[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

List of courses

kódnázevzakončenírozsahodkazy
E023991 Bakalářská práce Z - [anotace] [dokumenty]
2023997 Bakalářská práce - ISP Z 0+6 [anotace] [dokumenty]
2023991 Bakalářská práce - Ústav fyziky Z 0+0 [anotace] [dokumenty]
2025008 Diagnostika povrchových vlastností materiálů KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
W02A001 Difúze v pevných látkách ZK 30 [anotace] [dokumenty]
W02O001 Experimentální metody fyziky plazmatu ZK 30 [anotace] [dokumenty]
2026020 Fyzika a moderní technologie Z 2+2 [anotace] [dokumenty]
2021026 Fyzika I Z,ZK 4+2 [anotace] [dokumenty]
2021041 Fyzika I. Z,ZK 4+1 [anotace] [dokumenty]
202A026 Fyzika I.A ZK 0+0 [anotace] [dokumenty]
202A041 Fyzika I.A ZK 0+0 [anotace] [dokumenty]
2021027 Fyzika II Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
2021025 Fyzika II. Z,ZK 1+2 [anotace] [dokumenty]
202A025 Fyzika II.A ZK 0+0 [anotace] [dokumenty]
202A027 Fyzika II.A ZK 0+0 [anotace] [dokumenty]
2026014 Fyzika kontinua Z 2+1 [anotace] [dokumenty]
2026023 Fyzika pevné fáze Z 2+1 [anotace] [dokumenty]
W02A002 Fyzika pevných látek ZK 30 [anotace] [dokumenty]
2021013 Fyzika pevných látek Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2025002 Fyzika v praxi KZ 1+1 [anotace] [dokumenty]
W02E001 Fyzikální měřící metody ve fyzice ZK 30 [anotace] [dokumenty]
2022010 Fyzikální základy moderních technologií KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
W02O002 Interakce záření s pevnou látkou - radiační poškození materiálů ZK 30 [anotace] [dokumenty]
W02T001 Mechanika spojitého prostředí ZK 45 [anotace] [dokumenty]
W02O003 Mikro a nano-technologie ZK 30 [anotace] [dokumenty]
2026017 Moderní metody měření a sběru dat Z 1+2 [anotace] [dokumenty]
2025007 Modifikace povrchových vlastností KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
E022091 Oborový projekt KZ - [anotace] [dokumenty]
2022991 Oborový projekt - ISP KZ 0+2 [anotace] [dokumenty]
2022091 Oborový projekt - Ústav fyziky KZ 0+2 [anotace] [dokumenty]
W02U001 Pedagogická praxe Z - [anotace] [dokumenty]
E021026 Physics I Z,ZK 4+2 [anotace] [dokumenty]
E021041 Physics I. Z,ZK 4+1 [anotace] [dokumenty]
E026002 Physics I. - Seminary Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
E02A026 Physics I.A ZK 0+0 [anotace] [dokumenty]
E02A041 Physics I.A ZK 0+0 [anotace] [dokumenty]
E021027 Physics II Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
E021025 Physics II. Z,ZK 1+2 [anotace] [dokumenty]
E026003 Physics II. - Seminary Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
E02A025 Physics II.A ZK 0+0 [anotace] [dokumenty]
E02A027 Physics II.A ZK 0+0 [anotace] [dokumenty]
E023011 Physics II.-Seminary Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
2022015 Plasmové metody KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
E023013 Practical Class in Physics I Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
E023012 Practical Class in Physics II. Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
2023013 Praktikum z Fyziky I Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
2023012 Praktikum z Fyziky II Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
W02P001 Publikace k tématu disertační práce Z - [anotace] [dokumenty]
W02O004 Rentgenová tenzometrie ZK 30 [anotace] [dokumenty]
W02R001 Rešerše stavu problematiky DP Z - [anotace] [dokumenty]
2026016 Seminární cvičení z fyziky Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
2026002 Seminární cvičení z fyziky I. Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
2026003 Seminární cvičení z fyziky II. Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
W02S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z - [anotace] [dokumenty]
W02O005 Technická měření ZK 30 [anotace] [dokumenty]
W02O006 Termofyzikální vlastnosti látek pro potřebu strojního inženýra ZK 30 [anotace] [dokumenty]
2025010 Úvod do studia difuze KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
2025005 Vakuová technika KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
2022025 Vakuová technika KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
W02O007 Vybrané metody modifikace a diagnostiky povrchových vrstev ZK 30 [anotace] [dokumenty]
2026013 Základy moderní fyziky Z 2+0 [anotace] [dokumenty]
W02O008 Základy polovodičové techniky ZK 45 [anotace] [dokumenty]
2026007 Záření a jeho interakce s látkou Z 2+1 [anotace] [dokumenty]