CZ / EN

Technika životního prostředí

st_programy/inteligentni_budovy/i_budovy_02.jpg

Co vás naučíme?

Navrhovat strojní zařízení Vytvářet pohodu prostředí Spořit při tom energií Vše s ohledem na životní prostředí
• Otopné soustavy • Tepelná pohoda • Moderní zdroje tepla a chladu • Ochrana ovzduší
• Větrání a klimatizace • Kvalita ovzduší • Zásobování teplem • Odlučování tuhých emisí
• Zdroje tepla a chladu • Hygiena a fyziologie • Nízkoenergetické chlazení budov • Filtrace
• Průmyslové provozy • Akustika • Alternativní zdroje energie • Snižování hluku a vibrací
• Pneumatická doprava • Úprava vzduchu • Solární tepelná technika  
  • Příprava teplé vody • Zpětné získávání tepla  
    • Energeticky soběstačné budovy  
    • Energetické simulace  

Charakteristika oboru

• vytápění
• větrání a klimatizace
• snižování hluku a vibrací
• ochrana ovzduší
• alternativní zdroje energie

Výuka

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení, projektů, odborných exkurzí a laboratorních praktických cvičení, kde probíhá výuka na experimentálních zařízeních, navazujících na řešení praktických i výzkumných problémů.
Absolvent získá ucelené vzdělání v oboru, který svým záběrem přesahuje do dalších disciplín, jakými jsou fyziologie, hygiena, ekologie, stavebnictví, bezpečnost práce nebo architektura.

Uplatnění

Absolventi oboru najdou uplatnění v konstrukčních a projekčních kancelářích výrobních podniků, projekčních ateliérech, ve vývojových ústavech, v řídících funkcích ve výrobě i v provozu zařízení techniky prostředí.
Zaměstnání mohou získat i ve státních kontrolních úřadech (České inspekci životního prostředí, Státní energetické inspekci, České vodohospodářské inspekci, Státním úřadě inspekce práce, hygienické službě, okresních úřadech). Absolventi oboru jsou také úspěšní při tvorbě software pro vzduchotechniku a vytápění.
Na Ústav techniky prostředí je navázáno mnoho renomovaných firem z oboru, které již během studia vyhledávají talentované studenty a navazují s nimi spolupráci.