[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Technical Mathematics

CZ   / EN  

People

Ivana Linkeová

doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

ivana.linkeova (at) fs.cvut.cz

Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 7534

room: B-216, Karlovo náměstí


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS21/148/OHK2/3T/12  
  Aplikace matematicko-geometrického modelování ve strojírenství – Linkeová, I. (2021-2023)
 • 2349/F1  
  Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie – Linkeová, I. (2011)
 • 2182/F1  
  Internetová podpora výuky Konstruktivní geometrie – Linkeová, I. (2008)
 • CTU0513112  
  NURBS reprezentace křivek a ploch v MAPLE – Linkeová, I. (2005)
 • CTU0216013  
  Vývoj externího modulu Interpolace pro Microsoft Excel – Linkeová, I. (2002)
 • 300006503  
  Porovnání teoretické a praktické přesnosti matematického modelu obecných tvarově složitých ploch – Linkeová, I. (2000)
 •  
  Generování dráhy nástroje pro numericky řízené 3-osé frézování obecných tvarových ploch – Linkeová, I. (1999)

Journal papers

2023

 • Freeform digital twin approach to develop the HP 300 freeform verification standard – Sýkora, J. - Linkeová, I., - Skalník, P., Measurement. 2023, 218 ISSN 0263-2241.
 • The influence of CAD model continuity on accuracy and productivity of CNC machining – Kučera, D. - Linkeová, I., - Stejskal, M., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2023, 124(3-4), 1115-1128. ISSN 0268-3768.

2021

 • Influence of data points density on geometrical accuracy of interpolation surface – Hlavová, M. - Linkeová, I., International scientific journal Mathematical modeling. 2021, 5(3), 86-89. ISSN 2535-0986.
 • Application of ruled surfaces in freeform and gear metrology – Linkeová, I. - Zelený, V., Acta Polytechnica. 2021, 61(SI), 99-109. ISSN 1805-2363.

2019

 • Vyhlášení souřadnicového měřicího stroje ZEISS Xenos jako státního etalonu geometrických rozměrů 3D objektů – Zelený, V. - Linkeová, I. - Sýkora, J., - Skalník, P., Metrologie. 2019, 28(4), 4-7. ISSN 1210-3543.
 • Mathematical approach to evaluate involute gear profile and helix deviations without using special gear software – Zelený, V. - Linkeová, I. - Sýkora, J., - Skalník, P., Mechanism and Machine Theory. 2019, 135 150-164. ISSN 0094-114X.

2018

 • První zkušenosti s měřením na souřadnicovém měřicím stroji Zeiss Xenos v ČMI – Linkeová, I. - Zelený, V. - Sýkora, J., - Skalník, P., Metrologie. 2018, 27(4), 5-10. ISSN 1210-3543.
 • Shape distribution approach to measure similarity of triangular meshes – Pajerová, N. - Linkeová, I., G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku. 2018, 15(30), 43-50. ISSN 1336-524X.

2013

 • Economic Development of a Selected Region: Mathematical Modeling – Myšková, R. - Linkeová, I., International Journal of Technology Diffusion (IJTD). 2013, 4(4), 45-65. ISSN 1947-9301.

2012

 • Artefakt obecných tvarů ČMI – Linkeová, I. - Zelený, V., - Skalník, P., Metrologie. 2012, 21(1), 4-5. ISSN 1210-3543.
 • B-Spline Filtration of Convex Data – Linkeová, I. - Zelený, V., Engineering Mechanics. 2012, 19(4), 231-248. ISSN 1802-1484.

2010

 • Application of B-spline representation in nanometrology – Linkeová, I., South Bohemia Mathematical Letters. 2010, 18(1), 23-28. ISSN 1804-1450.
 • Index finančního zajištění obyvatel – Myšková, R. - Linkeová, I., Ekonomické rozhl'ady. 2010, 39(3), 406-417. ISSN 0323-262X.
 • Analytické vyjádření charakteristiky obalové plochy – Linkeová, I., Strojírenská technologie. 2010, 14(1), 18-22. ISSN 1211-4162.

2009

 • Internetová podpora konstruktivní geometrie – Linkeová, I., G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku. 2009, 6(12), 11-16. ISSN 1336-524X.
 • B - spline filtrace naměřených dat – Linkeová, I., Metrologie. 2009, 18(3), 4-9. ISSN 1210-3543.

2006

 • Interpolační NURBS křivky s okrajovými podmínkami – Linkeová, I., G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku. 2006, 3(6), 7-20. ISSN 1336-524X.

2005

 • Technical Application of Mathematical Methods of Computer Graphics – Linkeová, I., Machine Engineering. 2005, 5(1-2), 146-154. ISSN 1642-6568.

2003

 • Manufacturing an Artificial Human Head – Linkeová, I., Journal for Geometry and Graphics. 2003, 7(1), 89-99. ISSN 1433-8157.

2001

 • Přesnost interpolace – Linkeová, I., MM. Průmyslové spektrum. 2001, 5(4), 74-75. ISSN 1212-2572.
 • Determination of Tangent Vectors in Construction of Ferguson Interpolation Curves and Surfaces – Linkeová, I., Acta Polytechnica. 2001, 40(5-6), 27-32. ISSN 1210-2709.

1999

 • Tříosé frézování – Linkeová, I., MM. Průmyslové spektrum. 1999, 3(1), 67. ISSN 1212-2572.

1998

 • Matematický model obecných tvarových ploch – Linkeová, I., MM. Průmyslové spektrum. 1998, 2(1), 96-97. ISSN 1212-2572.

Proceeding papers

2023

 • Impact of surface continuity on 3D model – Müller, J. - Linkeová, I., In: Proceedings of the 9th Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2023. Plzeň: Vydavatelský servis, 2023. p. 147-152. ISBN 978-80-86843-81-0.
 • Parametric CAD model of axial blood pumps components – Linkeová, I. - Cibulka, J., In: Proceedings of the 9th Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2023. Plzeň: Vydavatelský servis, 2023. p. 133-138. ISBN 978-80-86843-81-0.

2022

 • CTU freeform standard Pharaoh – Linkeová, I. - Hlavová, M., In: Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2022. Plzeň: Vydavatelský servis, 2022. p. 135-140. ISBN 978-80-86843-79-7.
 • Construction of interpolation B-spline curve for technical application – Hlavová, M. - Linkeová, I., In: Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2022. Plzeň: Vydavatelský servis, 2022. p. 103-108. ISBN 978-80-86843-79-7.

2021

 • Influence of data points density on geometrical accuracy of interpolation surface – Hlavová, M. - Linkeová, I., In: Proceedings of V international scientific conference Mathematical modeling. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2021. p. 12-15. ISSN 2535-0978.
 • Triangular mesh analysis with application on hip bone – Pajerová, N. - Linkeová, I., In: PANM 20 Programs and Algorithms of Numerical Mathematics. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. p. 79-88. ISBN 978-80-85823-71-4.

2019

 • Similarity of Triangular Meshes Measurment – Pajerová, N. - Linkeová, I., In: 18th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2019 PROCEEDINGS. Bratislava: Slovak University of Technology, 2019. p. 888-895. ISBN 978-80-227-4884-1.

2018

 • Applications of shape distributions to compare triangular meshes – Pajerová, N. - Linkeová, I., In: Proceedings of 17th Conference on Applied Mathematics - Aplimat 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018. p. 795-803. ISBN 978-80-227-4765-3.

2012

 • Normal based visualization of the virtually machined surface for capturing the impact of machine tool complex dynamic properties – Sulitka, M. - Veselý, J. - Linkeová, I., - Felkel, P., In: Innovation in Machining 2012. Guipúzcoa: Centro Tecnológico Tekniker, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-84-932064-6-8.

2011

 • Application of envelope surfaces in CNC milling – Linkeová, I., In: 31. konference o geometrii a grafice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 171-176. ISBN 978-80-248-2524-3.
 • Machine tool virtual model for simulation of peripheral milling considering the impact of cutting forces – Linkeová, I. - Smolík, J. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Fojtů, P., - Váňa, J., In: 6th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds. Ankara: Atilim University, 2011, pp. 1-8. ISBN 9789756707296.

2010

 • Application of B - Spline in Nanometrology – Linkeová, I., In: 30. konference o geometrii a grafice. Praha: Matfyzpress, 2010. pp. 171-174. ISBN 978-80-7378-136-1.

2008

 • Úlohy kinematické geometrie v Maple – Linkeová, I. - Kundrátová, K., In: Sborník příspěvků 28.konference o geometrii a grafice. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. pp. 219-228. ISBN 978-80-7375-249-1.

2007

 • Singularity rotačních obalových ploch – Linkeová, I., In: 27. konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: VUT v Brně, 2007. pp. 135-140. ISBN 978-80-85763-41-6.

2006

 • Interpolační NURBS křivky – Linkeová, I., In: 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. pp. 145-150. ISBN 80-7040-902-9.
 • NURBS Representation of Curves and Surfaces in Maple – Linkeová, I. - Kundrátová, K., - Bartoň, M., In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 20-21. ISBN 80-01-03439-9.
 • Konvexní obal Fergusonova plátu – Linkeová, I., In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. pp. 104-109. ISBN 80-227-2489-0.

2005

 • Speciální případy NURBS reprezentace – Linkeová, I., In: Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005. pp. 149-154. ISBN 80-7015-013-0.
 • Geometric Modelling in Education Process – Linkeová, I., In: ICEE 2005 Conference Proceedings (volume 1). Gliwice: Silesian Technical University, 2005. pp. 541-546. ISSN 1562-3580.

2004

 • Vybrané partie z Technického kreslení – Linkeová, I. - Novák, F., - Cook, A., In: Geometrie a počítačová grafika 2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 142-145. ISBN 80-248-0581-2.

2003

 • Vivid Teaching Methods of Technical Documentation – Novák, F. - Linkeová, I., In: Sborník referátů z XLIV. konference kateder částí a mechanismů strojů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003. p. 228-231. ISBN 80-01-02788-0.
 • E-učebnice technického kreslení – Linkeová, I. - Novák, F., In: Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2003, pp. 131-134. ISBN 80-7082-943-5.
 • Interpolation Add-In for MS Excel – Linkeová, I., In: Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 211-215.
 • Development of the External Interpolation Module for Microsoft Excel – Linkeová, I., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 34-35. ISBN 80-01-02708-2.

2002

 • Offset Surface Construction – Linkeová, I., In: FAIM 2002 12th International Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2002. p. 1063-1072.
 • Výpočet a výroba spirálového hrdla parní turbíny – Linkeová, I., In: Sborník 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Ostrava: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. pp. 70-75. ISBN 80-248-0185-X.
 • Accuracy of Interpolation Methods – Linkeová, I., In: Aplimat 1st International Conference. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2002. pp. 285-290. ISBN 80-227-1654-5.
 • Offset Surfaces Construction – Linkeová, I., In: Proceedings of the 12th International Conference on Flexible Automation&Intelligent Manufacturing. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2002. pp. 1063-1072. ISBN 3-486-27036-2.

2001

 • Modelling of Free Form Surfaces – Linkeová, I., In: 16th International Conference on Production Research. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001. ISBN 80-02-01438-3.
 • Testování přesnosti interpolačních metod – Linkeová, I., In: Sborník 21. konference o geometrii a počítačové grafice. Lednice na Moravě: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav matematiky, 2001. pp. 88-93. ISBN 80-7157-560-7.
 • Mathematical Model of Offset Surfaces – Linkeová, I., In: Scientific Bulletin of the Technical University of Lodz Branch in Bielsko-Biala. Bielsko-Biala: Wydawnictwo politechniki Lodzkiej filli w Bielsku-Bialej, 2001. pp. 211-216. ISSN 0867-3128.
 • Modelling of Free Form Surfaces – Linkeová, I., In: ICPR - 16 Summaries: 16th International Conference on Production Research. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001. pp. 68. ISBN 80-02-01438-3.
 • Accuracy of Mathematical Model of the Offset Surfaces – Linkeová, I., In: Technology 2001. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2001. pp. 414-417. ISBN 80-227-1567-0.
 • The Comparison of Theoretical and Practical Accuracy of the Mathematical Model of free Form Surfaces – Linkeová, I., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 556-557. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Determination of Tangent Vectors in Construction of Ferguson Interpolation Curves and Surfaces – Linkeová, I., In: Sborník konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 57-62. ISBN 80-7015-780-1.
 • Porovnání přesnosti interpolačních metod – Linkeová, I., In: Strojné inžinierstvo 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 12-8-12-13. ISBN 80-227-1436-4.
 • Spatial Interpolation Curves in Technical Practice – Linkeová, I., In: VIII-th International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2000. pp. 383-388. ISBN 80-7083-418-8.
 • Přesnost tříosého frézování obecných tvarových ploch – Linkeová, I., In: Zborník referátov XLI. medzinárodnej konferencie katedier častí a mechanizmov strojov. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 2000. pp. 185-189. ISBN 80-7099-480-0.
 • Tool Path Creation for Numeric Control 3-axis Milling of Free Form Surfaces – Linkeová, I., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 456. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • The Calculation and Manufacturing of an Artificial Human Head Simulator – Linkeová, I., In: Technológia 99 - Proceedings. Bratislava: STU v Bratislave, 1999. pp. 534-537. ISBN 80-227-1255-8.
 • The Elimination of Possible Gauging of Free Form Surfaces Manufactured by Three-Axis Milling – Linkeová, I., In: Technológia 99 - Proceedings. Bratislava: STU v Bratislave, 1999. pp. 530-533. ISBN 80-227-1255-8.
 • The Influence of the Density of Given Points on Accuracy of Interpolation Surface – Linkeová, I., In: Proceedings of the XL International Machine Elements Departments Conference. Žilina: Žilinská univerzita, 1999. pp. 210-213. ISBN 80-7100-636-X.

1998

 • Preparing Input Data for the Production of Free Form Surfaces – Linkeová, I., In: Proceedings of the International Conference Strojné inžinierstvo '98. Bratislava: STU v Bratislave, 1998. pp. 597-602. ISBN 80-227-1093-8.
 • Interpolation by Ferguson Plane Curves – Linkeová, I., In: Proceedings of the International Conference Strojné inžinierstvo '98. Bratislava: STU v Bratislave, 1998. pp. 593-596. ISBN 80-227-1093-8.
 • Teoretická část přípravy výroby obecných tvarových ploch – Linkeová, I., In: Sborník mezinárodní XXXIX. konference kateder částí a mechanizmů strojů. Liberec: Technická univerzita, 1998. pp. 179-182. ISBN 80-7083-295-9.
 • A Model for Teaching Non-linear Dynamical Systems – Jirků, S. - Kočárník, P. - Kůla, V., - Linkeová, I., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 503-504.

Prototype, samples

2022

 • ČVUT etalon obecného tvaru Faraon – Linkeová, I. - Stejskal, M., [Functional Sample] 2022.

Report

2022

 • Závěrečná zpráva č. 8015-TR-Z0001-22: Rozvoj v oblasti metrologie technických délek – Zelený, V. - Linkeová, I. - Sýkora, J. - Skalník, P. - Hynek, J., - Soukal, J., [Research Report] Praha: Český metrologický institut, 2022. Report no. 8015-TR-Z0001-22.
 • Závěrečná zpráva č. 8015-TR-Z0002-22: Implementace výsledků Evropského metrologického výzkumného programu EMPIR v oblasti Metrologie délky a tvaru těles – Zelený, V. - Linkeová, I. - Sýkora, J. - Skalník, P. - Hynek, J., - Soukal, J., [Research Report] Praha: Český metrologický institut, 2022. Report no. 8015-TR-Z0002-22.

2011

 • Vizualizace obrobeného povrchu. Postup vývoje metodiky v r. 2011 – Felkel, P. - Linkeová, I. - Sulitka, M., - Veselý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-051.

2010

 • Vizualizace obrobeného povrchu. Postup vývoje metody v r. 2010 – Linkeová, I. - Smolík, J. - Sulitka, M., - Veselý, J., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-045.

2009

 • Modul simulace obrobeného povrchu. Postup vývoje v roce 2009 – Linkeová, I. - Sulitka, M., - Veselý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-078.

2003

 • Aerodynamický výzkum spirálových hrdel pro parní turbíny – Jirků, S. - Kočárník, P. - Kůla, V., - Linkeová, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2003. Report no. 2-FD-K/011.

2002

 • Aerodynamický výzkum spirálových hrdel pro parní turbíny – Jirků, S. - Kočárník, P. - Kůla, V., - Linkeová, I., [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra mechaniky a materiálů, 2002. Report no. 40/21034/312 1-FD-K/011.

Qualification report

2010

 • Metody stanovení analytické reprezentace složité obalové plochy – Linkeová, I., Praha: Defense date 2010-12-16. Associate Professor Lecture. Czech Technical University in Prague.

2009

 • Tvarově složité obalové plochy generované v CAD/CAM systému obráběcím nástrojem – Linkeová, I., Praha: Defense date 2010-12-16. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní., 2009

1999

 • Konstrukce, měření a výroba obecných tvarových ploch – Linkeová, I., Praha: Defense date 1999-09-22. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.

1998

 • Konstrukce, výroba a měření obecných tvarových ploch – Linkeová, I., Praha: Defense date 1998-06-22. Doctoral Minimum. ČVUT FEL, Katedra mechaniky a materiálů.

Books, textbooks

2019

 • Constructive Geometry. Exercises – Linkeová, I. - Hlavová, M., - Pajerová, N., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. vol. 1. ISBN 978-80-01-06614-0.

2012

 • Curves and Surfaces for Computer Graphics – Linkeová, I., Prague: Czech Technical University, 2012. ISBN 978-80-01-05145-0.

2008

 • Základy počítačového modelování křivek a ploch – Linkeová, I., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2008. ISBN 978-80-01-04011-9.

2007

 • NURBS křivky (NeUniformní Racionální B - Spline křivky) – Linkeová, I., Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03893-2.

2006

 • Geometry and Graphics - Examples and Exercises – Linkeová, I., Praha: CTU. Publishing House, 2006. ISBN 80-01-03497-6.

2004

 • Technical Documentation – Novák, F. - Linkeová, I., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03040-7.
 • Vybrané partie z technického kreslení – Linkeová, I. - Novák, F., Praha: Gradient, 2004. ISBN 80-86786-01-3.
 • Excel nejen pro elektrotechniky – Linkeová, I., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-02991-3.

2003

 • Odborný text ve Wordu – Linkeová, I., České Budějovice: Kopp, 2003. ISBN 80-7232-208-7.

2001

 • Manuál technické dokumentace – Šťastný, J. - Třeštík, B., - Linkeová, I., 4 ed. České Budějovice: Kopp, 2001. ISBN 80-7232-137-4.

1999

 • Manuál technické dokumentace – Šťastný, J. - Třeštík, B., - Linkeová, I., 3 ed. České Budějovice: Kopp, 1999. ISBN 80-7232-082-3.

1998

 • Manuál technické dokumentace – Šťastný, J. - Třeštík, B. - Linkeová, I., - Klepš, Z., 2 ed. České Budějovice: Kopp, 1998. ISBN 80-7232-008-8.

1996

 • Manuál technické dokumentace – Šťastný, J. - Třeštík, B. - Linkeová, I., - Kleps, Z., České Budějovice: Kopp, 1996. ISBN 80-85828-63-4.

Book chapters

2011

 • Modeling of the Economic Development of a Region – Myšková, R. - Linkeová, I., In: Environmental Modeling for Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced Methods. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2011. p. 260-280. ISBN 978-1-60960-156-0.

2009

 • Mathematical Models for Data Processing in Information Systems – Linkeová, I., In: Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration 14 (2009). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. p. 160-165. Series D. vol. 14. ISSN 1211-555X. ISBN 978-80-7395-190-0.

Audiovizual production, electronic documents

2011

 • Aplikovaná geometrie – Linkeová, I., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011.

Invited unpublished lecture

2001

 • Využití matematických metod počítačové grafiky při konstrukci a výrobě obecných tvarových ploch – Linkeová, I., [Invited unpublished scientific lecture] Katedra matematiky: Západočeská univerzita v Plzni. 2001-11-09.

Other unsorted

2022

 • Matematika ... na co?! – Linkeová, I., [Science outreach lecture] Kostelec nad Orlicí: Motivační přednáška pro studenty, Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí. 2022-11-09.