[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

People

Staff

prof. Ing. František Černý, DrSc.

prof. Ing. František Černý, DrSc.

Frantisek.Cerny (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2437

room: B2-242, Dejvice


Timetable and consultation hours

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS13/175/OHK2/3T/12  
  Speciální aplikace iontových a elektronových svazků ve strojním inženýrství II – Černý, F. (2013-2015)
 • SGS10/245/OHK2/3T/12  
  Speciální aplikace iontových a elektronových svazků ve strojním inženýrství – Černý, F. (2010-2012)
 • FT-TA2/018  
  Pokročilé svazkové technologie vytváření a zpracování vrstev pro výrobní praxi v elektronice – Černý, F. (2006-2008)
 • NMP2-CT-2005-515846 NAPOLYDE  
  Procesy pro depozici nanostrukturovaných vrstev pro energetické a inteligentní systémy – Černý, F. (2005-2008)
 • MSM6840770012  
  Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II – Černý, F. (2005-2011)
 • FT-TA/075  
  Nízkoteplotní povlakování nástrojů technologií CVD – Černý, F. (2004-2007)
 • GA106/02/1194  
  Studium mechanických a antikorozních vlastností povlaků CrN připravovaných pokročilými depozičními metodami – Černý, F. (2002-2004)
 • MSM 210000012  
  Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství – Černý, F. (1999-2004)
 • OC 516.10  
  Vliv paramertů intersticiárního difusního sycení a procesů PVD a IBAD na tribologické charakteristiky PM ocelí – Černý, F. (1996-2000)
 • GA106/97/0498  
  Studium vrstev CNx připravených metodami iontových svazků a plazmové aktivace – Černý, F. (1997-1999)
 • PG97071  
  Zvýšení odolnosti proti vysokoteplotní korozi ocelí s povlakem SiNx připravených metodou IBAD - prezentace výsledků výzkumu na mezinárodní konferenci – Černý, F. (1997)
 • OC 515.20  
  Studium gradientních povlaků SiNx připravených metodou IBAD při vysokých energiích iontů – Černý, F. (1995-1997)
 • 3097392  
  Příprava a optická diagostika vrstev SiNx připravených metodou IBAD – Černý, F. (1997)
 • 3099001  
  Studium dielektrických vlastností tenkých vrstev (CN)x připravených netradičními metodami – Černý, F. (1999)
 • OE54/3  
  Povrchové technologie pro progresivní ledeburické oceli a tvrdé materiály – Černý, F. (1999-2001)
 • OC 522.11  
  IBAD (Ion Beam Assisted Deposition) a PACVD (Plasma Activated Chemical Vapour Deposition) povlaky jako korozní ochrana turbinových lopatek – Černý, F. (1999-2002)

Článek v periodiku

2015

 • The microstructure and surface hardness of Ti6Al4V alloy implanted with nitrogen ions at an elevated temperature – Vlčák, P. - Černý, F. - Drahokoupil, J. - Šepitka, J., - Tolde, Z., 2015

2014

 • Chemical Composition and Mechanical Characteristic of Nitrogen Ion Beam Mixed Carbon Nanolayer – Černý, F. - Vlčák, P. - Kovac, J. - Šepitka, J. - Klíma, M., - Dvořák, L., 2014

2013

 • The Effect of Nitrogen Ion Implantation on the Surface Properties – Vlčák, P. - Černý, F. - Weiss, Z. - Daniš, S. - Šepitka, J. - Tolde, Z., - Jech, V., 2013
 • Mechanical and Tribological Properties of Carbon Thin Film with Tungsten Interlayer Prepared by Ion Beam Assisted Deposition – Vlčák, P. - Černý, F. - Tolde, Z. - Šepitka, J. - Gragora, I., - Danis, S., 2013

2011

 • Improvement of UHMWPE Properties for Bioimplants by Gamma Irradiation – Černý, F. - Ibrahim, M.A.K. - Suchánek, J. - Konvičková, S. - Jech, V., - Horák, Z., 2011
 • Simple Mathematical Models of High Energy Ion Beam Assisted Deposition Concentration Profiles in Binary Thin Films – Černý, F. - Konvičková, S. - Jech, V., - Hnatowicz, V., 2011
 • Nanoindentation of Very Thin Hard Coatings – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jech, V. - Černý, F., - Řezníček, J., 2011

2010

 • Properties of a-C:H Thin Film with Silicon Interlayer – Černý, F. - Vlčák, P. - Jech, V. - Konvičková, S., - Štěpánek, I., 2010

2009

 • Superhydrophobic Surface Structures in Thermoplastic Polymers by Interference Lithography and Thermal Imprinting – Berendsen, Ch. W. J. - Škereň, M. - Najdek, D., - Černý, F., 2009
 • Decorative a-C:H coatings – Černý, F. - Jech, V. - Štěpánek, I. - Macková, A., - Konvičková, S., 2009
 • Selected properties of a-C:H PACVD coatings – Černý, F. - Jech, V. - Konvičková, S., - Suchánek, J., 2009
 • Superhydrophobic surface structures in thermoplastic polymers by interference lithography and thermal imprinting – Berendsen, C.W.J. - Skeren, M. - Najdek, D., - Černý, F., 2009
 • Multifunctional wear and corrosion resistant decorative nanostructured carbon-base coatings – Černý, F. - Gurovič, J. - Jech, V., - Konvičková, S., 2009
 • High temperature oxidation protective chromium-based coatings prepared by IBAD and PACVD methods – Černý, F. - Pitter, J. - Konvičková, S., - Jech, V., 2009

2007

 • Praktické využití statistických metod navrhování experimentů – Beránek, L. - Dvořák, R. - Bačáková, L., - Černý, F., 2007
 • Praktické využití statistických metod navrhování experimentů – Beránek, L. - Dvořák, R. - Bačáková, L., - Černý, F., 2007

2006

 • Ti(C,N) Films Deposited from Organometallics Using LT PACVD – Černý, F. - Štefec, R. - Gurovič, J. - Horejs, S., - Fajkus, M., 2006

2005

 • High temperature corrosion properties of SiNx and CrNx coatings deposited by IBAD method – Pitter, J. - Černý, F. - Cizner, J. - Suchánek, J., - Tischler, D., 2005

2003

 • Modifing the Surface Layers of Mechanical Components – Slanec, K. - Černý, F. - Gurovič, J., - Chmelík, V., 2003
 • Measuring the Process Parameters of the IBAD Method – Zorij, M. - Černý, F. - Palamarčuk, D. - Konvičková, S., - Hüttel, I., 2003
 • DLC Films Deposited by the DC PACVD Method – Palamarčuk, D. - Zorij, M. - Gurovič, J. - Černý, F. - Konvičková, S., - Hüttel, I., 2003
 • Modifing the Surface Layers of Mechanical Components – Slanec, J. - Černý, F. - Gurovič, J., - Chmelík, V., 2003

2000

 • Sliding Properties of Plasma Assisted CVD CNx Coatings for Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Gurovič, J. - Kvasnička, I. - Suchánek, J., - Hnatovicz, V., 2000

1999

 • Properties of DLC and CNx PECVD coatings – Černý, F. - Gurovič, J. - Smolík, J. - Macl, J. - Hnatowicz, V., - Bryknar, Z., 1999
 • Technologie iontové implementace – Kvasnička, I. - Černý, F., 1999
 • Technology of Carbon Nitride and Carbon Planar Waveguides on Silicon Substrates – Gurovič, J. - Černý, F., 1999
 • Properties of CNx Films Prepared by PECVD – Černý, F. - Gurovič, J., 1999
 • Carbon Nitride and Carbon Planar Waveguides on Silicon Substrates – Gurovič, J. - Černý, F., - Pospíšil, J., 1999
 • Carbon and Carbon Nitride Thin Films Prepared by PACVD – Černý, F. - Gurovič, J., - Pospíšil, J., 1999

1998

 • Technology of Carbon Nitride and Carbon Planar Waveguides on Silicon Substrates – Huttel, I. - Gurovič, J., - Černý, F., 1998
 • The Influence of Gradient SiNx IBAD Coating on Corrosion Resistance of Alloy Steels in Oxidizing and Sulphidizing - Oxidizing Atmosphere at High Temperature – Pitter, J. - Cizner, J. - Černý, F. - Djouadi, A., - Koutsomichalis, A., 1998
 • Tenké vrstvy SiNx připravené metodou IBAD a jejich analýza infračervenou absorpční spektroskopií – Černý, F. - Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Hnatowicz, V., - Trchová, M., 1998
 • Iontová implantace a její vliv na tribologické vlastnosti kovů – Černý, F., 1998
 • IBAD SINx Coating:Preparation and Tribological Properties – Černý, F. - Suchánek, J., - Hnatowicz, V., 1998
 • Tenké vrstvy SiNx připravené metodou IBAD a jejich analýza infračervenou absorpční spektroskopií – Černý, F. - Bryknar, Z. - Hnatowicz, V. - Potůček, Z., - Trchová, M., 1998

1997

 • Corrosion behaviour of bioimplants stainless steel with thin IBAD SiNx coatings – Černý, F. - Van Den Berg, S., 1997
 • Molecular Dynamics Simulation Study on Freezing of a Two-center Lennard-Jones Model of Diatomic Fluids – Lísal, M. - Vacek, V., - Černý, F., 1997
 • Polyimide Degradation Induced by Irradiation with N+ Ions – Černý, F. - Švorčík, V., - Míček, I., 1997
 • Surface Lager for Metal Bioimplants – Černý, F. - Michalec, J., 1997

1996

 • Gradient SINx IBAD coating: Preparation and measurement of concentration profile – Černý, F. - Valenta, R., - Hnatowicz, V., 1996

1995

 • Nitrogen Implantation into Polyamide – Švorčík, V. - Endršt, R. - Rybka, V. - Hnatowicz, V., - Černý, F., 1995
 • Concentration Profile of SiNx Gradient Coatings – Konvičková, S. - Černý, F. - Valenta, R. - Kvasnička, I. - Michalec, J. - Hnatowicz, V. - Chmelík, V. - Urner, Z., - Svoboda, P., 1995
 • Surface Layer for Metal Bioimplants – Černý, F. - Michalec, J., 1995

1994

 • Modification of Polyethylene Terephtalate by Implantation of Nitrogen Ions – Švorčík, V. - Rybka, V. - Hnatowicz, V. - Černý, F., - Endršt, R., 1994
 • Silicon Nitride Films Prepared by High Energy Ion Beam Enhanced Deposition – Zemek, J. - Černý, F. - Závětová, M. - Vaněček, M., - Železný, V., 1994

1993

 • RBS Depth Profiling of Ligh Elements in Non Homogenous Binary Films – Hnatowicz, V. - Kvítek, J. - Voseček, J., - Černý, F., 1993

1991

 • Electrochemical and Mechanical Properties of Alloy Steels Implanted by Nitrogen Ions – Černý, F. - Pražák, M., - Suchánek, J., 1991

1989

 • MODIFICATION OF SURFACE-LAYERS OF MOLYBDENUM BY B+ AND N+ ION-IMPLANTATION – Bucki, M. - Gemperle, A. - Konstantinov, S. - Kantor, M., - Černý, F., 1989

1973

 • Koncentrační profil fosforu implantovaného do křemíku – Kotas, P. - Černý, F., 1973

1972

 • Aplikace iontových a elektronových svazků – Černý, F., 1972

1971

 • Iontová implantace – Černý, F., 1971

Stať ve sborníku

2014

 • Surface Nanolayers Created by IBAD Process for Joint Replacements – Černý, F. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Weiss, Z. - Klíma, M., - Dvořák, L., 2014
 • Concentration Profiles of Ion Implanted Nitrogen in Ti6Al4V Influenced by Carbon and Boron Nanocoatings – Černý, F. - Vlčák, P. - Kovac, J. - Panjan, P. - Klíma, M., - Dvořák, L., 2014

2013

 • Mechanical Testing of Thin Film Nanocomposite – Černý, F. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Šepitka, J. - Klíma, M., - Dvořák, L., 2013

2012

 • INFLUENCE OF IBAD SiNx COATINGS ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF P/M HSS – Suchánek, J. - Černý, F., 2012
 • Surface Characterisation of Titanium Alloy Nanolayer Modified for Bioimplants – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Konvičková, S. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Kovac, J., - Panjan, P., 2012
 • Improvement of UHMWPE properties for bioimplants by gamma irradiation – Černý, F. - Ibrahim, M., - Suchánek, J., 2012

2011

 • Friction Coefficient of Carbon Nanolayers Irradiated by Nitrogen Ions – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P., - Wiesenberg, J., 2011

2010

 • Chromium-based Coatings Prepared by IBAD and PACVD Methods for Oxidation Protection of Steel – Jech, V. - Černý, F., - Pitter, J., 2010
 • Tribological Properties of Carbon Nanolayers Irradiated by Nitrogen Ions on Ti6Al4V Alloy – Černý, F. - Wiesenberg, J. - Jech, V. - Konvičková, S., - Lukeš, J., 2010
 • Influencing of Reactivity and Catalytic Properties of Mixed Oxide Catalysts by Ion Implantation – Černý, F. - Jech, V., - Kobliha, D., 2010
 • Properties of a-C:H Thin Film with Silicon Interlayer – Černý, F. - Voynov, K.N. - Jech, V., - Vlčák, P., 2010

2009

 • Growth of CNT by capacitively coupled CVD reactor – Davydova, M. - Kromka, A. - Černý, F. - Vanecek, M., - Izak, T., 2009

2008

 • Modification of reactivity and catalytic properties of NiO-WO3 mixed oxides by ionizing radiation and ion implantation – Kobliha, D. - Pospíšil, M. - Čuba, V. - Múčka, V. - Silber, R., - Černý, F., 2008

2007

 • Mathematical Models and Preparation of Composed High Energy Ion Beam Assisted Deposition Concentration Profiles – Černý, F. - Konvičková, S. - Štefec, R., - Hnatowicz, V., 2007

2006

 • Plasma-Deposited Si-O-C Films – Gurovič, J. - Černý, F. - Štefec, R., - Solar, M., 2006

2005

 • The influence of gamma-irradiation and heat treatment on wear of UHMWPE against Co-Cr-Mo alloy in unlubricated conditions – Ibrahim, M.A.K. - Černý, F. - Suchánek, J., - Horák, Z., 2005
 • Implantation of Nitrogen Ions into the Nickel Oxide Catalyst – Múčka, V. - Černý, F. - Sopko, B. - Čuba, V. - Tischler, D. - Buňata, M., - Kobliha, D., 2005

2004

 • Comparison of the Properties of DLC Layers Prepared by PVD and PACVD Methods – Semenko, S. - Černý, F., 2004
 • Applications of Ion Beams – Černý, F. - Tischler, D., 2004
 • The microhardness of the layers on the basis of chromium in the comparison with the DLC layer – Černý, F. - Tischler, D., 2004
 • Thin Films on the Basis of Chromium and Their Selected Properties – Suchánek, J. - Černý, F. - Gurovič, J. - Palamarčuk, D., - Semenko, S., 2004
 • High Temperature Corrosion Properties of CrNx and SiNx Coatings Deposited by IBAD Method – Pitter, J. - Černý, F. - Cízner, J., - Suchánek, J., 2004
 • Zvýšení životnosti pevných měřidel iontovou implantací – Černý, F. - Slanec, K., 2004
 • Zvýšení životnosti pevných měřidel iontovou implantací – Slanec, K. - Černý, F., - Semenko, S., 2004

2003

 • Study and preparation of Cr2O3 layers, as a protection of metal substrates against corrosion – Gurovič, J. - Solar, M. - Černý, F. - Vacková, S. - Palamarčuk, D., - Hüttel, I., 2003
 • Thermal stability and mechanical properties of DLC:H and a-SiC:H layers – Gurovič, J. - Solar, M. - Černý, F. - Palamarčuk, D., - Matějka, P., 2003
 • Ochranné tenké vrstvy na bázi chrómu – Gurovič, J. - Solar, M. - Černý, F. - Palamarčuk, D. - Hüttel, I., - Pitter, J., 2003
 • Influence of Anneling Temperature on Mechanical Properties and Structure of DLC Films – Palamarčuk, D. - Černý, F., - Gurovič, J., 2003
 • Study of DLC Films Prepared on Si and Metal Substrate – Palamarčuk, D. - Zoriy, M. - Gurovič, J., - Černý, F., 2003
 • Modifikace povrchových vrstev součástí a jejich využití – Gurovič, J. - Černý, F., - Slanec, K., 2003
 • New Passivation Materials Power Semiconductors – Vacková, S. - Gurovič, J. - Vobecký, J. - Černý, F. - Macková, A. - Trchová, M., - Kolesnikov, D., 2003

2002

 • Study of DLC Thin Films, Especially Their Adhesion to Metal Substrates – Solar, M. - Gurovič, J. - Černý, F. - Vacková, S., - Vorlíček, V., 2002
 • Calibration of Atomic Fluxes of Nitrogen and Chromium in IBAD Equipment – Zorij, M. - Černý, F., - Horažďovský, T., 2002
 • Properties of CNx and Carbon Films Prepared by PACVD – Suchánek, J. - Černý, F., 2002
 • DLC Films Deposited by DC PACVD Method – Palamarčuk, D. - Černý, F., 2002
 • The Use of Multiplex IBM/PACVD Method in the Preparation of Diamond-Like Films on Metal Substrates – Černý, F. - Gurovič, J. - Palamarčuk, D., - Zorij, M., 2002
 • Chemické metody přípravy vrstev Cr2O3 a CrN – Gurovič, J. - Solar, M. - Černý, F., - Huttel, I., 2002

2001

 • Multiplex IBAD/PACVD Technology – Černý, F. - Smolík, J. - Gurovič, J., - Gorodinskij, V., 2001
 • Electrone Probe Microanalysis of Thin Films of Carbon Nitride Prepared by Plasma Assisted CVD Method – Černý, F. - Macek, J., - Gurovič, J., 2001
 • Properties of CNx and Carbon Films Prepared by PACVD – Černý, F. - Suchánek, I., 2001
 • Friction Coefficient of Carbon Nitride Coating Prepared by Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition Method – Černý, F. - Konvičková, S. - Kvasnička, I. - Gurovič, J. - Suchánek, J., - Horažďovský, T., 2001
 • Multiplex IBM/PACVD Method and Its Application to Preparation of DLC Coatings on Steel Substrates – Černý, F. - Gurovič, J., 2001
 • Combination and Advanced Technologies for Preparation of Protective Surface Layers – Černý, F. - Konvičková, S. - Gurovič, J., - Smolík, J., 2001
 • Deposition and Properties of CrOxNy – Gurovič, J. - Černý, F. - Solar, M., - Trchová, M., 2001
 • Properties of DLC Layers Prepared Using PACVD Method at Various Temperatures – Gurovič, J. - Černý, F. - Solar, M. - Vacková, S., - Vorlíček, V., 2001
 • Uhlíkové vrstvy pro pasivní a aktivní planární optické vlnovody – Hüttel, I. - Prajzler, V. - Nekvidová, P. - Schröfel, J. - Gurovič, J. - Černý, F., - Macková, A., 2001
 • Thin carbon and carbon nitride films for passive and active optical waveguides – Hüttel, I. - Schröfel, J. - Nekvidová, P. - Černý, F. - Gurovič, J. - Prajzler, V., - Macková, A., 2001

2000

 • Corrosion Resistance of IBAD SiNx Coatings in Oxidizing Atmosphere – Černý, F. - Pitter, J. - Cizner, J., - Hnatowicz, V., 2000
 • Chemical Methods of the Deposition of Cr2O3 and CrN Layers – Gurovič, J. - Solar, M. - Černý, F., - Huttel, I., 2000
 • Properties of CNx Films Prepared by PECVD – Suchánek, J. - Černý, F., 2000
 • Study of Composition Tribological Properties of PACVD CNx Coating for Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Kvasnička, I. - Černý, F. - Gurovič, J. - Suchánek, J., - Hnatowicz, V., 2000
 • Study of Thermal Stability of CNx Films by Optical Diagnostics – Bryknar, Z. - Gurovič, J. - Černý, F. - Potůček, Z., - Trchová, M., 2000
 • Study of Dielectric Properties of Thin Layers of CNx Prepared by Avanced Methodes – Černý, F. - Pospíšil, J. - Gurovič, J., - Lipták, J., 2000
 • Study of Dielectric Properties of Thin CNx Layers Prepared by Means of Non-Traditional Methods – Lipták, J. - Pospíšil, J. - Černý, F., - Gurovič, J., 2000
 • Gradiant High Energy IBAD Concentration Profile : Preparation, Measurement by RSB Methode and Comparisson with Mathematical Model – Černý, F. - Hnatiwicz, V., 2000
 • Methode of Increasing of Adhesion of PACVD Carbone Nitride Films on Metal Substrates – Gurovič, J. - Černý, F., - Smolík, J., 2000
 • Gradient Concentration Profile of Hight Energy IBAD SiNx Thin Film Measured by RBS Methode and Comparison with Mathematical Model – Černý, F. - Konvičková, S., - Hnatovicz, V., 2000

1999

 • Thin carbon nitride films for integrated optical chemical sensors – Huttel, I. - Černý, F., - Gurovič, J., 1999
 • Development of the Coating of CNx for the Big Human Joint Replacement – Konvičková, S. - Kvasnička, I. - Černý, F. - Gurovič, J. - Suchánek, J., - Hnatowicz, V., 1999
 • Development of the Coating of CNx for the Big Human Joint Replacements – Konvičková, S. - Kvasnička, I. - Černý, F. - Gurovič, J. - Suchánek, J., - Hnatowicz, V., 1999
 • Properties of CNx Thin Films Prepared by Advanced Methods – Gurovič, J. - Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Černý, F., - Trchová, M., 1999
 • Properties of CNx Thin Films Prepared by Advanced Methods – Gurovič, J. - Bryknar, Z. - Černý, F., - Pospíšil, J., 1999
 • Properties of DLC and CNx PECVD Coatings – Černý, F. - Gurovič, J. - Smolík, J. - Bryknar, Z., - Hnatowicz, V., 1999
 • Properties of CNx Thin Films by Advanced Methods – Gurovič, J. - Bryknar, Z. - Černý, F., - Pospíšil, J., 1999
 • Properties of CNx Thin Films by Advanced Methods – Bryknar, Z. - Gurovič, J. - Potůček, Z. - Černý, F., - Trchová, M., 1999

1998

 • Corrosion Resistance of IBAD SiNx Coatings in Oxidizing Atmosphere – Černý, F. - Pitter, J. - Cizner, J., - Hnatowicz, V., 1998
 • Zvyšování odolnosti ocelí proti vysokoteplotní korozi vrstvami SiNx připravených metodou IBAD – Černý, F. - Pitter, J. - Cizner, J. - Hnatowicz, V., - Kvasnička, I., 1998
 • Preparation and Optical Diagnostics of SiNx Layers Deposited by IBAD Method – Černý, F. - Bryknar, Z. - Hnatowicz, V. - Potůček, Z., - Trchová, M., 1998
 • Web Pages and Educational Programs in Physics for Prospective CTU Students – Budinský, R. - Černý, F. - Kohout, Z. - Králová, R. - Sopko, B., - Novotná, Z., 1998
 • Preparation of CNx Layers for Applications on Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Gurovič, J. - Kvasnička, I., - Hnatowicz, V., 1998
 • Preparation and Optical Diagnostics of SiNx Layers Deposited by IBAD Method – Černý, F. - Bryknar, Z. - Hnatowicz, V. - Potůček, Z., - Trchová, M., 1998

1997

 • Resistance of IBAD SiN(x) Coating Against Hot Corrosion in Sulphidising Atmosphere – Černý, F. - Pitter, J., - Hnatowicz, V., 1997
 • Corrosion Behaviour of Bioimplants Stainless Steel with Thin IBAD SiN(x) Coatings – Černý, F. - van den Berg, S., 1997
 • Corrosion Properties of 17350 Stainless Steel with Thin IBAD SiNx Coatings – Konvičková, S. - Černý, F. - van den Berg, S. - Novák, P., - Joska, L., 1997

1996

 • Koeficient tření povlaku nitridu křemíku pro kovové bioimplantáty – Konvičková, S. - Černý, F. - Suchánek, J. - Hnatowicz, V. - Kvasnička, I., - Michalec, J., 1996
 • Influence of IBAD SiNx Thin Film on High Temperature Oxidation Resistance – Černý, F. - Pitter, J., - Hnatowicz, V., 1996
 • The First Microstrip Gas Chamber Made in Czech Republic – Böhm, J. - Černý, F. - Kocián, M. - Mácha, I. - Němeček, S. - Novák, R. - Nováková, D. - Pavel, J. - Sopko, B. - Stupka, L. - Štědroň, M. - Štastný, J. - Vyskočil, L., - Vaníčková, M., 1996
 • Gradient SiNx IBAD Coating: Preparation and Measurement of Concentration Profile – Černý, F. - Valenta, R., - Hnatowicz, V., 1996
 • Sliding Properties of IBAD SiNx Coating for Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Suchánek, J. - Hnatowicz, V. - Kvasnička, I. - Michalec, J., - Valenta, R., 1996

1995

 • Coordinate Detectors of Elementary Particles – Mácha, I. - Sopko, B. - Tomiak, Z. - Černý, F. - Králová, R. - Novák, R. - Nováková, D. - Pavel, J. - Böhm, J. - Němeček, S. - Šťastný, J. - Vaníčková, M., - Závada, P., 1995
 • High Energy Ion Beam Assisted Deposition SiNx Coating – Černý, F. - Valenta, R. - Hnatowicz, V., - Pitter, J., 1995
 • The Development of Gradient Coating SiNx by IBAD Method for Improving Properties of Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Valenta, F. - Kvasnička, I. - Zuna, P. - Michalec, J. - Hnatowicz, V., - Svoboda, P., 1995
 • Revelopment of IBAD SiNx Coatings for Improving of Tribological Properties of Bioimplants – Černý, F. - Suchánek, J. - Valenta, R. - Kvasnička, I. - Hnatowicz, V., - Svoboda, P., 1995

1994

 • Ion Implantation of Bioplants to Be Used in Osteosurgery – Konvičková, S. - Černý, F. - Kvasnička, I., - Michalec, J., 1994
 • Tribological Properties of Surface Layers Prepared by Ion Implanation and IBAD Method – Suchánek, J. - Černý, F., 1994
 • Surface Modification of Bioimplants by Ion Beam to Be Used in Osteosurgery – Michalec, J. - Konvičková, S. - Černý, F., - Kvasnička, I., 1994

1993

 • Properties of IBED Silicon Nitride Films – Zemek, J. - Černý, F. - Závětová, M. - Vaněček, M., - Železný, V., 1993
 • Electrical Conductivity of Ion Implanted Polyimide – Rybka, V. - Jankovskij, O. - Švorčík, V. - Černý, F., - Hnatowicz, V., 1993

1991

 • Observation of Damage and New Phases Produced by Ion-Beam Mixing in Si/Mo – Bucki, M. - Černý, F., 1991

Patent, užitný a průmyslový vzor

2012

 • Skener na mapovanie iónového prúdu – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., 2012
 • Držák pro implantaci za zvýšené teploty – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., 2012
 • Rotační držák protékaný teplosměnnou kapalinou – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., 2012

2011

 • Skener iontového proudu – Černý, F. - Jech, V. - Horažďovský, T. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2011

2007

 • Manipulátor pro povrchové úpravy sférických ploch speciálními fyzikálními postupy – Černý, F. - Štefec, R. - Červenka, J., - Konvičková, S., 2007
 • Univerzální implantační manipulátor – Černý, F. - Štefec, R. - Červenka, J., - Konvičková, S., 2007
 • Manipulátor pro povrchové úpravy speciálními fyzikálními postupy – Černý, F. - Štefec, R. - Konvičková, S., - Červenka, J., 2007

2006

 • Manipulátor pro povrchové úpravy sférických povrchů speciálními postupy – Černý, F. - Štefec, R. - Červenka, J., - Konvičková, S., 2006
 • Univerzální implantační manipulátor – Černý, F. - Štefec, R. - Červenka, J., - Konvičková, S., 2006
 • Manipulátor pro povrchové úpravy speciálními fyzikálními postupy – Černý, F. - Štefec, R. - Konvičková, S., - Červenka, J., 2006

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Držák pro implantaci za zvýšené teploty – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., 2011
 • Rotační držák protékaný teplosměnnou kapalinou – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., 2011

2010

 • Skener iontového proudu – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2010
 • Manipulátor pro implantaci rotačních vzorků – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2010
 • Elektroda pro omezení sekundární elektronové emise – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2010
 • Držák s měřící elektrodou – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2010
 • Držák vzorků pro měření propustnosti světla tenkých vrstev – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2010

2008

 • Zařízení pro měření hustoty iontového proudu v průřezu iontového svazku – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V., - Konvičková, S., 2008
 • Manipulátor pro iontovou implantaci do jemnozrnných substrátů – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V., - Konvičková, S., 2008
 • Manipulátor pro iontovou implantaci do substrátů ve vertikální poloze – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V., - Konvičková, S., 2008
 • Manipulátor pro povrchové úpravy speciálními fyzikálními postupy – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V., - Konvičková, S., 2008

2006

 • Manipulátor pro povrchové úpravy speciálními fyzikálními postupy – Černý, F. - Štefec, R. - Konvičková, S., - Červenka, J., 2006

Software

2010

 • Control of Process of Ion Implantation and Registration of Technological Parameters – Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Černý, F., 2010
 • Control of scanning of ion current density – Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Černý, F., 2010

Zpráva

2002

 • IBAD a PACVD povlaky jako korozní ochrana turbinových lopatek – Pitter, J. - Černý, F. - Cizner, J., - Kadlec, J., 2002

1997

 • Koroze v sulfidačním a oxidačním prostředí vzorků s ochrannou vrstvou IBAD SiN(x) – Pitter, J. - Cizner, J., - Černý, F., 1997
 • Increasing of High Temperature Corrosion Resistance of Steels by IBAD SiN(x) Coating – Černý, F. - Pitter, J., - Hnatowicz, V., 1997
 • Corrosion Resistance of IBAD SiN(x) Coating in Oxidizing Atmosphere – Černý, F. - Pitter, J., - Hnatowicz, V., 1997
 • Protective Properties Gradient SiN(x) Lagers against Hot Corrosion – Pitter, J. - Černý, F., 1997

1985

 • Iontová implantace a její aplikace – Černý, F., 1985

1971

 • Iontová implantace do polovodičů – Černý, F., 1971

Kvalifikační zpráva

2012

 • Modifikace titanové slitiny metodou IBAD – Vlčák, P. - Černý, F. supervisor, 2012
 • Modifikace povrchových vlastností Ti6Al4V metodami využívajícími iontových a elektronových svazků – Jech, V. - Černý, F. supervisor, 2012

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2014

 • Fyzika v příkladech – Samek, L. - Černý, F., 2014

2007

 • Fyzika I – Černý, F. - Sopko, B., - Samek, L., 2007

2005

 • Fyzika II – Sopko, B. - Černý, F., - Samek, L., 2005

2002

 • Fyzika I – Černý, F. - Sopko, B. - Samek, L., - Vacková, S., 2002
 • Fyzika I – Černý, F. - Samek, L. - Sopko, B., - Vacková, S., 2002
 • Sbírka příkladů z fyziky I – Samek, L. - Černý, F., - Pacherová, O., 2002

Sborník

2012

 • Smart Surfaces 2012 – Černý, F. ed., 2012

2011

 • Nanomechanical testing in materials research and development – Černý, F. ed., 2011
 • Fifth International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (AMN-5) – Černý, F. ed., 2011

2010

 • 2nd International Conference Nanocon 2010 – Černý, F. ed. - Jech, V. ed., 2010
 • 2nd International Conference Corrosion and Material Protection – Jech, V. ed. - Černý, F. ed., 2010
 • 15th International Metallurgy & Materials Congress – Černý, F. ed. - Jech, V. ed., 2010
 • Tribology and Reliability – Černý, F. ed. - Jech, V. ed., 2010

2005

 • EMBEC 05 – Černý, F. ed. - Jech, V. ed., 2005

2004

 • Proceedings of the II Ukrainian Scientific Conference of Semiconductor Physics – Černý, F. ed., 2004
 • Proceedings of Pragotrib 2004 – Černý, F. ed., 2004
 • Ninth International Conference on Plasma Surface Engineering – Černý, F. ed., 2004
 • Proceedings of the 11th Nordic Symposium on Tribology NORDTRIB 2004 – Černý, F. ed., 2004

2002

 • Carbon layers for integrated optics – Prajzler, V. ed. - Huttel, I. ed. - Schröfel, J. ed. - Nekvindová, P. ed. - Gurovič, J. ed., - Černý, F. ed., 2002

1999

 • Advanced Materials and Optical Systems for Chemical and Biological Detection – Huttel, I. ed. - Černý, F. ed., 1999

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2012

 • Depth Profiling of Thin Coating Using Partial Unloading Nanoindentation – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Černý, F., - Jech, V., 2012

2007

 • Ion beam technologies – Černý, F., 2007
 • Preparation of multifunctional surface layers – Černý, F. - Gurovič, J., 2007
 • Deposition and Nanotexturing of Surface Layers – Černý, F. - Gurovič, J., - Horažďovský, T., 2007

...

2014

 • The microstructure and surface hardness of Ti6Al4V alloy implanted with nitrogen ions at an elevated temperature – Vlčák, P. - Černý, F. - Drahokoupil, J. - Šepitka, J., - Tolde, Z., 2014

2013

 • Elemental Concentration Profiles – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Kovac, J. - Panjan, P. - Klíma, M., - Dvořák, L., 2013