CZ / EN

Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

st_programy/strojni_inzenyrstvi/stri_11.jpgObor „Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů“ je obor dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Fakulty strojní ČVUT v Praze „Strojní inženýrství“, který přímo navazuje na bakalářský studijní program Fakulty strojní ČVUT v Praze „Teoretický základ strojního inženýrství“. Obor využívá všech znalostí a dovedností získaných v tomto bakalářském studijním programu zejména v oblasti materiálových věd, chemie, mechaniky kontinua, strojírenské technologie a konstruování.

Absolvent oboru najde uplatnění ve všech technických provozech, kde dochází k návrhům zařízení zpracovávajících plasty a kompozity, resp. kde dochází k výrobě součástí z plastů nebo kompozitů

Absolvent oboru „Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů“ získá základní teoretické znalosti potřebné pro návrh výrobků z plastů nebo kompozitů s polymerní matricí, pro zpracování plastů a kompozitových materiálů a pro konstrukci zpracovatelských zařízení a nástrojů pro výrobu těchto výrobků z plastů nebo kompozitů. Dále je absolvent schopen navrhovat technologie výroby součástí z plastů, bioplastů, kompozitů, biokompozitů a vláknových kompozitů včetně jejich experimentálního zkoušení. V oblasti strojírenské technologie je absolvent schopen navrhovat výrobní linky s ohledem na zpracovávané materiály a jejich specifické fyzikální vlastnosti. V oblasti konstrukce dokáže provést vícekriteriální návrh výrobků vycházející z definice požadavků na jednotlivé díly a sestavy včetně jejich tolerování s ohledem na kvalitu výroby. Absolvent má základní znalosti z oblasti řízení provozu a údržby zpracovatelských strojů a zařízení pro zpracování plastů, částicových a vláknových kompozitů a je schopen navrhovat správné bilancování (látkové a energetické) výrobních linek buď s kontinuálním tokem a zpracováním materiálu nebo využívajících různé typy aditivních technologií (vrstvení, navíjení, 3D-tisk, …). Absolvent získá základní informace o možnostech recyklace plastů a kompozitů.

Tento obor má za cíl propojit znalosti z oblasti materiálových vlastností plastů a kompozitů se znalostmi z oblasti strojírenské technologie, metrologie a konstrukční praxe a vychovat odborníky v oblasti výroby a využití plastů a kompozitů v technické praxi.