[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Technical Mathematics

People

doc. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.

Tomas.Bodnar (at) fs.cvut.cz

Subnet manager / Department of Technical Mathematics / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 7548

room: D-303, Karlovo náměstí


Timetable and consultation hours

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TA01020428  
  Výzkum možnosti využití fyzikálních a matematických modelů pro řešení problematiky prašnosti v reálných podmínkách komplikovaného terénu – Bodnár, T. (2011-2014)
 • GA201/09/0917  
  Matematická a počítačová analýza evolučních procesů v nelineárních viskoelastických tekutinách – Bodnár, T. (2009-2013)
 • GA103/06/0461  
  Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou drsností stěn – Bodnár, T. (2006-2008)

Článek v periodiku

2014

 • On the Eulerian formulation of a stress induced platelet activation function – Bodnár, T., 2014
 • Blood Coagulation Simulations using a Viscoelastic Model – Bodnár, T. - Sequeira, A., 2014
 • Blood Flow Simulation Using Traceless Variant of Johnson-Segalman Viscoelastic Model – Bodnár, T. - Janela, J., - Pires, M., 2014

2012

 • A Numerical Study of Wind Flow Over a Coal Storage Shelter – Bodnár, T. - Beneš, L. - Pirkl, L., - Gulíková, E., 2012
 • Application of compact finite-difference schemes to simulations of stably stratified fluid flows – Bodnár, T. - Beneš, L. - Kozel, K., - Fraunie, P., 2012

2011

 • Simulation of the Three - Dimensional Flow of Blood Using a Shear - Thinning Viscoelastic Fluid Model – Bodnár, T. - Rajagopal, K.R., - Sequeira, A., 2011
 • Blood Coagulation Dynamics: Mathematical Modeling and Stability Results – Sequeira, A. - Santos, R.F., - Bodnár, T., 2011
 • On the Shear - Thinning and Viscoelastic Effects of Blood Flow under Various Flow Rates – Bodnár, T. - Sequeira, A., - Prosi, M., 2011

2008

 • Numerical Simulation of Flow over Barriers in Complex Terrain – Bodnár, T. - Beneš, L., - Kozel, K., 2008
 • Spatio - Temporal Modelling of Dust Transport over Surface Mining Areas and Neighbouring Residential Zones – Matějíček, L. - Jaňour, Z. - Beneš, L. - Bodnár, T., - Gulíková, E., 2008
 • Numerical Simulation of the Coagulation Dynamics of Blood – Bodnár, T. - Sequeira, A., 2008

2007

 • On a Numerical Study of Atmospheric 2D and 3D - Flows over a Complex Topography with Forest Including Pollution Dispersion – Sládek, I. - Bodnár, T., - Kozel, K., 2007
 • Computational Hemorheology: Progress in Blood Coagulation Modelling – Bodnár, T. - Sequeira, A., 2007

2006

 • Numerical Simulation of Turbulent Free-Surface Flow in Curved Channel – Bodnár, T. - Příhoda, J., 2006
 • Shear-Thinning Effects of Blood Flow Past a Formed Clot – Bodnár, T. - Sequeira, A., 2006

2004

 • Numerical Simulation of Complex Atmospheric Boundary Layer Flows Problems – Bodnár, T. - Kozel, K. - Sládek, I., - Fraunié, P., 2004

2000

 • Numerical Simulation of Flow and Pollution Dispersion in 3D Atmospheric Boundary Layer – Bodnár, T. - Kozel, K. - Fraunié, Ph., - Jaňour, Z., 2000

Stať ve sborníku

2018

 • Analysis of the Turbulence Parameterisations for the Atmospheric Surface Layer – Caggio, M. - Bodnár, T., 2018
 • Artificial Far-Field Pressure Boundary Conditions for Wall-Bounded Stratified Flows – Bodnár, T. - Fraunie, P., 2018

2017

 • Simulations of Viscoelastic Fluids Flows Using a Modified Log-Conformation Reformulation – Winter, O. - Bodnár, T., 2017
 • Note on the Use of Camassa-Holm Equations for Simulation of Incompressible Fluid Turbulence – Caggio, M. - Bodnár, T., 2017
 • On the Boundary Conditions in the Numerical Simulation of Stably Stratified Fluids Flows – Bodnár, T. - Fraunié, P., 2017

2016

 • Numerical Simulation of the Wake Structure Behind Three-Dimensional Hill under Stable Stratification – Bodnár, T. - Fraunié, P., 2016

2015

 • Numerical Study of Stratification Effects on Local Wind Flow and Pollution Dispersion – Bodnár, T. - Fraunié, P., 2015

2014

 • Processing of Environmental Data for Air Dispersion Numerical Models and Aerodynamic Research in Wind Tunnels – Bodnár, T. - Matejicek, l. - Nosek, Š., - Gulíková, E., 2014
 • Numerical Analysis of Stratified Wake Flows – Fraunie, P. - Houcine, H. - Gharbi, A. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Chashechkin, Y., 2014
 • Simulation of the Start-Up of a Turbulent Free Convection Driven by Wall Heating and Cooling – Bodnár, T. - Kozel, K., - Fraunie, P., 2014

2013

 • On the Implementation of a Non-linear Viscoelastic Model into Coupled Blood Flow-biochemistry Model – Bodnár, T. - Sequeira, A., 2013
 • Numerical Simulation of Atmospheric Boundary Layer Flows at Wind Tunnel Scale – Bodnár, T. - Kozel, K., 2013
 • Numerical Modeling of Stably Stratified Fluid Flow – Beneš, L. - Bodnár, T., - Fürst, J., 2013

2012

 • Numerical Simulation of the Neutrally Stratified ABL Flow over Complex Geometry – Beneš, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., 2012
 • On a Comparison of Numerical Simulations of Atmospheric Flow Over Complex Terrain – Bodnár, T. - Beneš, L., - Kozel, K., 2012
 • On the use of Non-linear TVD Filters in Finite-Volume Simulations – Bodnár, T., 2012
 • Numerical Simulation of Horizontal Strip Moving in Stratified Water – Beneš, L. - Bodnár, T., 2012

2011

 • A Remark on the Deviatoric Decomposition of Oldroyd Type Models – Bodnár, T. - Pirkl, L., 2011
 • Viscoelastic Fluid Flows at Moderate Weissenberg Numbers Using Oldroyd Type Model – Pirkl, L. - Bodnár, T., - Tůma, K., 2011
 • On the Numerical Simulation of Blood Coagulation in Flowing Blood – Pirkl, L. - Bodnár, T., 2011
 • On Some High Resolution Schemes for Stably Stratified Fluid Flows – Bodnár, T. - Beneš, L., 2011

2010

 • Numerical Simulations of Stably Stratified Fluid Flow Using Compact Finite - Difference Schemes – Bodnár, T. - Fraunié, Ph., - Kozel, K., 2010
 • On the use of High Order Compact Schemes for the Simulation of Stably Stratified Fluid Flow – Bodnár, T. - Fraunié, Ph., - Kozel, K., 2010
 • Numerical Simulation of Blood Flow Using Generalized Oldroyd - B Model – Pirkl, L. - Bodnár, T., 2010
 • Numerical Study of the Significance of the Non - Newtonian Nature of Blood in Steady Flow Through a Stenosed Vessel – Bodnár, T. - Sequeira, A., 2010
 • The Blood Flow Simulations Using Shear - Thinning Oldroyd - B Models – Pirkl, L. - Bodnár, T., 2010
 • Numerical Models for Complex Atmospheric Flows Problems – Bodnár, T. - Beneš, L. - Sládek, I., - Kozel, K., 2010

2009

 • The Blood Flow Simulations Using Generalized Newtonian Models – Pirkl, L. - Bodnár, T., 2009
 • Numerical Simulations of Blood Flow in a Stenosed Vessel under Different Flow Rates using a Generalized Oldroyd - B Model – Bodnár, T. - Sequeira, A., - Pirkl, L., 2009
 • On the Blood Flow Simulations in Axisymmetric Aneurysm Using Generalized Oldroyd - B Model – Bodnár, T. - Sequiera, A., 2009

2008

 • On the Validation of Numerical Model for Simulation of Turbulent Free - Surface Flows – Bodnár, T. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2008
 • Two Cases of the Real ABL Flow over Complex Orography – Beneš, L. - Bodnár, T. - Kozel, K., - Sládek, I., 2008
 • Numerical Simulation of Flow and Pollution Dispersion in the Area of Opencast Coal Mine – Bodnár, T. - Beneš, L., - Kozel, K., 2008
 • Numerical Simulation of Newtonian and Generalized Newtonian Flows of Human Blood – Pirkl, L. - Bodnár, T., 2008
 • Numerical Simulation of Turbulent Free Surface Flow in an Open Channel – Bodnár, T. - Kozel, K., 2008

2007

 • GIS Based Visualization for Terrain Measurements and Dust Deposition in the Area of Coal Mines – Matějíček, L. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Gulíková, E., 2007
 • Numerical Simulation of Turbulent Flows around Sinusoidal Hills – Pirkl, L. - Bodnár, T., 2007
 • GIS Based Mapping for Modelling of the Flowfield Above the Surface of Mining Areas – Matějíček, L. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Gulíková, E., 2007
 • Numerical Simulation of Flow and Pollution Dispersion over Obstacles in Complex Terrain – Kozel, K. - Bodnár, T. - Gulíková, E., - Píša, V., 2007
 • Numerical Simulation of Free Surface Flow in a Channel with Ribbed Bottom – Bodnár, T. - Kozel, K., 2007
 • Numerical Study of Atmospheric Flow over Open Coal Mine – Beneš, L. - Bodnár, T. - Kozel, K., - Sládek, I., 2007
 • On the Use of Generalized Newtonian Models for Blood Flow Simulations – Bodnár, T. - Sequeira, A., 2007

2006

 • Numerical Simulation of Non - Newtonian Fluid Flow Using Generalized Navier - Stokes Models – Bodnár, T. - Pirkl, L., 2006
 • Numerical Simulation of Turbulent Free Surface Flow over Step Roughness – Bodnár, T. - Kozel, K., 2006
 • Matematické modely stratifikovaného proudění – Beneš, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., 2006
 • On the Rheological Modeling of Blood Flow around a Clot – Bodnár, T. - Sequeira, A., 2006
 • A Numerical Study of Atmospheric Flow over a Shelter-Belt Including Pollution Dispersion – Sládek, I. - Beneš, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., 2006
 • Improvement of Numerical Models for Solution of Dust Air Pollution – Gulíková, E. - Bodnár, T., - Píša, V., 2006
 • Numerical Simulation of Blood Flow around a Clot in Straight Vessel – Bodnár, T. - Sequiera, A., 2006

2005

 • On the Numerical Study of the Atmospheric 3D-Flow over a Complex Topography with a Forest Blocks – Sládek, I. - Beneš, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., 2005
 • Numerical Simulation of 3D Shear-Thinning Blood Flow in Axisymmetric Vessel Stenosis – Bodnár, T. - Prossi, M., 2005
 • Numerical Simulation of 3D Turbulent Free Surface Flow in a Curved Channel – Bodnár, T. - Příhoda, J., - Kozel, K., 2005

2004

 • Numerical Tests of Flows in Coal Field – Sládek, I. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Kozel, K., 2004
 • Numerical Solution of Some ABL Problems – Beneš, L. - Bodnár, T. - Kozel, K., - Sládek, I., 2004
 • Numerical Modeling of Two Real-Life Cases of ABL Flow – Beneš, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., 2004
 • Numerical Simulation of Wind Flow in the Vicinity of Forest Block – Bodnár, T. - Sládek, I., - Gulíková, E., 2004
 • A Mathematical Study of the Vegetation Influence on the Atmospheric Flow over Complex Topography – Bodnár, T. - Beneš, L. - Kozel, K., - Sládek, I., 2004

2003

 • A Real Atmospheric Boundary Layer Flow over the Prague's Agglomeration – Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Sládek, I., 2003
 • On the Complex Atmospheric Flow Modelling Including Pollution – Beneš, L. - Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Sládek, I., 2003
 • Numerical Solution of Atmospheric Boundary Layer Flows with 2D and 3D Applications – Beneš, L. - Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Sládek, I., 2003
 • On the Prediction of Complex Atmospheric Flow Including Pollution Dispersion over a Coal Depot – Beneš, L. - Bodnár, T. - Kozel, K. - Sládek, I. - Gulíková, E., - Píša, V., 2003
 • On the Prediction of Complex Atmospheric Flow – Bodnár, T. - Sládek, I. - Kozel, K. - Beneš, L., - Jaňour, Z., 2003

2002

 • Mathematical Modelling of Atmospheric Boundary Layer Flow over Complex Terrain Including Pollution Dispersion – Bodnár, T. - Sládek, I. - Kozel, K. - Beneš, L., - Jaňour, Z., 2002
 • Studie vlivu ochranného valu na dispersi znečištění z uhelné skládky – Bodnár, T. - Sládek, I. - Kozel, K. - Beneš, L. - Gulíková, J., - Píša, V., 2002
 • Application of Numerical Pollution Dispersion Models for Complex Terrain Flows – Bodnár, T. - Sládek, I. - Kozel, K. - Beneš, L., - Jaňour, Z., 2002
 • Numerical Modelling of Pollution Dispersion in 3D Atmospheric Boundary Layer – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunié, Ph., - Kozel, K., 2002

2001

 • On the Validation of Numerical Models for Atmospheric Boundary Layer Flows – Bodnár, T. - Sládek, I. - Kozel, K., - Beneš, L., 2001
 • Numerical Simulation of 3D Boundary Layer of Atmospheric Flows – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunié, P., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Modelling of Pollution Dispersion in Complex Terrain – Bodnár, T. - Fraunié, Ph. - Kozel, K., - Beneš, L., 2001
 • Pollution Dispersion in Complex Terrain – Bodnár, T. - Fraunié, Ph. - Jaňour, Z., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Models for Atmospheric Boundary Layer Flows – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunié, Ph., - Kozel, K., 2001
 • Mathematical Modelling of the Atmospheric Boundary Layer – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunié, Ph., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Modelling of Pollution Dispersion in Complex Terrain – Bodnár, T. - Kozel, K. - Fraunie, P., - Jaňour, Z., 2001
 • On the Boussinesq Approximation for Atmospheric Boundary Layer Flows – Bodnár, T. - Kozel, K., - Fraunié, P., 2001

2000

 • Numerical Simulation of Flow and Pollution Dispersion in 3D Atmospheric Boundary Layer – Kozel, K. - Jaňour, Z. - Fraunie, P., - Bodnár, T., 2000
 • Numerical Models for Atmospheric Boundary Layer Flows – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunié, P. - Jaňour, Z., - Kozel, K., 2000
 • Computation of 3D Boundary Layer of Atmospheric Flows – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunie, P. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Sládek, I., 2000
 • Atmospheric Buondary Layer Modelling Including the Dispersion of Pollutants – Bodnár, T. - Fraunié, P. - Jaňour, Z., - Kozel, K., 2000

1999

 • Numerical Solution of Turbulent Atmospheric Boundary Layer Flows – Beneš, L. - Bodnár, T. - Kozel, K. - Sládek, I. - Fraunie, P., - Jaňour, Z., 1999
 • Výpočet proudění v mezní vrstvě atmosféry s uvažováním pasivních příměsí – Kozel, K. - Beneš, L. - Bodnár, T. - Jaňour, Z., - Sládek, I., 1999

1998

 • Numerical Simulation of Flow and Pollution Propagation in 3D Atmospheric Boundary Layer – Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Fraunie, P., 1998
 • Výpočet 3D proudění v MVA s uvažováním transportních rovnic pro pasivní příměsi – Bodnár, T. - Jaňour, Z., - Kozel, K., 1998

1997

 • Numerical Solution of 3D Atmospheric Boundary Layer Flows Models – Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Sládek, I., 1997

1996

 • Numerické řešení modelu 3D proudění v mezní vrstvě atmosféry – Kozel, K. - Bodnár, T., - Jaňour, Z., 1996
 • Matematické modelování a numerické řešení proudění v mezní vrstvě atmosféry – Bodnár, T. - Kozel, K., - Sládek, I., 1996

Software

2014

 • BLOCK 2014 – Bodnár, T. - Kozel, K., 2014

2012

 • FLEX 2012 – Bodnár, T. - Kozel, K., 2012

2010

 • Program CLOTFLOW – Bodnár, T. - Kozel, K., 2010
 • Program VISCOELASTIC – Pirkl, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., 2010

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Particles in Flows – Bodnár, T. ed. - Galdi, G.P. ed., - Nečasová, Š. ed., 2017

2014

 • Fluid-Structure Interaction and Biomedical Applications – Bodnár, T. ed. - Galdi, G.P. ed., - Nečasová, Š. ed., 2014

2004

 • Numerická simulace proudění II – Kozel, K. - Louda, P. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Sládek, I., 2004

Kapitola v knize

2014

 • Mathematical Models for Blood Coagulation – Bodnár, T. - Fasano, A., - Sequeira, A., 2014

Sborník

2019

 • Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2019 – Šimurda, D. ed. - Bodnár, T. ed., 2019

2018

 • Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2018 – Bodnár, T. ed. - Šimurda, D. ed., 2018
 • Topical Problems of Fluid Mechanics – Šimurda, D. ed. - Bodnár, T. ed., 2018

2017

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2017 – Šimurda, D. ed. - Bodnár, T. ed., 2017

2016

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2016 – Šimurda, David ed. - Bodnár, T. ed., 2016

2015

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2015 – Bodnár, T. ed. - Šimurda, D. ed., 2015