CZ / EN

Matematické modelování v technice

zamereni_studia/teoreticke_discipliny/teorie_07.pngStudijní obor Matematické modelování v technice byl nejprve součástí studijního inženýrského programu v oboru Aplikovaná mechanika a později samostatným oborem. Je zaměřen zejména do oblasti matematického řešení problémů mechaniky kontinua se zaměřením na mechaniku prostředí. Nedílnou součástí výuky oboru je prohloubení znalostí z oblastí mechaniky zejména proudění tekutin a plynů. Potřebné teoretické zázemí pak studentům umožňuje aplikovat sofistikované matematické nástroje k popisu i velmi složitých dějů.
Studium je zaměřeno na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin, termomechaniky, matematického modelování a biomechaniky. Ovládají problematiku sestavení matematických modelů pro analýzu dynamiky soustav, syntézu a navrhování mechanismů, optimální dimenzování strojních součástí, určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti. Jsou schopni řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení. Získají také poznatky v řízení mechanických systémů pro aktivní ovlivňování jejich vlastností v mechatronice. Ovládají metody a prostředky inženýrského experimentálního výzkumu strojů a konstrukcí. Absolventi se uplatní všude tam, kde je třeba užít matematické a fyzikální modely a získat užitím modelu poznatky o chování v realitě. Cílem studia je vychovat odborníky schopné aplikovat nejsložitější matematické postupy při řešení problémů technické praxe. Uplatnění najdou absolventi zejména ve výzkumných a vývojových týmech, ale také např. v oblasti řízení a modelování složitých procesů

Co vás naučíme?

Studiem tohoto oboru se stanete specialistou v oblasti matematického řešení problémů mechaniky kontinua se zaměřením na mechaniku prostředí. Jako absolventi oboru budete schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin, termomechaniky, matematického modelování a biomechaniky, budete ovládat problematiku sestavení matematických modelů pro analýzu dynamiky soustav, syntézu a navrhování mechanismů, optimální dimenzování strojních součástí, určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti. Budete schopni řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení. Získáte poznatky v řízení mechanických systémů pro aktivní ovlivňování jejich vlastností v mechatronice.

Uplatnění

Uplatníte se všude tam, kde je třeba užít matematické a fyzikální modely a získat užitím modelu poznatky o chování v realitě, ať už to bude ve výzkumném či vývojovém týmu nebo např. v oblasti řízení a modelování složitých procesů.