CZ / EN

Mechatronika

zamereni_studia/vyrobni_linky_roboti/rob_03.jpgStudium oboru Mechatronika je zaměřeno na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin a termomechaniky. Ovládají problematiku analýzy dynamiky soustav, syntézu a navrhování mechanismů, optimální dimenzování strojních součástí, určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti. Jsou schopni řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení. Získají poznatky v interdisciplinárních oborech, jako je mechatronika, biomechanika, matematické modelování a aerodynamika atmosféry. Ovládají metody a prostředky inženýrského experimentálního výzkumu strojů a konstrukcí. Absolventi studia mechatroniky na fakultě strojní jsou inženýři se strojařským oborem, připravení na práci v mechatronickém týmu. Uplatní se ve všech strojařských oborech při návrhu a výrobě mechatronických výrobků, které jsou často i velmi netradiční. Svou kvalifikaci získají, vedle klasických strojařských disciplín, studiem modelování a simulace mechatronických systémů, teorie řízení počítačem, elektroniky, mikroprocesorů a signálových procesorů, umělé inteligence, návrhových metodik, metod podpory tvořivosti, softwarového inženýrství.
Profil absolventa je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů při uplatnění mechatroniky jako synergie strojů (fyzických systémů) s elektronikou (zpracováním informace) a inteligentním počítačovým řízením (složitými rozhodovacími procesy). 
Znalosti o modelování strojů a konstrukcí a jejich experimentálního výzkumu získají při studiu společně s oborem aplikovaná mechanika. Cílem oboru je vývojář a konstruktér, který je schopen aplikovat poznatky z oborů typicky strojních založených na mechanice těles a soustav spolu s poznatky z elektrotechniky, které umožní absolventům pracovat jak v oblasti výzkumu tak zejména vývoje nových strojních zařízení.

Co vás naučíme?

Budete schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin a termomechaniky, dále budete ovládat problematiku analýzy dynamiky soustav, syntézu a navrhování mechanismů, optimální dimenzování strojních součástí, určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti.

Naučíte se řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení. Získáte poznatky v interdisciplinárních oborech, jako je mechatronika, biomechanika, matematické modelování a aerodynamika atmosfér.

Vedle klasických strojařských disciplín se budete zabývat studiem modelování a simulace mechatronických systémů, teorie řízení počítačem, elektroniky, mikroprocesorů a signálových procesorů, umělé inteligence, navrhování metodik, metod podpory tvořivosti a softwarového inženýrství.

Budete ovládat metody a prostředky inženýrského experimentálního výzkumu strojů a konstrukcí.

Uplatnění

Stanete se inženýry se strojařským oborem připraveným na práci v mechatronickém týmu.

Uplatníte se ve všech strojařských oborech při návrhu a výrobě mechatronických výrobků. Můžete se stát vysoce kvalifikovanými odborníky výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů při uplatnění mechatroniky jako synergie strojů (fyzických systémů) s elektronikou (zpracováním informace) a inteligentním počítačovým řízením (složitými rozhodovacími procesy).