[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

Ing. Jitka Jeníková

Ing. Jitka Jeníková

Jitka.Jenikova (at) fs.cvut.cz

Member - Student - AS / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2538

room: B1-527, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS19/103/OHK2/2T/12  
  Modelování procesu selektivní katalytické redukce NOx při spalování pevných paliv a jeho validace – Jeníková, J. (2019-2020)

Journal papers

2018

 • Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions – Skopec, P. - Hrdlička, F., - Jeníková, J., WASTE FORUM. 2018, 2018(1), 26-34. ISSN 1804-0195.

Proceeding papers

2019

 • Účinnost selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku při spalování v BFB – Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 72-77. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.
 • Vliv vířičů na přestup tepla ve spalinovém výměníku – Jeníková, J. - Skopec, P. - Havlík, J., - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.

2018

 • Vliv stupňovitého přívodu kyslíku na tvorbu NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 73-83. ISBN 978-80-214-5702-7.
 • Návrh spalinového výměníku experimentálního fluidního kotle – Jeníková, J. - Michaliková, K., - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 19-25. ISBN 978-80-214-5702-7.
 • Technical and Economic Comparisson of Denitrification Methods for a CHP Plant – Jeníková, J. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. p. 29. ISBN 978-80-8106-073-1.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Kotel s bublinkovou fluidní vrstvou pro efektivní redukci emisí NOx – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., Czech Republic. Utility Model CZ 33150. 2019-08-27.

Prototype, samples

2018

 • Pilotní technologie pro snížení emisí NOx – Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K. - Jeníková, J., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2018.