CZ / EN

Řízení a ekonomika podniku

zamereni_studia/rizeni_management/management_01.jpgStudium je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků pro oblast středního a vrcholového managementu strojírenských i ostatních průmyslových podniků. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti z teorie a praxe provozního, strategického a finančního managementu, marketingu, řízení jakosti, podnikové ekonomiky, práva, informačních technologií a řízení lidských zdrojů. Pro řešení operativních a strategických úloh podnikové praxe jsou absolventi vybaveni širokou znalostí manažerských metod a technik, metod statistické a rozhodovací analýzy s využitím informačních technologií.
Technické předměty oboru a zejména návaznost studia manažerských a ekonomických disciplín oboru na předcházející obsáhlé vzdělání technické dává absolventům technicko-ekonomické vědomosti a dovednosti, které mohou vhodně uplatnit při řešení komplexních technických a ekonomických problémů. Kombinace studia technických, manažerských a ekonomických disciplín vytváří velmi zajímavý a žádaný profil absolventa. Absolventi mohou najít uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků, a to jak v ekonomických, tak i v technických, výrobních, marketingových a logistických útvarech podniku. Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy na pozice středního a vrcholového managementu. Dosažená kvalifikace umožňuje absolventům i uplatnění v obchodních a poradenských firmách, v peněžních ústavech a ve státní správě.

Co vás naučíme?

Po absolvování tohoto oboru budete umět tvůrčím způsobem aplikovat znalosti z teorie a praxe provozního, strategického a finančního managementu, marketingu, řízení jakosti, podnikové ekonomiky, práva, informačních technologií a řízení lidských zdrojů.

Budete vybaveni širokou znalostí manažerských metod a technik, metod statistické a rozhodovací analýzy s využitím informačních technologií.

Uplatnění

Kombinace studia technických, manažerských a ekonomických disciplín vytváří velmi zajímavý a žádaný profil absolventa. Studium vás připraví na výkon kvalifikovaného odborníka v oblasti středního nebo vrcholového managementu strojírenského či jiného průmyslového podniku. Dosažená kvalifikace Vám umožní najít uplatnění i v obchodních a poradenských firmách, v peněžních ústavech a ve státní správě.