[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Jan Krivošej

Ing. Jan Krivošej

jan.krivosej (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2024

 • Three dimensional delayed resonator of Stewart platform type for entire absorption of fully spatial vibration – Šika, Z. - Krivošej, J., - Vyhlídal, T., Journal of Sound and Vibration. 2024, 571 1-22. ISSN 0022-460X.

2023

 • Energy efficient robots based on structures with tensegrity features and cable-driven mechanisms – Krivošej, J. - Beneš, P. - Zavřel, J. - Balon, A. - Halamka, V., - Šika, Z., Mechanism and Machine Theory. 2023, 187 1-21. ISSN 0094-114X.

2021

 • Optimization and Control of a Planar Three Degrees of Freedom Manipulator with Cable Actuation – Krivošej, J. - Šika, Z., Machines. 2021, 9(12), 1-21. ISSN 2075-1702.

2020

 • MECHATRONIC ROBOT ARM WITH ACTIVE VIBRATION ABSORBERS – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Krivošej, J., - Vyhlídal, T., Journal of Vibration and Control. 2020, 26(13-14), 1145-1156. ISSN 1077-5463.

Proceeding papers

2023

 • Nonlinear effects in joints of multi-dimensional active absorbers for robotics – Šika, Z. - Kraus, K., - Krivošej, J., In: NODYCON 2023 BOOK OF ABSTRACTS. Řím: Sapienza University of Rome, 2023.
 • Collocated and non-collocated active spatial absorbers – Šika, Z. - Gregor, J. - Kraus, K. - Beneš, P. - Krivošej, J., - Vyhlídal, T., In: Book of abstracts of the 2nd International Conference on Machine Design (MD2023). Porto: University of Porto, 2023. ISBN 978-989-9177-00-0.
 • SIMPLIFIED INVERSE DYNAMIC MODEL OF HUMAN UPPER LIMB FOR EXOSKELETON CONTROL DESIGN – Švadlena, J. - Krivošej, J. - Šika, Z., - Bodnárová, J., In: 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. p. 37-40. ISBN 978-80-01-07185-4.
 • DESIGN OPTIMIZATION OF SYMMETRIC PLANAR 3-DOF ABSORBER – Kraus, K. - Šika, Z., - Krivošej, J., In: 33rd Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 35-36. 1. ISBN 978-80-01-07267-7.
 • Cooperation of Passive Springs and Actuators for Energy-Efficient Exoskeletons of Upper Limb – Krivošej, J. - Daniel, M., - Šika, Z., In: MULTIBODY 2023 11th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics. Lisboa: Instituto de Engenharia Mecanica, 2023. ISBN 978-989-53599-2-9.
 • Energy-Efficient Control Strategy of Exoskeleton of Upper Limb – Krivošej, J. - Švadlena, J. - Daniel, M., - Šika, Z., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2023. Plzeň: University of West Bohemia, 2023. p. 33-34. ISBN 978-80-261-1177-1.
 • AN APPROACH TO MODELLING AND CONTROL OF ENERGY-EFFICIENT UPPER LIMB EXOSKELETONS – Krivošej, J. - Švadlena, J. - Daniel, M., - Šika, Z., In: 33rd Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 37-40. 1. ISBN 978-80-01-07267-7.
 • ENERGY EFFICIENT APPROACH TO MODELLING AND CONTROLLING OF A PLANAR CABLE-DRIVEN MECHANISM WITH REDUNDANT DEGREES OF FREEDOM – Krivošej, J. - Zavřel, J., - Šika, Z., In: 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. p. 21-24. ISBN 978-80-01-07185-4.
 • EXPERIMENTAL VALIDATION OF MOTION SENSOR PHYSILOG® 5 APPLIED TO SHOULDER JOINT – Krivošej, J. - Garanová Krišťáková, J. - Daniel, M., - Šika, Z., In: Vol. 42 (2023): 18th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 55-60. vol. 42. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07237-0.

2022

 • Experimental based tuning of active 3-DoF planar absorber – Kraus, K. - Šika, Z., - Krivošej, J., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. p. 54-55. ISBN 978-80-261-1116-0.
 • Eigenmotion Concept of Cable Driven Mechanism with Absorbing Elements – Krivošej, J. - Šika, Z., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. p. 59-60. ISBN 978-80-261-1116-0.
 • OPTIMIZATION OF ENERGY EFFICIENT TRAJECTORY OF SERIAL-PARALLEL CABLE-DRIVEN ROBOT – Krivošej, J. - Halamka, V. - Zavřel, J., - Šika, Z., In: 30th Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 26-28. 1. ISBN 978-80-01-07078-9.
 • Pre-stress states and controllability of spatial cable-driven mechanisms – Krivošej, J. - Halamka, V., - Šika, Z., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. p. 56-58. ISBN 978-80-261-1116-0.

2021

 • Vibration suppression using nonlinear control of active absorber – Krivošej, J. - Šika, Z., - Kraus, K., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 127-128. ISBN 978-80-261-1059-0.
 • OPEN SERIAL KINEMATIC CHAIN WITH AN ACTIVE NONLINEAR ABSORBER – Krivošej, J. - Šika, Z., In: 29th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 36-38. ISBN 978-80-01-06909-7.

2020

 • FLATNESS APPROACH OF OPEN-CHAIN AND CLOSED-CHAIN PLANAR STRUCTURES – Krivošej, J. - Šika, Z., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 51-54. ISBN 978-80-01-06791-8.

2019

 • Mechatronic robot arm with active vibration absorbers – Šika, Z. - Kraus, K. - Beneš, P. - Krivošej, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 9th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, SMART 2019. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2019. p. 1456-1467. ISBN 978-84-949194-6-6.
 • Planar and spatial active resonator absorbers for robotics – Šika, Z. - Kraus, K. - Krivošej, J., - Denk, P., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 184-185. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • ACTIVE ABSORBER FOR MOVING PLANAR FLEXIBLE ROBOT – Kraus, K. - Šika, Z., - Krivošej, J., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 14-15. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • PLANAR FLEXIBLE ROBOT ARM WITH ACTIVE ABSORBER – Kraus, K. - Šika, Z., - Krivošej, J., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • CONTROL OF FLAT ROBOTS WITH CABLE COMPONENTS USING DIFFERENT REGULATORS – Krivošej, J. - Šika, Z. - Beneš, P., - Kraus, K., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 38-41. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • FLATNESS APPROACH OF VARIOUS SERIAL AND SERIAL-PARALLEL ROBOT STRUCTURES – Krivošej, J. - Šika, Z., - Kraus, K., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 16-19. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • THE DESIGN OF THE 6 DOF ACTIVE VIBRATION ABSORBER BASED ON VOICE-COIL ACTUATORS – Denk, P. - Šika, Z. - Krivošej, J., - Kraus, K., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 13-16. ISBN 978-80-01-06604-1.

2018

 • Design of structure and control of planar robots with rigid and cable components – Krivošej, J. - Šika, Z., - Kraus, K., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 45-46. ISBN 978-80-261-0819-1.

2017

 • Kinematic calibration of parallel and serial kinematic structures using generalized least square methods – Krivošej, J. - Beneš, P., - Šika, Z., In: 22nd Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2017. p. 32-35. ISBN 978-80-01-06170-1.

Patents, utility designs, industrial designs

2020

 • Naváděcí zařízení automobilu s přívěsem – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M., - Krivošej, J., Czechia. Utility Model CZ 34354. 2020-09-08.

Prototype, samples

2020

 • Aktivní tlumení vibrací – Vlk, J. - Šika, Z. - Kraus, K. - Lochman, R. - Beneš, P. - Schovánek, P. - Seidl, K. - Krivošej, J., - Zavřel, J., [Functional Sample] 2020.

Report

2019

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2019 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Krivošej, J. - Kuděla, L., - Sýkora, V., [Research Report] 2019. Report no. TH02011013-2019.

Qualification report

2018

 • Návrh struktury a řízení rovinných robotů s pevnými a lanovými částmi – Krivošej, J. - Šika, Z., 2018. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2021

 • Adaptivní řídicí systém pro aktivní absorpci implementovaný na nízkonákladové řídicí hardwarové platformě – Vlk, J. - Lochman, R. - Schovánek, P. - Seidl, K. - Šika, Z. - Kraus, K. - Krivošej, J. - Zavřel, J., - Beneš, P., [Verified Technology] 2021.

Invited unpublished lecture

2022

 • Experimentally undamped active 3-DoF planar absorber – Kraus, K. - Šika, Z., - Krivošej, J., [Invited unpublished scientific lecture] Prague: 30th Workshop of Applied Mechanics 2022, Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague. 2022-11-11.
 • Energy Efficient Control of Planar Cable-Driven Mechanisms – Krivošej, J. - Zavřel, J., - Šika, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Prague: 30th Workshop of Applied Mechanics 2022, Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague. 2022-11-11.
 • Pre-stress and controllability analysis of spatial cable-driven mechanisms – Krivošej, J. - Halamka, V., - Šika, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: 30th Workshop of Applied Mechanics, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze. 2022-11-11.