CZ / EN

Teoretický základ strojního inženýrství

Tento studijní program končí a je v procesu obnovy akreditace.

OZNÁMENÍ PRODĚKANA FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE K VYHLÁŠENÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2022/2023


Teoretický základ strojního inženýrství je především přípravou pro další studium v navazujících magisterských studijních programech. Na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze bude absolvent tohoto programu přijímán do navazujícího studijního programu bez přijímacích zkoušek.

Tutor: Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Program je bezoborový.

st_programy/teoreticky_zaklad_strojniho_inzenyrstvi/tzsi_04.jpg

Absolventi získají z předmětů obecného teoretického základu (matematika, konstruktivní geometrie, fyzika, chemie, počítačová grafika) a průpravných teoretických předmětů s užší vazbou na strojní inženýrství (mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, nauka o materiálu, termomechanika a hydromechanika) znalosti na inženýrské úrovni, která jim umožňuje nejen jejich praktickou aplikaci při užívání ale i další rozvoj v inženýrských aplikacích. Získají rovněž solidní základy technologie, stejně jako základy práva a ekonomiky. Součástí výuky je zvládnutí technického cizího jazyka na střední úrovni. Součástí výuky jsou také humanitní předměty a tělesná výchova.

Posluchači mohou být přijímáni do tohoto bakalářského studijního programu přímo nebo mohou přestoupit po prvním ročníku z kteréhokoliv programu na FS ČVUT v Praze. Programy „Strojírenství“ se standardní dobou studia čtyři akademické roky a „Teoretický základ strojního inženýrství“ se standardní dobou studia tři roky mají stejné studijní plány prvního až třetího ročníku. Od prvního semestru však musí posluchači programu TZSI zapisovat k povinným obecným teoretickým předmětům a průpravným teoretickým předmětům volitelné předměty tzv. úrovně A (alfa). Základní zkoušky z těchto předmětů mají bakalářskou úroveň a volitelná a úspěšně zvládnutá kombinace základní zkoušky a zkoušky na úrovni A je pak zkouškou na magisterské (inženýrské) úrovni. Do studijního programu „Teoretický základ strojního inženýrství“ tak mohou přestoupit v průběhu studia posluchači studijního programu „Strojírenství“, kteří úspěšně absolvovali všechny volitelné předměty typu A (alfa).

Po absolvování 1. ročníku studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství máte také možnost přestoupit na tyto bakalářské studijní programy:

►Podmínky pro přijetí ke studiu