CZ/EN

Navazující magisterské studijní programy

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů – Strojní inženýrství, Jaderná energetická zařízení, Inteligentní budovy, Letectví a kosmonautika, Master of Automotive Engineering, Průmysl 4.0 – se konají z těchto předmětů:

Mechanika kontinua

  • Mechanika I, II a III
  • Pružnost a pevnost I a II
  • Mechanika tekutin
  • Termomechanika

Aplikovaná matematika

  • Matematika I, II a III

Části strojů, materiály a technologie

  • Části strojů I a II
  • Technologie I a II
  • Nauka o materiálu I a II

Typové příklady pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů

Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia