[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

Ing. Matěj Vodička

Ing. Matěj Vodička

Matej.Vodicka (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2538

room: B1-527, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SVK 18/21/F2  
  ERIN 2021 (Education, Research, Innovation) – Vodička, M. (2021)
 • SVK 17/20/F2  
  ERIN 2020 (Education, Research, Innovation) – Vodička, M. (2020)
 • SGS16/211/OHK2/3T/12  
  Snižování emisí NOx při oxyfuel spalování ve stacionární fluidní vrstvě – Vodička, M. (2016-2018)

Journal papers

2021

 • Experimental study of the NOX reduction through the staged oxygen supply in the oxy-fuel combustion in a 30 kWth bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Skopec, P., Fuel. 2021, 286 ISSN 0016-2361.
 • Dry additive desulfurization in oxyfuel bubbling fluidized bed combustor – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., Fuel. 2021, 283 ISSN 0016-2361.

2018

 • NOX formation in oxy-fuel combustion of lignite in a bubbling fluidized bed - Modelling and experimental verification – Vodička, M. - Haugen, N. - Gruber, A., - Hrdlička, J., INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL. 2018, 76 208-214. ISSN 1750-5836.

Proceeding papers

2019

 • Účinnost selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku při spalování v BFB – Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 72-77. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.

2018

 • Vliv stupňovitého přívodu kyslíku na tvorbu NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 73-83. ISBN 978-80-214-5702-7.
 • Numerical Model of the Dual CFB Ca-Looping System for a CO2 Capture – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Opatřil, J., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. p. 71. ISBN 978-80-8106-073-1.
 • Air Staged Combustion in a Bubbling Fluidized Bed for the Effective Operation of SNCR – Michaliková, K. - Vodička, M., - Hrdlička, J., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. p. 49. ISBN 978-80-8106-073-1.

2017

 • Vznik NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě - modelování a experimentální ověření – Vodička, M. - Haugen, N.E. - Gruber, A., - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XVIII. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2017. p. 124-133. ISBN 978-80-214-5584-9.
 • Prototyp roštového kotle pro spalování rostlinných pelet – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Vodička, M., In: Energie z biomasy XVIII. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2017. p. 112-118. ISBN 978-80-214-5584-9.
 • Combustion of Lignite Coal in a Bubbling Fluidized Bed Combustor under Oxyfuel Conditions – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Pilař, J., - Opatřil, J., In: Energy Procedia -13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Amsterdam: Elsevier B.V., 2017. p. 600-607. ISSN 1876-6102.
 • Modelling of Ca-looping for a 250 MWe Lignite Coal Fired Power Plant – Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Energy Procedia -13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Amsterdam: Elsevier B.V., 2017. p. 191-200. ISSN 1876-6102.
 • Modelling of Fluidized Bed Hydrodynamics for a Ca-looping System – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Skopec, P., In: PROCEEDINGS of the 5th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017. p. 361-366. 1. vol. 1. ISSN 2336-8128. ISBN 978-80-86238-62-3.

2016

 • Provozní parametry pilotní jednotky karbonátoru – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Brno: Fakulta strojního inženýrství, 2016. pp. 99-104. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • NOx emissions in the oxy-fuel combustion of coal in a bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., In: ERIN 2016 - 10th Annual Internation Conference for Young Researchers and Ph.D. students - Proceedings of Abstracts. KOVT Innovations, 2016. pp. 18. ISBN 978-80-972236-3-2.
 • Emise oxidů dusíku při oxyfuel spalování dřevních pelet v ohništi se stacionární fluidní vrstvou – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Skopec, P., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Brno: Fakulta strojního inženýrství, 2016. pp. 111-117. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • Porovnání experimentálních výsledků oxyfuel spalování ve fluidní vrstvě s numerickým modelem – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Brno: Fakulta strojního inženýrství, 2016. pp. 105-110. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • Model design of operational parameters of a pilot scale carbonator – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Pilař, L., - Staf, M., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. p. 295-299. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-97-5.
 • Circulating fluidized bed calciner model for a Ca-looping system – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. p. 287-294. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-97-5.

2015

 • Zkušenosti s oxy-fuel spalováním ve stacionární fluidní vrstvě – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., In: Energie z biomasy XVI. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2015. pp. 100-105. ISBN 978-80-214-5286-2.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Kotel s bublinkovou fluidní vrstvou pro efektivní redukci emisí NOx – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., Czech Republic. Utility Model CZ 33150. 2019-08-27.

Prototype, samples

2018

 • Pilotní technologie pro snížení emisí NOx – Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K. - Jeníková, J., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2018.

Book chapters

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., In: CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. p. 55-78. ISSN 2522-8374. ISBN 9789811332968.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2020

 • Využití pevných vápenných sorbentů pro záchyt Hg – Pilař, L. - Havlík, J., - Vodička, M., [Verified Technology] 2020.