[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Technical Mathematics

CZ   / EN  

People

Gejza Dohnal

prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

gejza.dohnal (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7424
420777243996

room: B-205b, Karlovo náměstí


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • LTC18057  
  Detekce strukturálních změn ve stochastických sítích – Dohnal, G. (2018-2020)
 • CZ.1.07/2.4.00/12.0038  
  Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe – Dohnal, G. (2009-2012)
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0097  
  3P - Praxe pro praxi – Dohnal, G. (2011-2013)
 • 1M06047  
  Centrum pro jakost a spolehlivost výroby – Dohnal, G. (2006-2011)
 • FT-TA/026  
  Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel – Dohnal, G. (2005-2007)
 • 2087/F1  
  Internetový server pro on-line výuku s aplikacemi pro řízení jakosti – Dohnal, G. (2002)
 • GA106/95/1440  
  Matematický model produkce buněk ve větvích krvetvorby – Dohnal, G. (1995-1997)
 • 0823  
  Normy ISO ve výuce statistiky pro praxi – Dohnal, G. (1999)

Journal papers

2023

 • Letter on Convergence of In-Parameter-Linear Nonlinear Neural Architectures With Gradient Learnings – Bukovský, I. - Dohnal, G. - Benes, P.M. - Ichiji, K., - Homma, N., IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 2023, 34(8), ISSN 2162-2388.

2020

 • Weak signal detection in SPC – Dohnal, G., APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. 2020, 36(2), 225-236. ISSN 1524-1904.
 • Novelty detection based on learning entropy – Dohnal, G.D. - Bukovský, I., APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. 2020, 36 178-183. ISSN 1524-1904.

2018

 • Functional polyester fabric/polypyrrole polymer composites for electromagnetic shielding: Optimization of process parameters – Tunakova, V. - Gregr, J. - Tunak, M., - Dohnal, G., Journal of Industrial Textiles. 2018, 47(5), 686-711. ISSN 1528-0837.
 • Limits of emission quantum yield determination – van Dam, B. - Bruhn, B. - Dohnal, G., - Dohnalova, K., AIP Advances. 2018, 8(8), 085313-1-085313-9. ISSN 2158-3226.

2012

 • Delay in statistical control of systems with wear – Dohnal, G., Quality and Realibility Engineering International. 2012, 28(7), 743-750. ISSN 0748-8017.

2011

 • Bayesovské adaptivní regulační diagramy – Dohnal, G. - Cézová, E., Informační bulletin České statistické společnosti. 2011, 22(2), 26-34. ISSN 1210-8022.

2010

 • Průmyslová statistika – Dohnal, G., Informační Bulletin České statistické společnosti. 2010, 22(4), 23-31. ISSN 1210-8022.
 • Disaster propagation models – Dohnal, G., Engineering Mechanics. 2010, 17(5/6), 373-382. ISSN 1802-1484.

2009

 • Frontové paradoxy – Dohnal, G., Informační Bulletin České statistické společnosti. 2009, 20(1), 5-11. ISSN 1210-8022.
 • Markov property in Quantum logic. A reflection – Dohnal, G., Information Sciences. 2009, 179(5), 485-491. ISSN 0020-0255.

2007

 • Phase-type distribution with application in reliability modelling – Dohnal, G., Forum Statisticum Slovacum. 2007, 3(2), 39-46. ISSN 1336-7420.
 • The application of phase-type distribution in reliability – Dohnal, G., Forum Statisticum Slovacum. 2007, 3(2), 39-46. ISSN 1336-7420.

2003

 • Ceny švédské banky za ekonomické vědy na paměť Alfréda Nobela – Dohnal, G., Informační bulletin České statistické společnosti. 2003, 14(3), 14-18. ISSN 1210-8022.

1999

 • Logo, logo, logo! – Dohnal, G., Informační bulletin České statistické společnosti. 1999, 10(1), 19-21. ISSN 1210-8022.

1987

 • On estimating the diffusion coefficient. – Dohnal, G., Journal of Applied Probability. 1987, 24(1), 105-114. ISSN 0021-9002.

Proceeding papers

2020

 • Learning Entropy of Adaptive Filters via Clustering Techniques – Bukovský, I. - Dohnal, G. - Steinbauer, P. - Budík, O. - Ichiji, K., - Homma, N., In: 2020 SENSOR SIGNAL PROCESSING FOR DEFENCE CONFERENCE (SSPD). ???: IEEE Industrial Electronic Society, 2020. ISBN 9781728138107.

2009

 • Design of control charts – Dohnal, G., In: ROBUST 2008. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2009, pp. 324-332. ISBN 978-80-7015-004-7.

2006

 • Elektronický katalog intenzit poruch letadlových systémů – Dohnal, G. - Wretzl, O., In: Zajišťování provozní spolehlivosti v etapě návrhu. Praha: Česká společnost pro jakost, 2006. p. 14-19.

2003

 • Departure Time Distribution in PH/PH/1 Queue – Dohnal, G. - Meca, M., In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 90-94. ISBN 80-7015-912-X.

1999

 • Výuka po Internetu? – Dohnal, G., In: STAKAN '99. Praha: Česká statistická společnost, 1999, pp. 28-35. ISBN 80-238-4613-2.

1998

 • Optimalizace linky pro výrobu drceného kameniva – Dohnal, G. - Strouhal, J., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 53-54.
 • Mathematical Model of Haematopoietic – Dohnal, G., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 871-872.
 • Computer Aided Teaching in Mathematics at Technical Universities – Dohnal, G. - Vávra, S., - Zlatník, Č., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 45-46.

1997

 • Autoregulace ve výukových interaktivních programech – Dohnal, G. - Kolek, L. - Vávra, S., - Zlatník, Č., In: Technologické otázky ve vzdělávání. Dobřichovice: KAVA - PECH, 1997, pp. 79-81. ISBN 80-85853-28-0.

1995

 • Interaktivní výukový a simulační program pro systém počíteč-video – Dohnal, G. - Sýkora, R., - Zochová, Z., In: Didaktická technologie 2. Praha: Univerzita Karlova, 1995, pp. 119-123. ISBN 80-7184-031-9.
 • Optimalization in the Planning of Preventive Maintenance – Dohnal, G. - Antoch, J., In: Maintenance and Reliability of Complex Systems Lecture Notes. Istanbul: NATO ASI, 1995, pp. 1-36.
 • Optimization of a Cutting Path – Dohnal, G., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 831-832.

1994

 • Interactive Educational Programmes for Multimedia Systems – Beneš, V. - Sýkora, R. - Zochová, Z. - Dohnal, G. - Kolek, L. - Vávra, S., - Zlatník, Č., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 131-132.

1993

 • Statistical Methods in Physics and Technology – Skokan, V. - Dohnal, G., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 129-130.

Software

2008

 • Poruchy – Dohnal, G., [Software] 2008.

2007

 • TeDoLet – Dohnal, G. - Dohnal, J., [Software] 2007.

2006

 • SW katalog intenzity poruch – Dohnal, G. - Dohnal, J., [Software] 2006.

Report

2016

 • Validace a zpřesněný výzkum cílových segmentů komunikace témat digitálního vzdělávání a zavádění inovací ve vzdělávání – Dohnal, G. - Špačková, M. - Shánělová, I. - Dohnal, J., - Czesaná, V, [Research Report] Praha: Technologická agentura ČR, 2016. Report no. CIIRC-TR-2016-0012.

2009

 • Výpočet pravděpodobnosti poruchy dle ČSN EN 61511 pro ochrany turbíny a turbonapáječky sostrojí ŠKODA TU II – Dohnal, G. - Meca, M., - Cézová, E., [Technical Report] 2009.

2008

 • The reliability of safety function of the overspeed protection equipment of turbo-generator – Dohnal, G. - Cézová, E., [Technical Report] 2008.

2006

 • SW podpora hodnocení provozní technologičnosti malého dopravního letadla – Dohnal, G., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. FT-TA/026-T3.
 • SW podpora hodnocení provozní technologičnosti – Dohnal, G. - Havel, M. - Kolář, P. - Mykiska, A., - Wretzl, O., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, 2006. Report no. TANDEM 2006-02.
 • Hodnocení provozní technologičnosti pro hydraulickou soustavu malého dopravního letadla se zahrnutím vlivu lidského činitele a nákladů – Cézová, E. - Dohnal, G. - Havel, M. - Kolář, P., - Mykiska, A., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. TANDEM 2006-01.

2005

 • Hodnocení provozní technologičnosti pro hydraulickou soustavu malého dopravního letadla se zahrnutím vlivu lidského činitele a nákladů – Dohnal, G., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. FT-TA/026.
 • Elektronický katalog intenzit poruch, analýza vlivu spolehlivosti lidského činitele na složky ukazatelů provozní technologičnosti a koncepce její SW podpory – Mykiska, A. - Dohnal, G. - Kolář, P. - Havel, M., - Wretzl, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. TANDEM 2005-02.
 • Upřesňování metod a postupů pro stanovení ukazatelů provozní technologičnosti – Mykiska, A. - Dohnal, G., - Kolář, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. TANDEM 2005-01.

2004

 • Analýzy složek provozní technologičnosti a SW nástroje pro jejich podporu – Mykiska, A. - Dohnal, G. - Král, F., - Havel, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. Report no. TANDEM 2004-02.

2001

 • Vyhodnocování výsledků nedestruktivních metod detekce trhlin – Růžička, M. - Dohnal, G. - Běhal, J., - Pilař, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT-FS 2051/01/15.

2000

 • Aspekty vyhodnocování výsledků nedestruktivních kontrol prováděných na konstrukcích letadel – Růžička, M. - Dohnal, G., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/28.

Books, textbooks

2006

 • Pravděpodobnost a statistika - příklady – Dohnal, G., Praha: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, 2006.

1995

 • Kurz základů teorie časových řad a ekonometrie – Dohnal, G. - Arlt, J., - Walter, J., Praha: C.S.C. Praha, 1995.

Proceedings

2007

 • REQUEST 06 – Dohnal, G. ed., Praha, 2007-01-30/2007-02-01. Praha: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, 2007. ISBN 978-80-01-03709-6.
 • Request ´06 – Dohnal, G. ed., Praha, 2007-01-30/2007-02-01. Praha: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, 2007. ISBN 978-80-01-03709-6.

2002

 • Robust '2002 – Dohnal, G. ed. - Antoch, J. ed., Hejnice, 2002-01-21/2002-02-25. Praha: JČMF, Komise pro matematiku na VŠTEZ, 2002. ISBN 80-7015-900-6.

2001

 • ROBUST'2000 – Antoch, J. ed. - Dohnal, G. ed., Nečtiny, 2000-09-11/2000-09-15. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2001. ISBN 80-7015-792-5.

1999

 • STAKAN '99 – Dohnal, G. ed. - Malý, M. ed., - Antoch, J. ed., Cikháj, 1999-09-13/1999-09-15. Praha: Česká statistická společnost, 1999. ISBN 80-238-4613-2.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2010

 • 5. workshop CQR – Dohnal, G. org., [Workshop Hosting] 2010.

2007

 • REQUEST 06 – Dohnal, G. org., [Conference Hosting] 2007.
 • REQUEST 06 – Dohnal, G. org., [Conference Hosting] 2007.

Invited unpublished lecture

2009

 • Delay in statistical control of wearing systems – Dohnal, G., [Invited unpublished scientific lecture] Cagliari: prof. F. Mola, University of Cagliari. 2009-06-01.