CZ / EN

Energetika

zamereni_studia/energetika/energetika_01.jpgObor navazuje na znalosti ze sdílení tepla, přenosu hmoty, mechaniky tekutin a transformací energie získané během studia bakalářského oboru „Teoretické základy strojního inženýrství“. Tyto znalosti dále prohlubuje a aplikuje je v odborných předmětech. Podle zájmu studentů se obor dále dělí na užší oblasti energetiky: Spalovací zařízení a kotle, Tepelné turbíny, Průmyslová energetika a Jaderná energetika. Velký počet volitelných a doporučených předmětů usnadňuje studentům volbu témat diplomové práce. Odbor zajišťuje fundované odborníky jak pro oblast konvenční i jaderné energetiky tak i pro oblast obnovitelných zdrojů energie. Obor Energetika je spolu s obory Technika životního prostředí, Procesní technika a Přístrojová a řídící technika součástí integrovaného oboru Projektování systémů, který umožní i při snižujícím se počtu zájemců o studium technických oborů poskytnout kvalitní vzdělání v dané problematice, a to zejména masivním využitím projektové výuky základních předmětů.
Posluchači získají komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Jsou tedy připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu. Konkrétně jde o obor, který se zabývá projekcí, konstrukcí a provozem: energetických strojů a zařízení pro konvenční i jaderné elektrárny, chladicí techniky a tepelných čerpadel, zařízení na energetické využití obnovitelných zdrojů a pneumatických i hydraulických strojů. Pozornost je přirozeně věnována zvyšování účinnosti, ekonomickým a ekologickým aspektům energetických přeměn. Absolventi se dobře uplatní ve vývojových, výzkumných a konstrukčních útvarech, na vedoucích místech v energetických provozech, ve státní správě i v oblastech energetického poradenství a auditů.

Co vás naučíme?

Podle svého zájmu si vyberete užší oblast energetiky: spalovací zařízení a kotle, tepelné turbíny, průmyslovou energetiku či jadernou energetiku. Získáte komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Budete připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu.

Uplatnění

Jako absolventi budete připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky. Jedná se oblasti projekce, konstrukce a provozu energetických strojů a zařízení pro konvenční i jaderné elektrárny, chladicí techniky a tepelných čerpadel, zařízení na energetické využití obnovitelných zdrojů a pneumatických i hydraulických strojů. Uplatnění najdete ve vývojových, výzkumných a konstrukčních útvarech, na vedoucích místech v energetických provozech, ve státní správě i v oblastech energetického poradenství a auditů.