. - Berka, O. - Starý, F. - Lopot, F. - Janda, M., - Dynybyl, V., In: XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. pp. x. ISBN 978-80-01-05793-3.
 • MESH QUALITY MONITORING IN EVOLVENTN TEETH IN GEARBOXES UNDER OPERATION – SIGNAL IDENTIFICATION – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. pp. 1582-1586. ISBN 978-80-01-05793-3.
 • Analysis of satellites loading in planetary transmission – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 16-19. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • Backlash and torsional stiffness of a gearbox – Dub, M. - Berka, O. - Lopot, F. - Starý, F., - Dynybyl, V., In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 74-77. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • Experimental Evaluation of a Prestressed Bolt Connection Mounting Prestress – Janda, M. - Starý, F. - Dub, M. - Berka, O. - Lopot, F. - Malý, P. - Chmelař, J., - Dynybyl, V., In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 65-66. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.

2014

 • Experimental analysis of gear loading in planetary transmission – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
 • Experimental analysis of stress state and motion of tram gearbox hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. p. 349-354. ISBN 978-80-01-05542-7.
 • Design of Experiment for Load Gear Solution in Planetary Transmission – Berka, O. - Lopot, F., - Dub, M., In: Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. p. 343-348. ISBN 978-80-01-05542-7.
 • Design of the Vibration Separatory Apparatus – Dub, M. - Šádek, Š. - Hendrych, J., - Špaček, P., In: Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. pp. 13-16. ISBN 978-80-01-05542-7.
 • FEM Simulation of Flank Breakage on Tooth of Gears and Experimental Photos – Petr, K. - Dynybyl, V., - Dub, M., In: Modern Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing AG, 2014. pp. 291-297. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-05203-8.

2013

 • FEM Simulation of Flank Breakage on Tooth of Gears and Experimental Photos – Petr, K. - Dynybyl, V., - Dub, M., In: Book of Proceedings - 54th IC of Machine Design Dep.. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013. pp. 259-264. ISBN 978-80-7372-986-8.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Automatický infiltrometr – Dub, M. - Dynybyl, V. - Haas, F. - Budínský, A. - Špaček, P., - Pilný, V., Czechia. Utility Model CZ 32898. 2019-05-28.
 • Pouzdro měřicího zařízení, zejména vrtné soupravy pro hlubinné vrtání – Dynybyl, V. - Dub, M. - Špaček, P., - Pilný, V., Czechia. Utility Model CZ 32680. 2019-03-19.

2016

 • Zařízení pro rektifikaci vrtu – Špaček, P. - Pilný, V. - Mrázek, J. - Dub, M. - Janda, M., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 29309. 2016-03-22.

Prototype, samples

2020

 • Automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů – Dub, M. - Havlíček, M. - Štoček, O. - Špaček, P., - Pilný, V., [Prototype] 2020.

2019

 • Prototyp měřícího senzoru PULLIT – Dub, M. - Dynybyl, V. - Špaček, P., - Pilný, V., [Prototype] 2019.

2018

 • Pohyblivý měřící prstenec – Dub, M. - Špaček, P., - Pilný, V., [Functional Sample] 2018.

2014

 • Autotnomní záznamové zařízení – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., [Functional Sample] 2014.
 • Upínací konstrukce měřící aparatury – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., [Functional Sample] 2014.
 • Planetové kolo pro tenzometrické měření – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., [Functional Sample] 2014.
 • Konzola satelitu planetové převodovky pro tenzometrické měření – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., [Functional Sample] 2014.
 • Testovací stand korečku kompaktního kolesového rýpadla – Kříbala, P. - Starý, F. - Křička, J. - Dub, M., - Berka, O., [Functional Sample] 2014.

Software

2023

 • Software for topology optimization of lightweight structure – Ravichandran, M. - Dub, M. - Lopot, F. - Janda, M., - Flek, J., [Software] 2023.

2017

 • Software pro dynamické výpočty částečně odpruženého pohonu na kladkovém stavu – Dub, M. - Kolář, J., [Software] 2017.

2014

 • Analýza namáhání závěsky převodové skříně – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., [Software] 2014.
 • Analýza zatížení převodové skříně. – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., [Software] 2014.
 • Určení účinnosti převodovky tenzometrickým měřením – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., [Software] 2014.
 • Kvalita záběru zubů při provozu palnetové převodovky – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., [Software] 2014.

2013

 • Analýza podvozkové skupiny tramvaje – Dub, M. - Lopot, F., [Software] 2013.
 • Výpočet průměrné záběrové křivky korunového kola – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., [Software] 2013.
 • Měření deformace závěsky tramvaje – Starý, F. - Dub, M., [Software] 2013.
 • SW pro vyhodnocení předpětí ve šroubu – Starý, F. - Dub, M., [Software] 2013.
 • Program pro změření a vyhodnocení ohybového momentu hřídele turbíny – Starý, F. - Dub, M., - Lopot, F., [Software] 2013.
 • Zatěžování stochastickým signálem – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., [Software] 2013.
 • Frekvenční analýza stochastického signálu – Dub, M. - Lopot, F., [Software] 2013.
 • Odezva stroje při zatěžování – Berka, O. - Dub, M., [Software] 2013.
 • Kmitání prutové konstrukce – Dub, M., [Software] 2013.
 • Segmentace naměřeného signálu – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., [Software] 2013.
 • Kmitání rámu stroje – Berka, O. - Dub, M., [Software] 2013.
 • Výpočet spektrální výkonové hustoty – Dub, M. - Berka, O., [Software] 2013.
 • Výpočet zatížení zubové spojky – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., [Software] 2013.
 • Záběr satelitu planetové převodovky – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., [Software] 2013.
 • Záběrové poměry planetové převodovky – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., [Software] 2013.

Report

2018

 • Simulace torzního kmitání částečně odpruženého pohonu vozu metra s buzením od svislých nerovností koleje – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2018. Report no. CVUT FS U 12120 _ Z 18-23.
 • MODULÁRNÍ BOX PRO TERMICKOU DESORPCI – PRŮVODNÍ ZPRÁVA K VÝROBNÍ DOKUMENTACI – Dub, M. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., [Technical Report] 2018. Report no. Dekonta - 178308301700B037.
 • NÁVRH MODULÁRNÍHO BOXU PRO TERMICKOU DESORPCI – STUDIE PROVEDITELNOSTI – Dub, M. - Dynybyl, V., [Technical Report] 2018. Report no. Dekonta - 178308301700B037.

2017

 • Dynamický model částečně odpruženého pohonu dvojkolí na kladkovém stendu ZČU - realizace zkušebních výpočtů – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] 2017. Report no. Z17-21.
 • Dynamický model plně odpruženého pohonu dvojkolí v kladkovém stendu ZČU – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] 2017. Report no. RTI-VZ-2017-8.

2016

 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E3 – Berka, O. - Lopot, F. - Dub, M., - Dynybyl, V., [Research Report] 2016. Report no. 121138301615/3.
 • Zaměření místnosti a komponent ozařovače. Vytvoření 3D modelu – Berka, O. - Dub, M., [Research Report] 2016.
 • Optimalizace-řešení HS 168308301613B001 – Dynybyl, V. - Petr, K. - Dub, M., - Kanaval, J., [Research Report] 2016. Report no. 04/2016/168308301613B001.
 • Tenzometrická měření na zkušebně STROS-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Starý, F., [Research Report] 2016. Report no. 03/2016/168308301613B001.
 • Analýza použitého materiálu, svarů, postupů-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Starý, F., - Cejp, J., [Research Report] 2016. Report no. 02/2016/168308301613B001.
 • Pevnostní analýza stožáru-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Starý, F., [Research Report] 2016. Report no. 01/2016/168308301613B001.
 • Analýza deformací kontejneru a kontrola svarů XA 700230230 OR – Berka, O. - Dub, M., [Research Report] 2016. Report no. Z 3-2016.
 • Patentová rešerše polohovacích křesel pro seniory a jejich mechanismů – Dub, M. - Berka, O., [Research Report] 2016. Report no. Z 2-2016.

2015

 • Vývoj technologie hloubení dokonale svislých vrtů pro instalaci monitorovacích systémů při dohledu nad bezpečností přehradních hrází 2015 – Dub, M. - Berka, O. - Janda, M. - Lopot, F., - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. TA1-2015.
 • Rozšíření modelu kladkového stendu ZČU o vliv torzní dynamiky pohonu – Kolář, J. - Dub, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z 15 -15.
 • NÁVRH A KONSTRUKCE OTOČNÉHO MECHANISMU UVNITŘ PŘEDSTAVCE JÍZDNÍHO KOLA – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., [Research Report] 2015.
 • Návrh mechanismu natáčení lopatek ventilátoru – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., [Research Report] 2015.

2014

 • Vývoj technologie hloubení dokonale svislých vrtů pro instalaci monitorovacích systémů při dohledu nad bezpečností přehradních hrází 2014 – Dub, M. - Berka, O. - Janda, M. - Lopot, F., - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. TA1-2014.
 • Vyhodnocení měření namáhání závěsky u nápravové převodovky tramvaje 14T – Kolář, J. - Lopot, F., - Dub, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14 -01.
 • Zařízení k dělenému jádrovému vrtání – Šádek, Š. - Dub, M., - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z-2014-3.
 • Měření zatížení převodové skříně a závěsky – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., [Research Report] 2014.
 • Měření účinnosti – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., [Research Report] 2014.
 • Kvalita záběru planetové převodovky diferenciálního typu – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., [Research Report] 2014.
 • Analýza mechanismu natáčení lopatek ventilátoru – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014.

2013

 • Míchací zařízení se separačním prvkem ke směšování pevných a kapalných složek – Šádek, Š. - Dub, M., - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z-2014-2.
 • Průběh testování cementačních vrstev na pulzním zařízení (Pulzátoru) – Petr, K. - Dub, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav konstruování a částí strojů, 2013. Report no. 18/2013/FR-TI4-054.
 • Návrh mechanické koncepce vývojového pracoviště pro vysokorychlostní synchronní stroje – Berka, O. - Dub, M., - Kanaval, J., [Technical Report] 2013.

2012

 • Finální podoba zařízení pro vnášení vibrací pomocí hydraulických členů - paralelní kinematická struktura (řešení stability) – Petr, K. - Chmelař, J. - Mertlík, P. - Doležal, M. - Dub, M., - Berka, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 27/2012/FR-TI3-261.

Qualification report

2016

 • Návrh autodiagnostické metody pro pohony kolejových vozidel – Dub, M. - Dynybyl, V. supervisor - Kolář, J. supervisor, - Lopot, F. supervisor, Defense date 2017-02-24. PhD Thesis. CTU FME. Department of Designing and Machine Components; CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering. Supervised by V. DYNYBYL, J. KOLÁŘ, and F. LOPOT., 2016

Books, textbooks

2016

 • The Latest Methods of Construction Design – Dynybyl, V. ed. - Berka, O. ed. - Petr, K. ed. - Lopot, F. ed., - Dub, M. ed., Cham: Springer International Publishing, 2016. ISBN 978-3-319-22761-0.

Book chapters

2016

 • Design of Experiment for Load Gear Solution in Planetary Transmission – Berka, O. - Lopot, F., - Dub, M., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 385-391. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 393-398. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Design of the Vibration Separatory Apparatus – Dub, M. - Šádek, Š. - Hendrych, J., - Špaček, P., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 15-18. ISBN 978-3-319-22761-0.

Proceedings

2016

 • The Latest Methods of Construction Design – Dynybyl, V. ed. - Berka, O. ed. - Petr, K. ed. - Lopot, F. ed., - Dub, M. ed., Beroun, 2014-09-09/2014-09-12. Cham: Springer International Publishing, 2016. ISBN 978-3-319-22761-0.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2020

 • Ověřená technologie VSAKON – Špaček, P. - Pilný, V., - Dub, M., [Verified Technology] 2020.

Certified methodology, procedure

2016

 • Měření účinnosti převodovek s ozubenými koly – Berka, O. - Dub, M. - Dynybyl, V. - Janda, M., - Lopot, F., [Certified Methodology (for RIV)] 2016.