CZ/EN

Výrobní stroje a zařízení

Co vás naučíme?

zamereni_studia/vyrobni_linky_roboti/rob_05.jpgJako absolventi tohoto oboru budete ovládat teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Prohloubíte si své znalosti z teoretické a aplikované mechaniky a dále i ze strojírenské technologie, získáte znalosti o koncepcích konvenčních a číslicově řízených výrobních strojů, manipulátorů a robotů v souvislosti s jejich uplatněním v různých technologických dispozicích strojírenské výroby.

Velká pozornost při výuce je věnována směrům výzkumu a vývoje nových struktur strojů, jejich komponent a perspektivním aplikacím nekonvenčních materiálů v konstrukci částí strojů.

Během studia budete mít možnost účastnit se projektů realizovaných ve spolupráci s průmyslovými partnery a v praxi si tak ověřit teoreticky nabyté znalosti.

Uplatnění

Uplatnění naleznete jako projektanti, konstruktéři, pracovníci ve vývoji nebo jako inženýři v provozu a v podnikových zkušebnách. Můžete se také zabývat obchodní činností jako podnikatelé se zaměřením na segment výrobních strojů a zařízení.