[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Technical Mathematics

CZ   / EN  

People

Vladimír Hric

Ing. Vladimír Hric, Ph.D.

vladimir.hric (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7560

room: D-203, Karlovo náměstí


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2021

 • A pressure based solver for simulation of non-equilibrium wet steam flows – Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., Journal of Computational and Applied Mathematics. 2021, 398 ISSN 0377-0427.

2019

 • On the numerical solution of non-equilibrium condensation of steam in nozzles – Hric, V. - Halama, J., Advances in Computational Mathematics. 2019, 45(4), 2147-2162. ISSN 1019-7168.
 • Turbine Cascades of Last Stage Blades for Wide Range of Operating Conditions – Novák, O. - Bobčík, M. - Luxa, M. - Fořt, J. - Rudas, B. - Synáč, J. - Šimurda, D. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Příhoda, J., - Šimka, Z., International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power. 2019, 4(33), ISSN 2504-186X.

2018

 • Results of the International Wet Steam Modeling Project – Starzmann, J. - Hughes, F.R. - Schuster, S. - White, A.J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Šťastný, M. - Grübel, M. - Schatz, M. - Voght, D.M. - Patel, Y. - Patel, G. - Tuuren-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tischenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2018, 232(5), 550-570. ISSN 0957-6509.
 • Numerical solution of transonic flow of steam with non-equilibrium phase change using typical and simplified method – Halama, J. - Hric, V., - Pátý, M., APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2018, 319 499-509. ISSN 0096-3003.
 • Numerical simulation of flow through cascade in wind tunnel test section and stand-alone configurations – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M, - Šimurda, D, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2018, 319 633-646. ISSN 0096-3003.

2016

 • Numerical Solution of Steam Flow in a Nozzle Using Different Non-equilibrium Condensation Models – Hric, V. - Halama, J., Applied Mathematics and Computation. 2016, 272 657-669. ISSN 0096-3003.

Proceeding papers

2023

 • Condensation Growth of Water Droplets – Hric, V. - Halama, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2023. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2023. p. 52-59. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-83-3.

2020

 • New Pressure Based Solver for Simulation of Non-Equilibrium Steam Condensation – Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., In: Book of abstract ESCO 2020. Plzeň: ZČU Plzeň, 2020.
 • Loss Evaluation for Wet Steam Flow With Non-Equilibrium Condensation – Halama, J. - Hric, V., In: Book of abstract ESCO 2020. Plzeň: ZČU Plzeň, 2020.

2019

 • Turbine cascades of last stage blades for wide range of operating conditions – Novak, O. - Bobcik, M. - Luxa, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., In: 13th European Turbomachinery Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics, ETC 2019. European Turbomachinery Society, 2019. ISSN 2410-4833.
 • Numerical simulation of non-equilibrium wet steam flow in a turbine cascade – Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 56-59. ISBN 978-80-261-0889-4.

2017

 • Investigation of transonic and supersonic flow in the blade cascades representing rotor tip sections of the last lp steam turbine stage at different turbulence intensities – Bobčík, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M. - Rudas, B. - Synáč, J., - Šimurda, D., In: Proceedings of 12th European Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics ETC12. European Turbomachinery Society, 2017. ISSN 2410-4833.

2016

 • Results of the International Wet Steam Modelling Project – Starzmann, J. - Hughes, F. R. - White, A. J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Št’astný, M. - Schuster, S. - Grübel, M. - Schatz, M. - Vogt, M. - Patel, Y. - Patel, G. - Turunen-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tishchenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., In: Wet Steam Conference Prague 2016 - Proceedings. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2016. pp. 146-170. ISBN 978-80-01-05997-5.
 • Behaviour of Flow Models of Nonequilibrium Condensation of Water Steam in High Pressures Conditions – Hric, V. - Halama, J., In: Book of abstracts ESCO 2016. Plzeň: ZČU Plzeň, 2016.
 • Numerical Solution of Transonic Flow of Steam With Non-equilibrium Phase Change Using Typical and Simplified Method – Halama, J. - Hric, V., - Pátý, M., In: Book of abstracts ESCO 2016. Plzeň: ZČU Plzeň, 2016.
 • Numerical Simulation of Flow Through Cascade in Wind Tunnel Test Section and Stand Alone Configurations – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Louda, P., - Hric, V., In: Book of abstracts ESCO 2016. Plzeň: ZČU Plzeň, 2016.
 • Numerical Simulation of Non-equilibrium Condensation of Steam in Turbine Flows – Halama, J. - Hric, V., - Pátý, M., In: Wet Steam Conference Prague 2016 - Proceedings. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2016. pp. 212-223. ISBN 978-80-01-05997-5.
 • Numerical Solution of Wet Steam Flow through Blade Cascade – Hric, V. - Halama, J., In: Engineering Mechanics 2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. p. 31-38. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-700-1.
 • Performance of Simple Condensation Model in High-Pressures – Hric, V. - Halama, J., In: Topical problems of fluid mechanics 2016. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 59-68. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-58-1.

2015

 • Numerical Solution of Transonic Wet Steam Flow in Blade-to-Blade Cascade with Non-equilibrium Condensation and Real Thermodynamics – Hric, V. - Halama, J., In: EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275.
 • Numerical Solution of 2D Wet Steam Flow with Non-equilibrium Condensation and Real Thermodynamics – Hric, V. - Halama, J., In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). New York: AIP Conference Proceedings, 2015. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.

2014

 • Numerické řešení transsonického proudění v profilových mřížích z oblasti špičky lopatek nízkotlakého dílu – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Louda, P., In: Turbostroje 2014. Plzeň: ZČU Plzeň, 2014. ISBN 978-80-260-6447-3.
 • Numerical solution of inviscid transonic flow in a channel with complex equation of state – Hric, V. - Halama, J., - Fürst, J., In: ENGINEERING MECHANICS 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 228-231. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
 • Numerical solution of inviscid transonic 2D flow in a nozle using various non-ideal equations of state – Hric, V. - Halama, J., - Fürst, J., In: Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2014. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2014. pp. 45-48. ISBN 978-80-87012-51-2.

Software

2019

 • Software for numerical solution of wet steam flow with nonequilibrium condensation – Hric, V., [Software] 2019.

Report

2022

 • CFD simulace 2D proudění kompresorovými mřížemi – Fürst, J. - Fořt, J. - Karel, J. - Trdlička, D. - Halama, J., - Hric, V., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Technical Mathematics, 2022. Report no. 12101-22-01.

2020

 • Databáze výsledků numerických simulací pro mříž s finálním profilem. Průvodní zpráva. – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. 201-2020-1.

2017

 • Zpráva k databázi numerických výpočtů mříže TR-U8 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 201-2017-1.

Invited unpublished lecture

2017

 • Numerická simulace transsonického proudění s nerovnovážným fázovým přechodem – Halama, J. - Hric, V., - Pátý, M., [Invited unpublished scientific lecture] Nový Knín: 2017-06-08.