[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Milan Dvořák

Ing. Milan Dvořák, Ph.D.

milan.dvorak (at) cvut.cz

Head / Department of Aerospace Engineering / Faculty of Mechanical Engineering
Board Member / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 3288
420606494928

room: E3-138c, Dejvice
room: E3-140a, Dejvice
room: B-104, Karlovo náměstí

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SVK 25/24/F2  
  SYLAK 2024 – Dvořák, M. (2024)
 • FW01010450  
  Vývoj kompozitových táhel se závitovými koncovkami – Dvořák, M. (2020-2022)

Journal papers

2022

 • Experimental Development of Composite Bicycle Frame – Dvořák, M. - Ponížil, T. - Kulíšek, V. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Kropík, B., - Růžička, M., Applied Sciences. 2022, 12(16), ISSN 2076-3417.

2021

 • Vývoj optovláknového snímače pro sledování stavu ocelové výztuže – Čápová, K. - Dvořák, M. - Waiss, J. - Šašek, L., - Včelák, J., TZB info. 2021, ISSN 1801-4399.
 • Application of the Pulse Infrared Thermography Method for Nondestructive Evaluation of Composite Aircraft Adhesive Joints – Kostroun, T. - Dvořák, M., Materials. 2021, 14(3), ISSN 1996-1944.

2020

 • Návrh snímače pro sledování stavu ocelové výztuže – první fáze testování – Čápová, K. - Maršálek, J. - Dvořák, M. - Šašek, L., - Včelák, J., TZB info. 2020, 22(27), ISSN 1801-4399.

2016

 • Properties of optical fibers and FBG sensors and strain monitoring of the composite aircraft structure – Růžička, M. - Dvořák, M., - Šašek, L., e-Journal of NDT. 2016, 2016(8), ISSN 1435-4934.

2013

 • COMPARISON OF ANALYTICAL MODEL OF SPRINGBACK ANGLE OF COMPOSITE PLATE WITH MEASUREMENT WITH AND WITHOUT RECRYSTALLIZATION EFFECT – Padovec, Z. - Růžička, M., - Dvořák, M., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2013, 59(1), 55-58. ISSN 1210-0471.

2011

 • Determination of fatigue properties of 3D composite structure in bending and shear – Had, J. - Dvořák, M., - Růžička, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(28), 76-80. ISSN 1801-1217.

Proceeding papers

2023

 • ANALYSIS OF AN AXIALLY LOADED COMPOSITE TUBE MEASURED BY DISTRIBUTED FIBER OPTIC SENSORS – Blaha, D. - Dvořák, M. - Schmidová, N., - Růžička, M., In: Konference MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2023. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2023. p. 11-16. ISBN 978-80-261-1150-4.

2022

 • Monitoring of Integrated Loop Technology Joints under Flexural Loading – Schmidová, N. - Ponížil, T. - Kropík, B. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-07010-9.
 • Damage Detection of CFRP Filament Wound Tubes Using Electrical Resistance Measurement – Schmidová, N. - Ponížil, T. - Kropík, B. - Blaha, D. - Tatíčková, Z. - Dvořák, M. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: Procedia Structural Integrity. European Structural Integrity Society, 2022. p. 1306-1313. ISSN 2452-3216.
 • Flexural and Torsional Loading of Integrated Loop Technology Joint – Kropík, B. - Ponížil, T. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Mareš, T., In: 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-07010-9.
 • TENSILE PROPERTIES OF PRIMARY COATING MATERIALS FOR FBG SENSORS – Mendová, K. - Chlup, H. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Weiss, J., - Laznová, V., In: 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 129-132. ISBN 978-80-01-06974-5.
 • Strain measurement using a distributed fiber optic method: Influence of fiber optic installation, strain measurement comparison methods – Blaha, D. - Růžička, M. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - David, P., - Doubrava, K., In: 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 14-15. ISBN 978-80-01-07010-9.
 • A STRAIN MEASUREMENT USING DISTRIBUTED FIBER OPTIC SENSING SYSTEM ON A COMPOSITE DEMONSTRATOR – Blaha, D. - Růžička, M. - Mareš, T. - David, P. - Schmidová, N., - Dvořák, M., In: 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 13-16. ISBN 978-80-01-06974-5.
 • Experimental Investigation of Pull-out Load Bearing Capacity of Threaded End Pieces for Composite Pull Rods – Dvořák, M. - Blaha, D. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Chromý, J., - Uher, O., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 16-19. ISBN 978-80-01-06885-4.
 • Tension and Compression Optimization of Integrated Loop Technology Joint – Kropík, B. - Ponížil, T. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Dvořák, M. - Chlup, H., - Mareš, T., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 99-106. ISBN 978-80-01-06885-4.

2021

 • Experimental Investigation of Pull-Out Load Bearing Capacity of Threaded End Pieces for Composite Pull Rods – Dvořák, M. - Blaha, D. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Chromý, J., - Uher, O., In: Experimental Stress Analysis 2021 - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. 1.. ISBN 978-80-01-06884-7.

2020

 • Non-Destructive Evaluation of Small Aircraft Wing Adhesive Joints using Pulse Infrared Thermography Method – Kostroun, T. - Dvořák, M., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 225-232. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Embedded fibre optic sensors for structural analysis of composite bicycle frame – Dvořák, M. - Ponížil, T. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Kropík, B., - Růžička, M., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 51-54. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Identification of MTB EnduroBicycleFrame Behaviour – Kropík, B. - Malá, A. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Ponížil, T. - Dvořák, M., - Mareš, T., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 252-262. ISBN 978-80-248-4451-0.

2019

 • Delamination detection using electrical resistance change method and its reliability – Schmidová, N. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Dvořák, M., In: Structural Health Monitoring 2019, Enabling Intelligent Life-cycle Health Management for Industry Internet of Things (IIOT). Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2019. p. 1582-1589. ISBN 9781605956015.
 • Experimental Analysis of Composite Jet Engine Air Inlet – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Kostroun, T. - Václavík, J., - Růžička, M., In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. ISBN 978-80-261-0876-4.
 • Experimental analysis of jet engine air channel impact resistance by means of strain gauges and FBG sensors – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Doubrava, R. - Václavík, J., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 50-57. ISBN 9788021457669.
 • Fiber optic strain sensor system for structural analysis of jet engine air intake – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Václavík, K., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 77-80. ISBN 9788021457669.
 • Návrh systému pro defektoskopii pomocí opticky buzené aktivní infračervené termografie – Kostroun, T. - Dvořák, M., - Pilař, J., In: DEFEKTOSKOPIE 2019 / NDE for Safety, Sborník 49. mezinárodní konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 75-85. ISBN 978-80-214-5799-7.
 • Delamination Detection Using Electrical Resistance Change Method and Its Reliability – Schmidová, N. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Dvořák, M., In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. ISBN 978-80-261-0876-4.
 • Comparison of the Published Contact Configurations for the Determination of Electrical Resistivity of CFRP Composite – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 462-468. ISBN 9788021457669.
 • VERIFICATION AND NUMERICAL SIMULATION OF ADVANCED COMPOSITE INLET IN COMPLIANCE OF AIRWORTHINESS IMPACT REQUIREMENTS – Doubrava, R. - Oberthor, M. - Raska, J. - Belsky, P. - Doubrava, K., - Dvořák, M., In: 13th Research and Education in Aircraft Design: Conference proceedings. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 7-14. ISBN 978-80-214-5696-9.

2018

 • Monitoring of Delamination Growth on the MMB Specimens Using FBG Sensors and Electrical Resistance Measurement Method – Schmidová, N. - Dvořák, M. - Kadlec, M., - Růžička, M., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 367-373. ISBN 978-80-270-4062-9.

2017

 • Use of FBG Sensors for Delamination Growth Measurement under Mode I loading – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Kadlec, M., - Růžička, M., In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 102-107. ISBN 978-80-553-3167-6.
 • Health and usage monitoring system for the small aircraft composite structure – Růžička, M. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Šašek, L., - Štěpánek, M., In: AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics Inc., 2017. vol. 1858. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1532-4.
 • Sensing Damage in CFRP Composite Beam by Electrical Resistance Measurement – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 13-14. ISBN 978-80-553-3167-6.

2016

 • Properties of optical fibers and FBG sensors and strain monitoring of the composite aircraft structure – Růžička, M. - Dvořák, M., - Šašek, L., In: 8th European Workshop On Structural Health Monitoring (EWSHM 2016). Madrid: Univ politecnica de Madrid, 2016. ISBN 9781510827936.
 • Development of Structural Health Monitoring System for Ultralight Aircraft – Dvořák, M. - Demuth, J. - Štěpánek, M. - Schmidová, N., - Růžička, M., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Structural Health Monitoring of CFRP Using Electrical Resistance Measurement – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 37-40. ISBN 978-80-01-06085-8.

2015

 • Design of Embedded FBG Sensor System for Ultralight Aircraft Wing Monitoring – Dvořák, M. - Růžička, M., - Kábrt, M., In: Structural Health Monitoring 2015. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2015. pp. 1665-1672. ISBN 978-1-60595-275-8.
 • On the Performance of FBG Sensors During a Fatigue Tests of the Carbon Composite Specimens – Dvořák, M. - Růžička, M., - Had, J., In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015. pp. 78-81. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • SMART COMPOSITE HYBRID STRUCTURES – Růžička, M. - Doubrava, K. - Dvořák, M. - Kulíšek, V., - Uher, O., In: Proceedings of 32nd Danubia-Adria, Symposium on Advances in Exerimental mechanics. Žilinská univerzita v Žilině, 2015. ISBN 978-80-554-1094-4.

2014

 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., In: 11th European Conference on NDT Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 218. ISBN 978-80-214-5019-6.
 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., In: 11th European Conference on NDT Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2014. ISBN 978-80-214-5018-9.
 • Influence of Embedded Fiber Optic Sensor on Performance of Single-lap Bonded Joint – Dvořák, M. - Růžička, M., In: 52nd conference on experimental stress analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
 • Influence of Embedded Fiber Optic Sensor on Performance of Single-lap Bonded Joint – Dvořák, M. - Růžička, M., In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. p. 25-26. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
 • The use of Fiber Bragg Grating Sensors During the Static Load Test of a Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Kábrt, M., - Růžička, M., In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 • The use of Fiber Bragg Grating sensors during the static load test of a composite wing structure – Dvořák, M. - Růžička, M., - Kábrt, M., In: 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 102-105. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.

2013

 • EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF OPTICAL FIBERS AND FBG SENSORS – Dvořák, M. - Růžička, M., In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. pp. 229-229. ISBN 978-953-7539-17-7.
 • EXPERIMENTAL VERIFICATION OF SPRINGBACK PHENOMENON ANALYSIS BY FBG SENSORS AND IMAGE PROCESSING METHODS IN A C/PPS COMPOSITE – Padovec, Z. - Růžička, M. - Dvořák, M., - Chlup, H., In: ICCM 19 e-Proceedings and Program. Montreal: Canadian Association for Composite Structures and Materials, 2013. pp. 3336-3343. ISBN 978-0-9696797-1-4.
 • EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ ZPĚTNÉHO ODPRUŽENÍ KOMPOZITNÍ DESKY S A BEZ REKRYSTALIZAČNÍHO EFEKTU – Padovec, Z. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: 15th International Scientific Conference Applied Mechanics 2013, Proceedings of extended abstract. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2978-4.

2012

 • Strain Measurement in Composites - Embedded Sensors – Doubrava, K. - Růžička, M. - Dvořák, M., - Had, J., In: 25th Symposium on Experimental Mechanics of Solid. Warsaw University of Technology, 2012,
 • Strain measurement with the Fiber Bragg Grating optical sensors – Růžička, M. - Dvořák, M., - Doubrava, K., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 385-392. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • Comparison of strain measurement methods: optical FBG sensors, strain gages & digital image correlation – Dvořák, M. - Chlup, H. - Horný, L., - Růžička, M., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 49-52. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • Measurement of thermal expansion coefficients of unidirectional composites using strain gages – Kulíšek, V. - Dvořák, M. - Vrba, P., - Vyroubal, J., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 231-238. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • Optical Measurement of the Springback Angle of Composite Plates – Padovec, Z. - Růžička, M. - Dvořák, M. - Chlup, H., - Stavrovský, V., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 301-309. ISBN 978-80-01-05060-6.

2011

 • Evaluation of thermo-mechanical fatigue test based on FEM simulation – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 287-294. ISBN 978-80-214-4275-7.
 • Measrement of Plastic Deformation using FBG Sensors – Dolejš, N. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Hrubý, Z., In: 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2011. pp. 109-110. Lajos Borbás, Secretary General for GTE. ISBN 978-963-9058-32-3.
 • Thermomechanical fatigue test of cast iron GGG SiMo 4.05 and its numerical evaluation – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., In: Fatigue Design 2011 Recueil de conférences Conference Proceedings. Senlis: Centre technique des industries mécaniques, 2011, ISBN 978-2-85400-946-0.
 • Monitoring of 3D Composite Structures Using Fiber Optic Bragg Grating Sensors – Dvořák, M. - Had, J. - Růžička, M., - Pošvář, Z., In: Structural Health Monitoring 2011. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2011. pp. 1595-1602. ISBN 978-1-60595-053-2.
 • A comparison of strain gauges and FBG sensors in case of measurement of large deformations – Dvořák, M. - Dolejš, N., - Růžička, M., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2011,
 • Measurement of Elastic-Plastic Strains Using Fiber Optic Bragg Grating Sensors – Dvořák, M. - Dolejš, N., - Růžička, M., In: Conference Book: Abstracts for SMART'11, Saarbrucken. Saarbrücken: Fraunhofer-Institut fur zerstorungsfreie Prufverfahren Universitat, 2011, pp. 131-134.
 • Measurement of Elastic-Plastic Strains Using Fiber Optic Bragg Grating Sensors – Dvořák, M. - Dolejš, N., - Růžička, M., In: CD-ROM 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART'11. Saarbrücken: Fraunhofer-Institut fur zerstorungsfreie Prufverfahren Universitat, 2011, pp. 611-616.
 • Determination of fatigue properties of 3D composite structure – Had, J. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: 14th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2011. pp. 38-41. ISBN 978-80-01-04975-4.

2010

 • DAMAGE MONITORING USING FBG SENSORS – Růžička, M. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Kulíšek, V., In: 27th DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2010. pp. 187-188. ISBN 978-83-87982-59-1.
 • Use of Fibre Bragg Grating Sensors for Structural Health Monitoring of Structures – Růžička, M. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 393-400. ISBN 978-80-244-2533-7.
 • Damage Detection of the Adhesive Layer of Skin Doubler Specimens Using SHM System Based on Fibre Bragg Gratings – Dvořák, M. - Růžička, M. - Kulíšek, V. - Běhal, J., - Kafka, V., In: Proceedings of the Fifth European Workshop on Structural Health Monitoring 2010. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2010. p. 70-75. ISBN 978-1-60595-024-2.
 • Damage Monitoring Using FBG Sensors – Růžička, M. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Kulíšek, V., In: 27th DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2010. pp. 187-188. ISBN 978-83-87982-59-1.

2009

 • Health Monitoring of Structures with Fatigue Damage and Applied Composite Repair – Kulíšek, V. - Poon, C. - Růžička, M. - Selezneva, M. - Gu, X. - Dvořák, M. - Doubrava, K., - Hozák, T., In: Structural Health Monitoring 2009: From System Integration to Autonomous Systems. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2009. p. 167-174. ISBN 978-1-60595-007-5.

2008

 • Konstrukce s inteligentním chováním a jejich monitorování – Růžička, M. - Valášek, M. - Šika, Z., - Dvořák, M., In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2008. pp. 1-10. ISBN 978-80-01-04044-7.
 • SHM System for Small Aircrafts and Composite Repairs of Aircraft Structures – Růžička, M. - Běhal, J. - Marczi, T. - Dvořák, M., - Laš, V., In: Proceedings of the Fourth European Workshop - Structural Health Monitoring 2008. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2008. pp. 91-98. ISBN 978-1-932078-94-7.

2007

 • Health Monitoring of Composite Repairs of Aircraft Structures – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Henzl, P. - Krimbalis, P.P. - Dvořák, M., - Běhal, J., In: NDE for Safety: European NDT Days in Prague 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. pp. 209-218. ISBN 978-80-214-3506-3.
 • Principles of Smart Structures and Sensing with FGB Sensores – Dvořák, M. - Růžička, M., In: Winter Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 43-44. ISBN 978-80-01-03710-2.
 • Integrated High Performance Joint In Composite Vessels – Růžička, M. - Uher, O. - Blahouš, K. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., In: Sixteenth International Conference on Composite Materials. Kyoto: Japan Society for Composite Materials, 2007. pp. 1400-1401. ISBN 978-4-931136-05-2.
 • Design and Application of Composite Repairs of Fatigue Cracks – Růžička, M. - Krimbalis, P. - Henzl, P. - Laš, V. - Kulíšek, V. - Zemčík, R. - Hozák, T., - Dvořák, M., In: Structural Health Monitoring 2007. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2007. pp. 101-108. ISBN 978-1-932078-71-8.

2006

 • Measurements of Dynamic Interaction of a Vehicle and Its Occupants – Vaculín, O. - Steinbauer, P. - Svoboda, J. - Vilímek, M., - Dvořák, M., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 129-134. ISBN 80-87012-02-X.

Patents, utility designs, industrial designs

2023

 • Kompozitové táhlo s koncovkami – Dvořák, M. - Chromý, J. - Novotný, C. - Blaha, D. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Uher, O., - Růžička, M., Czechia. Utility Model CZ 36801. 2023-01-31.

2015

 • Siloměrné zařízení pro identifikaci montážních a provozních zatížení montážních bodů obráběcího stroje – Burian, D. - Dvořák, M., - Novotný, L., Czechia. Utility Model CZ 28032. 2015-03-31.

Prototype, samples

2022

 • Funkční vzorek kompozitového táhla pro ovládací systémy v automotive – Chromý, J. - Uher, O. - Šprdlík, V. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Blaha, D. - Růžička, M., - Novotný, C., [Functional Sample] 2022.
 • Prototyp kompozitového táhla se závitovými koncovkami pro ovládací systémy v letectví – Chromý, J. - Uher, O. - Šprdlík, V. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Blaha, D. - Kropík, B. - Růžička, M., - Novotný, C., [Prototype] 2022.
 • Upínací zařízení pro zatěžování vzorků s lepeným optickým vláknem – Laznová, V. - Weiss, J. - Chára, P. - Plaček, M. - Šašek, L. - Veselý, J. - Schmidová, N. - Mendová, K., - Dvořák, M., [Functional Sample] 2022.
 • Funkční vzorek měřidla náklonu pro malé rozsahy – Laznová, V. - Weiss, J. - Chára, P. - Plaček, M. - Šašek, L. - Veselý, J. - Schmidová, N. - Blaha, D., - Dvořák, M., [Functional Sample] 2022.
 • Zkušební zařízení pro testování optomechanických měřidel – Schmidová, N. - Blaha, D. - Dvořák, M. - Mendová, K. - Chlup, H. - Laznová, V. - Weiss, J. - Chára, P. - Plaček, M. - Šašek, J., - Veselý, J., [Functional Sample] 2022.
 • Funkční vzorek měřidla posunutí s malou měřicí základnou – Laznová, V. - Weiss, J. - Chára, P. - Plaček, M. - Šašek, L. - Veselý, J. - Schmidová, N. - Mendová, K., - Dvořák, M., [Functional Sample] 2022.
 • Funkční vzorek měřidla posunutí s velkou měřicí základnou – Laznová, V. - Weiss, J. - Chára, P. - Plaček, M. - Šašek, L. - Veselý, J. - Schmidová, N. - Blaha, D., - Dvořák, M., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Funkční vzorek - Rám jízdního kola z kompozitních profilů s integrovanými spoji – Ponížil, T. - Vrba, S. - Uher, O. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Blaha, D. - Bartošák, M., - Dvořák, M., [Functional Sample] 2021.
 • Funkční vzorek integrovaného spoje vybaveného snímači pro SHM – Schmidová, N. - Ponížil, T. - Kropík, B. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Blaha, D. - Bartošák, M. - Dvořák, M., - Uher, O., [Functional Sample] 2021.

2016

 • Ověřený technologický postup výroby dílu z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Křena, J. - Roškanin, P. - Bašta, J. - Stauch, M. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T. - Šlaichrt, J. - Růžek, R. - Doubrava, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L., - Hron, R., [Functional Sample] 2016.
 • Demonstrátor výlisku z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Dolejš, N. - Křena, J. - Stauch, M. - Bašta, J. - Roškanin, P. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T. - Šleichrt, J. - Doubrava, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L. - Hron, R. - et al., [Functional Sample] 2016.
 • Demonstrátor panelu zhotovený v autoklávu – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Dvořák, M. - Padovec, Z. - Roškanin, P. - Křena, J. - Bašta, J. - Stauch, M. - Dolejš, N. - Doubrava, R. - Růžek, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L., - Hron, R., [Functional Sample] 2016.

2013

 • Zařízení pro zkoušky nízkocyklové teplotně mechanické únavy (Coffinův aparát). – Španiel, M. - Novotný, C., - Dvořák, M., [Functional Sample] 2013.
 • Hydraulická sestava pro tlakovou zkoušku – Růžička, M. - Dvořák, M. - Holý, M., - Pacák, J., [Functional Sample] 2013.
 • Rám s výplní zvyšující jeho tuhost a tlumící vlastnosti – Kulíšek, V. - Vrba, P. - Hovorka, J., - Dvořák, M., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Kompozitové křídlo letounu kategorie UL s integrovanými optickými FBG snímači deformací – Dvořák, M. - Štěpánek, M., - Růžička, M., [Functional Sample] 2012.

2010

 • Zkušební přípravek pro zatěžování konstantním ohybovým momentem – Dvořák, M. - Had, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., [Functional Sample] 2010.

2009

 • Chytrá kompozitová oprava – Dvořák, M. - Růžička, M. - Hozák, Tomáš Ing. - Klein, M., - Raška, Petr Ing., [Functional Sample] 2009.
 • Stojan horizontálního obráběcího stroje se sendvičovými bočnicemi – Smolík, J. - Kulíšek, V. - Vrba, P., - Dvořák, M., [Functional Sample] 2009.

Software

2012

 • RVD - software pro vyhodnocení signálu z optických vláknových FBG snímačů – Matyska, V. - Dvořák, M., [Software] 2012.

Report

2022

 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2022 – Uher, O. - Šprdlík, V. - Chromý, J. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Blaha, D. - Novotný, C. - Schmidová, N., - Kropík, B., [Research Report] 2022. Report no. 12105/22/14.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2022 – Schmidová, N. - Blaha, D. - Dvořák, M. - Mendová, K. - Chlup, H. - Doubrava, K. - Laznová, V. - Weiss, J. - Chára, P. - Plaček, M. - Ladislav, Š. - Veselý, J., - Schilhart, R., [Research Report] 2022. Report no. 12105/22/04.

2021

 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2021 – Ponížil, T. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Blaha, D. - Bartošák, M., - Dvořák, M., [Technical Report] 2021. Report no. 12105/21/02.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2021 – Uher, O. - Šprdlík, V. - Chromý, J. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Blaha, D. - Novotný, C. - Jeřábek, I., - Schmidová, N., [Research Report] 2021. Report no. 12105/21/30.
 • Mechanické vlastnosti lepených spojů s optickými vlákny – Mendová, K. - Schmidová, N. - Chlup, H. - Dvořák, M., - Blaha, D., [Research Report] 2021. Report no. 12105/21/26.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2021 – Schmidová, N. - Blaha, D. - Dvořák, M. - Mendová, K. - Chlup, H. - Laznová, V. - Weiss, J. - Chára, P. - Plaček, M. - Šašek, L., - Veselý, J., [Research Report] 2021. Report no. 12105/21/29.

2020

 • Zkušební zařízení na optomechanická měřidla – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Chlup, H., [Technical Report] 2020. Report no. 12105/20/40.
 • Mechanické vlastnosti materiálů primárních ochran a FBG snímačů – Blaha, D. - David, P., - Dvořák, M., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/32.
 • SHM INTEGROVANÝCH SPOJŮ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ – Schmidová, N. - Dvořák, M. - Tatíčková, Z. - Blaha, D., - Uksa, P., [Technical Report] 2020. Report no. 12105/20/23.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2020 – Uher, O. - Šprdlík, V. - Chromý, J. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Blaha, D. - Novotný, C., - Jeřábek, I., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/38.
 • MKP modely zkušebního vzorku součásti s integrovanými spoji a rámu jízdního kola se zadní stavbou – Malá, A. - Zámečníková, T. - Bartošák, M. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Dvořák, M., - Ponížil, T., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/28.
 • Experimentální zjišťování charakteristik opt. vláken, FBG snímačů, materiálů primárních a sekundárních ochran – Chlup, H. - Mendová, K. - Schmidová, N., - Dvořák, M., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/33.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2020 – Schmidová, N. - Blaha, D. - Dvořák, M. - Mendová, K. - Chlup, H. - Laznová, V. - Chára, P., - Šašek, L., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/34.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2020 – Ponížil, T. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Bartošák, M., - Dvořák, M., [Research Report] 2020. Report no. ČVUT 12105/20/24.
 • SHM integrovaných spojů kompozitních profilů – Schmidová, N. - Dvořák, M. - Tatíčková, Z. - Blaha, D., - Uksa, P., [Research Report] 2020. Report no. ČVUT 12105/20/23.

2019

 • Deformační odezva vzduchovodu určená pomocí FBG snímačů (motorová zkouška 12/2018) – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/30.
 • Deformační odezva vzduchovodu určená pomocí FBG snímačů (motorová zkouška 06/2019) – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/06.
 • Deformační chování kompozitního vzduchovodu letounu L-39NG během pozemní motorové zkoušky – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Kostroun, T., - Čenský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/05.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2019 – Brabec, J. - Barák, K. - Kostroun, T. - Helmich, M. - Sommer, T. - Kučera, J. - Theiner, R. - Kalný, J. - Šponer, J., - Dvořák, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/69/2019.
 • ZKOUŠKA DEMONSTRÁTORU - FBG SNÍMAČE – Dvořák, M. - Doubrava, K., - Václavík, J., [Research Report] 2019. Report no. 12105/19/29.
 • VÝPOČTOVÁ ANALÝZA KOMPOZITOVÉHO VZDUCHOVODU – Bartošák, M. - Václavík, J. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Dvořák, M., [Research Report] 2019. Report no. 12105/19/09.

2018

 • DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR EVALUATION OF FBG SENSOR SIGNALS – Dvořák, M. - Schmidová, N., [Research Report] 2018. Report no. 12105/18/18.
 • Evaluation of the sensor system design - FBG – Dvořák, M. - Doubrava, K., [Research Report] 2018. Report no. 12105/18/17.
 • COMPOSITE AIRDUCT DEVELOPEMENT - SOUBOR VÝSLEDKŮ VÝZKUMU TUHOSTNÍCH CHARAKTERISTIK – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] 2018. Report no. 12105/18/20.
 • Závěrečná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za roky 2014-2017 – Šašek, L. - Demuth, J. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Růžička, M. - Boháč, L. - Štěpánek, M. - Průcha, P., - Vlček, M., [Research Report] 2018. Report no. TA04031450-2017V001.

2017

 • Návrh zkušebního programu – Dvořák, M. - Václavík, J., [Technical Report] 2017. Report no. 12105/17/30.
 • NÁVRH VZORKŮ A ZKUŠEBNÍHO VYBAVENÍ – Dvořák, M., [Technical Report] 2017. Report no. 12105/17/28.
 • DCB SPECIMENS TESTS – Dvořák, M. - Schmidová, N., - Kadlec, M., [Technical Report] 2017. Report no. 12105/17/24.
 • MMB SPECIMENS TESTS – Dvořák, M., [Technical Report] 2017. Report no. 12105/17/25.
 • SHM monitoring of Bird Strike test Specimens – Marczi, T. - Dvořák, M., [Technical Report] 2017. Report no. Aarc.Wp3-DV3-2-3.2017.01.
 • Low Energy Impact Tests – Stress Load Test – Marczi, T. - Rášo, P., - Dvořák, M., [Technical Report] 2017. Report no. Aarc.Wp3-DV3-2-3.2017.05.
 • Simulace a výpočty uzlů – Schmidová, N. - Dvořák, M., [Technical Report] 2017. Report no. 12105/17/40.
 • Soubor výsledků testů (zkouška demonstrátoru) – Dvořák, M. - Doubrava, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2017. Report no. 12105/17/29.
 • Experimentální měření vzorků a konstrukčních uzlů – Dvořák, M. - Schmidová, N., [Technical Report] 2017. Report no. 12105/17/32.
 • Kalibrace senzorického systému v letounu U-15 – Dvořák, M. - Schmidová, N., - Štěpánek, M., [Technical Report] 2017. Report no. 12105/17/31.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 – Šašek, L. - Demuth, J. - Růžička, M. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Boháč, L. - Štěpánek, M. - Průcha, P., - Vlček, M., [Research Report] 2017. Report no. TA04031450-2016V001.

2016

 • SHM monitoring of Bird Strike test specimens – Šandera, Č. - Dvořák, M., - Rastogi, M., [Technical Report] 2016. Report no. AARC.WP3.DV3-2-3.2016.006.
 • SHM monitoring of Single Lap Shear test specimen – Šandera, Č. - Dvořák, M., - Rastogi, M., [Technical Report] 2016. Report no. AARC.WP3.DV3-2-3.2016.005.
 • SHM monitoring of DCB test specimens – Šandera, Č. - Dvořák, M., - Rastogi, M., [Technical Report] 2016. Report no. AARC.WP3.DV3-2-3.2016.003.
 • Sensor system preliminary design – Šandera, Č. - Dvořák, M., [Technical Report] 2016. Report no. AARC.WP3.DV3-2-1.
 • Návrh zkušebního programu – Dvořák, M. - Václavík, J., [Technical Report] 2016. Report no. 12105/16/28.
 • Development of SHM Features Integration – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Václavík, J., [Research Report] 2016. Report no. 12105/16/29.
 • Experimentální měření vzorků a konstrukčních uzlů – Dvořák, M. - Schmidová, N., [Technical Report] 2016. Report no. 12105/16/32.
 • Výroba vzorků s optickými vlákny – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Vlček, M., [Technical Report] 2016. Report no. ČVUT 12105/16/31.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Šašek, L. - Demuth, J. - Růžička, M. - Dvořák, M. - Boháč, L. - Štěpánek, M., - Průcha, P., [Research Report] 2016. Report no. TA04031450-2015V001.

2015

 • Analysis of requirements for the sensor system installation – Šandera, Č. - Dvořák, M., [Research Report] 2015. Report no. AARC.WP3.DV3-1-3.
 • DV 3.1.2 Analysis of applicability of selected SHM methods – Dvořák, M. - Neužil, J., - Rastogi, M., [Research Report] 2015. Report no. AARC.WP3.DV3-1-2.
 • Simulace a výpočty uzlů – Dvořák, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/51.
 • Experimentální ověřování vlastností snímačů – Dvořák, M. - Schmidová, N., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/50.
 • Experimentální měření vzorků a konstrukčních uzlů – Dvořák, M. - Schmidová, N., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/49.
 • Výroba vzorků s optickými vlákny – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Vlček, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/48.
 • DV#4(2015) - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2015 – Novotný, L. - Burian, D. - Diviš, I. - Drobílek, J. - Drhlík, M. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Janota, M. - Koubek, J. - Lysák, P. - Moravec, J. - Smrž, M. - Sova, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2015. Report no. V-15-028.
 • Experimentální porovnání integrovaných FBG snímačů s tenzometry v podmínkách vysokocyklové únavy – Dvořák, M. - Sedláček, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2015. Report no. 12105/15/34.
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2015 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2015. Report no. 12105/15/35.

2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 – Šašek, L. - Demuth, J. - Růžička, M. - Dvořák, M. - Štěpánek, M., - Průcha, P., [Research Report] 2014. Report no. TA04031450-2014V001.
 • High Performance Tanks with In-Situ Health Monitoring Contract Final Report – Šandera, Č. - Hédl, R. - Dvořák, M., - Dodelin, J.-L., [Research Report] 2014.
 • Proposal for modifications, further testing, analysis or other evaluation – Šandera, Č. - Dvořák, M., [Research Report] 2014. Report no. TR_2014_TN3e.
 • Test report on breadboard demonstrator – Šandera, Č. - Dvořák, M., [Research Report] 2014. Report no. TR_2014_TN3d.
 • Hlavní výsledky řešení projektu CK-SVT WP#04 - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2014 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Diviš, I. - Drhlík, M. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Hovorka, J. - Janota, M. - Koubek, J. - Kulíšek, V. - Lysák, P. - Matyska, V. - Smrž, M. - Sova, J. - Smolík, J. - Strakoš, P. - Šindler, J. - Švéda, J. - Veselý, J. - et al., [Research Report] 2014. Report no. V-14-072.
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2014 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2014. Report no. 12105/13/36.
 • Experimentální ověření použití FBG snímačů při výrobě termoplastů lisováním – Dvořák, M. - Dolejš, N., - Sedláček, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. 12105/14/23.

2013

 • Návrh zařízení pro zkoušky termomechanické únavy – Španiel, M. - Novotný, C., - Dvořák, M., [Research Report] 2013.
 • Determination of the Rail Shape Based on Strain Measurement – Španiel, M. - Dvořák, M., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/06.
 • Design, development and test plan (DDTP) of the breadboard demonstrator – Šandera, Č. - Hedl, R. - Dvořák, M. - Růžička, M., - Dodeline, J.-L., [Research Report] 2013. Report no. TN2c.
 • Conceptual Design for the application in a COPV – Rastogi, M. - Hedl, R. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] 2013. Report no. TR_2013_TN2b.
 • Design of the breadboard demonstrator - Coupon testing – Šandera, Č. - Dvořák, M. - Hedl, R. - Rastogi, M., - Růžička, M., [Research Report] 2013. Report no. TN2a.
 • Report on the trade-off of potential sensor system – Šandera, Č. - Hedl, R., - Dvořák, M., [Research Report] 2013. Report no. TR_2013_TN1d.
 • Survey of current and potential sensor capabilities – Šandera, Č. - Hedl, R. - Kopačka, J. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] 2013. Report no. TR_2013_TN1c.
 • KP analýza nýtového spoje a související program zkoušek – vzorky 6 – závěrečná zpráva – Kulíšek, V. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2013. Report no. 12105/13/04.
 • Zkoušky - vzorky 5 – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2013. Report no. 12105/13/03.
 • Zkoušky vzorků programu "Smart structures" - Závěrečná zpráva – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2013. Report no. 12105/13/02.
 • Výroba vzorků programu "Smart structures" - Závěrečná zpráva – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2013. Report no. 12105/13/01.
 • Zkouška pevnosti Ti nástřiku na tibiální komponentě úplné kolenní náhrady – Růžička, P. - Dvořák, M., - Sedláček, R., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/57.
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2013 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/13/64.
 • Vývoj nových jádrových materiálů sendvičových struktur pro výrobní stroje – Kulíšek, V. - Vrba, P. - Hovorka, J., - Dvořák, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZP-SMV13-MINERAL.
 • DV#04 Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2013 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Diviš, I. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Fojtů, P. - Janota, M. - Koubek, J. - Lysák, P. - Ondráček, M. - Smrž, M. - Souček, P. - Švéda, J. - Swaczyna, Z., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-072.
 • Zkouška pevnosti Ti nástřiku na femorální komponentě úplné kolenní náhrady – Růžička, P. - Dvořák, M., - Sedláček, R., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/56.
 • Možnosti použití FBG snímačů při výrobě termoplastů lisováním – Sedláček, R. - Dvořák, M., - Dolejš, N., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/21.

2012

 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron GJSA-NiSiCr-35-5-2 – Novotný, C. - Dvořák, M., - Španiel, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/2012/06.
 • DV#7-2 (2012) Studie spojovacích rozhraní mezi konvenčními a nekonvenčními materiály – Kulíšek, V. - Kuželka, J. - Dvořák, M. - Růžička, M., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. V-12-061.

2011

 • Zkoušky vzorků programu "Smart structures", Dílčí zpráva za rok 2011 – Dvořák, M. - Růžička, M. - Koštúr, P., - Šála, R., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/47.
 • Výroba vzorků programu "Smart structures", Dílčí zpráva za rok 2011 – Dvořák, M. - Růžička, M. - Koštúr, P., - Šála, R., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/46.
 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2A – Janota, M. - Horejš, O. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-065.
 • Testování hybridních sendvičových struktur – Kolář, P. - Janota, M. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-004.
 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron GGG SiMo 4.05 – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 12105/11/4.

2010

 • Studie a návrh metodiky zkoušek pro systém Smart Structure – Růžička, M. - Dvořák, M., - Pošvář, Z., [Research Report] 2010. Report no. 12105/10/11.
 • Zkoušky vzorků programu "Smart structures", Dílčí zpráva za rok 2010 – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105/10/33.
 • Výroba vzorků programu "Smart structures", Dílčí zpráva za rok 2010 – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105/10/32.
 • Závěrečná zpráva projektu 122A za rok 2010 – Kulíšek, V. - Dvořák, M. - Vrba, P. - Janota, M. - Smolík, J., - Šindler, J., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-078.
 • Analýza pevnosti svorníku krytu stroje Jupiter500 – Smolík, J. - Holkup, T. - Hovorka, J. - Dvořák, M., - Šindler, J., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-042.
 • Kompozitové opravy leteckých konstrukcí - Závěrečná zpráva – Hozák, T. - Klein, M. - Dvořák, M., - Kulíšek, V., [Research Report] Odolena Voda: Aero Vodochody, 2010. Report no. KOOP 2009.

2009

 • Výpočtová analýza dílů reálné konstrukce s kompozitní opravou - Závěrečná zpráva za rok 2009 – Růžička, M. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/09/17.
 • Experimentální zkoušky k projektu kompozitní opravy - Závěrečná zpráva za rok 2009 – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/09/18.
 • Aplikace optických vláken pro sledování únavového poškození letecké konstrukce – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/09/21.
 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2. za rok 2009- část 2 – Smolík, J. - Janota, M. - Burian, D. - Kulíšek, V. - Dvořák, M., - Vrba, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-036.
 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2. za rok 2009- část 1 – Smolík, J. - Janota, M. - Burian, D. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-035.

2008

 • Experimentální zkoušky k projektu kompozitní opravy - Závěrečná zpráva za rok 2008 – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Dvořák, M., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2008. Report no. 12105/08/17.
 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2. - část 2 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Sedláček, P. - Kulíšek, V. - Dvořák, M., - Vrba, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-075.

2007

 • Možnosti monitorování stavu letecké konstrukce s kompozitovou opravou – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2007. Report no. 12105/2007/22.
 • Experimentální zkoušky k projektu kompozitní opravy - Závěrečná zpráva za rok 2007 – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Doubrava, K., - Dvořák, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2007. Report no. 12105/07/21.

2006

 • Prvky a snímače pro inteligentní konstrukce letadel – Růžička, M. - Dvořák, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2006. Report no. 2051/2006/20.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2017

 • Technologie implementace optických snímačů při výrobě kompozitní konstrukce – Dvořák, M. - Průcha, P. - Schmidová, N. - Vlček, M., - Štěpánek, M., [Verified Technology] 2017.

Invited unpublished lecture

2021

 • Kompozitový vzduchovod prototypu letounu L-39NG – Dvořák, M. - Václavík, J., - Bartošák, M., [Invited unpublished scientific lecture] Klášter Teplá: FS ČVUT, FAV ZČU, ČSM. 2021-09-15.

2016

 • MĚŘENÍ DEFORMACE TERMOPLASTOVÉHO KOMPOZITU POMOCÍ INTEGROVANÉHO OPTICKÉHO VLÁKNA S FBG SNÍMAČEM – Dvořák, M. - Dolejš, N., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: josef Křena. 2016-11-03.

2015

 • Využití optických FBG snímačů pro analýzu kompozitových konstrukcí – Dvořák, M., [Invited unpublished scientific lecture] VZLÚ, Beranových 130, Praha-Letňany: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. v Praze (VZLÚ). 2015-04-09.

2012

 • ANALÝZA ZPĚTNÉHO ODPRUŽENÍ ÚHLOVÝCH PROFILŮ Z KOMPOZITŮ S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ – Padovec, Z. - Růžička, M. - Chlup, H. - Dvořák, M. - Sháněl, V., - Stavrovský, V., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Česká společnost pro mechaniku, Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2012-11-21.