CZ / EN

Konstruování podporované počítačem

st_programy/strojirenstvi/strojirenstvi_06.jpg

Co vás naučíme?

Získáte zejména znalosti z oblasti ocelových konstrukcí, strojních součástí a menších provozních celků při maximálním využití podpory výpočetní techniky. Budete ovládat SW konstruktérské nástroje ve 3D modelářích i 2D produktech pro vytvoření výrobní dokumentace. Dále budete ovládat Ansys, Fluent nebo MatLab Simulink a obdobné SW z oblasti numerického modelování a simulací.

Uplatnění

Tento obor reagoval na aktuální poptávku průmyslové sféry, uplatnění najdete snadno.