CZ / EN

Dopravní, letadlová a transportní technika

zamereni_studia/dopravni_technika/vozidla_02.jpgStudium v oboru Dopravní, letadlová a transportní technika je zaměřeno na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro vývoj a konstrukci všech strojů, zvláště dopravních, leteckých, transportních a výrobních strojů a mechatronických systémů. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem vytvářet koncepty a detailní konstrukční návrh a dokumentaci navrhovaných strojů a systémů. Mají potřebné znalosti pokročilých oblastí mechaniky těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, pružnosti, pevnosti, životnosti a spolehlivosti strojních zařízení, automatického řízení mechanických systémů. Ovládají postupy návrhových metodik a metod podpory tvořivosti inženýra. Jsou schopni analyzovat a specifikovat konstrukční problém, tvůrčím způsobem navrhovat koncepty řešení, provést detailní návrh a optimální dimenzování stroje nebo strojního zařízení, určovat jeho životnost a spolehlivost. Ovládají metody a prostředky inženýrského experimentálního zkoušení strojů a konstrukcí.
Pro přijetí do studijního oboru jsou požadovány znalosti z teoretických a průpravných předmětů bakalářského studijního programu FS ČVUT „Teoretické základy strojního inženýrství“, ve všech ostatních případech je požadováno úspěšné absolvování bakalářského studia a vykonání přijímací zkoušky.

Všeobecný teoretický základ předchozího bakalářského programu je aplikačně rozvíjen v jednotlivých oborových zaměřeních: v oblasti teorie spalovacích motorů, teorie motorových nebo kolejových vozidel, transportních, stavebních a zemědělských strojů, teorie aerodynamiky a mechaniky letu, statické a dynamické pevnosti a životnosti. Tyto teoretické základy oboru slouží jako podklad pro zvládnutí inženýrského simulačního a experimentálního výzkumu a vývoje, s jehož příklady jsou absolventi seznamováni v laboratorní a projektové výuce. V rámci konstrukčních projektů a diplomových prací studenti spolupracují na tématech zadávanými výrobními podniky a zúčastňují se projektů reálných vozidel, letadlových konstrukcí a jejich komponent.
Absolventi se uplatní jako výzkumně vývojoví pracovníci, vedoucí konstruktéři a projektanti a vedoucí zkušební inženýři v oblasti silničních, terénních i kolejových vozidel, v oblasti transportních, stavebních a zemědělských strojů, v oblasti letadel, leteckých konstrukcí a leteckého provozu a v oblasti pístových spalovacích motorů vozidlových, lodních, letadlových a energetických a leteckých turbínových motorů. Zároveň získávají absolventi velmi kvalitní základ pro doktorské studium v oborech souvisejících s technickou mechanikou, termodynamikou, konstrukcí strojů a s moderními leteckými technologiemi.

Co vás naučíme?

Studium v tomto oboru vás připraví na činnost vysoce kvalifikovaného odborníka pro vývoj a konstrukci všech strojů, zvláště dopravních, leteckých, transportních a výrobních strojů a mechatronických systémů. Budete schopni analyzovat a specifikovat konstrukční problém, tvůrčím způsobem navrhovat koncepty řešení, provést detailní návrh a optimální dimenzování stroje nebo strojního zařízení, určit jeho životnost a spolehlivost.

Můžete si vybrat oborové zaměření na motorová vozidla, spalovací motory, kolejová vozidla, letadlovou či transportní techniku.

V rámci konstrukčních projektů a diplomové práce máte možnost spolupracovat na tématech zadávanými výrobními podniky a zúčastnit se projektů reálných vozidel, letadlových konstrukcí a jejich komponent.

Uplatnění

Můžete se uplatnit jako výzkumně vývojoví pracovníci, vedoucí konstruktéři či projektanti nebo vedoucí zkušební inženýři v oblasti silničních, terénních i kolejových vozidel, v oblasti transportních, stavebních a zemědělských strojů, v oblasti letadel, leteckých konstrukcí a leteckého provozu a v oblasti pístových spalovacích motorů vozidlových, lodních, letadlových a energetických a leteckých turbínových motorů.