[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

Jitka Jeníková

Ing. Jitka Jeníková

jitka.jenikova (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2538

room: B1-527, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS19/103/OHK2/2T/12  
  Modelování procesu selektivní katalytické redukce NOx při spalování pevných paliv a jeho validace – Jeníková, J. (2019-2020)

Journal papers

2022

 • Experimental verification of the impact of the air staging on the NOx production and on the temperature profile in a BFB – Vodička, M. - Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Skopec, P., - Jeníková, J., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 400-408. ISSN 1805-2363.
 • Experimental verification of the efficiency of selective non-catalytic reduction in a bubbling fluidized bed combustor – Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Jeníková, J., - Pilař, L., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 361-369. ISSN 1210-2709.
 • Applicability of secondary denitrification measures on a fluidized bed boiler – Jeníková, J. - Michaliková, K. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Pilař, L. - Vodička, M., - Skopec, P., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 341-351. ISSN 1210-2709.

2021

 • External bed materials for the oxy-fuel combustion of biomass in a bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Hofbauer, C. - Winter, F. - Skopec, P., - Jeníková, J., Journal of Cleaner Production. 2021, 321 1-10. ISSN 0959-6526.

2018

 • Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions – Skopec, P. - Hrdlička, F., - Jeníková, J., WASTE FORUM. 2018, 2018(1), 26-34. ISSN 1804-0195.

Proceeding papers

2019

 • Účinnost selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku při spalování v BFB – Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 72-77. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.
 • Vliv vířičů na přestup tepla ve spalinovém výměníku – Jeníková, J. - Skopec, P. - Havlík, J., - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.

2018

 • Vliv stupňovitého přívodu kyslíku na tvorbu NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 73-83. ISBN 978-80-214-5702-7.
 • Návrh spalinového výměníku experimentálního fluidního kotle – Jeníková, J. - Michaliková, K., - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 19-25. ISBN 978-80-214-5702-7.
 • Technical and Economic Comparisson of Denitrification Methods for a CHP Plant – Jeníková, J. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. p. 29. ISBN 978-80-8106-073-1.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Kotel s bublinkovou fluidní vrstvou pro efektivní redukci emisí NOx – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., Czechia. Utility Model CZ 33150. 2019-08-27.

Prototype, samples

2018

 • Pilotní technologie pro snížení emisí NOx – Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K. - Jeníková, J., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2018.

Report

2021

 • Experimental research of mercury adsorption from flue gas – Pilař, L. - Skopec, P. - Vodička, M. - Jeníková, J., - Borovec, K., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2021.
 • Výzkumná zpráva - PB2.03 Realizace opatření pro dosažení BAT v energetice – Pilař, L. - Skopec, P. - Jeníková, J., - Borovec, K., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. Report no. VZ/12115/2021/02.