CZ / EN

Biomechanika a lékařské přístroje

zamereni_studia/biomechanika/bio_02.jpg

Studijní obor Biomechanika resp. Biomedicínské a rehabilitační inženýrství je zaměřen jednak na přípravu teoreticky fundovaných odborníků pro oblast biomechaniky člověka (svalově kosterní a srdečně cévní systém), jednak na přípravu konstruktérů lékařských přístrojů, náhrad orgánů, rehabilitačních pomůcek a zařízení pro sociální pediatrii. Dále pak na výchovu specialistů, zajišťujících provoz přístrojů v medicínských zařízeních a garantujících jejich technické a bezpečnostní parametry a provádějících analýzu měření. Studium navazuje na bakalářské studium předmětů typu A. Rozšiřuje a prohlubuje znalosti zde získané s důrazem na zmíněnou problematiku.

Kombinace studia technických a lékařských disciplín vytváří velmi zajímavý a žádaný profil absolventa. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin, termomechaniky, matematického modelování a biomechaniky, a to jak v oblasti vývoje a výzkumu tak také praktické realizace jednotlivých postupů. Vzhledem ke skladbě absolvovaných předmětů je možné absolventy začlenit přímo do lékařských týmů, protože budou schopni obecně se orientovat v medicínské problematice a efektivně komunikovat s lékařem při řešení společných problémů mimo jiné i proto, že budou prakticky seznámeni s problematikou provozu diagnostických a terapeutických pracovišť nemocnic. Absolventi mohou najít uplatnění v širokém spektru pracovišť od výrobních podniků přes výzkumná pracoviště až po firmy zabývající se prodejem zdravotnické techniky.

Cílem studijního oboru Biomechanika a lékařské přístroje je výchova odborníků, kteří se uplatní jak v oblasti biomechaniky člověka, jako konstruktéři lékařských přístrojů, náhrad orgánů, rehabilitačních pomůcek a zařízení pro sociální pediatrii, tak i jako pracovníci zajišťující provoz a servis přístrojů v medicínských zařízeních. Dosažená kvalifikace umožňuje absolventům i uplatnění v orgánech státní správy.

Co vás naučíme?

Jako absolventi tohoto oboru budete schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin, termomechaniky, matematického modelování a biomechaniky, a to jak v oblasti vývoje a výzkumu tak i v praktické realizaci jednotlivých postupů. Zorientujete se v medicínské problematice, seznámíte se problematikou provozu diagnostických a terapeutických pracovišť nemocnic.

Uplatnění

Absolvováním tohoto oboru se stanete fundovanými odborníky pro oblast biomechaniky člověka (svalově kosterní a srdečně cévní systém) nebo konstruktéry lékařských přístrojů, náhrad orgánů, rehabilitačních pomůcek a zařízení pro sociální pediatrii. Můžete také zajišťovat provoz přístrojů v medicínských zařízeních a garantovat jejich technické a bezpečnostní parametry a provádět analýzu měření. Můžete najít uplatnění v širokém spektru pracovišť od výrobních podniků přes výzkumná pracoviště až po firmy zabývající se prodejem zdravotnické techniky.