CZ/EN

Dopravní, letadlová a transportní technika

Co vás naučíme?

zamereni_studia/dopravni_technika/vozidla_02.jpgStudium v tomto oboru vás připraví na činnost vysoce kvalifikovaného odborníka pro vývoj a konstrukci všech strojů, zvláště dopravních, leteckých, transportních a výrobních strojů a mechatronických systémů. Budete schopni analyzovat a specifikovat konstrukční problém, tvůrčím způsobem navrhovat koncepty řešení, provést detailní návrh a optimální dimenzování stroje nebo strojního zařízení, určit jeho životnost a spolehlivost.

Můžete si vybrat oborové zaměření na motorová vozidla, spalovací motory, kolejová vozidla, letadlovou či transportní techniku.

V rámci konstrukčních projektů a diplomové práce máte možnost spolupracovat na tématech zadávanými výrobními podniky a zúčastnit se projektů reálných vozidel, letadlových konstrukcí a jejich komponent.

Uplatnění

Můžete se uplatnit jako výzkumně vývojoví pracovníci, vedoucí konstruktéři či projektanti nebo vedoucí zkušební inženýři v oblasti silničních, terénních i kolejových vozidel, v oblasti transportních, stavebních a zemědělských strojů, v oblasti letadel, leteckých konstrukcí a leteckého provozu a v oblasti pístových spalovacích motorů vozidlových, lodních, letadlových a energetických a leteckých turbínových motorů.