CZ / EN

Technika životního prostředí

zamereni_studia/budovy/tzp01.jpgStudijní obor připravuje odborníky pro vývoj a inovaci, návrh, realizaci a řízení zařízení ovlivňující vnitřní prostředí budov, vývoj a výrobu prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Absolventi magisterského studijního programu Technika životního prostředí jsou odborně připraveni pro řešení úkolů vývojové, projekční, konstrukční a technologické povahy. Kromě teoretických znalostí základních disciplin, jako je matematika, fyzika, mechanika tuhých a poddajných těles, mají absolventi znalosti i z teorie mechaniky tekutin, sdílení tepla, přenosu hmoty, řízení a automatizace a získávají poznatky o aplikaci těchto disciplin na oboru včetně řešení praktických úkolů a vývoje nových zařízení.
Absolvováním oborových předmětů, které dále rozvíjejí a uplatňují získané teoretické poznatky v oboru, získá absolvent oboru Technika životního prostředí široké znalosti z navrhování, konstruování, vývoje a inovací, projektování, technologie, montáže, provozu, měření a hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních zařízení, alternativních zdrojů energií, odlučovacích zařízení a zařízení na ochranu proti hluku. Absolvent se uplatní ve vývoji a inovaci strojů a zařízení techniky prostředí, v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení, v dodavatelských a realizačních firmách, v provozní a servisní oblasti a může zastávat různé funkce v investičních útvarech, v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy. Cílem studia je připravit absolventy s dostatečně širokými znalostmi v oblasti vývoje a inovace, navrhování, konstruování, projektování, technologie, montáže, provozu, měření a hodnocení strojních zařízení techniky prostředí, kteří by měli najít uplatnění ve vývojových, projekčních a architektonických atelierech při řešení široké i nestandardní problematiky technických zařízení budov včetně zajišťování potřeby optimálního vnitřní prostředí budov. Uplatnění je možné i v oblastech státní správy, obchodně technického poradenství či zastoupení.

Co vás naučíme?

Získáte široké znalosti z navrhování, konstruování, vývoje a inovací, projektování, technologie, montáže, provozu, měření a hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních zařízení, alternativních zdrojů energií, odlučovacích zařízení a zařízení na ochranu proti hluku.

Stanete se odborníky pro vývoj, návrh, realizaci a řízení zařízení ovlivňujících vnitřní prostředí budov, vývoj a výrobu prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení.

Uplatnění

Uplatníte se ve vývoji a inovaci strojů a zařízení techniky prostředí, v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení, v dodavatelských a realizačních firmách, v provozní a servisní oblasti a můžete zastávat různé funkce v investičních útvarech, v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy.