[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Jiří Mrázek

Ing. Jiří Mrázek, Ph.D.

jiri.mrazek (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2415

room: B2-345, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS13/062/OHK2/1T/12  
  Využití hybridních a hydraulických pohonů v konstrukci komponent transportních strojů – Mrázek, J. (2013)
 • CTU0902212  
  Experimentální a výpočtové analýzy mechanismů a pohonných řetězců – Mrázek, J. (2009)

Journal papers

2008

 • Service parametrs of transport devices – Dynybyl, V. - Mrázek, J., - Jurda, P., Acta Mechanica Slovaca. 2008, 12(3-C/2008), 127-132. ISSN 1335-2393.

2007

 • Výzkum provozních parametrů dopravních zařízení – Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Mrázek, J., Minerální suroviny. 2007, 9(4), 28-29. ISSN 1212-7248.
 • Výkum provozních parametrů dopravních zařízení – Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Mrázek, J., Minerální suroviny. 2007, 9(4), 28-29. ISSN 1212-7248.

Proceeding papers

2017

 • APPLICATION OF LINEAR DRIVE TESTING METHODOLOGY – Dynybyl, V. - Klíma, V., - Mrázek, J., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 70-73. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Core drilling machine for perfectly vertical drills – Dub, M. - Janda, M. - Mrázek, J. - Kavka, M., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 66-69. ISBN 978-80-213-2769-6.

2016

 • Reading of Operating Values of End Effector during Goods Manipulation – Starý, F. - Dynybyl, V., - Mrázek, J., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 99-102. ISBN 978-3-319-22761-0.

2015

 • Stabilization of Belt Conveyor – Čejka, J. - Mrázek, J., - Dynybyl, V., In: Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Departments. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2015. pp. 77-82. ISBN 978-80-552-1377-4.

2014

 • Different Approaches to Calculation of Rotating Ring Deformations of Wrapping Machine – Starý, F. - Mrázek, J. - Kříbala, P., - Kamenický, J., In: Modern Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing AG, 2014. p. 531-537. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-05203-8.
 • Test Rig for Packaging Films – Mrázek, J. - Starý, F., - Kult, O., In: Modern Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing AG, 2014, pp. 373-378. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-05203-8.
 • Adaptive Control of the Belt Conveyor Preloading – Mrázek, J. - Dynybyl, V., - Starý, F., In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 62-65. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 • Wrapping Machine with Integrated Manipulator – Starý, F. - Dynybyl, V., - Mrázek, J., In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 223-226. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 • Wrapping Machine with Integrated Manipulator – Starý, F. - Mrázek, J., - Dynybyl, V., In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.

2013

 • Test Rig for Packaging Films – Mrázek, J. - Starý, F., - Kult, O., In: Book of Proceedings - 54th IC of Machine Design Dep.. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013. pp. 323-328. ISBN 978-80-7372-986-8.
 • Different Approaches to Calculation of Rotating Ring Deformations of Wrapping Machine – Starý, F. - Mrázek, J. - Kamenický, J., - Kříbala, P., In: Book of Proceedings - 54th IC of Machine Design Dep.. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013, pp. 445-450. ISBN 978-80-7372-986-8.

2012

 • Adaptive Control of the Belt Conveyor Preloading – Mrázek, J. - Dynybyl, V., In: 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. pp. 185-190. ISBN 978-80-214-4533-8.
 • Design of the Wrapping Machine with Integrated Manipulator – Starý, F. - Mrázek, J., In: 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. pp. 275-280. ISBN 978-80-214-4533-8.

2011

 • Application of Adaptronic Principles Used in Components of Transport Device – Dynybyl, V. - Mrázek, J., - Starý, F., In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011. pp. 1-4.

2010

 • Applications of FEM to Optimizing of Machine Parts (Gear) – Petr, K. - Dynybyl, V. - Starý, F., - Mrázek, J., In: WORKSHOP 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 218-219. ISBN 978-80-01-04513-8.
 • Tenzometrickký snímač pro měření namáhání dopravníku při provozu – Starý, F. - Mrázek, J., In: 51.Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 261-264. ISBN 978-80-970294-1-8.
 • Automated Laboratory Workplace for Research of Engineering Equipment Drives – Starý, F. - Mossóczy, P., - Mrázek, J., In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 220-221. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
 • Applications of FEM to Optimizing of Machine Parts (Gear) – Petr, K. - Dynybyl, V. - Starý, F., - Mrázek, J., In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 218-219. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
 • Experimental and Computational Analyses Mechanisms and Driving Strings – Mrázek, J. - Dynybyl, V. - Mossóczy, P. - Petr, K., - Starý, F., In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 216-217. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

2009

 • MĚŘENÍ NAMÁHÁNÍ DOPRAVNÍKU PŘI PROVOZU – Dynybyl, V. - Mrázek, J., - Petr, K., In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 312-318. ISBN 978-80-554-0081-5.

2008

 • DEVELOPMENT OF TESTING EQUIPMENT OF MONITORING THERMAL CONDITION OF PRELOADED TAPERED ROLLER BEARINGS WITH INDEPENDENT COOLING – Dynybyl, V. - Mrázek, J., - Mossóczy, P., In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 47-50. ISBN 978-80-248-1774-3.
 • Research of service parameters of transport devices – Mrázek, J. - Mossóczy, P., - Starý, F., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. pp. 177-178. ISBN 978-80-01-04162-8.
 • Výzkum dopravních zařízení – Mrázek, J. - Petr, K., - Jurda, P., In: Mezinárodní 49 konference kateder částí a mechanismů strojů-sborník. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, pp. 203-206. ISBN 978-80-7043-718-6.
 • Research of design parameters of transport device – Mrázek, J. - Petr, K., - Uhlíř, R., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. p. 267-268. ISBN 978-80-01-04162-8.

2007

 • Calculation Bearing´s Service Parameters Using FEM – Mrázek, J. - Dynybyl, V., In: 48th international Conference of Machine Elements and Mechanisms Departments 2007-Proceedings of Abstracts. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2007. pp. 84. ISBN 978-80-227-2708-2.
 • Výpočet provozních parametrů valivého ložiska metodou konečných prvků – Mrázek, J. - Dynybyl, V., In: Zborník príspevkov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. 1-4. ISBN 978-80-227-2708-2.

Patents, utility designs, industrial designs

2018

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32019. 2018-08-28.
 • Zařízení pro zdvih a příčný přesuv kompaktních břemen, zejména kontejneru – Dynybyl, V. - Mrázek, J. - Volf, V. - Stěhule, J., - Ježek, M., Czechia. Utility Model CZ 32163. 2018-10-09.
 • Linka na plnění kontejnerů, zejména s komunálním odpadem – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32072. 2018-09-18.

2016

 • Zařízení pro rektifikaci vrtu – Špaček, P. - Pilný, V. - Mrázek, J. - Dub, M. - Janda, M., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 29309. 2016-03-22.

Prototype, samples

2013

 • Zařízení pro ovládání předpětí v pásovém dopravníku pomocí kombinace hydraulických prvků a zdvižné převodovky – Starý, F. - Mrázek, J., [Functional Sample] 2013.
 • Hydraulické zařízení pro ovládání předpětí v pásovém dopravníku – Starý, F. - Mrázek, J., [Functional Sample] 2013.
 • Testovací stanoviště pro testování vlastností balicích fólií – Starý, F. - Mrázek, J., [Functional Sample] 2013.

2011

 • Snímání provozních veličin pásového dopravníku z deformace hnacího bubnu. – Mrázek, J. - Starý, F., - Dynybyl, V., [Functional Sample] 2011.
 • Laboratorní stanoviště pro měření provozních vlastností dopravních pásů a hnacích bubnů pásových dopravníků – Mrázek, J. - Starý, F., - Dynybyl, V., [Functional Sample] 2011.
 • Systém adaptivního předepínání dopravních pásů – Mrázek, J. - Starý, F., - Dynybyl, V., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Stanoviště pro kalibraci kolébkových snímačů – Starý, F. - Mrázek, J., [Functional Sample] 2010.

2009

 • Experimentální stanoviště pro sledování stavu pasivních odporů pasových dopravníků – Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Mrázek, J., [Functional Sample] 2009.

2008

 • Experimentální stanoviště pro sledování stavu pasivních odporů pasových dopravníků – Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Mrázek, J., [Functional Sample] 2008.

Software

2013

 • SW pro měření vlastností obalových fólií a jejich svarů – Starý, F. - Mrázek, J., [Software] 2013.

2012

 • Software pro experimentální měření chování ovíjecího stroje – Starý, F. - Mossóczy, P., - Mrázek, J., [Software] 2012.

2011

 • Software pro vyhodnocení získaných dat při měření pásového dopravníku – Starý, F. - Mrázek, J., [Software] 2011.
 • Monitoring a řízení pohonu předepínání pásového dopravníku a snímání deformace bubnu – Starý, F. - Mrázek, J., [Software] 2011.
 • Simulace reálného provozu pásového dopravníku z dat naměřených v reálném provozu – Starý, F. - Mrázek, J., [Software] 2011.
 • Monitoring a řízení pohonu pásového dopravníku s manuálním nastavením otáček a brzdného momentu – Starý, F. - Mrázek, J., [Software] 2011.

Report

2011

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2011. Report no. 02/2009/FR-TI1/119.

2010

 • Experimentální měření na SNN1 - výsledky cejchování – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 03/2010/FR-T11/119.
 • Experimentální měření na SNN1 - nasazená aparatura – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 02/2010/FR-T11/119.
 • Experimentální měření na SNN1 - metodika měření – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 01/2010/FR-T11/119.

2009

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 02/2009/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - posouzení konstrukčních změn a výpočet pevnosti a tuhosti upraveného 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 03/2009/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - kontrola konstrukčního řešení základního 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 01/2009/FR-T11/119.

Book chapters

2016

 • Reading of Operating Values of End Effector during Goods Manipulation – Starý, F. - Dynybyl, V., - Mrázek, J., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 99-102. ISBN 978-3-319-22761-0.

Proceedings

2014

 • Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments – Dynybyl, V. ed. - Petr, K. ed. - Starý, F. ed. - Andruš, J. ed. - Lopot, F. ed. - Malý, P. ed. - Mrázek, J. ed., - Uhlíř, R. ed., Beroun, 2014-09-09/2014-09-12. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05542-7.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2014

 • 55th International Conference of Machine Design Departments – Petr, K. org. - Dynybyl, V. org. - Starý, F. org. - Lopot, F. org. - Malý, P. org. - Uhlíř, R. org. - Mrázek, J. org., - Andruš, J. org., [Conference Hosting] 2014.