CZ / EN

Energetika a procesní technika

st_programy/jaderna_energeticka_zarizeni/jez_03.jpg

Co vás naučíme?

Jako student zaměřený na Energetiku budete studovat obory, které se zabývají návrhem, konstrukcí a zejména provozem energetických strojů a zařízení, kam patří kotle, turbíny, chladicí technika, tepelná čerpadla, stroje pro stlačování a dopravu plynů, hydraulické stroje a zařízení na využití biomasy. Jako absolventi zaměření na Procesní techniku budete schopni projektovat zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební (sklářský, plastikářský, papírenský atd.) průmysl.

Uplatnění

Po absolvování tohoto oboru naleznete uplatnění v energetických provozech průmyslových podniků, v energetice pro občanskou vybavenost nebo se uplatníte v projektových a technických útvarech profesních energetických organizací. Jako absolventi se zaměřením na procesní techniku naleznete uplatnění zejména v chemickém, potravinářském a spotřebním (sklářském, plastikářském, papírenském aj.) průmyslu a v podnicích zaměřených na výrobu zařízení a projektování pro tato odvětví.