[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Karel Petr

Ing. Karel Petr, Ph.D.

karel.petr (at) fs.cvut.cz

Deputy head / Department of Designing and Machine Components / Faculty of Mechanical Engineering
Information manager / Department of Designing and Machine Components / Faculty of Mechanical Engineering
Subnet manager / Department of Designing and Machine Components / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2415
420776017566

room: B2-351, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS16/146/OHK2/2T/12  
  Nestandartní návrh únosnosti kuželových soukolí s aplikací MKP a výsledků experimentů – Petr, K. (2016-2017)
 • CTU0902312  
  Aplikace MKP při optimalizaci strojních součástí (ozubení) – Petr, K. (2009)

Journal papers

2021

 • Determination of mesh stiffness of gear-analytical approach vs. Fem analysis – Flek, J. - Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Petr, K., Applied Sciences. 2021, 11(11), ISSN 2076-3417.

2020

 • Application of new rules for pattern specification according ISO GPS – Petr, K., MM Science Journal. 2020, 2020(November), 4170-4178. ISSN 1805-0476.
 • Experimental study of lubrication film monitoring in a roller bearing by utilization of surface acoustic waves – Chmelař, J. - Petr, K. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., Tribology International. 2020, 141 ISSN 0301-679X.

2019

 • Cylindrical Roller Bearing Lubrication Regimes Analysis At Low Speed And Pure Radial Load – Chmelař, J. - Petr, K. - Mikeš, P., - Dynybyl, V., Acta Polytechnica. 2019, 59(3), 272-282. ISSN 1805-2363.

2015

 • Strojírenské konstruování na VŠ - Ústav konstruování a částí strojů na ČVUT v Praze – Dynybyl, V. - Petr, K., - Lopot, F., MM Průmyskové spektrum. 2015, 2015(11), 103. ISSN 1212-2572.

2014

 • Výzkum převodových mechanismů s ozubenými koly, brzd a spojek – Dynybyl, V. - Dub, M. - Berka, O., - Petr, K., MM Průmyskové spektrum. 2014,(7,8), 26-27. ISSN 1212-2572.
 • Optimization of Gear-mesh Single-stage Gearbox for Regional Trains by FEM – Petr, K. - Dynybyl, V., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2014, 84(84), 105-112. ISSN 0209-3324.

2008

 • Optimizing of shape the geometry of gears with help of FEM using the longitudinal and transversal modifications – Dynybyl, V. - Petr, K., - Žák, P., Acta Mechanica Slovaca. 2008, 7(3-C/2008), 133-138. ISSN 1335-2393.

Proceeding papers

2021

 • Experimentální zhodnocení konstrukce stožáru stavebního výtahu – Češpíro, Z. - Dub, M., - Petr, K., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Ústí nad Labem: UJEP, 2021. p. 56-60. ISBN 978-80-7561-316-5.
 • Měření vlastností vybraných typů olejů pro kuželový třecí variátor – Řípa, V. - Štětina, J. - Petr, K., - Štádler, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 65-73. ISBN 978-80-01-06913-4.

2020

 • Explanation of New Specifications Used in Geometric Dimensioning Model – Petr, K., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 139-147. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.

2019

 • Calculation of the container for municipal waste collection and simulation of welds using FEM – Petr, K., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 390-394. ISBN 9788021457669.

2018

 • Measurement of response distribution on mass crossbeams in dependence on load position – Petr, K. - Starý, F. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Češpíro, Z., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 332-337. ISBN 978-80-270-4062-9.

2017

 • Comparison of Different Construction Hoist Masts by FEM Analysis – Starý, F. - Petr, K. - Dub, M., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 344-347. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Design of Test Rig for Bevel Gears – Petr, K. - Vosyka, J., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 290-293. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Indication of Functional Dimension According ISO GPS – How Shall We Applicate? – Petr, K., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 284-289. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Runtime testing of casehardened gears – Petr, K., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 422-425. ISBN 9788055331676.

2016

 • Pulsation Tests of Gears with Different Nitrided Depth – Petr, K., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. pp. 453-456. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Conceptual Design of Gearbox for Kaplan Turbine – Petr, K. - Boroš, P., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. pp. 105-108. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • FEM calculation of gear mesh on single-stage axle gearbox for trains – Petr, K., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Load Capacity of Dynamically Loaded Gears with Different Case-Hardened Depth – Petr, K., In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 193-196. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
 • FEM Simulations on Gears with Different Carbonized Depth – Petr, K. - Dynybyl, V., - Křepela, J., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 269-275. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Application of Statistical Methods to Analysis of Parallel Structure of Gearbox Test Rig – Chmelař, J. - Petr, K., - Dynybyl, V., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 215-220. ISBN 978-3-319-22761-0.

2015

 • Design and Implementation of Testing Stand for Gearboxes of Railway Vehicles – Chmelař, J. - Petr, K. - Dynybyl, V., - Křepela, J., In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 283-286. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
 • Experimental Tests and FEM Simulations of Flank Breakage on Tooth of Gears with Respect to Different Nitrided Depths – Petr, K. - Dynybyl, V., - Křepela, J., In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 257-260. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
 • Experimental mechanical pulsation tests of gears with different case-hardened depth – Petr, K., In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 283-286. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • Design of Rear Drive Car Formula Student FSE.04 – Petr, K. - Hanousek, D., In: Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Departments. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2015. pp. 219-222. ISBN 978-80-552-1377-4.
 • FEM Simulation of Gear Mesh with Respect of Surface Hardened Depth – Petr, K., In: Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Departments. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2015. pp. 132-137. ISBN 978-80-552-1377-4.

2014

 • Wdesign and implementation of testing stand for gearboxes of railway vehicles – Chmelař, J. - Petr, K. - Dynybyl, V., - Křepela, J., In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
 • FEM simulations and experimental tests of flank breakage on tooth of gears with respect to different nitrided depth – Petr, K. - Dynybyl, V., - Křepela, J., In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
 • FEM Simulation of Flank Breakage on Tooth of Gears and Experimental Photos – Petr, K. - Dynybyl, V., - Dub, M., In: Modern Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing AG, 2014. pp. 291-297. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-05203-8.
 • Test Rig for Gearboxes of Rail Vehicles – Petr, K. - Dynybyl, V., - Chmelař, J., In: Modern Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing AG, 2014. pp. 169-175. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-05203-8.
 • Methods of testing gearboxes of rail vehicles – Petr, K. - Dynybyl, V., In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 277-282. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 • Methods of Testing Gearboxes of Rail Vehicles – Petr, K. - Dynybyl, V., In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.

2013

 • FEM Simulation of Flank Breakage on Tooth of Gears and Experimental Photos – Petr, K. - Dynybyl, V., - Dub, M., In: Book of Proceedings - 54th IC of Machine Design Dep.. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013. pp. 259-264. ISBN 978-80-7372-986-8.
 • Test Rig for Gearboxes of Rail Vehicles – Petr, K. - Dynybyl, V., - Chmelař, J., In: Book of Proceedings - 54th IC of Machine Design Dep.. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013. pp. 143-148. ISBN 978-80-7372-986-8.

2012

 • Development of the Driving Axle Transmissions for Trams and Suburban Trains – Petr, K. - Dynybyl, V., - Češpíro, Z., In: 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. pp. 57-62. ISBN 978-80-214-4533-8.
 • Experimental Testing of Gearboxes for Rail Vehicles by Means of Electrically Closed Loop and Introduction of Vibration – Petr, K. - Dynybyl, V., In: 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. pp. 75-78. ISBN 978-80-214-4533-8.
 • FEM Modeling of the Loading Capacity of Teeth with a Respect of the Case Hardening Depth and Pressure Angle – Petr, K. - Dynybyl, V., - Křepela, J., In: 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. pp. 227-234. ISBN 978-80-214-4533-8.

2011

 • Increase of Resistance on Surfaces of Critically Loaded Machine Parts by Application of Technology IBAD (Ion Beam Assisted Deposition). – Kanaval, J. - Petr, K., In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011. pp. 1-10.
 • Návrh modifikací pomocí MKP pro optimální záběrové poměry jednostupňové tramvajové převodovky. – Petr, K., In: Studentská tvůrčí činnost, sborník 2011. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011. pp. 1-10. ISBN 978-80-01-04796-5.
 • The Increasing of Tooth Flank Resistance of Gears by Modification and Non-standard Methods. – Kanaval, J. - Petr, K., In: Proceeding of 4th International Mechanical Engineering Forum 2011. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. pp. 200-207. ISBN 978-80-213-2156-4.
 • Force sensor for front hitch of agricultural trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Petr, K., - Malý, P., In: Proceeding of 4th International Mechanical Engineering Forum 2011. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. pp. 173-178. ISBN 978-80-213-2156-4.
 • Provozní zkoušky silového snímače – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 268-271. ISBN 978-80-248-2450-5.
 • Zkušební zařízení pro zkoušení převodovek kolejových vozidel do 500 kW – Petr, K. - Syrovátka, P., - Mossóczy, P., In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 176-183. ISBN 978-80-248-2450-5.

2010

 • Applications of FEM to Optimizing of Machine Parts (Gear) – Petr, K. - Dynybyl, V. - Starý, F., - Mrázek, J., In: WORKSHOP 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 218-219. ISBN 978-80-01-04513-8.
 • Modification and Non-standard Methods of Increasing Tooth Flank Resistance of Gears. – Petr, K. - Kanaval, J., - Dynybyl, V., In: International Conference on Gears. Düsseldorf: VDI Verlag, 2010. pp. 1439-1442. ISBN 978-3-18-092108-2.
 • Applications of FEM to Optimizing of Machine Parts (Gear) – Petr, K. - Dynybyl, V. - Starý, F., - Mrázek, J., In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 218-219. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
 • Experimental and Computational Analyses Mechanisms and Driving Strings – Mrázek, J. - Dynybyl, V. - Mossóczy, P. - Petr, K., - Starý, F., In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 216-217. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

2009

 • MĚŘENÍ NAMÁHÁNÍ DOPRAVNÍKU PŘI PROVOZU – Dynybyl, V. - Mrázek, J., - Petr, K., In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 312-318. ISBN 978-80-554-0081-5.
 • Optimalizace tvaru geometrie ozubených kol použitím modifikací – Mossóczy, P. - Petr, K., - Žák, P., In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 345-350. ISBN 978-80-554-0081-5.
 • Time Shortening Testing Methodology Applied on Gears with Non-Standard Tooth Flank Surface – Kanaval, J. - Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Petr, K., In: 26th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Montanuniversitat Leoben, 2009. pp. 97-98. ISBN 978-3-902544-02-5.
 • FEM Optimization of Gear Flanks Shape Modifications. – Petr, K. - Žák, P. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., In: Proceedings of the 3rd International conference Power Transmissions '09. Thessaloniki: Sofia Publications, 2009. pp. 93-100. Sofia publications. ISBN 978-960-243-662-2.

2008

 • Výzkum dopravních zařízení – Mrázek, J. - Petr, K., - Jurda, P., In: Mezinárodní 49 konference kateder částí a mechanismů strojů-sborník. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, pp. 203-206. ISBN 978-80-7043-718-6.
 • Optimalizace tvaru geometrie ozubených kol za pomoci MKP použitím podélných a příčných modifikací – Dynybyl, V. - Petr, K., - Žák, P., In: Mezinárodní 49 konference kateder částí a mechanismů strojů-sborník. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, pp. 55-58. ISBN 978-80-7043-718-6.
 • Research of design parameters of transport device – Mrázek, J. - Petr, K., - Uhlíř, R., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. p. 267-268. ISBN 978-80-01-04162-8.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Planetový spojitě měnitelný převod s dvojitými kuželovými satelity – Petr, K. - Starý, F. - Řípa, V. - Štětina, J., - Liška, J., Czechia. Utility Model CZ 33546. 2019-12-17.
 • Zařízení pro testování třecích dvojic variátorových převodů bez pružného členu – Petr, K. - Starý, F., - Liška, J., Czechia. Utility Model CZ 36643. 2019-12-04.

2018

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32019. 2018-08-28.
 • Linka na plnění kontejnerů, zejména s komunálním odpadem – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32072. 2018-09-18.
 • Přepravní kontejner – Dynybyl, V. - Petr, K. - Gruber, J. - Fabíni, M. - Kadlec, J., - Anděl, Š., Czechia. Utility Model CZ 32039. 2018-06-22.

Prototype, samples

2023

 • Třecí kola variátoru – Řípa, V. - Petr, K., [Functional Sample] 2023.

2021

 • Planetový CVT s třecími kuželi šikmo uloženými na posuvném nerotujícím unašeči – Petr, K. - Štádler, M. - Řípa, V. - Štětina, J., - Liška, J., [Prototype] 2021.

2018

 • Stanoviště pro testování hřídelových těsnění - gufer – Petr, K. - Starý, F., - Dynybyl, V., [Functional Sample] 2018.

2016

 • Čidlo pro měření Mk pro stend s kuželovými koly – Petr, K., [Functional Sample] 2016.

2013

 • Testovací převodovka pro vozy metra – Dynybyl, V. - Petr, K. - Chmelař, J., - Křepela, J., [Functional Sample] 2013.
 • Trojosý simulátor rázového zatížení – Petr, K. - Dynybyl, V. - Chmelař, J., - Křepela, J., [Functional Sample] 2013.
 • Programovatelná pohonná jednotka – Dynybyl, V. - Petr, K. - Chmelař, J., - Křepela, J., [Functional Sample] 2013.
 • Brzdná jednotka s elektrickou rekuperací energie – Petr, K. - Dynybyl, V. - Chmelař, J., - Křepela, J., [Functional Sample] 2013.
 • Nitridované ozubené kol m6.25 s tenzometry a úhlem záběru 25 stupňů – Petr, K. - Dynybyl, V., - Křepela, J., [Functional Sample] 2013.
 • Nitridované ozubené kol s tenzometry s úhlem záběru 20 stupňů – Petr, K. - Dynybyl, V., - Křepela, J., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Ozubené kolo se Shotpeeningem aplikovaném pomocí řízených trysek (m6 a m8) – Dynybyl, V. - Petr, K., - Křepela, J., [Functional Sample] 2012.
 • Ozubené kolo se Shotpeeningem aplikovaném pomocí metacího kola (m6 a m8) – Dynybyl, V. - Petr, K., - Křepela, J., [Functional Sample] 2012.
 • Ozubené kolo m8 s tenzometry v patě zubu a elektroinstalací – Dynybyl, V. - Petr, K. - Mossóczy, P., - Křepela, J., [Functional Sample] 2012.
 • Přípravek pro dynamické testování SHOT-PEENINGovaných kol na pulzátoru – Petr, K. - Dynybyl, V., - Křepela, J., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Labyrintové těsnění pro kuželočelní převodovku TR-NP45 – Dynybyl, V. - Petr, K., - Češpíro, Z., [Functional Sample] 2011.
 • Testovací zařízení pro zkoušení převodovky TG-ST 120 – Dynybyl, V. - Petr, K., - Doležal, M., [Functional Sample] 2011.
 • Testovací zařízení pro zkoušení převodovky AGW-250 – Dynybyl, V. - Petr, K., - Doležal, M., [Functional Sample] 2011.
 • Testovací zařízení pro zkoušení převodovky TR-NP 45 – Dynybyl, V. - Petr, K., - Doležal, M., [Functional Sample] 2011.
 • Převodovka AGV-250 pro vozidlo EMU příměstské kolejové dopravy – Dynybyl, V. - Petr, K., - Doležal, M., [Prototype] 2011.
 • Převodovka TR-NP 45 pro 100% nízkopodlažní tramvaje – Dynybyl, V. - Češpíro, Z. - Petr, K., - Doležal, M., [Prototype] 2011.

2010

 • Cementovaný kalený pastorek s vrstvou TiN aplikovanou technologií IBAD – Kanaval, J. - Horažďovský, T., - Petr, K., [Functional Sample] 2010.
 • Cementovaný kalený pastorek s vrstvou CrN aplikovanou technologií IBAD – Kanaval, J. - Horažďovský, T., - Petr, K., [Functional Sample] 2010.
 • Převodovka TG-ST-120 pro příměstskou kolejovou dopravu – Petr, K. - Dynybyl, V. - Vintera, Miroslav, - Doležal, Milan, [Prototype] 2010.

Software

2012

 • Monitoring dynamických zkoušek napjatosti v patě zubu ozubeného kola – Mossóczy, P. - Petr, K., [Software] 2012.

Report

2017

 • Testování hřídelových těsnění - gufer – Petr, K. - Starý, F., - Dynybyl, V., [Research Report] 2017. Report no. 01/2017/12113/8301738.

2016

 • Optimalizace-řešení HS 168308301613B001 – Dynybyl, V. - Petr, K. - Dub, M., - Kanaval, J., [Research Report] 2016. Report no. 04/2016/168308301613B001.
 • Tenzometrická měření na zkušebně STROS-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Starý, F., [Research Report] 2016. Report no. 03/2016/168308301613B001.
 • Analýza použitého materiálu, svarů, postupů-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Starý, F., - Cejp, J., [Research Report] 2016. Report no. 02/2016/168308301613B001.
 • Pevnostní analýza stožáru-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Starý, F., [Research Report] 2016. Report no. 01/2016/168308301613B001.

2015

 • Intermeshing Mixer Gearbox Design Verification – Dynybyl, V. - Petr, K., - Chmelař, J., [Research Report] 2015. Report no. IMGDV -1-2015.
 • Vývoj nové řady průmyslových planetových převodovek pro energetiku s pružným čepem za účelem minimalizace rozměrů, hmotnosti a zvýšení účinnosti převodového ústrojí 2015 – Berka, O. - Lopot, F. - Petr, K. - Chmelař, J., - Dynybyl, V., [Research Report] 2015.

2014

 • Průběh testování povrchově kalených vrstev indukčním a laserovým kalením na pulzním zařízení – Petr, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav konstruování a částí strojů, 2014.
 • Průběh testování povrchově kalených vrstev indukčním a laserovým kalením na pulzním zařízení – Petr, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav konstruování a částí strojů, 2014. Report no. 32-2014-FR-TI4-054.

2013

 • Průběh testování nitridačních vrstev na pulzním zařízení (Pulzátoru) – Petr, K. - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav konstruování a částí strojů, 2013. Report no. 30/2013/FR-TI4-054.
 • Simulační model pro únosnost ozubení vztahující se na ozubení s povrchově kalenou vrstvou – Petr, K. - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav konstruování a částí strojů, 2013. Report no. 28/2013/FR-TI4-054.
 • MKP model ozubení se simulací nitridační vrstvy – Petr, K. - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav konstruování a částí strojů, 2013. Report no. 24/2013/FR-TI4-054.
 • MKP model ozubení se simulací cementační-kalenou vrstvou – Petr, K. - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav konstruování a částí strojů, 2013. Report no. 23/2013/FR-TI4-054.
 • Průběh testování cementačních vrstev na pulzním zařízení (Pulzátoru) – Petr, K. - Dub, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav konstruování a částí strojů, 2013. Report no. 18/2013/FR-TI4-054.
 • Průběh testovaní na pulzním zařízení (Etapa 7 – testovaní SHOT-PEENINGU) – DOPLNĚK – Petr, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav konstruování a částí strojů, 2013. Report no. 14D/2013/FR-TI4-054.

2012

 • Optimalizace uložení výstupní hřídele a kloubového uložení hydraulických pístů – Petr, K. - Chmelař, J. - Hoidekr, J., - Vintera, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 29/2012/FR-TI3-261.
 • Finální podoba elektricky uzavřené smyčky zkušebního zařízení - mechanická část – Petr, K. - Chmelař, J., - Mertlík, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 26/2012/FR-TI3-261.
 • Konečná konstrukční verze standu včetně konstrukční dokumentace – Petr, K. - Chmelař, J. - Dynybyl, V. - Doležal, M., - Křepela, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 28/2012/FR-TI3-261.
 • Finální podoba zařízení pro vnášení vibrací pomocí hydraulických členů - paralelní kinematická struktura (řešení stability) – Petr, K. - Chmelař, J. - Mertlík, P. - Doležal, M. - Dub, M., - Berka, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 27/2012/FR-TI3-261.
 • Návrh zkušebního zařízení - optimalizace rámů pro uložení motorů z důvodu zjednodušení výroby – Petr, K. - Chmelař, J., - Vintera, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 25/2012/FR-TI3-261.
 • Návrh akcelerační převodovky a její kontrola pomocí MKP – Petr, K. - Chmelař, J., - Doležal, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 24/2012/FR-TI3-261.
 • Návrh zařízení pro vnášení vibrací pomocí hydraulických členů - sériová kinematická struktura – Petr, K. - Chmelař, J., - Vintera, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 23/2012/FR-TI3-261.
 • Návrh zařízení pro vnášení vibrací pomocí hydraulických členů - paralelní kinematická struktura – Petr, K. - Chmelař, J., - Vintera, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 22/2012/FR-TI3-261.
 • Návrh zařízení pro vnášení vibrací pomocí mechanických členů – Petr, K. - Chmelař, J. - Křepela, J., - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 21/2012/FR-TI3-261.
 • Návrhové výpočty ke zkušebnímu zařízení - hřídele a spojky – Petr, K. - Mertlík, P. - Vintera, M., - Chmelař, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 19/2012/FR-TI3-261.
 • Návrh zkušebního zařízení - rám pro zavěšení zkušební převodovky – Petr, K. - Mertlík, P. - Vintera, M., - Chmelař, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 18/2012/FR-TI3-261.
 • Konstrukční dokumentace ke zkušebnímu zařizení - zástavbový prostor – Petr, K. - Mertlík, P. - Vintera, M., - Chmelař, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 17/2012/FR-TI3-261.
 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - dynamika pohonu dvojkolí – Dynybyl, V. - Kolář, J. - Petr, K., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 15/2012/FR-TI3-261.
 • Požadavky na návrh software pro řízení zkoušek standu – Dynybyl, V. - Petr, K. - Mossóczy, P. - Mertlík, P., - Chmelař, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 10/2012/FR-TI3-261.
 • Návrh zkušebního zařízení - rámy pro zavěšení motorů – Petr, K. - Vintera, M. - Mertlík, P., - Chmelař, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 09/2012/FR-TI3-261.
 • Návrh konstrukce zkušebního standu s volbou zátěžového cyklu v automatickém režimu – Petr, K. - Doležal, M., - Mertlík, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 08/2012/FR-TI3-261.
 • Průběh testování na pulzním zařízeni (etapa 7 - testování Shot-peeningu) – Petr, K. - Doubrava, K. - Dynybyl, V. - Křepela, J., - Janda, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 14/2012/FR-TI4-054.
 • Současný stav v oblasti povrchově kalených vrstev indukčním laserovým kalením – Malý, P. - Horník, J. - Holec, J. - Petr, K., - Starý, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 15/2012/FR-TI4-054.
 • Současný stav v oblasti nitridovaných povrchových vrstev s ohledem na technologické možnosti Wikov – Malý, P. - Horník, J. - Krum, S. - Orlický, M., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 16/2012/FR-TI4-054.
 • MKP výpočty návrhu přípravku pro testování cementovaných ozubených kol s proměnnou tloušťkou cementační hloubky – Petr, K. - Křepela, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 17/2012/FR-TI4-054.
 • Porovnani vysledku napeti v pate zubu z mereni pomoci tenzometru a vypoctu MKP - kolo m8 – Petr, K. - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 11/2012/FR-TI4-054.
 • Návrh zkušebního přípravku – Petr, K. - Dynybyl, V. - Křepela, J. - Hruška, J., - Janda, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 07/2012/FR-TI4-054.
 • Technické parametry zkušebního zařízení a postup zkoušení – Petr, K. - Doubrava, K. - Dynybyl, V., - Janda, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 06/2012/FR-TI4-054.
 • Metody stanovení ekvivalentního zatížení ozubení pro realizaci únavových zkoušek – Kanaval, J. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 02/2012/FR-TI4-054.
 • Druhy poškození ozubení a možnosti jejich testování na ČVUT – Petr, K. - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 01/2012/FR-TI4-054.

2011

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Porovnání výsledků výpočtů MKP s výsledky experimentálního měření – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 04/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Vyhodnocení experimentálního měření prototypu SNN1-P1 – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 03/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Experimentální měření na SNN1-dynamické zkoušky – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 02/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Experimentální měření na SNN1 - statické zkoušky – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 01/2011/FR-TI1/119.
 • Výběr prvků pro měření – Petr, K. - Dynybyl, V., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 11/2011/FR-TI3/261.
 • Návrh procesu testování na zkušebním standu – Dynybyl, V. - Petr, K., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 07/2011/FR-TI3/261.
 • Výpočet deformací skříně metodou MKP převodovky TR-NP 45 – Syrovátka, P. - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 30-2011/FR-TI1/488.
 • Metodika zkrácených životnostních zkoušek převodovky a jejích komponent – Petr, K. - Mossóczy, P., - Starý, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 05/2011/FR-TI3/261.
 • Předběžný návrh řešeni testovacího standu – Petr, K. - Dynybyl, V., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 03/2011/FR-TI3/261.
 • Návrh způsobu vymezení vůle v ozubení po změně směru otáčení převodovky u mechanicky uzavřeného obvodu – Syrovátka, P. - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 06/2011/FR-TI3/261.
 • Analýza koncepčních řešení standu – Petr, K. - Mossóczy, P., - Křepela, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 02/2011/FR-TI3/261.
 • Studie testovacíh standů (zařízení) ve světě – Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 01/2011/FR-TI3/261.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2011. Report no. 02/2009/FR-TI1/119.

2010

 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - teorie jízdy vozidel – Kolář, J. - Petr, K. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 20-2010/FR-TI1/488.
 • Výpočet modifikací pomocí metoda konečných prvků pro optimální záběrové poměry. – Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 18-2010/FR-TI1/488.
 • Optimalizace skříně TG-ST-120 pomocí MKP – Petr, K. - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 22-2010/FR-TI1/488.
 • Experimentální měření na SNN1 - výsledky cejchování – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 03/2010/FR-T11/119.
 • Experimentální měření na SNN1 - nasazená aparatura – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 02/2010/FR-T11/119.
 • Experimentální měření na SNN1 - metodika měření – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 01/2010/FR-T11/119.
 • Optimalizace skříně TG-ST-120 pomocí MKP – Petr, K. - Dynybyl, V., [Research Report] Hronov: WIKOV MGI, 2010. Report no. 22/2010/FR-TI1/488.

2009

 • Určení deformace převodové skříně TG-ST 120 metodou konečných prvků – Petr, K. - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 04-2009/FR-TI1/488.
 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky, rešerše současného stavu problematiky – Dynybyl, V. - Petr, K., - Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 01-2009/FR-TI1/488.
 • Určení deformace převodové skříně TG-ST 120 metodou konečných prvků – Petr, K. - Dynybyl, V., [Research Report] Hronov: WIKOV MGI, 2009. Report no. 04/2009/FR-TI1/488.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 02/2009/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - posouzení konstrukčních změn a výpočet pevnosti a tuhosti upraveného 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 03/2009/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - kontrola konstrukčního řešení základního 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 01/2009/FR-T11/119.

Qualification report

2019

 • Využití povrchových akustických vln pro monitorování mazací vrstvy mezi valivými elementy a dráhou ložiska – Chmelař, J. - Dynybyl, V. supervisor, - Petr, K. supervisor, Defense date 2020-03-06. PhD Thesis. CTU FME. Department of Designing and Machine Components. Supervised by K. PETR and V. DYNYBYL., 2019

Books, textbooks

2020

 • Strojírenské konstruování - tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem – Petr, K., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06715-4.

2019

 • Geometrické tolerance dle ISO GPS – Petr, K., Praha: Verlag Dashöfer, 2019. ISBN 978-80-7635-019-9.

2016

 • The Latest Methods of Construction Design – Dynybyl, V. ed. - Berka, O. ed. - Petr, K. ed. - Lopot, F. ed., - Dub, M. ed., Cham: Springer International Publishing, 2016. ISBN 978-3-319-22761-0.

Proceedings

2016

 • The Latest Methods of Construction Design – Dynybyl, V. ed. - Berka, O. ed. - Petr, K. ed. - Lopot, F. ed., - Dub, M. ed., Beroun, 2014-09-09/2014-09-12. Cham: Springer International Publishing, 2016. ISBN 978-3-319-22761-0.

2014

 • Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments – Dynybyl, V. ed. - Petr, K. ed. - Starý, F. ed. - Andruš, J. ed. - Lopot, F. ed. - Malý, P. ed. - Mrázek, J. ed., - Uhlíř, R. ed., Beroun, 2014-09-09/2014-09-12. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05542-7.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2023

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Lhota, J. org. - Kalina, V. org. - Hlinák, V. org. - Žilka, M. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Petr, K. org. - Freiberg, F. org. - Aneltová, K. org. - Beran, T. org., - Kyncl, J. org., [Conference Hosting] 2023.

2022

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2022 – Lhota, J. org. - Kalina, V. org. - Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Petr, K. org. - Freiberg, F. org. - Lopot, F. org., - Aneltová, K. org., [Conference Hosting] 2022.

2021

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2021 – Scholz, P. org. - Budský, P. org. - Žilka, M. org. - Lhota, J. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Lopot, F. org. - Freiberg, F. org., - Aneltová, K. org., [Conference Hosting] 2021.

2020

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2020 – Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Budský, P. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Beran, T. org. - Lopot, F. org. - Weisser, P. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2020.

2014

 • 55th International Conference of Machine Design Departments – Petr, K. org. - Dynybyl, V. org. - Starý, F. org. - Lopot, F. org. - Malý, P. org. - Uhlíř, R. org. - Mrázek, J. org., - Andruš, J. org., [Conference Hosting] 2014.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2014

 • Kombinace tepelného a mechanického zpracování ozubených kol – Petr, K. - Dynybyl, V., [Verified Technology] 2014.

Invited unpublished lecture

2018

 • Explanation of New Specifications Used in Geometric Dimensioning Model – Petr, K., [Invited unpublished scientific lecture] Demänovská dolina - Hotel Chopok: Faculty of Mechanical Engineering of the University of Žilina. 2018-09-11.