CZ / EN

Aplikovaná mechanika

st_programy/strojni_inzenyrstvi/stri_06_01.jpgStudijní obor Aplikovaná mechanika vždy byl součástí studijního inženýrského programu. Je zaměřen zejména do oblasti mechaniky kontinua se zaměřením na mechaniku tuhých a poddajných těles a prostředí. Nedílnou součástí výuky oboru je prohloubení znalostí z oblastí jak teoretické tak i aplikované matematiky a fyziky. Potřebné matematické nástroje umožňují masivní využívání výpočetní techniky při řešení nejsložitějších problémů technické praxe.
Studium je zaměřeno na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin a termomechaniky. Ovládají problematiku analýzy dynamiky soustav, syntézu a navrhování mechanismů, optimální dimenzování strojních součástí, určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti. Jsou schopni řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení. Získají také poznatky v řízení mechanických systémů pro aktivní ovlivňování jejich vlastností v mechatronice. Ovládají metody a prostředky inženýrského experimentálního výzkumu strojů a konstrukcí.

Co vás naučíme?

Vaším zaměřením bude zejména oblast mechaniky kontinua se zaměřením na mechaniku tuhých a poddajných těles a prostředí. Jako absolventi budete schopni aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin a termomechaniky a budete ovládat problematiku analýzy dynamiky soustav, syntézu a navrhování mechanismů, optimální dimenzování strojních součástí, určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti. Budete schopni řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení. Získáte také poznatky v řízení mechanických systémů pro aktivní ovlivňování jejich vlastností v mechatronice.

Uplatnění

Obor je koncipován pro snadné uplatnění absolventů na místech vývojářů a správců rozsáhlých databázových systémů a také tvůrců řídících aplikací technických systémů. Vzhledem k rozsáhlému teoretickému základu studia mohou absolventi využívat i veškeré nástroje aplikované matematiky a mechaniky v provozu a při adaptacích řídících systémů, informačních systémů a systémů přístrojové techniky.