[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Technical Mathematics

CZ   / EN  

People

Vladimír Prokop

Ing. Vladimír Prokop, Ph.D.

vladimir.prokop (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7567

room: D-106, Karlovo náměstí


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2015

 • Numerical simulation of circumferentially averaged flow in a turbine – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., Applied Mathematics and Computation. 2015, 267 498-505. ISSN 0096-3003.

2013

 • Numerical Simulation of Generalized Oldroyd-B and Generalized Newtonian Fluid Flows – Prokop, V. - Kozel, K., Computing. 2013, 95(1), S587-S597. ISSN 0010-485X.

2012

 • Numerical Modeling of Generalized Newtonian Flows in Channels – Prokop, V. - Kozel, K., COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2012, 63-72. ISSN 1881-4042.

2010

 • Numerical Simulation of Newtonian and Non - Newtonian Flows in Bypass – Prokop, V. - Kozel, K., Mathematics and Computers in Simulation. 2010, 80(8), 1725-1733. ISSN 0378-4754.

2009

 • Numerical Solution of Newtonian and Non - Newtonian Flows in Bypass – Prokop, V. - Kozel, K., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2009, 8(1), 10637-10638. ISSN 1617-7061.

2007

 • Numerical Solution of Bypass Flow – Prokop, V. - Kozel, K., Mathematics and Computers in Simulation. 2007, 76(1-3), 166-170. ISSN 0378-4754.

2006

 • Numerical Solution of Newtonian and Non-Newtonian Flows – Prokop, V. - Kozel, K., - Keslerová, R., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2006, 6(1), 579-580. ISSN 1617-7061.

2004

 • Numerical Solution of Some Cardiovascular Problem – Prokop, V. - Kozel, K., - Keslerová, R., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2004, 4(1), 448-449. ISSN 1617-7061.

Proceeding papers

2014

 • Numerical Simulation of Flow in a Meridional Plane of Multistage Turbine – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., In: Finite Volumes for Complex Applications VII, Elliptic, Parabolic and Hyperbolic Problems. Berlin: Springer Science+Business Media, 2014. pp. 847-855. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. ISSN 2194-1009. ISBN 978-3-319-05590-9.

2011

 • Numerical Solution of Flows of Oldroyd-B Fluids – Prokop, V. - Kozel, K., - Keslerová, R., In: Computational Mechanics 2011 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2011. ISBN 978-80-261-0027-0.

2010

 • Steady and Unsteady Numerical Solution of Generalized Newtonian Fluids Flow by Runge-Kutta Method – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Numerical Analysis and Applied Mathematics, Vols I - III. New York: American Institute of Physics, 2010. pp. 139-142. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0834-0.
 • Numerical Simulation of Generalized Newtonian Flows in Bypass – Prokop, V. - Kozel, K., In: Numerical Analysis and Applied Mathematics, Vols I - III. New York: American Institute of Physics, 2010. p. 127-130. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0834-0.
 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Non-Newtonian Flows in Bypass and Branched Channels – Prokop, V. - Keslerová, R., - Kozel, K., In: Proceedings of the 10th Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics. Reading: Institute for Computational Fluid Dynamics, 2010.
 • Numerical Simulation of Bypass Power - Law Flow – Prokop, V. - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 123-126. ISBN 978-80-87012-25-3.

2009

 • Numerical Simulation of Non - Newtonian Power - Law Flow through Bypass – Prokop, V. - Kozel, K., In: Computational Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. ISBN 978-80-7043-824-4.
 • Numerical Simulation of Newtonian and Non - Newtonian Flows in Various Geometries – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Short Papers - 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009. Zielona Gora: University of Zielona Gora, 2009. pp. 231-232. ISBN 978-83-7481-245-0.

2008

 • Numerical Simulation of Newtonian and Non - Newtonian Flows in Blood Vessels and Bypass – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 59-62. ISBN 978-80-87012-09-3.

2007

 • Numerical Solution of Newtonian Flow in Bypass and Non - Newtonian Flow in Branching Channels – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 13. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2007. pp. 137-142. ISBN 80-85823-54-3.
 • Numerical Simulation of Newtonian and Non - Newtonian Fluids – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 85-88. ISBN 978-80-87012-04-8.

2005

 • Numerical Solution of Steady Flow in Angular Bypass in 2D and 3D – Prokop, V. - Kozel, K., In: Seminář aplikované matematiky. Praha: ČVUT FSv, Katedra matematiky, 2005. pp. 149-154. ISBN 80-7015-001-7.
 • Numerical Solution of Newtonian and Non Newtonian Flows in Channel – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 83-86. ISBN 80-85918-94-3.
 • Numerical Solution of Steady Flow in Angular Bypass in 2D and 3D – Prokop, V. - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 83-86. ISBN 80-85918-92-7.

2004

 • Numerical Modeling of Bypass Flow – Prokop, V. - Kozel, K., In: Numerical Mathematics and Advanced Application. Berlin: Springer, 2004. p. 708-715. ISBN 3-540-21460-7.
 • Numerical Solution of Unsteady Bypass Flow – Kozel, K. - Prokop, V., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 77-78. ISBN 80-85918-86-2.

2003

 • Numerical Solution of Incompressible Viscous Flows through Channels – Kozel, K. - Prokop, V., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 40-41. ISBN 80-01-02708-2.
 • Numerical Simulation of Some Cardiovascular Problems – Kozel, K. - Prokop, V., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 57-60. ISBN 80-85918-82-X.
 • Numerical Modeling of a Various Cardiovascular Problems of a Flows – Kozel, K. - Prokop, V., - Keslerová, R., In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 197-201. ISBN 80-7015-912-X.

2002

 • Numerical Solution of a Model Problem of a Flow through Cardiovascular System – Kozel, K. - Prokop, V., - Keslerová, R., In: Programy a algoritmy numerické matematiky 11. Praha: AV ČR, Matematický ústav, 2002. pp. 131-138. ISBN 80-85823-49-7.
 • Numerické řešení vazkého proudění v kanálech s komplikovanou geometrií – Kozel, K. - Prokop, V., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 45-48. ISBN 80-85918-72-2.

Software

2017

 • Software for flow modeling in a meridional plane of turbine stage, version 2 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., [Software] 2017.

2014

 • Software for flow modeling in a meridional plane of an axial turbine stage – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., [Software] 2014.

2010

 • Program pro numerickou simulaci proudění ve 3D kanále – Prokop, V. - Kozel, K., [Software] 2010.

2008

 • Program pro numerickou simulaci proudění ve 2D bypassu – Prokop, V. - Kozel, K., [Software] 2008.

Report

2020

 • Databáze výsledků numerických simulací pro mříž s finálním profilem. Průvodní zpráva. – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. 201-2020-1.

2017

 • Zpráva k databázi numerických výpočtů mříže TR-U8 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 201-2017-1.