[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

Jan Prehradný

Ing. Jan Prehradný, Ph.D.

jan.prehradny (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7973
420775920119

room: G3-130, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2023

 • Molten salts evaluation for application in the fusion power plant's intermediate heat transfer system – Cihlář, M. - Entler, S. - Loskot, J. - Dostál, V. - Prehradný, J., - Zácha, P., Fusion Engineering and Design. 2023, 194 ISSN 0920-3796.
 • Investigation of Normal and Abnormal States of the Molten Salt Experimental Loop Using Computational Fluid Dynamics – Cihlář, M. - Zácha, P. - Uhlíř, J. - Mareček, M. - Dostál, V., - Prehradný, J., Nuclear Science and Engineering. 2023, 1-16. ISSN 0029-5639.
 • Preliminary Neutronics Study of an Accelerator-Driven Molten Spallation Target – Molten Lithium Source of Tritium – Cihlář, M. - Entler, S. - Czakoj, T. - Dostál, V. - Prehradný, J., - Zácha, P., Fusion Science & Technology. 2023, 79(2), ISSN 1943-7641.

2014

 • UWB1 - Fast nuclear fuel depletion code – Lovecký, M. - Piterka, L. - Prehradný, J., - Škoda, R., Annals of Nuclear Energy. 2014, 71 333-339. ISSN 0306-4549.

Proceeding papers

2023

 • The Design of the Scaled-down Experimental Device for Molten Salts – Cihlář, M. - Entler, S. - Zácha, P. - Dostál, V. - Prehradný, J., - Špaček, J., In: Proceedings of the 10th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’23) Ottawa, Canada – June 07-09, 2023. Ottawa: Avestia Publishing, International ASET Inc., 2023. p. 1-5. ISSN 2369-3029. ISBN 978-1-990800-24-5.
 • Návrh experimentální olejové smyčky ŠEJKR – Cihlář, M. - Špaček, J. - Zácha, P. - Dostál, V., - Prehradný, J., In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2022 - sborník Mikulášské setkání Mladé generace ČNS. Praha: Česká nukleární společnost, 2023.

2022

 • Určení pracovních stavů experimentální solné smyčky MSL – Cihlář, M. - Zácha, P. - Dostál, V. - Prehradný, J., - Mareček, M., In: Jaderná energetika v pracích mladé generace 2021. Praha: Česká nukleární společnost, 2022. p. 58-63. ISBN 978-80-02-03002-7.
 • Reliability of Molten Salt Static Corrosion Tests – Cihlář, M. - Procházková, D. - Zácha, P. - Prehradný, J. - Dostál, V., - Mareček, M., In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. p. 921-928. ISBN 978-981-18-5183-4.

2021

 • Rekonstrukce a bezpečnost experimentální solné smyčky MSL – Cihlář, M. - Procházková, D. - Zácha, P. - Prehradný, J., - Dostál, V., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 231-237. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Causes of Failure of Experimental Molten Salt Research Device – Cihlář, M. - Procházková, D. - Zácha, P. - Prehradný, J. - Dostál, V. - Mareček, M., - Uhlíř, J., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 2638-2645. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Korozní testy konstrukčních materiálů v tavenině NaF-NaBF4 – Cihlář, M. - Zácha, P. - Prehradný, J. - Dostál, V., - Mareček, M., In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2020 - sborník Mikulášské setkání Mladé generace ČNS. Praha: Česká nukleární společnost, 2021. p. 52-59. ISBN 978-80-02-02935-9.

2019

 • Validation of graphite cross section in various integral experiments – Peltan, T. - Košťál, M. - Prehradný, J. - Schulc, M., - Dostál, V., In: The Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE). Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2019. ISBN 978-4-88898-305-1.

2015

 • Monte Carlo solver for UWB1 fast depletion code – Lovecký, M. - Prehradný, J., - Škoda, R., In: International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE 2015. New York: ASME, 2015. ISBN 978-4-88898-256-6.
 • Rare earth oxides as burnable absorber for VVER nuclear fuel – Prehradný, J. - Lovecký, M., - Škoda, R., In: International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE 2015. New York: ASME, 2015. ISBN 978-4-88898-256-6.

2014

 • Burnable absorber comparison between VVER, PWR and SFR with UWB1 and SERPENT codes – Prehradný, J. - Lovecký, M., - Škoda, R., In: 22nd International Conference on Nuclear Engineering. New York: ASME, 2014. ISBN 978-0-7918-4589-9.
 • Burnable Absorber Selection With UWB1 Depletion Code – Lovecký, M. - Prehradný, J., - Škoda, R., In: 22nd International Conference on Nuclear Engineering. New York: ASME, 2014. ISBN 978-0-7918-4589-9.

2012

 • Optimization of the long cycles with new types of fuel – Prehradný, J. - Katovský, K., In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Brno: Brno University of Technology, 2012. pp. 1263-1267. ISBN 978-80-214-4514-7.
 • Ocenění efektů dosažitelných novými typy paliva v reaktoru VVER 440 optimalizací palivových vsázek – Prehradný, J., In: Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2011. Praha: Česká nukleární společnost, 2012. pp. 83-88. ISBN 978-80-02-02360-9.

2011

 • Optimization by the ATHENA code – Prehradný, J. - Katovský, K., - Čada, R., In: ENYGF 2011 - Extended Abstracts. Praha: Czech Nuclear Society - Czech Young Generation, 2011. pp. 101. ISBN 978-80-02-02320-3.

2010

 • Challenging cycles of VVER-440 Dukovany NPP with highly enriched fuel optimized by Athena code – Katovský, K. - Čada, R. - Prehradný, J., - Fejt, F., In: Book of abstracts of 20th AER Symposium on VVER Reactor Physics and Reactor Safety. Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland, 2010. pp. 42.
 • Challenging cycles of VVER-440 Dukovany NPP with highly enriched fuel optimized by Athena code – Katovský, K. - Čada, R. - Prehradný, J., - Fejt, F., In: Proceedings of 20th AER Symposium on VVER Reactor Physics and Reactor Safety. Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland, 2010. pp. 1-7.

Patents, utility designs, industrial designs

2022

 • Zařízení pro výrobu produktů s obsahem tritia – Cihlář, M. - Dostál, V. - Entler, S., - Prehradný, J., Czechia. Patent CZ 309244. 2022-05-05.

2021

 • Zařízení pro výrobu produktů s obsahem tritia – Cihlář, M. - Dostál, V. - Entler, S., - Prehradný, J., Czechia. Patent Application., 2021

Report

2021

 • Návrh a optimalizace vybraného pracovního režimu experimentální solné smyčky MSL pomocí CFD analýz – Zácha, P. - Cihlář, M., - Prehradný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2021. Report no. 12115-JE/2021/03.

2020

 • Úvodní CFD analýzy solné smyčky MSL – Zácha, P. - Cihlář, M. - Kratochvíl, M. - Prehradný, J. - Veselý, L., - Železný, V., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2020. Report no. 12115-JE/2020/03.

2010

 • Vliv rozložení čerstvých kazet na optimalizaci v programu ATHENA – Prehradný, J., [Research Report] Prague: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2010. Report no. KJR/2010/PRE/01.

Qualification report

2009

 • Studium teplotních zpětnovazebních koeficientů reaktivity školního reaktoru VR-1 Vrabec – Prehradný, J. - Katovský, K., Praha: Defense date 2009-09-09. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

Book chapters

2022

 • SPOLEHLIVOST KOROZNÍCH EXPERIMENTŮ S ROZTAVENOU SOLÍ – Cihlář, M. - Procházková, D. - Zácha, P. - Prehradný, J. - Dostál, V., - Mareček, M., In: Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 35-43. ISBN 978-80-01-07060-4.

Proceedings

2015

 • Low Emission Technologies Conference – Prehradný, J. ed., Prague, 2014-11-27/2014-11-28. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05665-3.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2020

 • Letní škola jaderného inženýrství – Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Katovský, K. org. - Prehradný, J. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2020.

2019

 • Letní škola jaderného inženýrství – Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Prehradný, J. org. - Martanovič, T. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2019.

2018

 • Letní škola jaderného inženýrství – Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Prehradný, J. org. - Martanovič, T. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2018.

2017

 • Letní škola jaderného inženýrství – Dostál, V. org. - Zácha, P. org. - Katovský, K. org. - Prehradný, J. org. - Martanovič, T. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2017.

2016

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Prehradný, J. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2016.

2015

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Prehradný, J. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2015.

2014

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovký, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Prehradný, J. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2014.

2013

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Prehradný, J. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2013.

2012

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Prehradný, J. org., - Malá, M. org., [Workshop Hosting] 2012.

2011

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org., - Prehradný, J. org., [Workshop Hosting] 2011.

2010

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org., - Prehradný, J. org., [Workshop Hosting] 2010.