CZ / EN

Navazující magisterské studijní programy

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů, na Fakultě strojní ČVUT v Praze, se konají z těchto předmětů:

Mechanika kontinua

  • Mechanika IA, IIA a IIIA
  • Pružnost a pevnost IA a IIA
  • Termomechanika A
  • Mechanika tekutin A

Aplikovaná matematika

  • Matematika IA, IIA a IIIA
  • Numerická matematika A

Části strojů, materiály a technologie

  • Části a mechanizmy strojů I a II
  • Nauka o materiálu I a II
  • Technologie I a II

Typové příklady pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů

Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia