CZ / EN

Výrobní stroje a zařízení

zamereni_studia/vyrobni_linky_roboti/rob_05.jpgObor je zaměřen na teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Nedílnou součástí výuky oboru tedy je prohloubení znalostí z oblastí jak teoretické tak i aplikované mechaniky a dále i strojírenské technologie. Společně s obory Mechatronika a Dopravní, letadlová a transportní technika tvoří základ integrovaného studijního oboru Konstruování, který je směrován do oblastí konstrukce strojních zařízení a umožňuje i při klesajícím počtu zájemců o technické vysoké školy zajistit dostatečnou a kvalitní výuku jednotlivých oborů.
Profil absolventa oboru Výrobní stroje a zařízení vychází ze znalostí o koncepcích konvenčních a číslicově řízených výrobních strojů, manipulátorů a robotů v souvislosti s jejich uplatněním v různých technologických dispozicích strojírenské výroby. Velká pozornost při výuce je věnována směrům výzkumu a vývoje nových struktur strojů, jejich komponent a perspektivním aplikacím nekonvenčních materiálů v konstrukci částí strojů. Absolventi nacházejí uplatnění jako projektanti, konstruktéři a pracovníci ve vývoji, inženýři v provozu a v podnikových zkušebnách. Mají také velmi dobré předpoklady i pro činnost v obchodních společnostech jako podnikatelé se zaměřením na segment výrobních strojů a zařízení. Dalším možným uplatněním absolventů oboru může být i učitelství technických předmětů na všech typech škol.

Co vás naučíme?

Jako absolventi tohoto oboru budete ovládat teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Prohloubíte si své znalosti z teoretické a aplikované mechaniky a dále i ze strojírenské technologie, získáte znalosti o koncepcích konvenčních a číslicově řízených výrobních strojů, manipulátorů a robotů v souvislosti s jejich uplatněním v různých technologických dispozicích strojírenské výroby.

Velká pozornost při výuce je věnována směrům výzkumu a vývoje nových struktur strojů, jejich komponent a perspektivním aplikacím nekonvenčních materiálů v konstrukci částí strojů.

Během studia budete mít možnost účastnit se projektů realizovaných ve spolupráci s průmyslovými partnery a v praxi si tak ověřit teoreticky nabyté znalosti.

Uplatnění

Uplatnění naleznete jako projektanti, konstruktéři, pracovníci ve vývoji nebo jako inženýři v provozu a v podnikových zkušebnách. Můžete se také zabývat obchodní činností jako podnikatelé se zaměřením na segment výrobních strojů a zařízení.