CZ/EN

Matematické modelování v technice

Co vás naučíme?

zamereni_studia/teoreticke_discipliny/teorie_07.pngStudiem tohoto oboru se stanete specialistou v oblasti matematického řešení problémů mechaniky kontinua se zaměřením na mechaniku prostředí. Jako absolventi oboru budete schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin, termomechaniky, matematického modelování a biomechaniky, budete ovládat problematiku sestavení matematických modelů pro analýzu dynamiky soustav, syntézu a navrhování mechanismů, optimální dimenzování strojních součástí, určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti. Budete schopni řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení. Získáte poznatky v řízení mechanických systémů pro aktivní ovlivňování jejich vlastností v mechatronice.

Uplatnění

Uplatníte se všude tam, kde je třeba užít matematické a fyzikální modely a získat užitím modelu poznatky o chování v realitě, ať už to bude ve výzkumném či vývojovém týmu nebo např. v oblasti řízení a modelování složitých procesů.