[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Technical Mathematics

Master's

Magisterské

  • Matematické modelování a numerické řešení akustických problémů - více
    N071TMMT - Matematické modelování v technice, Petr Sváček, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12101/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2021-12-07 (12:15)