[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Marcela Věříšová

Ing. Marcela Věříšová

marcela.verisova (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2017

  • Heat Transfer at the Bottom of a Cylindrical Vessel Impinged by a Swirling Flow from an Impeller in a Draft Tube – Petera, K. - Dostál, M. - Věříšová, M., - Jirout, T., Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2017, 31(3), 343-352. ISSN 0352-9568.

2015

  • Heat transfer in a jacketed agitated vessel equipped with multistage impellers – Věříšová, M. - Dostál, M. - Jirout, T., - Petera, K., Chemical Papers. 2015, 69(5), 690-697. ISSN 0366-6352.

2014

  • Analysis of heat transfer in a vessel with helical pipe coil and multistage impeller – Dostál, M. - Věříšová, M. - Petera, K. - Jirout, T., - Fořt, I., Canadian Journal of Chemical Engineering. 2014, 92(12), 2115-2121. ISSN 0008-4034.

Proceeding papers

2016

  • Heat Transfer on the Bottom of a Vessel Agitated by the Impeller Embedded in the Draft Tube – Věříšová, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
  • Heat transfer and characteristic flow regions similarities between impinging jets and axial-flow impellers – Věříšová, M. - Dostál, M. - Petera, K., - Jirout, T., In: Mixing XXV. New York: North American Mixing Forum, 2016.

2015

  • Convective local heat transfer in rotating impinging jet – Věříšová, M. - Dostál, M., - Jirout, T., In: ECCE10+ECAB3+EPIC5. Nice: European Federation of Chemical Engineering, 2015, pp. 1436-1437. ISBN 978-2-910239-82-4. Available from: http://reg.livebyglevents.com/Download.axd?FileID=9b986587-52ff-4a43-be4f-26a05cb329c4

2014

  • Measurement of Heat Transfer Coefficient in Agitated Vessel with Helical Pipe Coil – Dostál, M. - Petera, K. - Věříšová, M., - Jirout, T., In: 13th National Seminar "MIXING" and International Workshop. 2014, pp. 15-16.
  • Heat Transfer in Jacketed Agitated Vessel Equipped with Multistage Impellers – Věříšová, M. - Dostál, M. - Jirout, T., - Petera, K., In: PROCEEDINGS - 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2014, pp. 1066-1076. ISBN 978-80-89475-13-1.

Report

2015

  • Podklady pro návrh a optimalizaci míchacích zařízení na základě v současnosti dostupných znalostí – Jirout, T. - Moravec, J. - Dostál, M. - Věříšová, M., - Vlček, P., [Research Report] 2015.