[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

Václav Železný

Ing. Václav Železný

vaclav.zelezny (at) fs.cvut.cz

(22 435) 3283

room: G3-125d, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • FT-TA4/083  
  Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR – Železný, V. (2007-2010)
 • FT-TA3/071  
  Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů – Železný, V. (2006-2010)
 • FI-IM/130  
  Pokročilé metody analýzy spolehlivosti v procesu zvyšování efektivity a kontrol složitých průmyslových soustav II – Železný, V. (2005-2007)
 • FD-K2/33  
  Metodické a technologické postupy řešení bezpečnostních aspektů jaderných elektráren VVER – Železný, V. (2004-2005)
 • FT-TA/067  
  Nový jaderný zdroj pro energetiku – Železný, V. (2004-2008)
 • FD-K2/33  
  Metodické a technologické postupy řešení bezpečnostních aspektů jaderných elektráren VVER – Železný, V. (2003)
 • FB-C2/50  
  Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje – Železný, V. (1999-2002)

Journal papers

2020

 • Simulation of subcooled boiling in multiphase CFD code CFX – Vyskočil, L. - Železný, V., - Zácha, P., Kerntechnik. 2020, 85(5), 341-350. ISSN 0932-3902.

2015

 • Cfd analysis of the spacer grids and mixing vanes effect on the flow in a chosen part of the TVSA-T fuel assembly – Juklíček, J. - Železný, V., Acta Polytechnica. 2015, 55(5), 324-328. ISSN 1210-2709.

2014

 • CFD studie vlivu distančních mřížek a turbulizujících lopatek na proudění v experimentálním palivovém svazku s geometrií VVER-1000 – Štěpánek, J. - Železný, V., Bezpečnost jaderné energie. 2014, 22(1/2), 18-21. ISSN 1210-7085.

2006

 • Co to je jaderná energetika – Železný, V., Školská fyzika. 2006, 12(zvláštní), 7-20. ISSN 1211-1511.

2005

 • Větrné elektrárny - mnoho otazníků – Železný, V., Školská fyzika. 2005, 11(3), 58-64. ISSN 1211-1511.

2004

 • Větrné elektrárny - mnoho otazníků – Železný, V., Energie kolem nás. 2004, -(2), 26-29. ISSN 1214-5998.

2002

 • Změny v americké energetické politice – Železný, V., Zpravodaj ČNS. 2002, -(3), 1-20.

Proceeding papers

2019

 • SIMULATION OF CROSSFLOWS IN A MIXED CORE OF VVER REACTOR WITH SUBCHANNEL CODE AND CFD CODE – Doleček, V. - Vyskočil, L., - Železný, V., In: Proceedings of the 29th Symposium of AER on VVER Reactor Physics and Reactor Safety. Budapest: Atomic Energy Research, 2019. ISBN 978-963-7351-32-7.
 • Simulation of Subcooled Boiling in Multiphase CFD Code CFX – Vyskočil, L. - Železný, V., - Zácha, P., In: Proceedings of the 29th Symposium of AER on VVER Reactor Physics and Reactor Safety. Budapest: Atomic Energy Research, 2019. ISBN 978-963-7351-32-7.
 • Rozliv taveniny - citlivostní analýza – Zácha, P. - Železný, V., In: Sborník konference TECHSOFT ENGINEERING ANSYS 2019 Setkání uživatelů a konference. Praha 4: TechSoft Engineering, 2019. ISBN 978-80-907196-1-3.
 • Chlazení koria v šachtě reaktoru – Zácha, P. - Železný, V., - Jun, G., In: Sborník z konference CAE FORUM 2019. Praha: TechSim Engineering s.r.o., 2019. p. 8-14. ISBN 978-80-270-6371-0.
 • CFD modeling and sensitivity analysis of ex-vessel core melt process – Zácha, P. - Železný, V., In: 18th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH 2019). New York: American Nuclear Society, 2019. p. 2640-2651. ISBN 978-0-89448-767-5.

2018

 • Prediction of the Departure from Nucleate Boiling with CFD Code – Vyskočil, L. - Železný, V., In: Proceedings of 28th Symposium of AER on VVER Reactor Physics and Reactor Safety. Budapest: Atomic Energy Research, 2018. ISBN 978-963-7351-31-0.

2013

 • CFD výpočtový model bazénu skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace – Burian, O. - Zácha, P., - Železný, V., In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. pp. 17-24. ISBN 978-80-02-02439-2.

2009

 • Zabezpečení sodíkové smyčky na Borských polích v projektovém záměru udržitelná energetika – Dostál, V. - Zácha, P. - Prahl, J. - Gregor, K., - Železný, V., In: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 29-36. ISBN 978-80-7043-803-9.

2008

 • Simulace proudění chladiva v experimentálním palivovém svazku jaderného reaktoru – Železný, V. - Zácha, P., In: Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2008. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. pp. 271-278. ISBN 978-80-7043-665-3.
 • Verifikace teplotního rozložení na výstupu z aktivní zóny reaktoru VVER-440 – Zácha, P. - Železný, V., In: Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2008. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. pp. 245-252. ISBN 978-80-7043-665-3.
 • CFD Simulations of Pb-Bi Two-Phase Flow – Dostál, V. - Železný, V., - Zácha, P., In: IYNC 2008. Interlaken: IYNC, 2008.
 • Simulations of Two-Phase Flow in Fluent – Dostál, V. - Železný, V., - Zácha, P., In: ANSYS konference 2008. Brno: SVS FEM, 2008. ISBN 978-80-254-3355-3.

2006

 • The Effect of Spacer Grids on Velocity and Temperature Distribution in VVER 440 Fuel Assemblies – Železný, V. - Zácha, P., In: Sborník 12. uživatelské konference FLUENT 2006. Praha: TechSoft Engineering, 2006. pp. 249-256. ISBN 80-239-7211-1.

2005

 • Náhrada distančních mřížek v palivové kazetě reaktoru VVER-440 pomocí podmínky Porous Media – Hauba, M. - Zácha, P., - Železný, V., In: Sborník 11. uživatelské konference FLUENT 2005. Praha: TechSoft Engineering, 2005. pp. 235-242. ISBN 80-239-5127-0.
 • Nodalizace a teplotechnické výpočty palivové kazety – Železný, V. - Zácha, P., - Hauba, M., In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. pp. 177-182. ISBN 80-7043-360-4.

Software

2020

 • CFD model rozlivu taveniny pro JE Temelín – Zácha, P. - Jun, G., - Železný, V., [Software] 2020.

2019

 • Validační CFD model rozlivu taveniny – Zácha, P. - Železný, V., - Jun, G., [Software] 2019.
 • Model krize varu v CFD – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., [Software] 2019.

2018

 • Model varu pro program Ansys CFX – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., [Software] 2018.

2011

 • Detailní 3D model palivové kazety reaktoru VVER-440 pro simulaci stacionárních stavů – Železný, V. - Kouba, P., [Software] 2011.

2010

 • Detailní 3D model experimentálního palivového souboru pro simulaci stacionárních stavů – Železný, V., [Software] 2010.

Report

2021

 • Ověření funkčnosti zařízení pro přesměrování toku v systému izolace DHR výměníku reaktoru ALLEGRO – část 1 – Zácha, P. - Kratochvíl, M., - Železný, V., [Research Report] 2021. Report no. 12115-JE/2021/02.
 • Optimalizace CFD modelu výměníku DHR bezpečnostní chladicí smyčky reaktoru ALLEGRO - část 2 – Železný, V. - Zácha, P., - Kratochvíl, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2021. Report no. 12115-JE/2021/01.

2020

 • Úvodní CFD analýzy solné smyčky MSL – Zácha, P. - Cihlář, M. - Kratochvíl, M. - Prehradný, J. - Veselý, L., - Železný, V., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2020. Report no. 12115-JE/2020/03.
 • CFD modely rozlivu a chlazení koria v šachtě reaktoru JE Temelín – Zácha, P. - Jun, G., - Železný, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2020. Report no. 12115-JE/2020/01.
 • Optimalizace CFD modelu výměníku DHR bezpečnostní chladicí smyčky reaktoru ALLEGRO – Zácha, P. - Železný, V., - Kratochvíl, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2020. Report no. 12115-JE/2020/02.

2019

 • Odborná zpráva z projektu TAČR Epsilon TH02020360 „Modelování vzniku CHF - krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD“, rok 2019 – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., [Research Report] ÚJV Řež, a. s., 2019. Report no. ÚJV Z 5264.
 • Testovací výpočty na CFD modelu výměníku DHR bezpečnostní chladicí smyčky reaktoru ALLEGRO – Zácha, P. - Kratochvíl, M., - Železný, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2019. Report no. 12115-JE/2019/02.
 • CFD model rozlivu koria v šachtě reaktoru JE Temelín – Zácha, P. - Železný, V., - Jun, G., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2019. Report no. 12115-JE/2019/01.

2018

 • Odborná zpráva z projektu TAČR Epsilon TH02020360 „Modelování vzniku CHF - krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD“, rok 2018 – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., [Research Report] ÚJV Řež, a. s., 2018. Report no. ÚJV Z 5083.
 • Validační úlohy rozlivu taveniny kódem ANSYS Fluent, příprava modelů pro JE Temelín pro rozliv v suchém prostoru – Zácha, P. - Železný, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2018. Report no. 12115-JE/2018/01.

2017

 • Odborná zpráva z projektu TAČR Epsilon TH02020360 „Modelování vzniku CHF - krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD“ – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šafaříková, V., - Zácha, P., [Research Report] ÚJV Řež, a. s., 2017. Report no. ÚJV Z 4909.
 • Příprava modelů pro výpočty rozlévání taveniny kódem ANSYS FLUENT a zpracování podkladů pro materiálové vlastnosti taveniny – Zácha, P. - Železný, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. Report no. 12115-JE/2017/01.

2016

 • ATHR cycle optimisation – Škoda, R. - Škarohlíd, J. - Štěpánek, J. - Zácha, P. - Železný, V. - Dostál, V., - Veselý, L., [Research Report] Potchestroom: North-West University, 2016. Report no. 201601.

2015

 • Development of Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Waste Heat Recovery – Dostál, V. - Petr, V. - Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Škoda, R. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Romsy, T. - Burian, O. - Zácha, P. - Železný, V., - Kolčaba, D., [Research Report] 2015.

2014

 • Vývoj zpřesněného výpočtového modelu pro simulace proudění chladiva v dolní směšovací komoře reaktoru VVER 1000 – Železný, V. - Burian, O., [Research Report] 2014. Report no. 12115-JE/2014/01.

2013

 • Modifikace výpočtového modelu pro úvodní simulace proudění v reaktoru VVER-1000 – Železný, V., [Research Report] 2013. Report no. 12115-JE/2013/04.
 • Detailní CFD analýza vlivu distančních mřížek a turbulizujících lopatek na proudění ve vybrané skupině palivových kanálů souboru TVSA-T – Železný, V. - Juklíček, J., [Research Report] 2013. Report no. 12115-JE/2013/03.

2012

 • Studie nerovnoměrnosti průtoku chladiva aktivní zónou reaktoru VVER-440 – Zácha, P. - Železný, V., - Dostál, V., [Research Report] 2012. Report no. 12115-JE/2012/03.
 • Úvodní simulace proudění skrze oblast distančních mřížek a turbulizujících lopatek ve vybrané skupině palivových kanálů souboru TVSA-T – Železný, V. - Zácha, P., [Research Report] 2012. Report no. 12115-JE/2012/02.
 • Příprava výpočtového modelu pro úvodní simulace proudění skrze oblast distančních mřížek a turbulizujících lopatek ve vybrané skupině palivových kanálů palivového souboru TVSA-T – Železný, V. - Zácha, P., [Research Report] 2012. Report no. 12115-JE/2012/01.

2011

 • Problematika tvorby výpočtových sítí pro CFD výpočty palivových kazet jaderných reaktorů – Železný, V. - Zácha, P., - Gregor, K., [Research Report] 2011. Report no. 12115-JE/2011/02.
 • Náhrada distanční mřížky podmínkou Porous Media v CFD výpočtech – Gregor, K. - Železný, V., - Zácha, P., [Research Report] 2011. Report no. 12115-JE/2011/01.
 • Roční zpráva o řešení Projektu výzkumu a vývoje ev. č. FR-TI3/615 v programu TIP v roce 2011 – Kulaj, B. - Hudcová, L. - Patrík, M. - Železný, V., - Zácha, P., [Annual Report] Husinec: ÚJV Řež, a.s., 2011.

2009

 • Simulace proudění páry v pístovém stroji – Zácha, P. - Gregor, K., - Železný, V., [Research Report] Poděbrady: PolyComp, a.s., 2009. Report no. 12107-JE/2009/01.

2008

 • Vývoj CFD metod pro bezpečnostní analýzy palivových souborů reaktoru VVER 1000 s novým typem distanční mřížky – Železný, V. - Zácha, P., - Gregor, K., [Research Report] Řež u Prahy: ÚJV, 2008.

2007

 • Vývoj a aplikace CFD metod pro bezpečnostní analýzy palivových souborů reaktoru VVER 1000 – Železný, V. - Zácha, P., [Research Report] Řež u Prahy: ÚJV, 2007. Report no. ÚJV Z2247.

2006

 • Termohydraulické analýzy experimentální smyčky SCWR Fuel Loop pomocí CFD kódu Fluent – Železný, V. - Zácha, P., [Research Report] Řež u Prahy: ÚJV, 2006. Report no. UJV Z 1766 T.
 • Doporučení typových a výkonových variant vhodných pro možnou realizaci v ČR v závislosti na scénářích SEK – Žežula, L. - Staníček, J. - Bauer, V. - Krejčí, D. - Neuman, M. - Bím, F. - Švanda, J. - Železný, V., - Zácha, P., [Research Report] Řež u Prahy: ÚJV, 2006. Report no. UJV Z 1645 T.

2005

 • Vstupní model palivové kazety VVER 440/213 a CFD výpočty programem FLUENT – Hauba, M. - Zácha, P., - Železný, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. 12107-JE/2005/03.
 • Termohydraulické výpočty pro reaktory SCWR – Železný, V. - Zácha, P., - Hauba, M., [Research Report] Řež u Prahy: ÚJV, 2005. Report no. UJV Z 1549 T.
 • Shrnutí dostupných technických parametrů reaktorů VHTR a SCWR – Hauba, M. - Železný, V., - Zácha, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. 12107-JE/2005/02.
 • Přehled reaktorů III. a IV. generace se zaměřením na jejich perspektivu pro ČR – Zácha, P. - Železný, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. 12107-JE/2005/01.

2004

 • Vstupní model palivové kazety VVER 440/213 pro CFD výpočetní program FLUENT – Hauba, M. - Zácha, P., - Železný, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. Report no. 12107-JE/2004/01.
 • Technické a ekonomické charakteristiky vybraných jaderných bloků použitelných v procesu obnovy zdrojů elektrizační soustavy ČR – Železný, V. - Zácha, P., [Research Report] Řež u Prahy: ÚJV, 2004.

2003

 • Využití subkanálové analýzy pro řešení přechodových a havarijních procesů reaktorů VVER 440/213 a VVER 1000 – Rypar, O. - Zácha, P., - Železný, V., [Research Report] Řež u Prahy: ÚJV, 2003. Report no. ÚJV 12068 T.

2001

 • Požadavky na úroveň zajištění bezpečnostních a technicko-ekonomických parametrů perspektivně plánovaných JE po r. 2000 v zemích Evropské unie, Část 2 – Váša, I. - Žežula, L. - Běláč, J. - Jirsa, P. - Železný, V. - Zácha, P., - Härtel, P., [Research Report] Praha: ÚJV Řež, divize integrity a technického inženýringu, 2001. Report no. UJV-AJEZ-E03-2001/2.

2000

 • Požadavky na úroveň zajištění bezpečnostních a technicko-ekonomických parametrů perspektivně plánovaných JE po r. 2000 v zemích Evropské unie, Část 1 – Váša, I. - Žežula, L. - Běláč, J. - Jirsa, P. - Železný, V. - Zácha, P., - Benčík, M., [Research Report] Řež u Prahy: ÚJV, 2000. Report no. UJV-AJEZ-E03-2001/1.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2009

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Dostál, V. org. - Zácha, P. org., - Železný, V. org., [Workshop Hosting] 2009.

2008

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Železný, V. org., - Kobylka, D. org., [Workshop Hosting] 2008.

Certified methodology, procedure

2019

 • Metodika analýzy proudění s varem a krizí varu pomocí CFD programu Ansys CFX – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., [Certified Methodology (for RIV)] 2019.

Invited unpublished lecture

2013

 • Validation of CFD Model of Spent Fuel Pool at NPP Temelin – Burian, O. - Zácha, P., - Železný, V., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: AF POWER agency a.s.. 2013-11-13.